Воскресенье, 19 Сентября, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 


Отраслевой указатель
Аптеки
Больницы и поликлиники детские
Больницы и поликлиники для взрослых, медсанчасти
Больницы и поликлиники районные
Госпитали
Дезинфекция, дезинфицирующие средства
Здравоохранение -- организации
Институты научно-исследовательские медицинские
Массаж, мануальная терапия
Медицинские товары, оборудование, инструменты
Медицинские центры
Нетрадиционная медицина -- услуги, препараты
Офтальмология -- специалисты
Переливание крови -- станции
Санатории, санатории-профилактории
Санитарно-гигиенические и эпидемиологические службы
Семья и брак -- исследования, консультации
Скорая медицинская помощь
СПИД -- профилактика, диагностика, консультирование
Стоматологическая помощь
Стоматологические материалы, оборудование, инструменты
Травматологические пункты
Фармацевтические препараты -- производство
Фармацевтические препараты -- реализация
Физкультурно-оздоровительные центры
Экспертиза медико-социальная
Экспертиза судебная
Экспертиза судебно-медицинская
/ / /

Литература по валеологии

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку

Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку
Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, квітень 2008 р.: У 4-х т. / За ред. М. С. Гончаренко: // м. Харків: 2008. – Т. 4. — 416 с.

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Гончаренко М.С. Екологічна валеологія: словник-довідник
Гончаренко М.С. Екологічна валеологія: словник-довідник / Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. – Х.: Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразина, 2007. – 224 с.

Гончаренко М.С. Екологічна валеологія: словник-довідник / Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. – Х.: Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразина, 2007. – 224 с.
Екологічна валеологія – нова інтегральна наука, що сформувалася на перетині багатьох наук. Саме тому її понятійний апарат містить велику кількість термінів і понять, якими оперують материнські науки, котрі часто розміщуються досить далеко одно від одної.
Словник має сприяти правильному й однозначному розумінню термінології з екологічної валеології, що використовується у наукових статтях, у матеріалах засобів масової інформації та інших публікаціях, котрі стосуються екологічних умов життя населення, забруднення та деградації середовища існування людини, а також змін індивідуального і популяційного здоров’я, обумовлених екологічними чинниками.
Словник призначений для викладачів, студентів, учителів і учнів шкіл різного типу та широкого кола читачів, яким не байдужі проблеми збереження, відновлення на розвитку власного здоров’я за умов погіршення екологічного стану середовища їхнього існування.

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Валеологические аспекты духовности.
Валеологические аспекты духовности. Х.: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2007. – 395 с.

Валеологические аспекты духовности. Х.: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2007. – 395 с.
Це перший навчальний посібник, який охоплює спектр питань духовного здоровя як базову складову здоровя людини. Надається історичний огляд уявлень про духовність, в тому числі по роботам українських філософів. Висвітлені сучасні холістичні уявлення про будову людини і погляду на світоустрій, який є основою нових наукових уявлень про духовність. Щільно розглянуто структуру свідомості, духу та душі, надається аналіз їх взаємодії із зовнішнім світом. Висвітлені основні методологічні принципи, якими необхідно додержуватися під час діагностики духовної складової здоровя. Значна увага приділяється шляхам духовного удосконалення, розробці нових валеопедагогічних технологій. Розроблено для студентів спеціальностей «Валеологія» и «Здоровя людини», для вчителів та викладачів, для всіх, хто цікавиться питаннями духовності и здоровя.

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Діагностичні підходи до визначення стану духовного і морального здоров’я особистості.
Діагностичні підходи до визначення стану духовного і морального здоров’я особистості. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006.– 156 с. – Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №14/18-F 286 від 06.02.07).

Діагностичні підходи до визначення стану духовного і морального здоров’я особистості. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006.– 156 с. – Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №14/18-F 286 від 06.02.07).
У роботі розкривається уявлення про духовне здоров’я як відтворення рівня свідомості особистості, містяться дані про особливості вікового становлення домінантних потреб людини та їхній взаємозв’язок із розвитком духовності, узагальнюється досвід багатьох науковців з питань розробки інструментарію, що використовується для оцінки рівня означеної складової здоров’я людини.
Особлива увага у вирішенні зазначених проблем належить професійним кадрам – педагогам-валеологам, підготовка яких передбачається Державним класифікатором професій України і входить до напряму «Педагогічна освіта».
Матеріали, що містяться у роботі, можуть використовуватися науковцями, педагогами та вихователями закладів освіти і просвіти різного рівня як у діагностичних цілях, так і в педагогічній та виховній роботі

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Валеология в схемах/ Гончаренко М.С.
Валеология в схемах/ Гончаренко М.С. – Харків: Бурун Книга, 2005. – 208 с.

Валеология в схемах/ Гончаренко М.С. – Харків: Бурун Книга, 2005. – 208 с.
Навчальний посібник «Валеологія в схемах» є дослідженням, в якому узагальнено відомості щодо валеології за останні 20 років. Він призначений для педагогів-валеологів, учителів, студентів та всіх, хто цікавиться питанням здоров’я, здорового способу життя.
Запропонований навчальний посібник можна використати як наочний ілюстрований матеріал у навчальному процесі за провідними напрямками валеології.

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини
Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навчальний посібник / За ред.. Н.В.Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 394 с.

Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навчальний посібник / За ред.. Н.В.Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 394 с.
Викладена сучасна теорія розуміння феномена людини з екологічних, біологічних, соціальних і філософських позицій. Людина розглядається як частина природи і космопланетарний феномен. Досліджується взаємодія людини як біопсихосоціальної істоти, з навколишнім середовищем з урахуванням прямих і зворотніх зв’язків цієї взаємодії.
У посібнику викладений холі стичний підхід до пізнання людини як біоенергоінформаційної системи, що є основою спрямованого управління процесами життєдіяльності, оптимізації обміну з навколишнім середовищем, нових підходів до боротьби з хворобами та зміцненням здоров’я, духовної еволюції людини як єдиного шляху спасіння від екологічного апокаліпсису.
Розрахований на студентів екологічних, біологічних, соціологічних, географічних, медичних, валеологічних та інших спеціальностей, де викладаються курси «Екологія людини», «Соціальна екологія» та інші дисципліни з людинознавства. Буде корисний викладачам, аспірантам, вчителям та учням шкіл різного типу.

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Гончаренко М.С. Основи валеологічного харчування.
Гончаренко М.С. Основи валеологічного харчування. – Х.: ООО «Изд-во Бурун К Книга», 2206. – 368 с.

Гончаренко М.С. Основи валеологічного харчування. – Х.: ООО «Изд-во Бурун К Книга», 2206. – 368 с.
Навчальний посібник «Основи валеологічного харчування» є першою вітчизняною працею, яка призначена для читання базового курсу «Культура валеологічного харчування» при підготовці студентів ВУЗів. Навчальний посібник включає розділи, які розкривають сучасне уявлення про культуру у залежності від пори року, віку, дає уявлення про харчові коректори, харчові добавки, про основи натуро- й фітотерапії.

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Гончаренко М.С. Валеопедагаоічний словник
Гончаренко М.С. Валеопедагаоічний словник./ М.С. Гончаренко, С.Є.Лупаренко. – Харків: Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, 2008. – 121 с

Гончаренко М.С. Валеопедагаоічний словник./ М.С. Гончаренко, С.Є.Лупаренко. – Харків: Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, 2008. – 121 с
У цьому науково-довідковому видані вміщено узагальнену й систематизовану інформацію з теорії та практики валеопедагогіки. Розглянуто широке коло понять педагогічної та валеологічної наук, подано різнобічний довідковий матеріал: основні поняття й терміни, що стосуються валеологічного навчально – виховного процесу, нові педагогічні технології. Усього словник містить близько 100 статей.
Для педагогів – практиків, наукових працівників, студентів та аспірантів, вихователів, батьків.

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.