ХАРЬКОВ МЕДИЦИНСКИЙ.
https://med.com.ua/articles/27/941.html

Про затвердження заходів МОЗ України та АМН України щодо виконання Державної програми "Онкологія" на 2002 - 2006 роки

Министерство охраны здоровья Украины


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

НАКАЗ

від 12 червня 2002 року N 211/47

Про затвердження заходів МОЗ України та АМН України щодо виконання Державної програми "Онкологія" на 2002 - 2006 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров'я України,
 Академії медичних наук України
 від 18 вересня 2003 року N 435/60,
 від 4 січня 2005 року N 1/2,
 від 19 липня 2005 року N 363/39,
 від 29 грудня 2005 року N 780/71

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. N 392 "Про затвердження Державної програми "Онкологія" на 2002 - 2006 роки" наказуємо:

1. Затвердити заходи МОЗ України та АМН України щодо виконання Державної програми "Онкологія" на 2002 - 2006 роки (додаток 1).

2. Створити Єдиний координаційний центр з метою координації та контролю робіт, пов'язаних з виконанням заходів (додаток 2). Забезпечити функціонування зазначеного центру на базі Міністерства охорони здоров'я України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 охорони здоров'я України, Академії медичних наук України
 від 29.12.2005 р. N 780/71)

3. Начальнику Головного управління економіки Вовк М. Г. передбачати щороку під час формування проекту Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України кошти на здійснення заходів щодо поліпшення медичної допомоги онкологічним хворим на 2002 - 2006 роки, виходячи з можливостей бюджету згідно затвердженого обсягу фінансування.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації:

4.1. Направити до Єдиного координаційного центру у місячний термін інформацію про базовий стан матеріально-технічного забезпечення закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу онкологічним хворим.

4.2. Розробити та затвердити у двомісячний термін за погодженням з Єдиним координаційним центром регіональні плани реалізації заходів.

4.3. Передбачати під час формування проектів місцевих бюджетів кошти для здійснення заходів, а також сприяти залученню для цієї мети коштів з інших джерел.

5. Керівникам структурних підрозділів МОЗ, установ і закладів АМН України, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації:

5.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів, затверджених в п. 1.

5.2. До 10 числа останнього місяця кварталу подавати до Єдиного координаційного Центру інформацію про хід виконання заходів за уніфікованою формою (додається).

(пункт 5.2 в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України,
 Академії медичних наук України від 04.01.2005 р. N 1/2)

5.3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Весельського В. Л. та віце-президента АМН України Зозулю Ю. П.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони здоров'я України,
 Академії медичних наук України від 04.01.2005 р. N 1/2,
 від 29.12.2005 р. N 780/71)

 

Міністр
охорони здоров'я України 

 
В. Ф. Москаленко 

Президент Академії
медичних наук України 

 
О. Ф. Возіанов  


 

Додаток N 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Академії медичних наук України
від 12 червня 2002 р. N 211/47 


ЗАХОДИ
Міністерства охорони здоров'я України та Академії медичних наук України щодо виконання Державної програми "Онкологія" на 2002 - 2006 роки

Розділ заходів Програми відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 392 

Термін виконання (роки) 

Виконавці згідно постанови 

Заходи Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук  

Термін виконання (роки) 

Виконавці 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1. Первинна профілактика онкопатології 

1.1. Створити кадастр канцерогенно небезпечних підприємств, технологічних процесів та видів діяльності людини, які призводять до забруднення довкілля канцерогенними речовинами. 

2002 - 2003 роки 

МОЗ, Академія медичних наук України. 

Завершити паспортизацію підприємств, технологічних процесів та видів діяльності, які призводять до забруднення довкілля канцерогенними речовинами. 

2002 - 2003 роки 

Інститут гігієни та медичної екології АМН України, Інститут медицини праці АМН України, Управління радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України, Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України 

1.2. Здійснювати постійний контроль за надходженням канцерогенів та мутагенів у навколишнє природне середовище згідно з державними гігієнічними нормативами. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.  

1. Проводити аналіз стану забруднення довкілля в регіонах канцерогенними речовинами.
2. Вживати заходи щодо запобігання забрудненню довкілля в регіонах канцерогенними речовинами.
3. Розробити з урахуванням сучасних технологічних можливостей та застосовувати комплекс заходів щодо усунення забруднення довкілля в регіонах канцерогенними речовинами.
4. Залучати громадські організації до заходів щодо усунення забруднення довкілля в регіонах канцерогенними речовинами. 

2002 - 2006 роки 

Інститут гігієни та медичної екології АМН України, Інститут медицини праці АМН України, Управління радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України, Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації 

1.3. Проводити постійний моніторинг вмісту радіонуклідів у питній воді, продуктах харчування, будівельних матеріалах тощо. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Забезпечити постійний моніторинг вмісту радіонуклідів у питній воді на підприємствах водопостачання, в продуктах харчування на переробних підприємствах, у сировині для виготовлення будівельних матеріалів.
2. Вживати заходів щодо запобігання перевищення гранично припустимих рівнів радіонуклідів у питній воді та в продуктах харчування, у сировині для виготовлення будівельних матеріалів. 

2002 - 2006 роки 

Інститут гігієни та медичної екології АМН України, Інститут медицини праці АМН України, Управління радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України, Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації 

2. Вторинна профілактика та рання діагностика онкопатології 

2.1. Запровадити систему заходів щодо виявлення серед населення хворих на онкопатологію, що відносяться до груп підвищеного ризику, оздоровлення таких хворих та диспансерного нагляду за ними з урахуванням спадкової схильності, професійних впливів, вікових особливостей, наявності передракових захворювань, хронічного стресу, тютюнопаління тощо. 

2002 - 2004 роки 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Забезпечити запровадження регулярних обстежень та оздоровлення хворих на передракову патології з метою профілактики та раннього виявлення онкопатології.
2. Забезпечити придбання оргтехніки для моніторингу груп підвищеного ризику онкопатології за рахунок коштів місцевих бюджетів.
3. Залучати фахівців онкологічних закладів до проведення аналізу ефективності та поточної корекції заходів з диспансеризації хворих на передракову патологію. 

2002 - 2006 роки 

Головне управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України, Головне управління економіки МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, Інститут онкології АМН України. 

2.2. Забезпечити запровадження скринінгових програм з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень зовнішньої локалізації.  

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

Організувати впровадження в роботу медичних закладів первинної медико-санітарної допомоги скринінгових програм щодо виявлення:
- раку шийки матки - кольпоскопічне обстеження шийки матки у жінок, віднесених до груп ризику, щорічні цитологічні обстеження жінок віком від 18 до 60 років;
- раку молочної залози - щорічне пальпаторне обстеження молочних залоз у жінок віком від 15 років та мамографічне обстеження жінок, віднесених до груп ризику віком 40 - 65 років;
- раку прямої кишки та передміхурової залози - пальцеве обстеження осіб, віднесених до груп ризику віком після 50 років (щороку);
- раку шкіри і ротової порожнини - фізикальне обстеження осіб віком 20 - 60 років (щороку). 

2002 - 2006 роки 

Управління первинної медико-санітарної допомоги МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, Інститут онкології АМН України. 

2.3. Розробити заходи щодо забезпечення консультаційної допомоги лікарям загальнолікувальної мережі та сімейної медицини з питань формування груп ризику, своєчасної діагностики і лікування раку. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Залучати фахівців науково-дослідних інститутів та навчальних закладів, обласних онкологічних закладів для підвищення рівня онкологічної грамотності та настороги лікарів первинної медико-санітарної допомоги.
2. На базі онкологічних диспансерів проводити короткотермінові курси з актуальних для регіонів питань клінічної онкології. 

2002 - 2006 роки 

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, Інститут онкології АМН України. 

2.4. Створити мережу мамологічних кабінетів у лікувально-профілактичних закладах та організувати їх нормативно-правове забезпечення.  

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Розробити організаційно-методичне обгрунтування діяльності мамологічних кабінетів. 

1. 2002 - 2003 роки 

1. Головне управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України, Інститут онкології АМН України. 

2. Забезпечити матеріально-технічне оснащення та підготовку кадрів на базі онкологічних диспансерів для функціонування мамологічних кабінетів. 

2. 2002 - 2006 роки 

2. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 

3. Діагностика онкопатології 

3.1. Забезпечити широке запровадження ефективних методів та засобів своєчасної діагностики онкопатології на всіх рівнях надання онкологічної допомоги населенню. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Забезпечити виконання стандартів діагностики онкологічної патології в закладах первинної медико-санітарної допомоги населенню.
2. Впроваджувати сучасні діагностичні технології: морфологічної верифікації діагнозу у виявлених уперше хворих;
пункційних методів дослідження щитовидної, молочної та передміхурової залоз під ультразвуковим контролем; бронхоскопічних обстежень легенів;
фіброгастроскопічних обстежень шлунку;
колоноскопічних обстежень прямої та сигмоподібної кишки. 

2002 - 2006 роки 

Головне управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України, Інститут онкології АМН України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 

3.2. Обладнати сучасною апаратурою онкологічні заклади для проведення загальної та диференційної діагностики злоякісних новоутворень. 

2003 - 2006 роки 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Забезпечити фінансування заходів щодо придбання діагностичної апаратури для онкологічних закладів.
2. Зміцнити матеріально-технічну базу онкологічних закладів для забезпечення гарантованих обсягів діагностичної допомоги шляхом оснащення сучасною діагностичною апаратурою за рахунок коштів місцевих бюджетів, зокрема:
- ендоскопічною,
- рентгендіагностичною,
- ультразвуковою,
- лабораторним оснащенням тощо.
3. Проводити експертну оцінку якості діагностики онкологічної патології на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню. 

2003 - 2006 роки 

Головне управління економіки МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, Головне управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України, Інститут онкології АМН України.  

4. Лікування онкопатології 

4.1. Забезпечити надання всім первинним онкологічним хворим стаціонарної допомоги у спеціалізованих онкологічних закладах та відділеннях з використанням комплексу сучасних методів хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Забезпечити спрямування всіх первинних онкологічних хворих до районних онкологічних кабінетів або онкологічних диспансерів за місцем проживання для визначення місця проведення спеціального лікування.
2. Проводити контроль обгрунтованості госпіталізацій онкологічних хворих в неспеціалізовані медичні заклади. 

2002 - 2006 роки 

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 

4.2. Забезпечити неухильне дотримання стандартів діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих на всіх етапах надання онкологічної допомоги. Періодично (1 раз на 2 роки) переглядати галузеві стандарти. 

2003 - 2006 роки 

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Переглянути галузеві стандарти обсягів стаціонарної та розробити стандарти амбулаторної медичної допомоги онкологічним хворим.
2. Забезпечити розробку на основі галузевих та впровадження регіональних стандартів спеціалізованої допомоги хворим на онкологічну патологію.
3. Проводити експертну оцінку якості лікування та медичної реабілітації онкологічних хворих. 

2003 - 2006 роки 

Головне управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України, Інститут онкології АМН України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 

4.3. Забезпечити онкологічні заклади сучасним медичним обладнанням, хіміотерапевтичними препаратами та препаратами супроводу для лікування та реабілітації онкологічних хворих у кількості, що відповідає затвердженим стандартам діагностики та лікування. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Забезпечити дотримання стандартів лікування онкологічних хворих.
2. Зміцнити матеріально-технічну базу онкологічних закладів з метою забезпечення гарантованого рівня медичної допомоги онкологічним хворим шляхом оснащення
- сучасною лікувальною апаратурою, в т. ч. апаратурою для променевої терапії, системами планування опромінення хворих, наркозно-дихальною апаратурою тощо;
- медикаментами для лікування онкологічних хворих. 

2002 - 2006 роки 

Головне управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України, Головне управління економіки МОЗ України, тендерний комітет МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 

4.4. Ввести в стаціонарах обласних онкологічних диспансерів посаду лікаря-психотерапевта. 

2002 - 2003 роки 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

Забезпечити введення в штатний розпис онкологічних стаціонарів посади лікаря-психотерапевта. 

2002 - 2003 роки 

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 

4.5. Створити систему паліативної допомоги онкологічним хворим (амбулаторної та стаціонарної), а також відповідну нормативно-правову базу. 

2002 - 2004 роки 

МОЗ, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Розробити та затвердити нормативно-правову базу функціонування системи хоспісів та інших закладів для надання медичної допомоги онкологічним хворим в термінальній стадії хвороби.
2. Створити мережу хоспісів та інших закладів для надання медичної допомоги хворим в термінальній стадії за рахунок раціонального використання ліжкового фонду закладів, які працюють з неповним навантаженням. 

2002 - 2004 роки 

Головне управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 

4.6. Впроваджувати сучасні інформаційні технології для оцінки діяльності онкологічних закладів, ефективності лікування онкологічних хворих та використання матеріально-технічної бази онкологічних закладів. 

2002 - 2004 роки 

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Забезпечити впровадження в практику онкологічних закладів інформаційних технологій для отримання достовірної інформації про стан організації онкологічної допомоги хворим.
2. Здійснювати постійний контроль за ефективністю інформатизації онкологічних закладів. 

2002 - 2006 роки 

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 

5. Організація онкологічної допомоги та інформаційно-аналітичне забезпечення 

5.1. Постійно перевіряти ефективність комплексу протиракових заходів на всіх етапах надання медичної допомоги. Визначати потреби та пріоритети організації онкологічної допомоги населенню виходячи з рівня, динаміки та структури онкологічної захворюваності. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Доповнити галузеву статистичну звітність показниками, що відображають якість онкологічної допомоги населенню.
2. Створити умови для запровадження комплексу протиракових заходів на всіх етапах надання медичної допомоги.
3. Привести структуру та об'єм ліжкового фонду регіональних онкологічних служб у відповідність до планових нормативів, виходячи з даних канцер-реєстрів про поширеність онкологічної патології.
4. Проводити оцінку ефективності та поточну корекцію організації протиракової боротьби в регіонах. 

2002 - 2006 роки 

Центр медичної статистики МОЗ України, Інститут онкології АМН України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.  

5.2. Завершити створення популяційного канцер-реєстру України для отримання достовірної інформації про поширеність злоякісних новоутворень і стан справ у сфері надання онкологічної допомоги населенню. 

2002 - 2004 роки 

МОЗ, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Завершити формування єдиного інформаційного онкологічного середовища та включенню в нього всіх областей.
2. Забезпечити придбання оргтехніки для регіональних популяційних та лікарняних канцер-реєстрів за рахунок коштів місцевих бюджетів.  

2002 - 2006 роки 

Інститут онкології АМН України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, Головне управління економіки МОЗ України. 

6. Наукове забезпечення Програми 

6.1. Визначити пріоритетні напрями науково-дослідних робіт з епідеміології раку, етіології, патогенезу та вивчення основних факторів ризику виникнення злоякісних новоутворень, розроблення науково обґрунтованих заходів щодо вторинної та третинної профілактики, ранньої діагностики і лікування онкологічних хворих. 

2002 - 2003 роки 

Академія медичних наук, Національна академія наук, МОЗ. 

При плануванні наукової тематики виходити з пріоритетності робіт з епідеміології раку, етіології, патогенезу та вивчення основних факторів ризику виникнення злоякісних новоутворень, розроблення науково обґрунтованих заходів щодо вторинної та третинної профілактики, ранньої діагностики і лікування онкологічних хворих. 

2002 - 2006 роки 

Інститут онкології АМН, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології НАН, Проблемна комісія "Онкологія", кафедри онкології та радіології вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти лікарів. 

6.2. Розробити довготермінові прогнози поширеності злоякісних новоутворень в Україні на основі популяційного моніторингу рівня онкологічної захворюваності та смертності населення. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Академія медичних наук. 

1. Забезпечити контроль використання даних канцер-реєстрів для оцінки онкоепідеміологічної ситуації в регіонах.
2. Залучати інформаційну базу канцер-реєстрів для постійного моніторингу та прогнозування рівня ураження населення злоякісними новоутвореннями. 

2002 - 2006 роки 

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, Інститут онкології АМН України. 

6.3. Визначити напрями створення поряд з патологоанатомічною службою цитологічної служби діагностики злоякісних новоутворень. 

2002 - 2005 роки 

Академія медичних наук, МОЗ. 

1. Обгрунтувати затвердження в переліку професій - професію лікаря-цитолога.
2. Розробити нормативно-правову базу та комплекс заходів щодо функціонування цитологічної служби. 

2002 - 2005 роки 

Головне управління медичних кадрів та державної служби МОЗ України, Інститут онкології АМН України. 

6.4. Розробити з урахуванням досягнень світової онкологічної науки ефективні методи та засоби своєчасної діагностики онкопатології, загальнодоступні для впровадження в лікувально-профілактичних закладах. 

2002 - 2006 роки 

Академія медичних наук, МОЗ. 

1. Проводити дослідження в галузі розробки нових методів та засобів своєчасної діагностики онкопатології.
2. Вжити заходів до запровадження в практику роботи онкологічних закладів сучасних методів ранньої та своєчасної діагностики злоякісних новоутворень. 

2002 - 2006 роки 

Інститут онкології АМН України, Проблемна комісія "Онкологія", кафедри онкології та радіології вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти лікарів. 

6.5. Удосконалити організаційні форми, методи та медичні технології лікування хворих на онкопатологію і розробити нові з урахуванням досягнень світової онкологічної науки, що дадуть змогу зменшити кількість хворих, які стають інвалідами, і забезпечити їх медичну та соціально-трудову реабілітацію. 

2002 - 2006 роки 

Академія медичних наук, Національна академія наук, МОЗ. 

1. Проводити експертну оцінку застосування в роботі лікувальних закладів медико-технологічних стандартів лікування злоякісних новоутворень.
2. Проводити дослідження в галузі розробки нових методів та засобів лікування онкопатології та реабілітації онкологічних хворих.
3. Вжити заходів до запровадження в практику роботи онкологічних закладів сучасних методів лікування злоякісних новоутворень та медичної та соціально-трудової реабілітації онкологічних хворих. 

2002 - 2006 роки 

Інститут онкології АМН України, Проблемна комісія "Онкологія", кафедри онкології та радіології вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти лікарів. 

6.6. Розробити і впровадити методи біотерапії онкологічних хворих.  

2002 - 2006 роки 

Академія медичних наук, Національна академія наук, МОЗ. 

Сприяти розробці та впровадженню в практику методів біотерапії онкологічних хворих, зокрема імунотерапії, гемостимуляції, гормонотерапії, протиметастатичної та антиоксидантної терапії з метою поліпшення результатів лікування. 

2002 - 2006 роки 

Інститут онкології АМН України, Проблемна комісія "Онкологія". 

6.7. Розробити систему заходів і методів протибольової терапії онкологічних хворих. 

2002 - 2004 роки 

МОЗ, Академія медичних наук. 

1. Сприяти розробці та забезпечити запровадженню сучасних методів протибольової терапії в практику лікувальних закладів.
2. Розробити медико-організаційну модель надання протибольової допомоги онкологічним хворим. 

2002 - 2004 роки 

Інститут онкології АМН України, Проблемна комісія "Онкологія", кафедри онкології та радіології вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти. 

7. Підготовка кадрів 

7.1. Забезпечити підвищення кваліфікації медичних кадрів з питань онкології в закладах післядипломної освіти відповідно до потреб закладів охорони здоров'я. 

2002 - 2003 роки 

МОЗ. 

1. Забезпечити підвищення кваліфікації лікарів з питань онкології в закладах післядипломної освіти відповідно до потреб закладів охорони здоров'я.
2. Залучати до атестації лікарів всіх профілів головних спеціалістів з онкології управлінь охорони здоров'я державних адміністрацій.
3. Забезпечити підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу з питань онкології відповідно до потреб закладів охорони здоров'я. 

2002 - 2006 роки 

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, заклади післядипломної освіти лікарів. 

7.2. Визначити потребу в фахівцях та укомплектувати всі ланки онкологічної служби в регіонах відповідно до штатного розпису. 

2002 - 2005 роки 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Укомплектувати необхідними фахівцями онкологічних закладів згідно штатного розпису.
2. Укомплектувати посади районних онкологів лікарями, що отримали спеціальну підготовку з онкології. 

2002 - 2005 роки 

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 

8. Санітарно-просвітницька робота 

8.1. Створити систему санітарної просвіти населення з усіх аспектів онкопатології, роз'яснення важливості своєчасної її діагностики та лікування, пропаганди здорового способу життя тощо. 

2002 - 2003 роки 

МОЗ, Академія медичних наук. 

Обгрунтувати створення системи санітарної просвіти населення з усіх аспектів онкопатології, роз'яснення важливості своєчасної її діагностики та лікування, пропаганди здорового способу життя. 

2002 - 2003 роки 

Інститут громадського здоров'я МОЗ України, Інститут онкології АМН України 

8.2. Широко інформувати населення у засобах масової інформації про необхідність профілактики раку, своєчасного звернення до лікаря при перших ознаках хвороби, а також про існуючу мережу медичних закладів, які забезпечують діагностику раку та лікування онкологічних хворих. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Академія медичних наук, Держкомінформ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Сприяти широкому інформуванню населення з питань онкології через засоби масової інформації.
2. Сприяти виділенню в установленому порядку ефірного часу на радіо і телебаченні для пропаганди медико-санітарних знань з онкології та організації спеціалізованої онкологічної допомоги серед населення.
3. Забезпечувати населення санітарно-просвітницькими матеріалами з питань профілактики і раннього виявлення раку, організації діяльності онкологічної служби. 

2002 - 2006 роки 

Інститут громадського здоров'я МОЗ України, Інститут онкології АМН України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 

8.3. Забезпечити видання інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань профілактики раку, пропаганди здорового способу життя, а також безкоштовне розповсюдження їх серед населення. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, МОН, Академія педагогічних наук, Держкомінформ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

1. Створювати та підготувати видання інформаційно-просвітницькі матеріали з питань профілактики раку, пропаганди здорового способу життя.
2. Залучати в установленому порядку місцеві засоби масової інформації для безкоштовного розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань онкології серед населення. 

2002 - 2006 роки 

Інститут громадського здоров'я МОЗ України, Інститут онкології АМН України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 

8.4. Включити до навчальних програм з біології та валеології в навчальних закладах усіх рівнів акредитації вивчення питань профілактики та перших ознак злоякісних новоутворень, факторів виникнення їх в різних вікових групах населення. 

2003 - 2006 роки 

МОЗ, МОН. 

Розробити та включити до навчальних програм з біології та валеології в навчальних закладах усіх рівнів акредитації вивчення питань профілактики та перших ознак злоякісних новоутворень, факторів виникнення їх в різних вікових групах населення. 

2003 - 2006 роки 

Головне управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України, Інститут онкології АМН України 

9. Міжнародне співробітництво 

9.1. Розширити співпрацю в галузі онкології із Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Міжнародною агенцією з вивчення раку, Агенцією США з міжнародного розвитку, Європейським Союзом, Агенцією Канади з міжнародного розвитку, Міжнародною та Європейською асоціаціями канцер-реєстрів та іншими міжнародними державними і недержавними організаціями та науковими установами. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Академія медичних наук. 

1. Забезпечити постійну співпрацю з міжнародними, іноземними державними, науковими та громадськими організаціями та установами в галузі онкології.
2. Використовувати міжнародний досвід при удосконаленні організації протиракової боротьби в регіонах, проведенні наукових досліджень з епідеміології злоякісних новоутворень. 

2002 - 2006 роки 

Інститут онкології АМН України, Проблемна комісія "Онкологія", кафедри онкології та радіології вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти лікарів. 

9.2. Забезпечити участь українських учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажуваннях, ознайомчих поїздках та інших наукових і практичних заходах. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Академія медичних наук. 

1. Сприяти участі українських учених, студентів та фахівців онкологічних закладів у міжнародних науково-практичних заходах.
2. З метою забезпечення інтеграції вітчизняної онкологічної науки в європейський та світовий простір вивчати та впроваджувати новітні технології онкологічної допомоги. 

2002 - 2006 роки 

Головне управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України, Головне управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України, Інститут онкології АМН України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. 

9.3. Сприяти посиленню інформаційного обміну з питань онкології між фахівцями України і зарубіжних країн з використанням мережі Internet та інших сучасних технологій, а також шляхом публікації досягнень українських онкологів у закордонних фахових виданнях та міжнародних засобах масової інформації. 

2002 - 2006 роки 

МОЗ, Академія медичних наук, Національна академія наук. 

1. Забезпечити підтримку інформаційного обміну з фахових питань шляхом підключення онкологічних закладів до мережі Internet та запровадження інших сучасних інформаційних технологій.
2. Сприяти широкому використанню фахівцями України зарубіжного досвіду в галузі онкології.
3. Ініціювати поширення досягнень українських онкологів у закордонних фахових виданнях. 

2002 - 2006 роки 

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, Головне управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України, Інститут онкології АМН України, Головне управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України, Проблемна комісія "Онкологія", кафедри онкології та радіології вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти лікарів. 

9.4. Брати участь в міжнародних програмах з питань поширення злоякісних новоутворень і вивчення впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на збільшення онкологічної захворюваності, смертності населення України та в інших програмах. 

2002 - 2006 роки 

Академія медичних наук. 

Забезпечити участь фахівців-онкологів України в міжнародних програмах з питань онкоепідеміологічного процесу в Україні, зокрема визначенню впливу на поширення злоякісних новоутворень наслідків аварії на ЧАЕС. 

2002 - 2006 роки 

Головне управління радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України, Головне управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України, Головне управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України, Інститут онкології АМН України, Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Проблемна комісія "Онкологія", кафедри онкології та радіології вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти лікарів. 


 

Начальник Головного
управління організації
медичної допомоги
населенню МОЗ України  

 
 
 
М. П. Жданова 

Начальник
лікувально-організаційного
управління АМН України  

 
 
В. П. Неділько 


 

Додаток N 2
до наказу Міністерства охорони здоров'я України та Академії медичних наук України
від 12 червня 2002 р. N 211/47
(в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України, Академії медичних наук України
від 29 грудня 2005 р. N 780/71)


Склад
 Єдиного координаційного центру Державної програми "Онкологія" на 2002 - 2006 роки

Весельський В. Л. 

- перший заступник Міністра охорони здоров'я України, голова; 

Моісеєнко Р. О. 

- директор Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню, заступник голови; 

Щепотін І. Б. 

- головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "клінічна онкологія", завідуючий кафедрою онкології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, заступник голови; 

Бондар Г. В. 

- генеральний директор Донецького обласного протипухлинного центру; 

Войтко О. В. 

- заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Київської міської онкологічної лікарні, секретар; 

Воробйова Л. І. 

- головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "онкогінекологія", керівник відділу онкогінекології Інституту онкології АМН України; 

Донська С. Б. 

- головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "дитяча гематологія", завідувач Центром дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку Української дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"; 

Педан В. Б. 

- заступник начальника відділу охорони здоров'я матерів та дітей Департаменту організації та медичної допомоги населенню МОЗ України; 

Клімнюк Г. І. 

- завідувач відділенням дитячої онкології Інституту онкології АМН України; 

Новак В. Л. 

- головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "гематологія", директор Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України; 

Олійніченко Г. П. 

- головний лікар Київської міської онкологічної лікарні 

Придачук Н. М. 

- начальник відділу супроводу державних програм Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України 

Розуменко В. Д. 

- головний науковий співробітник відділу нейроонкології Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова; 

Смоланко І. І. 

- головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "онкохірургія" МОЗ України, керівник відділу пухлин грудної залози інституту онкології АМН України; 

Федоренко З. П. 

- керівник науково-організаційного відділу Інституту онкології АМН України; 

Хаджинова Н. А. 

- головний спеціаліст відділу супроводу державних програм Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України; 

Шалімов С. О. 

- директор Інституту онкології АМН України. 


(склад в редакції наказів Міністерства охорони
 здоров'я України, Академії медичних наук України
 від 18.09.2003 р. N 435/60,
 від 19.07.2005 р. N 363/39,
 від 29.12.2005 р. N 780/71)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний координаційний центр Державної програми "Онкологія" на 2002 - 2006 рр.

1. Єдиний координаційний центр функціонує на базі Міністерства охорони здоров'я України для координації роботи, пов'язаної з проведенням заходів, передбачених Державною програмою "Онкологія" на 2002 - 2006 роки, та здійснення контролю за їх виконанням.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 охорони здоров'я України, Академії медичних наук України
 від 29.12.2005 р. N 780/71)

2. Єдиний координаційний центр є консультативно-дорадчим органом МОЗ України та АМН України.

3. Основними завданнями Єдиного координаційного центру є:

• планування обсягів придбання хіміотерапевтичних препаратів і медичного обладнання для онкологічних закладів;

• інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності онкологічної служби;

• забезпечення взаємодії між виконавцями завдань Програми.

4. Єдиний координаційний центр відповідно до покладених завдань:

• бере участь у проведенні експертизи цільових проектів (розробок), спрямованих на виконання завдань Програми;

• готує пропозиції про обсяги фінансування цільових проектів в межах Програми, розглядає проміжні та кінцеві звіти виконання Програми, подає мотивовані пропозиції про припинення виконання окремих робіт та включення до складу Програми нових проектів (розробок);

• вивчає та аналізує стан забезпечення онкологічних хворих медикаментами для спеціального лікування, а також стан матеріально-технічної бази онкологічних закладів;

• взаємодіє з громадськими об'єднаннями, діяльність яких спрямована на вирішення проблем надання медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим;

• співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Міжнародною агенцією з вивчення раку, Агенцією США з міжнародного розвитку, Європейським Союзом, Агенцією Канади з міжнародного розвитку, Міжнародною та Європейською асоціаціями канцер-реєстрів та іншими міжнародними державними і недержавними організаціями та науковими установами;

• аналізує стан реалізації виконання Державної програми "Онкологія" на 2002 - 2006 роки та надає пропозиції щодо удосконалення її виконання.

5. Єдиний координаційний центр має право:

• утворювати в разі потреби тимчасові робочі та експертні групи;

• залучати спеціалістів лікувальних закладів, вчених до розгляду питань з проблем спеціалізованої онкологічної допомоги населенню (за погодженням керівників закладів).

6. Єдиний координаційний центр здійснює свою діяльність на громадських засадах. Організаційною формою роботи Центру є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на 6 місяців. Рішення Центру приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні і оформляються протоколом.

7. Єдиний координаційний центр очолює Голова, який призначається спільним наказом Міністра охорони здоров'я України і Президента Академії медичних наук України. Склад Єдиного координаційного центру затверджується Міністром охорони здоров'я України і Президентом Академії медичних наук України.

8. Голова Єдиного координаційного центру організує діяльність Єдиного координаційного центру, спрямовує роботу його членів, представляє Єдиний координаційний центр у відносинах з Міністерством охорони здоров'я АР Крим, управліннями охорони здоров'я обласних, міських держадміністрацій, установами, організаціями.

9. Організаційне, технічне та інше забезпечення діяльності Єдиного координаційного центру здійснює Міністерство охорони здоров'я України.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 охорони здоров'я України, Академії медичних наук України
 від 29.12.2005 р. N 780/71)

Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Академії медичних наук України
від 4 січня 2005 р. N 1/2 


Уніфікована форма звітування про хід виконання наказу МОЗУ та АМНУ від 12.06.2002 р. N 211/47 "Про затвердження заходів МОЗ України та АМН України щодо виконання Державної програми "Онкологія" на 2002 - 2006 роки"

N п/п 

Назва розділу, заходу 

Термін виконання 

Інформація про детальне виконання. Результати в разі виконання; причини в разі невиконання 

Обсяги фінансування (є, немає) 

план (тис. грн.) 

факт (тис. грн.) 

6

  

Загальний обсяг фінансування заходів наказу за рахунок місцевого бюджетів (п. 4.3)  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

1 

Первинна профілактика онкопатології  

  

  

  

  

1.2.1 

Проводити аналіз стану забруднення довкілля в регіонах канцерогенними речовинами. Забрано проб _____, з них з перевищенням ГДК _____. 

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

1.2.2 

Вживати заходи щодо запобігання забрудненню довкілля в регіонах канцерогенними речовинами.

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

1.2.3 

Розробити з урахуванням сучасних технологічних можливостей та запровадити комплекс заходів усунення забруднення довкілля в регіонах канцерогенними речовинами.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

1.2.4 

Залучати громадські організації до заходів щодо усунення забруднення довкілля в регіонах канцерогенними речовинами.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

1.3.1 

Забезпечити постійний моніторинг вмісту радіонуклідів у питній воді на підприємствах водопостачання, в продуктах харчування на переробних підприємствах, у сировині для виготовлення будівельних матеріалів. Забрано проб _____, з них з перевищенням ГДК _____. 

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

1.3.2 

Вживати заходів щодо запобігання перевищенню граничноприпустимих рівнів радіонуклідів у питній воді та в продуктах харчування, у сировині для виготовлення будівельних матеріалів.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

2 

Вторинна профілактика та рання діагностика онкопатології  

  

  

  

  

2.1.1 

Забезпечити запровадження регулярних обстежень та оздоровлення хворих на передракову патології з метою профілактики та раннього виявлення онкопатології. Оглянуто осіб _____, виявлено хворих на передрак _____, виявлено хворих на рак _____, оздоровлено хворих на передрак _____, знято з обліку внаслідок одужання _____. 

2002 - 2004 рр. 

  

  

  

2.1.3 

Залучати фахівців онкологічних закладів до проведення аналізу ефективності та поточної корекції заходів з диспансеризації хворих на передракову патологію.  

2002 - 2004 рр. 

  

  

  

2.2 

Забезпечити запровадження скринінгових програм з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень зовнішньої локалізації. Кількість осіб, охоплених скринінгом _____, виявлено випадків передракової патології _____, виявлено випадків раку _____. 

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

2.3.1 

Залучати фахівців науково-дослідних інститутів та навчальних закладів, обласних онкологічних закладів для підвищення рівня онкологічної грамотності та настороги лікарів первинної медико-санітарної допомоги.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

2.3.2 

На базі онкологічних диспансерів проводити короткотермінові курси з актуальних для регіонів питань клінічної онкології.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

2.4.2 

Створити мережу мамологічних кабінетів, забезпечити матеріально-технічне оснащення та підготовку кадрів на базі онкологічних диспансерів для функціонування мамологічних кабінетів.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

3 

Діагностика онкопатології  

  

  

  

  

3.1.1 

Забезпечити виконання стандартів діагностики онкологічної патології в закладах первинної медико-санітарної допомоги населенню.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

3.1.2 

Впроваджувати сучасні діагностичні технології морфологічної верифікації діагнозу у виявлених уперше хворих.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

3.2.1 

Забезпечити фінансування заходів щодо придбання діагностичної апаратури для онкологічних закладів.  

2003 - 2006 рр. 

  

  

  

3.2.2 

Зміцнити матеріально-технічну базу онкологічних закладів для забезпечення гарантованих обсягів діагностичної допомоги шляхом оснащення сучасною діагностичною апаратурою за рахунок коштів місцевих бюджетів, зокрема: ендоскопічною, рентгендіагностичною, ультразвуковою. 

2003 - 2006 рр. 

  

  

  

3.2.3 

Проводити експертну оцінку якості діагностики онкологічної патології на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню.  

2003 - 2006 рр. 

  

  

  

4 

Лікування онкопатології  

  

  

  

  

4.1.1 

Забезпечити спрямування всіх первинних онкологічних хворих до районних онкологічних кабінетів або онкологічних диспансерів за місцем проживання для визначення місця проведення спеціального лікування.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

4.1.2 

Проводити контроль обґрунтованості госпіталізації онкологічних хворих в неспеціалізовані медичні заклади.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

4.2.1 

Переглянути галузеві стандарти обсягів стаціонарної та розробити стандарти амбулаторної медичної допомоги онкологічним хворим.  

2003 - 2006 рр. 

  

  

  

4.2.2 

Забезпечити розробку та впровадження регіональних стандартів спеціалізованої допомоги хворим на онкологічну патологію.  

2003 - 2006 рр. 

  

  

  

4.2.3 

Проводити експертну оцінку якості лікування та медичної реабілітації онкологічних хворих.  

2003 - 2006 рр. 

  

  

  

4.3 

Забезпечити онкологічні заклади сучасним медичним обладнанням, хіміотерапевтичними препаратами та препаратами супроводу для лікування та реабілітації онкологічних хворих у кількості, що відповідає затвердженим стандартам діагностики та лікування. Кількість хворих (фізичні особи), які отримали хіміотерапію та променеву терапію _____, з них - за бюджетні кошти всього _____, в т. ч. первинних _____ 

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

4.3.1 

Забезпечити дотримання стандартів лікування онкологічних хворих.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

4.3.2 

Зміцнити матеріально-технічну базу онкологічних закладів з метою забезпечення гарантованого рівня медичної допомоги онкологічним хворим шляхом оснащення сучасною лікувальною апаратурою, в т. ч. апаратурою для променевої терапії, системами планування опромінення хворих, наркозно-дихальною апаратурою тощо; медикаментами для лікування онкологічних хворих  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

4.4 

Забезпечити введення в штатний розпис онкологічних стаціонарів посади лікаря-психотерапевта.  

2002 - 2003 рр. 

  

  

  

4.5.1 

Розробити та затвердити нормативно-правову базу функціонування хоспісів та інших закладів для надання медичної допомоги онкологічним хворим в термінальній стадії хвороби.  

2002 - 2004 рр. 

  

  

  

4.5.2 

Створити мережу хоспісів та інших закладів для надання медичної допомоги хворим в термінальній стадії за рахунок раціонального використання ліжкового фонду закладів, які працюють з неповним навантаженням.  

2002 - 2004 рр. 

  

  

  

4.6.1 

Забезпечити впровадження в практику онкологічних закладів інформаційних технологій для отримання достовірної інформації про стан організації онкологічної допомоги хворим.  

2002 - 2004 рр. 

  

  

  

4.6.2 

Здійснювати постійний контроль за ефективністю інформатизації онкологічних закладів.  

2002 - 2004 рр. 

  

  

  

5 

Організація онкологічної допомоги та інформаційно-аналітичне забезпечення  

  

  

  

  

5.1.2 

Створити умови для запровадження комплексу протиракових заходів на всіх етапах надання медичної допомоги.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

5.1.3 

Привести структуру та об'єм ліжкового фонду регіональних онкологічних служб у відповідність до планових нормативів виходячи з даних канцер-реєстрів про поширеність онкологічної патології. Дефіцит спеціалізованих ліжок абс. ч. (%) на кінець звітного періоду  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

5.1.4 

Проводити оцінку ефективності та поточну корекцію організації протиракової боротьби в регіонах. Заходи, вжиті для ліквідації недоліків, нормативні документи УОЗ.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

5.2.1 

Завершити формування єдиного інформаційного онкологічного середовища та включення в нього всіх областей.  

2002 - 2004 рр. 

  

  

  

5.2.2 

Забезпечити придбання оргтехніки для регіональних популяційних та лікарняних канцер-реєстрів за рахунок коштів місцевих бюджетів.  

2002 - 2004 рр. 

  

  

  

6 

Наукове забезпечення Програми  

  

  

  

  

6.2 

Забезпечити контроль використання даних канцер-реєстрів для оцінки онкоепідеміологічної ситуації в регіонах  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

7 

Підготовка кадрів  

  

  

  

  

7.1.1 

Забезпечити підвищення кваліфікації лікарів з питань онкології в закладах післядипломної освіти відповідно до потреб закладів охорони здоров'я. План _____, факт _____ 

2002 - 2003 рр. 

  

  

  

7.1.2 

Залучати до атестації лікарів всіх профілів головних спеціалістів з онкології управлінь охорони здоров'я державних адміністрацій.  

2002 - 2003 рр. 

  

  

  

7.1.3 

Забезпечити підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу з питань онкології відповідно до потреб закладів охорони здоров'я. План _____, факт _____ 

2002 - 2003 рр. 

  

  

  

7.2.1 

Укомплектувати необхідними фахівцями онкологічних закладів згідно штатного розпису.  

2002 - 2005 рр. 

  

  

  

7.2.2 

Укомплектувати посади районних онкологів лікарями, що отримали спеціальну підготовку з онкології.  

2002 - 2005 рр. 

  

  

  

8 

Санітарно-просвітницька робота  

  

  

  

  

8.2.1 

Сприяти широкому інформуванню населення з питань онкології через засоби масової інформації.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

8.2.3 

Забезпечувати населення санітарно-просвітницькими матеріалами з питань профілактики і раннього виявлення раку, організації діяльності онкологічної служби. Кількість примірників за видами, заходи.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

8.3.1 

Створити та підготувати видання інформаційно-просвітницькі матеріали з питань профілактики раку, пропаганди здорового способу життя. Кількість примірників за видами, заходи.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

8.3.2 

Залучати в установленому порядку місцеві засоби масової інформації для безкоштовного розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань онкології серед населення. Проведені заходи.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

9 

Міжнародне співробітництво  

  

  

  

  

9.2.1 

Сприяти участі українських учених, студентів та фахівців онкологічних закладів у міжнародних науково-практичних заходах.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

9.2.2 

З метою забезпечення інтеграції вітчизняної онкологічної науки в європейський та світовий простір вивчати та впроваджувати новітні технології онкологічної допомоги.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

9.3.1 

Забезпечити підтримку інформаційного обміну з фахових питань шляхом підключення онкологічних закладів до мережі Internet та запровадження інших сучасних інформаційних технологій.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

9.3.2 

Сприяти широкому використанню фахівцями України зарубіжного досвіду в галузі онкології  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

9.3.3 

Ініціювати поширення досягнень українських онкологів у закордонних виданнях  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  

9.4 

Забезпечити участь фахівців-онкологів в міжнародних програмах з питань онкоепідеміологічного процесу в Україні, зокрема визначеного впливу на поширення злоякісних новоутворень наслідків аварії на ЧАЕС.  

2002 - 2006 рр. 

  

  

  


(наказ доповнено додатком згідно з наказом Міністерства
 охорони здоров'я України, Академії медичних наук України
 від 04.01.2005 р. N 1/2)

___________

 

©2004-2005 LotusSoft.
Все права защищены.