ХАРЬКОВ МЕДИЦИНСКИЙ.
https://med.com.ua/articles/27/578.html

НАКАЗ від 18 червня 2002 року N 218 Про склад Вченої медичної ради, склад президії Вченої медичної ради, Положення про Вчену медичну раду Міністерства охорони здоров'я України

Министерство охраны здоровья Украины


 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 червня 2002 року N 218

Про склад Вченої медичної ради, склад президії Вченої медичної ради, Положення про Вчену медичну раду Міністерства охорони здоров'я України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 27 вересня 2005 року N 487)

Враховуючи визначальне значення медичної науки у подальшому розвитку практичної ланки охорони здоров'я, необхідність залучення до цього найбільш кваліфікованих вчених-медиків і організаторів системи охорони здоров'я наказую:

1. Затвердити склад Вченої медичної ради, склад президії Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров'я України, Положення про Вчену медичну раду згідно з додатками 1, 2, 3.

2. Накази МОЗ УРСР від 10.08.90 N 148 та МОЗ України від 01.11.94 N 371 вважати такими, що втратили чинність.

 

Міністр  

В. Ф. Москаленко 


 

Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 18 червня 2002 р. N 218 


Склад Вченої медичної ради
Міністерства охорони здоров'я України

1. 

АНТИПКІН
Юрій Геннадійович
(за згодою) 

Заступник директора з наукової роботи Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України 

2. 

БАЗИКА
Дмитро Анатолійович
(за згодою) 

Заступник директора з наукової роботи Наукового центру радіаційної медицини АМН України, д. м. н. 

3. 

БЕБЕШКО
Володимир Григорович
(за згодою) 

Директор Наукового центру радіаційної медицини АМН України, д. м. н., професор 

4. 

БЕЗРУКОВ
Владислав Вікторович
(за згодою) 

Директор Інституту геронтології АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України 

5. 

БІЛИЙ
Володимир Якович
(за згодою) 

Начальник Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України, д. м. н., професор 

 6. 

БУТЕНКО
Геннадій Михайлович
(за згодою) 

Заступник директора з наукової роботи Інституту геронтології АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН, академік АМН України 

 7. 

ВОЗІАНОВ
Олександр Федорович
(за згодою) 

Президент АМН України, д. м. н., професор, академік НАН та АМН України 

8. 

ВОЗІАНОВА
Жанна Іванівна 

Зав. кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України  

9.  

ВОЛОШИН
Петро Власович
(за згодою) 

Директор Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України, д. м. н., професор 

10. 

ВОРОНЕНКО
Юрій Васильович 

Начальник Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України, д. м. н., професор 

11. 

ВЕНЦКОВСЬКИЙ
Борис Михайлович 

Зав. кафедрою акушерства та гінекології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України, д. м. н., професор 

12. 

ГАЙКО
Георгій Васильович
(за згодою) 

Директор Інституту травматології та ортопедії АМН України, д. м. н., професор 

13. 

ГЕОРГІЄВСЬКИЙ
Віктор Петрович 

Директор ДП "Науково-експертний фармакопейний центр" МОЗ України, д. м. н., професор 

14. 

ГНАТЕЙКО
Олег Зиновійович
(за згодою) 

Директор Інституту спадкової патології АМН України, д. м. н., професор 

15. 

ГОНЧАРУК
Євген Гнатович 

Ректор Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України, д. м. н., професор, академік НАН та АМН України 

16. 

ГУСАК
Володимир Корнійович
(за згодою) 

Директор Інституту невідкладної та відновної хірургії АМН України, д. м. н., професор 

17. 

ГУСЄЛЄТОВА
Наталія Володимирівна  

Вчений секретар Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, к. м. н. 

18. 

ДЗЯК
Георгій Вікторович 

Ректор Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України, д. м. н., професор, академік АМН України 

19. 

ДРАННИК
Георгій Миколайович
(за згодою) 

Зав. відділом імунології Інституту урології АМН України, д. м. н., професор 

20. 

ЗАБОЛОТНИЙ
Дмитро Ілліч
(за згодою) 

Директор Інституту отоларингології ім. проф. І. М. Коломійченка АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України 

21. 

ЗАПОРОЖАН
Валерій Миколайович 

Ректор Одеського державного медичного університету МОЗ України, д. м. н., професор, академік АМН України 

22. 

ЗАХАРАШ
Михайло Петрович
(за згодою) 

Начальник військово-медичного управління Служби безпеки України, д. м. н., професор 

23. 

ЗІНЬКОВСЬКИЙ
Михайло Францович
(за згодою) 

Зав. відділенням хірургічного лікування уроджених вад серця Інституту серцево-судинної хірургії АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України 

24. 

ЗОЗУЛЯ
Іван Савич 

Проректор з наукової роботи Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, д. м. н., професор 

25. 

ЗОЗУЛЯ
Юрій Панасович
(за згодою) 

Віце-президент АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН, академік АМН України 

26. 

КАЗАКОВ
Валерій Миколайович 

Ректор Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, д. м. н., професор, академік АМН України 

27. 

КНИШОВ
Геннадій Васильович
(за згодою) 

Директор Інституту серцево-судинної хірургії АМН України, д. м. н., професор, академік АМН України 

28. 

КОВАЛЕНКО
Володимир Миколайович
(за згодою) 

Директор Інституту кардіології АМН України, д. м. н., професор 

29. 

КОВАЛЬЧУК
Леонід Якимович 

Ректор Тернопільської державної медичної академії ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, д. м. н., професор 

30. 

КОЛЯДЕНКО
Володимир Григорович 

Проректор з наукової роботи Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України, д. м. н., професор 

31. 

КОРДЮМ
Віталій Арнольдович
(за згодою) 

Зав. відділом регуляційних механізмів клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН, академік АМН України 

32. 

КОРЖ
Микола Олексійович
(за згодою) 

Директор Інституту патології хребта і суглобів ім. М. І. Ситенка АМН України, д. м. н., професор 

33. 

КОСЕНКО
Костянтин Миколайович
(за згодою) 

Директор Інституту стоматології АМН України, д. м. н., професор 

34. 

КОСТЮК
Платон Григорович
(за згодою) 

Директор Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, д. м. н., професор, академік НАН та АМН України 

35. 

КУНДІЄВ
Юрій Ілліч
(за згодою) 

Директор Інституту медицини праці АМН України, д. м. н., професор, академік НАН та АМН України 

36. 

ЛИСЕНКО
Григорій Іванович 

Зав. кафедрою терапії та сімейної медицини Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, д. м. н., професор 

37. 

ЛИСИНЮК
Віктор Павлович 

Зав. кафедрою реабілітаційної медицини Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України, д. м. н., професор 

38. 

ЛУК'ЯНОВА
Олена Михайлівна
(за згодою) 

Директор Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, д. м. н., професор, академік НАН та АМН України 

39. 

ЛЮЛЬКО
Олексій Володимирович 

Проректор з наукової роботи Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України 

40. 

МЕЛЬНИК
Юрій Вікторович 

Начальник Головного управління медичних кадрів та державної служби МОЗ України, д. м. н., професор 

41. 

МІХНЬОВ
Володимир Анатолійович
(за згодою) 

Головний учений секретар президії АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України  

42. 

МОРОЗ
Василь Максимович 

Ректор Вінницького державного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, д. м. н., професор 

43. 

МОСКАЛЕНКО
Віталій Федорович 

Міністр охорони здоров'я України, д. м. н., професор 

44. 

НЕЙКО
Євген Михайлович 

Ректор Івано-Франківської державної медичної академії МОЗ України, д. м. н., професор, академік АМН України 

45. 

ПЕДАЧЕНКО
Євген Георгійович
(за згодою) 

Керівник відділу нейротравми Інституту нейрохірургії АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України 

46. 

ПИЛИПЕНКО
Микола Іванович
(за згодою) 

Директор Інституту медичної радіології ім. С. П. Григор'єва АМН України, д. м. н., професор 

47. 

ПОЛІЩУК
Микола Єфремович 

Зав. кафедрою нейрохірургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України 

48. 

РОЗЕНФЕЛЬД
Леонід Георгійович
(за згодою) 

Віце-президент АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН, академік АМН України 

49. 

РОМАНЕНКО
Аліна Михайлівна
(за згодою) 

Зав. лабораторії патоморфології Інституту урології АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН, академік АМН України 

50. 

САЄНКО
Валерій Феодосійович
(за згодою) 

Директор Інституту хірургії і трансплантології АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН та АМН України 

51. 

СЕРГІЄНКО
Микола Маркович 

Зав. кафедрою офтальмології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН та АМН України 

52. 

СЕРДЮК
Андрій Михайлович
(за згодою) 

Директор Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України 

53. 

СКРИПНІКОВ
Микола Сергійович 

Ректор Української медичної стоматологічної академії МОЗ України, д. м. н., професор 

54. 

СМІРНОВ
Валерій Веніамінович
(за згодою) 

Директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, д. м. н., професор, академік НАН України 

55. 

СТЕФАНОВ
Олександр Вікторович
(за згодою) 

Директор Інституту фармакології та токсикології АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України 

56. 

ТРОНЬКО
Микола Дмитрович
(за згодою) 

Директор Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН та АМН України 

57. 

УВАРЕНКО
Анатолій Родіонович 

Директор Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, д. м. н., професор 

58. 

ФЕДЧЕНКО
Юрій Григорійович 

Начальник Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, к. м. н., доцент 

59. 

ФЕЩЕНКО
Юрій Іванович
(за згодою) 

Директор Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, д. м. н., професор, академік АМН України 

60. 

ФРОЛОВ
Аркадій Федорович
(за згодою) 

Зав. лабораторією епідеміології респіраторних вірусних інфекцій і прионів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН та АМН України 

61. 

ЧАЙКОВСЬКИЙ
Юрій Богданович
(за згодою) 

Начальник атестаційного відділу медичних та аграрних наук ВАК України, д. м. н., професор 

62. 

ЧЕРНИХ
Валентин Петрович 

Ректор Української фармацевтичної академії МОЗ України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН України 

63. 

ШАЛІМОВ
Сергій Олександрович
(за згодою) 

Директор Інституту онкології АМН України, д. м. н., професор 

64. 

ШИРОБОКОВ
Володимир Павлович 

Проректор з навчальної роботи Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН та АМН України 

65. 

ШУПІК Юрій Платонович 

Зав. кафедри судової медицини Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, д. м. н., професор. 


 

Додаток 2
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 18 червня 2002 р. N 218 


Склад президії Вченої медичної ради
Міністерства охорони здоров'я України

1. 

ЗІНЬКОВСЬКИЙ
Михайло Францович
(за згодою) 

Зав. відділенням хірургічного лікування уроджених вад серця Інституту серцево-судинної хірургії АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України, Голова Вченої медичної ради 

2. 

БАЗИКА
Дмитро Анатолійович
(за згодою) 

Заступник директора з наукової роботи Наукового центру радіаційної медицини АМН України, д. м. н., Заступник Голови Вченої медичної ради 

3. 

ГУСЄЛЄТОВА
Наталія Володимирівна  

Вчений секретар Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, к. м. н., Вчений секретар Вченої медичної ради 

4. 

БУТЕНКО
Геннадій Михайлович
(за згодою) 

Заступник директора з наукової роботи Інституту геронтології АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН, академік АМН України 

5. 

ВОЗІАНОВ
Олександр Федорович
(за згодою) 

Президент АМН України, д. м. н., професор, академік НАН та АМН України 

6. 

ВОРОНЕНКО
Юрій Васильович 

Начальник Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України, д. м. н., професор 

7. 

ДЗЯК
Георгій Вікторович 

Ректор Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України, д. м. н., професор, академік АМН України 

8. 

ЗАБОЛОТНИЙ
Дмитро Ілліч
(за згодою) 

Директор Інституту отоларингології
ім. проф. І. М. Коломійченка АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України 

9. 

ЗОЗУЛЯ
Іван Савич 

Проректор з наукової роботи Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, д. м. н., професор 

10. 

ЗОЗУЛЯ
Юрій Панасович
(за згодою) 

Віце-президент АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН, академік АМН України 

11. 

КОЛЯДЕНКО
Володимир Григорович 

Проректор з наукової роботи Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України, д. м. н., професор 

12. 

ЛУК'ЯНОВА
Олена Михайлівна
(за згодою) 

Директор Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, д. м. н., професор, академік НАН та АМН України 

13. 

МОСКАЛЕНКО
Віталій Федорович 

Міністр охорони здоров'я України, д. м. н., професор 

14.  

МОРОЗ
Василь Максимович 

Ректор Вінницького державного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, д. м. н., професор 

15. 

ПЕДАЧЕНКО
Євген Георгійович
(за згодою) 

Керівник відділу нейротравми Інституту нейрохірургії АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України 

16. 

РОЗЕНФЕЛЬД
Леонід Георгійович
(за згодою) 

Віце-президент АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН, академік АМН України 

17. 

СЕРДЮК
Андрій Михайлович
(за згодою) 

Директор Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України 

18. 

СКРИПНІКОВ
Микола Сергійович 

Ректор Української медичної стоматологічної академії МОЗ України, д. м. н., професор 

19. 

СМІРНОВ
Валерій Веніамінович
(за згодою) 

Директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, д. м. н., професор, академік НАН України 

20. 

ТРОНЬКО
Микола Дмитрович
(за згодою) 

Директор Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН та АМН України 

21. 

УВАРЕНКО
Анатолій Родіонович 

Директор Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, д. м. н., професор 

22. 

ФЕЩЕНКО
Юрій Іванович
(за згодою) 

Директор Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, д. м. н., професор, академік АМН України 

23. 

ШИРОБОКОВ
Володимир Павлович 

Проректор з навчальної роботи Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН та АМН України. 


 

Додаток 3
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 18 червня 2002 р. N 218 


ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену медичну раду МОЗ України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Вчена медична рада Міністерства охорони здоров'я України (надалі - ВМР) утворена відповідно до п. 12 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене Указом Президента України від 24.07.2000 р. N 918/2000, для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів розвитку медичної науки, обговорення найважливіших програм з питань охорони здоров'я.

1.2. ВМР є постійно діючим консультативним органом, що розглядає питання розвитку медичної науки в установах, які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України (надалі - МОЗ), та рекомендації щодо впровадження наукових розробок в практику охорони здоров'я.

1.3. ВМР безпосередньо підпорядкована МОЗ і здійснює свою діяльність за щорічним планом роботи, який затверджується Міністром.

1.4. Рішення ВМР є обов'язковими для наукових закладів та вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації системи МОЗ і їх вчених рад, а також проблемних комісій МОЗ та АМН України з питань повноважень ВМР, що затверджено цим Положенням.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВМР:

2.1. Визначення (разом із Головним управлінням освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення) пріоритетних напрямів наукових досліджень, що можуть бути безпосередньо використані в практиці охорони здоров'я.

2.2. Аналіз розвитку окремих напрямів медичної науки, роботи вчених рад підвідомчих МОЗ наукових установ та вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації.

2.3. Розгляд пропозицій вчених рад наукових установ та вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації щодо присудження колективам або окремим науковцям державних та іменних премій, присвоєння почесних звань у галузі науки і техніки тощо. Висунення видатних науковців-медиків у члени-кореспонденти і академіки НАН та АМН України згідно із існуючими положеннями.

2.4. Співробітництво з Академією медичних наук України при створенні проблемних комісій МОЗ та АМН України з основних наукових напрямів та організація їх роботи, розроблення спільних наукових програм, проектів тощо.

2.5. Співробітництво з вченими медичними радами та подібними структурами відповідних міністерств держав СНД та інших країн.

3. ФУНКЦІЇ І ПРАВА ВМР:

3.1. У сфері вдосконалення організації медичної науки ВМР:

- на підставі аналізу основних напрямів наукових досліджень, запитів практичної ланки охорони здоров'я разом із Головним управлінням освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення вносить для розгляду Міністру охорони здоров'я пропозиції з удосконалення існуючої мережі наукових установ, основних напрямів їх наукової діяльності тощо;

- здійснює експертну оцінку пріоритетних напрямів розвитку медичної науки, їх першочергового фінансування, відповідності наукових, матеріально-технічних та науково-організаційних можливостей їх здійснення та впровадження в практику охорони здоров'я;

- бере участь у створенні проблемних комісій МОЗ та АМН України з основних напрямів медичної науки, заслуховує діяльність окремих проблемних комісій, вносить відповідні пропозиції Міністру охорони здоров'я;

- затверджує склади вчених рад наукових установ, підпорядкованих МОЗ України;

- у співробітництві із ВМР та подібними структурами міністерств країн СНД та інших країн сприяє взаємообміну досвідом роботи, науковими програмами, розробками, підвищенню кваліфікації наукових кадрів у рамках відповідних угод про співробітництво в галузі медичної науки між Україною та іншими країнами.

3.2. У сфері визначення пріоритетних напрямів розвитку медичної науки ВМР:

- спільно із профільними управліннями МОЗ, головними спеціалістами та проблемними комісіями МОЗ та АМН України здійснює аналітичний прогноз показників стану здоров'я населення, тенденцій до їх змін, надає науково обгрунтовані рекомендації щодо пріоритетних напрямів наукових досліджень, першочерговості їх виконання;

- оцінює наукову обгрунтованість пропозицій наукових колективів, окремих вчених і спеціалістів щодо розробки і впровадження нових і удосконалення існуючих методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

- бере участь у формуванні національних, державних, міжгалузевих і галузевих науково-технічних програм з першочергових проблем охорони здоров'я населення України.

3.3. У сфері організації фундаментальних досліджень ВМР:

- за дорученням проводить експертну оцінку пропозицій з фундаментальних медико-біологічних досліджень в наукових установах галузі, а також спільних досліджень із науковими установами НАН та АМН України, інших міністерств і відомств;

- бере участь в прийманні завершених фундаментальних НДР, вносить пропозиції щодо можливого використання їх результатів.

3.4. У сфері оцінки наукової діяльності науково-дослідних установ, окремих наукових колективів, а також вчених; при їх висуванні на здобуття державних та іменних премій, почесних звань тощо, а також в члени-кореспонденти і дійсні члени НАН і АМН України ВМР:

- бере участь в комісійній експертній оцінці ефективності діяльності науково-дослідних установ, окремих наукових колективів і їх співробітників, що працюють в системі МОЗ, та підготовці відповідних висновків;

- дає відповідні рекомендації Міністру охорони здоров'я щодо нагородження і представлення до почесних звань, іменних стипендій і пенсій видатних вчених-медиків тощо;

- висуває і підтримує висування вчених-медиків при оголошенні конкурсів в члени-кореспонденти і дійсні члени НАН і АМН України.

3.5. У сфері науково-методичного супроводу наукових досліджень ВМР:

- разом із профільними управліннями МОЗ сприяє впровадженню нових методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, розглядає відповідні методичні матеріали;

- аналізує діяльність проблемних комісій для підготовки наукових медичних кадрів на етапі планування докторських і кандидатських дисертацій, науково-дослідних розробок на етапах планування, виконання і завершення;

- формує із складу проблемних комісій групи експертів для оцінки окремих наукових програм, науково-дослідних розробок, пропозицій установ та окремих вчених і спеціалістів з питань розвитку медичної науки, розробки і впровадження нових методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

- проводить аналіз наукового рівня публікацій в республіканських медичних виданнях;

- за дорученням готує висновки за тематикою і рівнем наукових публікацій в медичних журналах і профільних збірниках;

- розглядає ефективність і науково-практичну значущість конгресів, з'їздів, конференцій, семінарів тощо, що проводяться під егідою МОЗ;

- заслуховує звіти редакційних колегій і редакційних рад наукових медичних журналів, де співзасновником є МОЗ; дає пропозиції щодо їх складу;

- комісійно розглядає питання наукової етики та етичні проблеми наукових досліджень.

3.6. У сфері співробітництва з АМН України, ВМР міністерств охорони здоров'я країн СНД і подібними структурами інших країн ВМР:

- вивчає досвід роботи АМН України, ВМР міністерств охорони здоров'я країн СНД і подібних установ інших країн;

- сприяє взаємообміну в питаннях підготовки наукових кадрів, участі в наукових конференціях, програмах, проектах та ін.; оцінює результати наукових відряджень, дає рекомендації щодо їх впровадження в практику охорони здоров'я;

- бере участь у створенні міжвідомчих науково-медичних координаційних рад (комітетів), організації спільних досліджень та видань;

- залучає провідних вчених інших міністерств і органів виконавчої влади до участі в окремих засіданнях ВМР.

3.7. Для виконання вказаних завдань ВМР у встановленому порядку користується правом:

- співробітництва і взаємодії з усіма структурними підрозділами міністерств;

- поштово-телеграфного і телефонного зв'язку з офіційними абонентами;

- залучати до своєї діяльності наукових співробітників установ МОЗ, а також працівників практичної ланки охорони здоров'я (за погодженням з їх керівництвом).

4. СТРУКТУРА, ШТАТИ І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВМР:

4.1. ВМР формується з провідних вчених і висококваліфікованих фахівців - організаторів охорони здоров'я галузі, а також вчених із суміжних з галуззю відомств і організацій (за згодою). Персональний склад ВМР і її президії затверджується Міністром охорони здоров'я за поданням голови ВМР строком на 3 роки.

4.2. Склад ВМР оновлюється кожні 3 роки не менш ніж на третину.

4.3. Голова ВМР призначається наказом Міністра охорони здоров'я. Заступник голови ВМР та вчений секретар призначаються МОЗ за пропозицією голови ВМР.

4.4. Голова ВМР, його заступник і вчений секретар, які виконують свої обов'язки по Раді понад основної роботи (за сумісництвом), одержують оплату згідно з штатним розкладом і кошторисом МОЗ України.

4.5. Склад ВМР переглядається та при необхідності оновлюється, виходячи із завдань, що ставляться перед ВМР Міністром охорони здоров'я та відповідно до активності членів ВМР і їх внеском у діяльність Ради.

4.6. Участь в роботі ВМР є частиною функціональних обов'язків її членів.

4.7. Засідання президії ВМР проводяться згідно із щорічним планом роботи. На засідання президії запрошується всі члени ВМР. При необхідності, за рішенням президії, збирається Пленум ВМР.

4.8. Голові ВМР надається право:

- скликати і проводити засідання президії ВМР;

- виходячи із спільних завдань в розвитку медичної науки в Україні, давати рекомендації Міністру охорони здоров'я щодо створення відповідних міжвідомчих координаційних органів (ради, комітети, комісії тощо);

- за дорученням Міністра охорони здоров'я представляти МОЗ в державних і громадських організаціях при розгляді питань розвитку медичної науки;

- надавати пропозиції щодо пріоритетного фінансування окремих НДР, які мають важливу науково-практичну значущість.

____________

 

©2004-2005 LotusSoft.
Все права защищены.