ХАРЬКОВ МЕДИЦИНСКИЙ.
https://med.com.ua/articles/27/380.html

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 вересня 2000 року N 220

Министерство охраны здоровья Украины


Про затвердження Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 19 вересня 2000 року N 220

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2000 р. за N 685/4906

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 28 листопада 2002 року N 431,
 від 3 листопада 2003 року N 509

(З 1 січня 2006 року цей наказ втратить чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 серпня 2005 року N 426)


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. N 1422 "Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення (додається).

2. Директору Державного фармакологічного центру МОЗ України Стефанову О. В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.10.99 N 246 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення в Державному науково-експертному центрі лікарських засобів МОЗ України спеціалізованої оцінки та експертизи матеріалів щодо реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.10.99 за N 716/4009.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Коротка О. Ш.

 

Міністр 

В. Ф. Москаленко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 вересня 2000 р. N 220

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2000 р. за N 685/4906 


ПОРЯДОК
проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення

(У тексті Порядку слова "Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення", "Державний департамент" та "Департамент" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення", "Державна служба" та "Державна служба" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 3 листопада 2003 року N 509) 


1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення (далі - Порядок), розроблений відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. N 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" з урахуванням вимог директиви Європейського Економічного Співтовариства (далі - ЄЕС) 65/65 ЄЕС, із змінами та доповненнями, унесеними директивами 83/570 ЄЕС, 87/21 ЄЕС, 89/341 ЄЕС, директив 75/318 ЄЕС, 75/319 ЄЕС та постанов Ради Європейського Співтовариства 2309/93 ЄЕС, 541/95 ЄЕС, 542/95 ЄЕС.

1.2. Порядок поширюється на діючі речовини (субстанції) та допоміжні речовини, готові лікарські засоби (за винятком імунобіологічних препаратів та лікувальних косметичних засобів), гомеопатичні засоби, радіоактивні лікарські засоби, дезінфекційні засоби, що безпосередньо контактують з організмом пацієнта або медичного персоналу, діагностичні засоби, лікарські домішки до харчових продуктів.

2. Визначення термінів

Терміни, які вживаються в Порядку, мають такі значення:

2.1. Лікарські засоби - речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму.

2.1.1. Нові лікарські засоби - лікарські засоби, які вперше реєструються в Україні і створені з використанням нових субстанцій або є новою комбінацією відомих субстанцій.

2.1.2. Лікарські засоби-генерики - лікарські засоби, здатні замінити новий лікарський засіб після закінчення терміну дії патенту.

2.1.3. Діюча речовина (субстанція) - фармакологічно активна речовина, яка разом з допоміжними речовинами (формоутворювачі, барвники, смакові домішки та ін.) може використовуватися для виробництва готового лікарського засобу.

2.1.4. Допоміжна речовина - фармакологічно не активна речовина, яка разом з діючою речовиною (субстанцією) може використовуватися для виробництва готового лікарського засобу.

2.1.5. Патентований лікарський засіб - готовий лікарський засіб, що представлений в Україні під спеціальною назвою та в спеціальній упаковці.

2.1.6. Упаковка "in bulk" - будь-який лікарський засіб, який пройшов всі стадії виробництва, за винятком остаточного пакування.

2.2. Біоеквівалентність - порівняльна характеристика двох лікарських засобів за однакових умов, яка підтверджує їх фармацевтичну та біологічну еквівалентність щодо ефективності та безпечності після використання в однакових молярних дозах.

2.3. Біодоступність - рівень та ступінь усмоктування субстанції з готової лікарської форми, яка визначається графіком "концентрація-час" при його системній циркуляції чи виділенні з сечею.

2.4. Виробник лікарського засобу - компанія, яка здійснює хоча б один з етапів виробництва лікарського засобу, включаючи пакування.

2.5. Заявник (власник реєстраційного посвідчення) - юридична особа, яка відповідає за виробництво, якість, безпечність та ефективність лікарського засобу.

2.6. Реєстраційні матеріали (реєстраційне досьє) - комплект документів на лікарський засіб, експертиза яких за обсягом і суттю дає змогу зробити висновки про ефективність, безпечність та якість лікарського засобу з метою рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) або необхідності проведення додаткової експертизи лікарського засобу.

2.7. Експертиза матеріалів на лікарський засіб - це перевірка, аналіз та спеціалізована оцінка матеріалів на лікарський засіб з метою підготовки вмотивованих висновків для прийняття рішення про його державну реєстрацію (перереєстрацію) або відмову в державній реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу.

2.8. Доклінічне вивчення лікарського засобу - хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші експериментальні наукові дослідження з метою вивчення специфічної дії та безпечності лікарського засобу.

2.9. Клінічні випробування - це встановлення або підтвердження ефективності та безпечності лікарського засобу, яке проводиться у лікувально-профілактичних закладах, уповноважених на це МОЗ України за направленням Центру.

2.10. Аналітична нормативна документація (далі - АНД) - матеріали щодо методів аналізу якості лікарського засобу, а також інша документація (фармакопейні статті), що дає змогу контролювати його якість.

2.11. Відомості про технологію - інформація, що містить відомості про технологічні методи, технічні засоби, норми та нормативи виготовлення лікарського засобу.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.11 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.2002 р. N 431)

2.12. Технологічна нормативна документація (ТНД) - матеріали (проект технологічного регламенту, відомості про технологію), що додаються до заяви про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу і є частиною реєстраційного досьє.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.12 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.2002 р. N 431)

2.13. Експертиза ТНД на лікарський засіб - діяльність, яка полягає у вивченні наданих матеріалів відносно технології виробництва лікарського засобу з метою обґрунтування висновку щодо забезпечення в умовах виробництва відтворення фармацевтичної розробки препарату і забезпечення його якості відповідно до вимог аналітичної нормативної документації (АНД), заявленої у реєстраційних документах, та підготовці висновку щодо погодження ТНД.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.13 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.2002 р. N 431,
у зв'язку з цим пункти 2.11 - 2.13
 Порядку вважати пунктами 2.14 - 2.18)

2.14 Зміни, які можуть мати місце протягом дії реєстраційного посвідчення - запропоновані заявником зміни, які стосуються зареєстрованого (перереєстрованого) лікарського засобу.

2.15. Експертиза змін - це експертиза матеріалів щодо лікарського засобу, результатом якої є рішення щодо внесення змін або доповнень до реєстраційних документів на лікарський засіб або його нової реєстрації в установленому порядку.

2.16. Висновок Державного фармакологічного центру МОЗ України (далі - Центр) щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу - це результат експертизи матеріалів на лікарський засіб з наданням рекомендацій щодо його державної реєстрації (перереєстрації), експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення з рекомендацією про потребу внесення змін чи доповнень до реєстраційних документів на лікарський засіб або його нову реєстрацію.

2.17. Реєстраційне посвідчення - документ, який видається заявнику і є дозволом для медичного застосування лікарського засобу в Україні.

2.18. Реєстраційний номер - кодова позначка, яка присвоюється лікарському засобу при державній реєстрації і зберігається за лікарським засобом незмінною на весь період перебування лікарського засобу на фармацевтичному ринку України.

3. Порядок проведення експертизи лікарського засобу, що подається на державну реєстрацію (перереєстрацію)

3.1. Проведення експертизи лікарського засобу, що подається на державну реєстрацію (перереєстрацію), включає такі етапи:

первинну експертизу заяви на предмет мотивованого висновку щодо можливості реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу з точки зору його належності до заборонених до застосування в Україні, а також віднесення лікарського засобу до однієї з груп, визначених у п. 6.3 даного Порядку;

попередню експертизу матеріалів для державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, метою якої є з'ясування їх відповідності установленим вимогам з точки зору повноти за обсягом та правильності юридичного оформлення;

спеціалізовану оцінку матеріалів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарського засобу, їх експертиз, результатів додаткової експертизи лікарського засобу, аналітичної нормативної документації, проекту технологічного регламенту або відомостей про технологію виробництва, зразків лікарського засобу, його упаковки, інструкції для медичного застосування та/або аркуша-вкладиша з метою складання мотивованого висновку щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу.

3.2. Для проведення експертизи заявник подає до Центру заяву встановленого зразка (додаток 1).

3.3. Заява підлягає первинній експертизі в Центрі. За результатами первинної експертизи Центр надає заявнику письмову відповідь.

3.4. У разі позитивних висновків первинної експертизи між заявником та Центром укладається договір про проведення повного обсягу експертних робіт, вартість яких визначається відповідно до Граничних тарифів на проведення спеціалізованої оцінки та експертизи матеріалів щодо державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів у Державному науково-експертному центрі лікарських засобів МОЗ України, затверджених наказами МОЗ України у встановленому порядку.

(пункт 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.2002 р. N 431)

3.5. Після оплати заявником державного збору за реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу та вартості експертних робіт (попередня експертиза, спеціалізована оцінка) реєстраційні матеріали приймаються Центром до розгляду.

Якщо Центром здійснювалася експертиза доклінічних та/або клінічних матеріалів у встановленому порядку, то Заявник одночасно з реєстраційними документами надає відповідні висновки експертів або виписки з протоколів засідань і при позитивних висновках матеріали направляються на спеціалізовану оцінку. При цьому Заявник оплачує тільки експертні роботи додаткових матеріалів, якщо такі є.

(пункт 3.5 розділу 3 доповнено новим абзацом другим
згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 28.11.2002 р. N 431)

Центр направляє ТНД на експертизу до Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі - Державна служба). Експертиза ТНД у Державній службі проводиться відповідно до цього Порядку. Висновки за результатами експертизи щодо погодження ТНД надсилаються Державною службою до Центру.

(пункт 3.5 розділу 3 доповнено новим абзацом третім
 згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 28.11.2002 р. N 431)

3.6. У разі позитивних висновків попередньої експертизи Центр здійснює спеціалізовану оцінку реєстраційних матеріалів (крім ТНД) та зразків лікарського засобу. Спеціалізована оцінка АНД здійснюється Центром або у ДП "Науково-експертний фармакопейний центр" (далі - Фармакопейний центр) за направленням Центру. Під час спеціалізованої оцінки зразків лікарського засобу враховуються висновки уповноваженої МОЗ України лабораторії щодо методів контролю якості та підтвердження сертифіката якості лікарського засобу, що подається на державну реєстрацію. Висновки за результатами проведеної експертизи АНД Фармакопейний центр надсилає до Центру.

У ході спеціалізованої оцінки реєстраційних матеріалів з метою одержання додаткових даних щодо ефективності, безпечності та якості поданого на державну реєстрацію лікарського засобу, АНД тощо Центр може запитати у Заявника додаткові матеріали, а у разі ТНД - за поданням Державної служби. Час, потрібний для їх підготовки, не входить до терміну проведення спеціалізованої оцінки лікарського засобу.

Якщо заявник протягом 90 календарних днів не надсилає запитаних додаткових матеріалів або листа з обґрунтуванням термінів, потрібних для їх підготовки, то лікарський засіб знімається з розгляду. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє Заявника. При цьому реєстраційний збір та вартість проведення експертних робіт Заявникові не повертаються. Надалі, за бажанням Заявника, матеріали подаються на державну реєстрацію лікарського засобу в установленому порядку.

(пункт 3.6 розділу 3 в редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 28.11.2002 р. N 431)

3.7. У разі негативних результатів попередньої експертизи заявник доопрацьовує реєстраційні матеріали відповідно до зауважень Центру, наданих заявнику в письмовій формі, у строк до 90 календарних днів у разі реєстрації або в строк до 15 календарних днів у разі перереєстрації.

Якщо заявник протягом визначеного терміну не надає Центру доопрацьованих матеріалів або листа з обґрунтуванням термінів, необхідних для їх доопрацювання, то лікарський засіб знімається з розгляду. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику. При цьому реєстраційний збір та вартість проведення експертних робіт заявникові не повертаються. Надалі, на бажання заявника, матеріали подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу в установленому порядку.

3.8. За потреби перевірки відповідності доклінічного вивчення та/або клінічних випробувань лікарського засобу установленим вимогам, експериментальної або клінічної перевірки одержаних результатів, апробації методів аналізу якості лікарського засобу Центр направляє матеріали для державної реєстрації лікарського засобу на додаткову експертизу. Додаткова експертиза лікарського засобу здійснюється уповноваженими МОЗ України установами після оплати її вартості, установленої договором між заявником та уповноваженою експертною установою. Час, потрібний для проведення додаткової експертизи лікарського засобу, та вартість додаткової експертизи не входять до терміну і вартості експертних робіт.

Результати додаткової експертизи лікарського засобу підлягають спеціалізованій оцінці в Центрі.

Під час експертизи реєстраційних документів на лікарські засоби з підвищеним рівнем небезпечності для споживача, що виявлено під час експертизи матеріалів доклінічних та клінічних досліджень (підпункт 1 пункту 4 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 N 1422, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 N 678), Центром може бути прийняте рішення щодо проведення додаткової експертизи на відтворюваність даних, наведених у реєстраційних документах під час виробництва лікарського засобу.

(пункт 3.8 розділу 3 доповнено новим абзацом третім
згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 28.11.2002 р. N 431)

За необхідності додаткова експертиза виробництва на відтворюваність даних, наведених у реєстраційних документах під час виробництва, здійснюється Центром та Державною службою. Така експертиза здійснюється один раз незалежно від кількості лікарських засобів однієї лікарської форми, які реєструються в Україні і які виготовляються на цьому підприємстві, а також може здійснюватися у разі, якщо в Україні Заявником не було зареєстровано лікарських засобів у заявленій лікарській формі.

(пункт 3.8 розділу 3 доповнено новим абзацом четвертим
 згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 28.11.2002 р. N 431)

3.9. За результатами експертизи лікарського засобу Центр складає мотивовані висновки щодо його ефективності, безпечності та якості і рекомендує або не рекомендує лікарський засіб до державної реєстрації (перереєстрації), рекомендує до затвердження (перезатвердження) інструкцію для медичного застосування та/або аркуш-вкладиш на лікарський засіб, його упаковку, АНД.

Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику.

3.10. При встановленні раніше невідомих небезпечних властивостей лікарського засобу Центр звертається до Міністерства охорони здоров'я України з рекомендацією про тимчасову або повну заборону його застосування шляхом зупинення дії або анулювання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб.

Експертиза матеріалів, надання висновків та рекомендацій щодо припинення дії або анулювання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб в Україні здійснюються в порядку, передбаченому для реєстрації лікарського засобу. Після прийняття відповідного рішення Міністерством охорони здоров'я Центр повідомляє про це заявника лікарського засобу або його представника, Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, шляхом публікацій у спеціальних періодичних виданнях тощо.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.2002 р. N 431)

4. Порядок експертизи змін, що передбачається внести до реєстраційних документів на лікарський засіб протягом терміну дії реєстраційного посвідчення

4.1. Протягом терміну дії реєстраційного посвідчення заявник несе відповідальність за якість зареєстрованого (перереєстрованого) лікарського засобу і зобов'язаний вносити доповнення та зміни, що стосуються виробництва і контролю якості лікарського засобу, а також вживати додаткових заходів щодо безпечності застосування лікарського засобу.

За характером зміни класифікують на:

зміни типу I - незначні зміни, викладені в додатку 7 до цього Порядку, які стосуються внесення поправок до змісту реєстраційних документів, поданих на момент прийняття рішення про реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу і не потребують його нової реєстрації;

зміни типу II - будь-які зміни до реєстраційних документів, які також не потребують нової реєстрації лікарського засобу, але не можуть розглядатися як зміни типу I. До змін типу II належать, зокрема, термінові тимчасові обмеження, які пов'язані з безпекою використання лікарського засобу і які впроваджуються заявником у разі виявлення ризику для здоров'я людини при застосуванні зареєстрованого (перереєстрованого) лікарського засобу. Про кожну причину, характер і дату передбачуваного введення в дію тимчасових термінових обмежень заявник повідомляє Центр, який протягом 24 годин приймає рішення щодо їх запровадження. При позитивному рішенні Центру подальша експертиза матеріалів про внесення змін здійснюється у порядку, описаному в даному розділі;

усі інші зміни (у тому числі зміни, викладені в додатку 8 до цього Порядку), які супроводжуються суттєвими змінами характеристик лікарського засобу і потребують його нової реєстрації.

4.2. Експертизі підлягає кожна конкретна зміна, навіть за умови одночасного їх унесення.

4.3. Для проведення експертизи змін заявник подає до Центру заяву встановленого зразка (додаток 2) і матеріали про внесення змін разом з відповідними матеріалами, які подавались на державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу.

4.4. Експертиза матеріалів здійснюється Центром після оплати її вартості, установленої договором між заявником та Центром.

4.5. Експертиза змін складається з таких етапів:

попередньої експертизи матеріалів про внесення змін з точки зору кваліфікації змін, повноти і правильності юридичного оформлення матеріалів щодо характеристики змін;

спеціалізованої оцінки матеріалів про внесення змін, до якої, в окремих випадках, включається апробація запропонованих заявником методів аналізу якості лікарського засобу.

4.6. У ході попередньої експертизи наданих матеріалів Центр приймає рішення про направлення матеріалів про внесення змін на спеціалізовану оцінку або про потребу доопрацювання матеріалів про внесення змін, або про нову реєстрацію лікарського засобу в установленому порядку.

Спеціалізована оцінка матеріалів про внесення змін до ТНД здійснюється за направленням Центру Державною службою, а спеціалізована оцінка матеріалів про внесення змін до АНД - у Центрі або у Фармакопейному центрі за направленням Центру.

Висновки за результатами експертиз, проведених у Державній службі та Фармакопейному центрі, направляються до Центру.

(пункт 4.6 розділу 4 в редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 28.11.2002 р. N 431)

4.7. У разі потреби доопрацювання матеріалів про внесення змін заявник доопрацьовує їх у відповідності до зауважень Центру в термін до 60 календарних днів.

Якщо заявник протягом 60 календарних днів не надає Центру доопрацьованих матеріалів або листа з обґрунтуванням термінів, необхідних для їх доопрацювання, то заявник одержує відмову на внесення змін. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику. При цьому вартість проведення експертних робіт заявникові не повертається.

4.8. Під час проведення спеціалізованої оцінки матеріалів про внесення змін з метою одержати додаткові дані щодо впливу змін на ефективність, безпечність та якість лікарського засобу Центр може запитати в заявника додаткові матеріали. Час, потрібний для їх підготовки, не входить до терміну проведення спеціалізованої оцінки.

Якщо заявник протягом 60 календарних днів не надсилає запитаних додаткових матеріалів або листа з обґрунтуванням термінів, необхідних для їх підготовки, то Центр приймає рішення про відмову на внесення змін. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику. При цьому вартість проведення експертних робіт заявникові не повертається. Надалі, на бажання заявника, матеріали на внесення змін можуть бути подані в установленому порядку.

4.9. За результатами спеціалізованої оцінки матеріалів про внесення змін Центр приймає рішення про внесення змін або доповнень до реєстраційних документів або про нову реєстрацію лікарського засобу в установленому порядку.

Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику.

5. Терміни проведення експертизи

5.1. Експертиза матеріалів на державну реєстрацію лікарського засобу, а також експертиза матеріалів щодо змін, які мають місце протягом дії реєстраційного посвідчення і потребують нової реєстрації лікарського засобу, триває не більше 210 календарних днів.

5.2. Експертиза матеріалів на державну реєстрацію патентованого лікарського засобу, який ліцензований (зареєстрований) в Європейському Економічному Співтоваристві за централізованою процедурою, лікарського засобу-генерика, діючої або допоміжної речовини, матеріалів на державну перереєстрацію лікарського засобу, експертиза матеріалів про внесення змін типу I та типу II, які мають місце протягом дії реєстраційного посвідчення, триває не більше 90 календарних днів.

5.3. До термінів експертних робіт, перелічених у підпунктах 5.1 та 5.2, не входять час, коли матеріали були на доопрацюванні в заявника, а також час на проведення додаткової експертизи.

6. Основні вимоги до реєстраційних матеріалів

6.1. Реєстраційні матеріали складаються з 4 частин:

частина I - загальна документація;

частина II - хімічна, фармацевтична та біологічна документація;

частина III - фармакологічна та токсикологічна документація;

частина IV - клінічна документація.

Зміст окремих частин реєстраційних матеріалів викладений у додатку 3 до даного Порядку.

6.2. Обсяг реєстраційних матеріалів, що подаються на реєстрацію, визначається належністю лікарського засобу до певної групи:

нові лікарські засоби - повний комплект документів (частини I - IV);

лікарські засоби-генерики - частини I - II;

лікарські засоби в нових лікарських формах - повний комплект документів (частини I - IV).

6.3. Обсяг реєстраційних матеріалів щодо лікарських засобів, ліцензованих в Європейському Економічному Співтоваристві за централізованою процедурою, діючих речовин (субстанцій) та допоміжних речовин, лікарських засобів, що подаються на перереєстрацію, матеріалів щодо змін типу I, які мають місце протягом терміну дії реєстраційного посвідчення, регламентується додатками 4 - 7 до даного Порядку.

6.4. Реєстраційні матеріали, засвідчені заявником, подаються до Центру в трьох примірниках.

Частини I та II реєстраційного досьє, коротка характеристика лікарського засобу додатково подаються у перекладі на українську або російську мови, засвідченому заявником, а інструкція для медичного застосування та/або аркуш-вкладиш, зразки етикеток подаються в перекладі на українську мову. Крім того, на електронному носії подається інструкція для медичного застосування лікарського засобу та/або аркуш-вкладиш (дискета 3,5'', Windows, Word 6.0/95 або пізніша версія), а також за згодою заявника - заява про реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу або заява щодо змін.

7. Порядок розрахунків

7.1. Оплаті заявником підлягає експертиза матеріалів для державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу (попередня експертиза, спеціалізована оцінка лікарського засобу), додаткова експертиза лікарського засобу, експертиза матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом терміну дії реєстраційного посвідчення.

7.2. Оплата вищезазначених робіт проводиться за умовами договору між заявником та Центром або заявником та уповноваженою МОЗ України установою, яка здійснює додаткову експертизу лікарського засобу, на умовах передоплати.

7.3. Оплата робіт щодо експертизи АНД або змін, що вносяться до АНД під час дії реєстраційного документа, здійснюється за умови наявності договору між Центром та Фармакопейним центром.

(розділ 7 доповнено пунктом 7.3 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.2002 р. N 431)

 

Директор
Державного фармакологічного
центру МОЗ України
чл.-кор. АМН України, професор 

 
 
 
О. В. Стефанов 


 

Додаток 1
до пункту 3.2 Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення 


ЗАЯВА
про проведення експертизи матеріалів на лікарський засіб, що подається на державну реєстрацію (перереєстрацію)

____________________________________________

Дата надходження заяви
"___" _______________ 200_ р. 

N ______________________ 


1. Назва препарату (українською та англійською мовами)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Міжнародна непатентована назва або загальноприйнята назва (англійською мовою)
 _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Лікарська форма (українською та англійською мовами) _________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Упаковка:

зовнішня _________________________________________________________

внутрішня ________________________________________________________

5. Заявник (для вітчизняних виробників - українською, зарубіжних - українською та англійською мовами)

Назва компанії (фірми) ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Юридична адреса __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Адреса місцезнаходження ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон __________________________________________________________

Факс _____________________________________________________________

Керівник _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Повноважний представник заявника в Україні (українською мовою):

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________ 

                                              ___________________________________________ 

Юридична адреса __________________________________________________ 

                                __________________________________________________ 

                                __________________________________________________ 

Адреса місцезнаходження ___________________________________________ 

                                             ___________________________________________ 

                                             ___________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________

Факс _____________________________________________________________

6. Виробник (и) лікарського засобу (для вітчизняних виробників - українською, зарубіжних - українською та англійською мовами)

6.1. Назва компанії (фірми) ________________________________________ 

                                              ________________________________________ 

                                              ________________________________________ 

Юридична адреса ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________ 

Факс ___________________________________________________________

Керівник _______________________________________________________

                _______________________________________________________

Виробництво лікарського засобу (потрібне позначити):

 повністю на даній фірмі

 частково на даній фірмі

 повністю на іншій фірмі

6.2. Назва компанії (фірми) ________________________________________ 

                                              ________________________________________ 

                                              ________________________________________ 

Юридична адреса _______________________________________________ 

                                _______________________________________________ 

                                _______________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________

Факс __________________________________________________________

Керівник  ______________________________________________________ 

                 ______________________________________________________  

Виробництво лікарського засобу (потрібне позначити):

 повністю на даній фірмі

 частково на даній фірмі

 повністю на іншій фірмі

7. Якісний і кількісний склад лікарського засобу, у т. ч. допоміжні речовини*, виробники діючих і допоміжних речовин

____________
* В одиницях ваги чи біологічних одиницях на 1 одиницю лікарської форми: драже, таблетки, супозиторії, ампули, флакони; у відсотках чи мг/мл, мг/г: мазі, креми, розчини, неподільні порошки, збори.

Речовина 

Кількість на одиницю лікарської форми 

Виробник 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


8. Фармакологічна дія

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. АТС код або пропозиції щодо нього _________________________________

10. Галузь застосування (зазначити захворювання, при яких препарат рекомендується як профілактичний чи лікувальний засіб)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

11. Рекомендовані дози:

разова: 

середня - ___________ 

вища - ______________________ 

добова: 

середня - ___________ 

вища - ______________________ 

курсова: 

середня - ___________ 

вища - ______________________ 


12. Реєстрація в інших країнах (перелік країн) ___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13. Захищеність патентами в Україні (потрібне закреслити): 

так


ні13.1. Якщо так, то навести інформацію:

Номер патенту 

Дата видачі 

Термін дії 

Володар патенту 

  

  

  

  


14. Захищеність товарного знака в Україні (потрібне закреслити): 

так


ні14.1. Якщо так, то навести інформацію:

Номер документа 

Дата видачі 

Термін дії 

Володар документа 

  

  

  

  


15. Термін зберігання лікарського засобу

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

16. Умови зберігання (потрібне позначити):

Температура 

Спеціальні умови 


 


- 18° C 

 


4 - 8° C - 15° C 

 


отруйні 

 


контролюються міжнародним комітетом з контролю за наркотиками 

 


(-1 - 2° C) - 
(-8° C) 

 


кімнатна темп. 

 


сильнодійні 

 


інші 


17. Форма продажу в країні заявника (вписується буквений індекс відповідної форми продажу)

 А - строго за рецептом лікаря (без права повтору)

 Б - в аптеках за рецептом

 В - в аптеках та аптечних кіосках

 Г - у закладах торговельної мережі

18. Чи передбачена реклама (потрібне закреслити): 

так


ніЗаявник бере на себе відповідальність за ефективність, безпечність і якість лікарського засобу, а також гарантує достовірність інформації, що міститься в реєстраційних матеріалах.

Дата заповнення:
"___" ____________ 200_ р. 

Підпис керівника фірми або
офіційного представника
________________________ 

  

печатка 


 

Додаток 2
до пункту 4.3 Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення 


Заява
про проведення експертизи щодо змін до реєстраційних матеріалів на зареєстровані (перереєстровані) лікарські засоби

____________________________________________

Дата надходження заяви
"___" _______________ 200_ р. 

N ______________________ 


1. Назва препарату (українською та англійською мовами)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Лікарська форма (українською та англійською мовами)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Заявник (для вітчизняних виробників - українською, зарубіжних - українською та англійською мовами)

Назва компанії (фірми) ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Юридична адреса __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Адреса місцезнаходження ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон __________________________________________________________

Факс _____________________________________________________________

Керівник _________________________________________________________

                _________________________________________________________

Повноважний представник заявника в Україні (українською мовою):

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________ 

                                              ___________________________________________ 

Юридична адреса __________________________________________________ 

                               __________________________________________________ 

                               __________________________________________________ 

Адреса місцезнаходження ___________________________________________ 

                                             ___________________________________________ 

                                             ___________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________

Факс _____________________________________________________________

4. Зміни, що заявляються (потрібне позначити):

Тип I   

Тип II  

Термінові обмеження, які пов'язані з безпекою використання лікарського засобу (Тип II)  

Зміни, які потребують нової реєстрації лікарського засобу  


5. Якісний і кількісний склад лікарського засобу, у т. ч. діючі та допоміжні речовини*

____________
* В одиницях ваги чи біологічних одиницях на 1 одиницю лікарської форми: драже, таблетки, супозиторії, ампули, флакони; у відсотках чи мг/мл, мг/г: мазі, креми, розчин, неподільні порошки, збори.

Речовина 

Кількість на одиницю лікарської форми 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Зміни типу I (потрібне позначити)

Заявлені дані: Том (томи) ___________________ сторінки ________________

1. Зміни змісту ліцензії на виробництво 

2. Зміна назви лікарського засобу (як торговельної, так і загальноприйнятої) 

3. Зміна назви або адреси заявника 

4. Зміна наповнювача на інший порівнюваний наповнювач (за винятком біотехнологічних наповнювачів) 

5. Вилучення барвника або заміна одного барвника на інший 

6. Додання, вилучення або заміна смакових домішок 

7. Зміна ваги покриття таблетки або зміна ваги оболонки капсули 

8. Зміна якісного складу внутрішньої упаковки 

9. Вилучення показання до застосування 

10. Вилучення шляху введення 

11. Зміна виробника діючої речовини **

12. Незначні зміни в процесі виробництва діючої речовини **

13. Зміна розміру виробничої партії діючої речовини **

14. Зміна специфікації діючої речовини **

15. Незначні зміни у виробництві лікарського засобу **

16. Зміна розміру виробничої партії готового лікарського засобу **

17. Зміна специфікації готового лікарського засобу **

18. Зміни в синтезі або утилізації наповнювачів, які не вказані у Фармакопеї і описані в попередніх реєстраційних матеріалах 

19. Зміна специфікації наповнювачів 

20. Збільшення терміну придатності щодо вказаного в попередніх реєстраційних матеріалах 

21. Зміна терміну придатності після першого відкривання упаковки 

22. Зміна терміну придатності після відтворення лікарського засобу 

23. Зміна умов зберігання 

24. Зміна в процедурі тестування діючої речовини **

25. Зміна в процедурі аналізу якості лікарського засобу **

26. Зміна, яка відповідає доповненням до Фармакопеї 

27. Зміна в процедурі тестування нефармакопейних наповнювачів 

28. Зміна в процедурі тестування внутрішньої упаковки 

29. Зміна в процедурі тестування засобів уведення лікарського засобу 

30. Зміна у формі упаковки 

31. Зміна відбитків, ґрунтовки або інших маркірувань і штампів на таблетках та написів на капсулах 

32. Зміна розміру таблеток, капсул, супозиторіїв без зміни кількісного складу та середньої ваги 

____________
** Зміни типу I, до яких застосовується процедура внесення змін типу II для препаратів, які підпадають під директиву ЄЕС 87/22 (список A) та постанови Європейської комісії 2309/93, додаток, частина A.

Зміни типу II та зміни, які потребують нової реєстрації лікарського засобу (зробіть позначку у відповідному квадраті та деталізуйте підтримувальні дані)

A. 

Зміна в частині
I реєстраційних матеріалів 

  

Том(-и) __ 

сторінки ____ 

  

B. 

Зміни в частині II реєстраційних матеріалів 

  

Том(-и) __ 

сторінки ____ 

Експертний звіт
Переглянуто 
Доповнено   

C. 

Зміни в частині III реєстраційних матеріалів 

Том(-и) __ 

сторінки ____ 

  

D. 

Зміни в частині IV реєстраційних матеріалів 

Том(-и) __ 

сторінки ____ 

  

Формулювання характеру зміни __________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


(**) Зміни типу I, до яких застосовується процедура внесення змін типу II на препарати, які підпадають під такі законодавчі акти (позначте відповідний квадратик): 
  

Високі технології - директива 87/22/ЄЕС (Список A) (**)  

Постанова ЄК 2309/93. Додаток, частина A (**)  


Основна зміна (у разі декількох змін)
Основна зміна, яка охоплюється даною заявою, має номер/буквений індекс ________/________ (від 1 до 32/від A до D) 


Якщо в реєстраційних матеріалах є посилання на "поточну" зміну Фармакопеї, то повідомлення не потрібне. При цьому повинно бути забезпечене внесення зміни протягом 6 місяців після прийняття монографії.

Заявник гарантує достовірність інформації, яка представлена, та зберігає відповідальність за ефективність, безпечність і якість лікарського засобу.

Дата заповнення:
"___" ____________ 200_ р. 

Підпис керівника фірми або
офіційного представника
________________________ 

  

печатка 


 

Додаток 3
до пункту 6.2 Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення 


Структура реєстраційного досьє

Повне реєстраційне досьє складається з чотирьох частин:

Частина I. Загальна документація

I A. Адміністративні дані:

назва лікарського засобу, лікарська форма та дозування;

кількісний та якісний склад діючих та допоміжних речовин;

фармакотерапевтична група (АТС - код або пропозиції щодо нього);

пропозиції щодо категорії відпуску (за рецептом, без рецепту);

кількість одиниць в упаковці;

упаковка, кришка;

умови зберігання;

терміни зберігання (за потреби - терміни зберігання після першого відкривання упаковки або після розчинення);

інформація щодо заявника:

- найменування та адреса;

- найменування офіційного представника;

інформація щодо виробника(ів) готового лікарського засобу:

- найменування та адреса, включаючи місцезнаходження виробництва;

інформація щодо виробників(а) діючих(ої) речовин(и):

- найменування та адреса;

перелік країн, де даний лікарський засіб був:

- зареєстрований (включаючи дату реєстрації);

- препарату було відмовлено в реєстрації,

©2004-2005 LotusSoft.
Все права защищены.