Вторник, 19 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

Про затвердження складу Тендерного комітету МОЗ України по Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 березня 2005 року N 105

Про затвердження складу Тендерного комітету МОЗ України по Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 15 грудня 2005 року N 719)

З метою забезпечення виконання Угоди про позику N 4682-UA від 15.04.2003 року між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та керуючись правилами здійснення закупівель за процедурами Світового Банку відповідно до "Посібника з питань закупівель у рамках позик МБРР та кредитів МАР", з метою реалізації Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" наказую:

1. Затвердити склад Тендерного комітету МОЗ України по Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (додається).

2. Затвердити Положення про Тендерний комітет МОЗ України по Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (додається).

3. Голові Тендерного комітету МОЗ України по Проекту забезпечити роботу Тендерного комітету МОЗ України по Проекту відповідно до "Посібника з питань закупівель у рамках позик МБРР та кредитів МАР".

4. Директору Департаменту економіки та фінансів МОЗ України (Карамушка Л. І.) здійснювати фінансування витрат по Проекту відповідно до рішень Тендерного комітету МОЗ України по Проекту.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України N 413-АДМ від 24.12.2004 року.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр  

М. Є. Поліщук  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 14 березня 2005 р. N 105  


СКЛАД
Тендерного комітету МОЗ України по Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"

Голова Тендерного комітету: 

С. Ханенко 

 - перший заступник Міністра 

Члени Тендерного комітету:  

В. Рибчук 

- заступник Міністра, заступник Голови Тендерного комітету 

Л. Карамушка 

- директор Департаменту економіки і фінансів 

Т. Александріна 

- начальник Управління соціально небезпечних хвороб МОЗ України 

Ю. Чалова 

- головний спеціаліст, юрисконсульт відділу правового забезпечення юридичного управління 

М. Лобода 

- перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я материнства та дитинства 

В. Колосова 

- начальник Управління співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями (за згодою) 

С. Живаго 

- начальник Управління медичного забезпечення та контролю за санітарно-епідеміологічним станом ДДВП України (за згодою) 

О. Яковлєв 

- начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Управління матеріально-технічного забезпечення ДДВП України (за згодою) 

Секретар Тендерного комітету: 

В. Романів  

- керівник групи впровадження Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні". 


 

Міністр  

М. Поліщук  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 14 березня 2005 р. N 105  


ПОЛОЖЕННЯ
про Тендерний комітет МОЗ України по Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІД в Україні"

1. Загальні положення

1. Тендерний комітет по закупівлях за проектом "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІД в Україні" (далі - Тендерний комітет) створюється наказом МОЗ України.

2. Тендерний комітет здійснює свою діяльність щодо закупівель, які проводяться в рамках реалізації проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІД в Україні" згідно з Угодою про позику N 4682 між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Угода про позику).

3. Тендерний комітет в своїй роботі керується вимогами положень "Посібника з питань закупівель у рамках позик МБРР та кредитів МАР" (далі - Посібник з закупівель), опублікованих Міжнародним Банком Реконструкції та розвитку (далі - Банком) в січні 1995 року та переглянутих у січні й серпні 1996 року, вересні 1997 року та січні 1999 року, відповідно до положень Додаткової статті 4 Угоди про позику N 4682 від 18.10.2002, законодавства України з питань закупівель та цим Положенням.

4. Персональний склад Тендерного комітету затверджується наказом МОЗ України в кількості 11 чоловік за такими квотами:

- керівник Проекту - голова комітету

- керівник Групи впровадження Проекту - секретар комітету

- Міністерство охорони здоров'я України - 4 чол.

- Департамент виконання покарань - 2 чол.

- Міністерство фінансів України - 1 чол.

- Верховна Рада України - 1 чол.

5. Пропозиції щодо персонального складу Тендерного комітету подають організації, представлені в Тендерному комітеті.

2. Головні функції Тендерного комітету

1. Прийняття рішень щодо оприлюднення заявок після їх відкриття.

2. Прийняття рішень щодо визначення переможця тендера.

3. У разі надходження скарги від Учасника торгів - забезпечення належного розгляду відповідно до вимог "Посібника із закупівель" та чинного законодавства України з питань закупівель.

3. Організація роботи Тендерного комітету

1. Роботу Тендерного комітету організовує голова комітету, який:

- головує на засіданні Тендерного комітету;

- планує проведення засідань Тендерного комітету;

- вирішує питання забезпечення діяльності Тендерного комітету;

- координує діяльність підрозділів Міністерства охорони здоров'я з питань, що стосуються підготовки тендерної документації в рамках реалізації Проекту;

- приймає рішення щодо публікації оголошень про проведення тендерів;

- затверджує тендерну документацію;

- звітує перед Міністерством охорони здоров'я про діяльність Тендерного комітету у проведенні закупівель;

- створює при потребі експертні групи по аналізу заявок по конкретних закупівлях;

- представляє Тендерний комітет при вирішенні спорів.

2. Підготовку матеріалів на засідання Тендерного комітету здійснює секретар комітету, який відповідає за:

- організацію роботи Групи впровадження проекту в частині проведення закупівель;

- підготовку проектів рішень Тендерного комітету;

- ведення протоколу засідання Тендерного комітету;

- ведення іншої організаційної роботи за дорученням голови Тендерного комітету.

3. Підготовка матеріалів для Тендерного комітету здійснюється Групою впровадження проекту в рамках Угоди, "Посібника з закупівель".

4. Повідомлення про засідання Тендерного комітету та відповідні матеріали надсилаються членам Тендерного комітету принаймні за три дні до проведення засідання Тендерного комітету.

5. Формою роботи Тендерного комітету є засідання Тендерного комітету, яке проводиться в міру потреби.

6. За рішенням Голови Тендерного комітету можуть запрошуватись експерти для роз'яснення особливостей конкретних закупівель. Без окремого запрошення на засіданнях комітету можуть бути присутні представники ЗМІ, правоохоронних органів, Банку, Міністр охорони здоров'я та його заступники.

7. При проведенні засідань по оприлюдненню заявок в обов'язковому порядку запрошуються представники учасників торгів, що подали заявки.

8. Протокол засідання Тендерного комітету підписується його головою та секретарем. У випадку, якщо член Тендерного комітету має особливу думку, він її викладає окремо в додатку до протоколу, що є невід'ємною частиною протоколу.

9. Витрати на організацію та проведення закупівель здійснюються в межах кошторису проекту та за рахунок плати за тендерну документацію у випадках та межах, встановлених "Посібником з закупівель".

10. Засідання Тендерного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини складу Тендерного комітету.

11. Рішення Тендерного комітету приймаються більшістю присутніх на ньому членів. Якщо кількість голосів є рівною, перевага надається голосу Голови Тендерного комітету.

12. Процедурні питання проведення засідань Тендерного комітету, публікації оголошень, прийому та збереження заявок встановлюються відповідно до "Посібника з закупівель".

13. Члени Тендерного комітету зобов'язані дотримуватись вимог збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності Тендерного комітету.

14. Члени Тендерного комітету повинні дотримуватись вимог об'єктивності та неупередженості при прийняті рішень Тендерного комітету. У випадку, якщо є підстави, які обтяжують цю вимогу, член Тендерного комітету не бере участі в засіданні комітету, який розглядає заявки афільованих Учасників торгів.

15. Звітність по закупівлях здійснюється Групою впровадження проекту відповідно до вимог Банку.

16. Голова Тендерного комітету та інші члени Тендерного комітету, а також залучені експерти по проекту в межах повноважень, визначених цим Положенням, несуть відповідальність відповідно до законодавства за порушення, допущені в частині вимог об'єктивності, неупередженості, збереження конфіденційності інформації, дотримання процедурних питань діяльності Тендерного комітету.

17. При виявленні порушень в роботі Тендерного комітету, зокрема, внаслідок розгляду отриманої скарги від зацікавлених осіб Голова Тендерного комітету подає письмові роз'яснення з цього приводу керівнику МОЗ.

 

Міністр  

М. Є. Поліщук  


 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.