ХАРЬКОВ МЕДИЦИНСКИЙ.
https://med.com.ua/articles/27/379.html

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.09.2000 N 220

Министерство охраны здоровья Украины


 

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.09.2000 N 220

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 28 листопада 2002 року N 431

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2002 р. за N 981/7269

(З 1 січня 2006 року цей наказ втратить чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 серпня 2005 року N 426)


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 N 678 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого наказом МОЗ України від 19.09.2000 N 220 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.2000 за N 685/4906 (додаються).

2. Директору Державного фармакологічного центру МОЗ України О. В. Стефанову:

• забезпечити дотримання вимог цього наказу;

• подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Пасічника М. Ф.

 

Міністр 

В. Ф. Москаленко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 28 листопада 2002 р. N 431

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2002 р. за N 981/7269 


Зміни до Порядку
проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення

1. Розділ 2 доповнити такими пунктами:

"2.11. Відомості про технологію - інформація, що містить відомості про технологічні методи, технічні засоби, норми та нормативи виготовлення лікарського засобу.

2.12. Технологічна нормативна документація (ТНД) - матеріали (проект технологічного регламенту, відомості про технологію), що додаються до заяви про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу і є частиною реєстраційного досьє.

2.13. Експертиза ТНД на лікарський засіб - діяльність, яка полягає у вивченні наданих матеріалів відносно технології виробництва лікарського засобу з метою обґрунтування висновку щодо забезпечення в умовах виробництва відтворення фармацевтичної розробки препарату і забезпечення його якості відповідно до вимог аналітичної нормативної документації (АНД), заявленої у реєстраційних документах, та підготовці висновку щодо погодження ТНД".

Пункти 2.11 - 2.13 Порядку вважати пунктами 2.14 - 2.18.

2. У пункті 3.4 розділу 3 слова: "затверджених наказом від 17.03.2000 N 55, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 20.03.2000 за N 178/4399" замінити словами: "затверджених наказами МОЗ України у встановленому порядку".

3. Пункт 3.5 розділу 3 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Якщо Центром здійснювалася експертиза доклінічних та/або клінічних матеріалів у встановленому порядку, то Заявник одночасно з реєстраційними документами надає відповідні висновки експертів або виписки з протоколів засідань і при позитивних висновках матеріали направляються на спеціалізовану оцінку. При цьому Заявник оплачує тільки експертні роботи додаткових матеріалів, якщо такі є.

Центр направляє ТНД на експертизу до Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі - Державний департамент). Експертиза ТНД у Департаменті проводиться відповідно до цього Порядку. Висновки за результатами експертизи щодо погодження ТНД надсилаються Департаментом до Центру".

4. Пункт 3.6 розділу 3 викласти у такій редакції:

"3.6. У разі позитивних висновків попередньої експертизи Центр здійснює спеціалізовану оцінку реєстраційних матеріалів (крім ТНД) та зразків лікарського засобу. Спеціалізована оцінка АНД здійснюється Центром або у ДП "Науково-експертний фармакопейний центр" (далі - Фармакопейний центр) за направленням Центру. Під час спеціалізованої оцінки зразків лікарського засобу враховуються висновки уповноваженої МОЗ України лабораторії щодо методів контролю якості та підтвердження сертифіката якості лікарського засобу, що подається на державну реєстрацію. Висновки за результатами проведеної експертизи АНД Фармакопейний центр надсилає до Центру.

У ході спеціалізованої оцінки реєстраційних матеріалів з метою одержання додаткових даних щодо ефективності, безпечності та якості поданого на державну реєстрацію лікарського засобу, АНД тощо Центр може запитати у Заявника додаткові матеріали, а у разі ТНД - за поданням Державного департаменту. Час, потрібний для їх підготовки, не входить до терміну проведення спеціалізованої оцінки лікарського засобу.

Якщо заявник протягом 90 календарних днів не надсилає запитаних додаткових матеріалів або листа з обґрунтуванням термінів, потрібних для їх підготовки, то лікарський засіб знімається з розгляду. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє Заявника. При цьому реєстраційний збір та вартість проведення експертних робіт Заявникові не повертаються. Надалі, за бажанням Заявника, матеріали подаються на державну реєстрацію лікарського засобу в установленому порядку".

5. Пункт 3.8 розділу 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Під час експертизи реєстраційних документів на лікарські засоби з підвищеним рівнем небезпечності для споживача, що виявлено під час експертизи матеріалів доклінічних та клінічних досліджень (підпункт 1 пункту 4 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 N 1422, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 N 678), Центром може бути прийняте рішення щодо проведення додаткової експертизи на відтворюваність даних, наведених у реєстраційних документах під час виробництва лікарського засобу.

За необхідності додаткова експертиза виробництва на відтворюваність даних, наведених у реєстраційних документах під час виробництва, здійснюється Центром та Державним департаментом. Така експертиза здійснюється один раз незалежно від кількості лікарських засобів однієї лікарської форми, які реєструються в Україні і які виготовляються на цьому підприємстві, а також може здійснюватися у разі, якщо в Україні Заявником не було зареєстровано лікарських засобів у заявленій лікарській формі".

6. Розділ 3 доповнити пунктом 3.10 такого змісту:

"3.10. При встановленні раніше невідомих небезпечних властивостей лікарського засобу Центр звертається до Міністерства охорони здоров'я України з рекомендацією про тимчасову або повну заборону його застосування шляхом зупинення дії або анулювання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб.

Експертиза матеріалів, надання висновків та рекомендацій щодо припинення дії або анулювання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб в Україні здійснюються в порядку, передбаченому для реєстрації лікарського засобу. Після прийняття відповідного рішення Міністерством охорони здоров'я Центр повідомляє про це заявника лікарського засобу або його представника, Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, шляхом публікацій у спеціальних періодичних виданнях тощо".

7. Пункт 4.6 розділу 4 викласти у такій редакції: "4.6. У ході попередньої експертизи наданих матеріалів Центр приймає рішення про направлення матеріалів про внесення змін на спеціалізовану оцінку або про потребу доопрацювання матеріалів про внесення змін, або про нову реєстрацію лікарського засобу в установленому порядку.

Спеціалізована оцінка матеріалів про внесення змін до ТНД здійснюється за направленням Центру Державним департаментом, а спеціалізована оцінка матеріалів про внесення змін до АНД - у Центрі або у Фармакопейному центрі за направленням Центру.

Висновки за результатами експертиз, проведених у Департаменті та Фармакопейному центрі, направляються до Центру".

8. Розділ 7 доповнити пунктом 7.3 такого змісту:

"7.3. Оплата робіт щодо експертизи АНД або змін, що вносяться до АНД під час дії реєстраційного документа, здійснюється за умови наявності договору між Центром та Фармакопейним центром".

9. Позицію II B частини II додатка 3 до пункту 6.2 Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення викласти у такій редакції:

"II B. Відомості про технологію виробництва або проект технологічного регламенту**

____________
** Для проведення експертизи ТНД надаються:

1. Опис усіх стадій технологічного процесу, достатній для оцінки того, чи можуть ці процеси негативно вплинути на якість лікарського засобу під час виробництва;

2. Інформація про те, яким чином забезпечується однорідність готової продукції;

3. Виробнича рецептура із зазначенням точних кількісних характеристик використаних субстанцій та приблизних кількісних характеристик допоміжних речовин;

4. Відомості про те, які речовини можуть зникнути під час проведення технологічного процесу (якщо такі є);

5. Обґрунтування припустимого надлишку використаних речовин (якщо таке має місце);

6. Зазначення технологічних стадій, на яких проводиться відбір проб для контролю якості в процесі виробництва;

7. За наявності результати експериментальних досліджень з валідації технологічного процесу, якщо використовуються нестандартні (не наведені в Державній Фармакопеї України) технологічні методи або умови ведення технологічного процесу;

8. Результати експериментальних досліджень з валідації стадій виробництва, які є критичними для забезпечення якості лікарського засобу;

9. Докладний опис процесів стерилізації та/або процедур забезпечення асептичних умов (для виробництва стерильних лікарських засобів).

При наданні проектів технологічних регламентів (ТНД) під час реєстрації лікарського засобу, експертизі підлягають розділи, які містять інформацію щодо пунктів 1 - 9".

 

Директор Державного
фармакологічного центру МОЗ
України
академік АМН України 

 
 
 
О. В. Стефанов 


 

©2004-2005 LotusSoft.
Все права защищены.