ХАРЬКОВ МЕДИЦИНСКИЙ.
https://med.com.ua/articles/27/582.html

НАКАЗ від 26 жовтня 2005 року N 565 Про затвердження Плану основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної санепідслужби України на 2006 рік

Министерство охраны здоровья Украины


 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 жовтня 2005 року N 565

Про затвердження Плану основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної санепідслужби України на 2006 рік

Для забезпечення своєчасної та якісної підготовки Плану основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної санепідслужби України на 2006 рік (далі - План) згідно з Планом основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної санепідслужби України на 2005 рік наказую:

1. Затвердити структуру Плану на 2006 рік (додається).

2. Голові Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України Кравчуку О. П., директору державного підприємства "Центр імунобіологічних препаратів" Сельниковій О. П., директору державного підприємства "Науково-експертний центр з регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів" МОЗ України Пенішкевичу Я. І., генеральному директору державного підприємства "Укрвакцина" Кузнецову О. В., директору державного підприємства "Центр реєстрів державної санітарно-епідеміологічної служби України" Худенку О. І. подати до Центральної санепідстанції МОЗ України пропозиції щодо основних організаційних заходів, проведення яких планується на 2006 рік, з визначенням термінів виконання і відповідальних виконавців для включення їх до Плану.

До 10 листопада 2005 р. 


3. Головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України Некрасовій Л. С.:

Опрацювати пропозиції та підготувати проект Плану на 2006 рік і подати до Департаменту держсанепіднагляду МОЗ України.

До 25 листопада 2005 р. 


Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України Пономаренка А. М.

 

Заступник Міністра 

С. П. Бережнов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 26 жовтня 2005 р. N 565 


СТРУКТУРА
Плану основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної санепідслужби України на 2006 рік

1. Обгрунтування основних напрямків діяльності до Плану основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної санепідслужби МОЗ України на 2006 рік (постановка проблем, завдань, перелік прийнятих законів, постанов, розпоряджень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України, постанов головного державного санітарного лікаря України, що відносяться до сфери діяльності державної санепідслужби України).

2. Організаційні заходи.

У цьому розділі повинні бути висвітлені питання:

2.1. Планування, законотворча діяльність (розробка законодавчих та інших нормативних актів: ДержСанПіНів, наказів, інструкцій, проектів постанов тощо), взаємодія з іншими міністерствами і відомствами, з санепідслужбою Міністерства оборони, СБУ, МВС, Адміністрації Державної прикордонної служби України; взаємодія з наглядовими органами, громадськими організаціями; підготовка нарад, семінарів, перевірки обласних, міських, на транспорті санепідзакладів; заходи по організації держсанепіднагляду за виконанням окремих статей законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що відносяться до сфери діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби, інших нормативних документів з розглядом окремих питань після попереднього вивчення на місцях:

- на засіданнях Колегії державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України;

- на нарадах у заступника Міністра охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря України.

Впровадження наукових досліджень.

Охорона праці і техніка безпеки.

Розгляд звернень громадян.

Санітарно-освітня робота.

2.2. Робота з кадрами:

- організація та проведення атестації спеціалістів, організація і контроль за проведенням інтернатури, підвищенням кваліфікації, робота з резервом на керівні посади, підготовка на робочих місцях, тощо.

2.3. Матеріально-технічна база, метрологічне та програмне забезпечення.

3. Інформаційна та аналітична діяльність.

Підготовка звітної та аналітичної інформації за напрямками діяльності державної санепідслужби. Статистична звітність, аналіз і підготовка показників діяльності, контроль за вірогідністю статистичних звітів, підготовка інформаційних листів, рекомендацій, довідників, тощо.

4. Запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд (експертиза передпроектних та проектних матеріалів будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів, нормативної документації на виробництво продукції, методів контролю якості та безпеки продукції тощо).

5. Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд з розділів:

Комунальна гігієна,

Гігієна харчування,

Гігієна дітей і підлітків,

Гігієна праці,

Гігієна і токсикологія пестицидів, полімерних і синтетичних матеріалів,

Гігієна транспорту,

Радіаційна гігієна,

Здоров'я та екологія,

Організація лабораторної справи,

Епідеміологія, медпаразитологія, дезінфекційна справа.

Планування заходів розділу повинно бути обґрунтовано посиланнями на окремі пункти, статті нормативно-правових актів з питань забезпечення санепідблагополуччя населення.

Виконання заходів повинно включати надання інформації, аналіз, узагальнення, заслуховування, доповіді, надання практичної допомоги санепідзакладам з організації та здійснення запобіжного та поточного держсанепіднагляду.

5. Середовище життєдіяльності людини та заходи щодо його покращання.

6. Виконання національних та міжнародних програм.

Перелік додатків до Плану:

1. Графік проведення нарад і семінарів для фахівців санепідзакладів державної санепідслужби України.

2. Перелік документів по напрямах діяльності (законів, що відносяться до сфери діяльності санепідзакладів з посиланням на конкретні статті законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України, рішень Колегії тощо), що знаходяться на контролі держсанепідслужби України, і терміни подання інформації про їх виконання.

3. Графік підготовки фахівців держсанепідслужби України на базі Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України (за напрямками діяльності).

4. Графік перевірок і надання практичної допомоги санепідзакладам з санітарно-протиепідемічних питань та проведення організаційних заходів.

 

Директор Департаменту
держсанепіднагляду МОЗ України 

 
А. М. Пономаренко 


 

©2004-2005 LotusSoft.
Все права защищены.