ХАРЬКОВ МЕДИЦИНСКИЙ.
https://med.com.ua/articles/23/291.html

НАКАЗ від 30 липня 2002 року N 301 Про виконання окремого доручення Адміністрації Президента України від 18.07.2002 до N 9-9/127

Министерство охраны здоровья Украины


 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 липня 2002 року N 301

Про виконання окремого доручення Адміністрації Президента України від 18.07.2002 до N 9-9/127

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 7 серпня 2002 року N 312

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 29 червня 2005 року N 320)

З метою забезпечення виконання окремого доручення Адміністрації Президента України від 18.07.2002 до N 9-9/127 щодо подання до Адміністрації Президента України графіків засідань колегії, планів роботи, переліку виданих наказів, інформації щодо надання практичної допомоги у розв'язанні гострих соціально-економічних проблем у регіонах України та доручення Кабінету Міністрів України від 27.05.2002 до N 1650/96 щодо підготовки та подання до Кабінету Міністрів України інформації про заходи, які відбуватимуться у галузі охорони здоров'я на наступному тижні, основні результати роботи за минулий тиждень наказую:

1. Першим заступникам, заступникам Державного секретаря, керівникам структурних підрозділів МОЗ забезпечити підготовку інформації про заходи, які відбуватимуться у галузі охорони здоров'я, основні результати роботи та подання її до Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення:

- плани роботи на місяць - за сім днів до початку відповідного місяця (додаток 1);

- уточнення планів роботи на поточний місяць - щосереди не пізніше 17 години (додаток 1);

- інформацію про заходи, які відбуватимуться у галузі охорони здоров'я на наступному тижні, та про основні результати роботи за минулий тиждень - щосереди не пізніше 17 години (додаток 2);

- інформацію з питань надання допомоги регіонам України - протягом 3 днів після закінчення місяця.

2. Начальнику управління справами Мотюку М. П. забезпечити подання до Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення переліку наказів МОЗ, виданих за минулий місяць - протягом 2 днів після закінчення місяця.

3. Секретарю колегії Черкашиній Л. В. подавати до Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення графіки засідань колегії - за 12 днів до початку відповідного кварталу.

4. Начальнику Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю. В. забезпечити узагальнення інформації та її своєчасне подання до Адміністрації Президента України:

- графіків засідань колегії - за десять днів до початку відповідного кварталу;

- планів роботи на наступний місяць - за п'ять днів до початку відповідного місяця;

- уточнень до планів роботи поточного місяця - щочетверга до 18 години;

- переліку наказів МОЗ, виданих за минулий місяць - протягом 3 днів після закінчення місяця;

- інформації з питань надання допомоги регіонам України - протягом п'яти днів після закінчення місяця;

- інформації про заходи, які відбуватимуться у галузі охорони здоров'я на наступному тижні, основні результати роботи за минулий тиждень щочетверга до 13 години (додатково до Кабінету Міністрів України).

5. Наказ МОЗ України від 14.06.2002 N 219-Адм "Про виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України" від 27.05.2002 до N 1650/96" вважати таким, що втратив чинність. 

(пункт 5 в редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 07.08.2002 р. N 312)

Контроль за виконанням наказу покладається на Державного секретаря.

 

В. о. Міністра 

Ю. В. Поляченко 


 

Додаток 1
Затверджено
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 30 липня 2002 року N 301 


ПЛАН
основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на ____________ місяць 2002 року

N п/п 

Зміст заходів 

1. 

Розробка законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я 

2. 

Заходи щодо забезпечення контролю за виконанням органами та закладами охорони здоров'я законодавчих та нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я 

3. 

Заходи щодо удосконалення лікувально-профілактичної допомоги населенню 

4. 

Заходи щодо надання санаторно-курортної допомоги населенню 

5. 

Заходи з удосконалення роботи щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

6. 

Заходи з удосконалення роботи щодо боротьби зі снідом і туберкульозом 

7. 

Заходи щодо вирішення медичних проблем аварії на ЧАЕС 

8. 

Заходи щодо удосконалення медико-соціальної експертизи 

9. 

Заходи щодо поліпшення професійної підготовки, підбору і використання медичних кадрів 

10. 

Заходи щодо поліпшення організації наукових досліджень у галузі медицини, фармації та впровадження їх результатів у практику охорони здоров'я 

11. 

Заходи щодо удосконалення діяльності у сфері народної і нетрадиційної медицини 

12. 

Заходи щодо контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

13. 

Заходи щодо удосконалення економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, відомчого фінансового контролю 

14. 

Заходи щодо удосконалення та розвитку матеріально-технічної бази охорони здоров'я 

15. 

Заходи щодо удосконалення медичної статистики та діловодства 

16. 

Заходи з питань міжнародного співробітництва 


 

Додаток 2
Затверджено
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 30 липня 2002 року N 301 


ІНФОРМАЦІЯ
про найважливіші заходи центрального органу виконавчої влади (назва), які відбудуться (відбулися) з ____ до ____ 2002 року

Дата і час 

Назва 

Адреса проведення 

Орієнтовна кількість учасників 

Організатори 

Запрошені до участі* 


II. РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ

Дата і час 

Назва 

Адреса проведення 

Орієнтовна кількість учасників 

Організатори 

Запрошені до участі* 


III. ГАЛУЗЕВІ ЗАХОДИ

Дата і час 

Назва 

Адреса проведення 

Орієнтовна кількість учасників 

Організатори 

Запрошені до участі* 


IV. МІЖГАЛУЗЕВІ ЗАХОДИ

Дата і час 

Назва 

Адреса проведення 

Орієнтовна кількість учасників 

Організатори 

Запрошені до участі* 


V. МІЖНАРОДНІ ЗАХОДИ ТА ЗАХОДИ ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Дата і час 

Назва 

Адреса проведення 

Орієнтовна кількість учасників 

Організатори 

Запрошені до участі* 


* Вказувати заходи, в яких планується участь Президента України, Голови Верховної Ради України чи його заступників, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністрів України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників центральних та міських органів виконавчої влади.

____________

 

©2004-2005 LotusSoft.
Все права защищены.