Пятница, 22 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

Про затвердження форм медичної облікової документації

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 грудня 2005 року N 720

Про затвердження форм медичної облікової документації щодо причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом, що використовуються в медико-соціальних експертних комісіях

Відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу затвердженого, постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 року N 83, та Інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом, затвердженої наказом МОЗ України від 15.11.2005 N 606 (зареєстровано в Мінюсті 2 грудня 2005 року за N 1455/11735), наказую:

1. Затвердити форми облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, що використовуються в роботі медико-соціальних експертних комісій:

форма N 168/о 

Журнал обліку документації щодо розгляду питання про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 

форма N 168-1/о 

Довідка про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 

форма N 168-2/о 

Акт визначення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 

форма N 168-3/о 

Статистичний талон N 3. 


2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Львівської, начальнику Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської та управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити впровадження облікових статистичних форм, що використовуються в органах медико-соціальної експертизи.

3. Начальнику Центру медичної статистики МОЗ України Голубчикову М. В. забезпечити працівників статистичної служби зразками облікових форм, що використовуються в органах медико-соціальної експертизи, та надати необхідну інструктивно-методичну допомогу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Л. Весельського.

 

Міністр 

Ю. В. Поляченко 


 

Міністерство охорони здоров'я України 

 

Код форми за ДКУД        |__|__|__|__|__|__|__|

Код закладу за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА N

Затверджена наказом МОЗ України 

Найменування закладу 

                                                                                          N 

ЖУРНАЛ
обліку документації щодо розгляду питання про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом

Почато "___" ____________ 20__ року                                Закінчено "___" ____________ 20__ року 

 

 

 

                                                                                       Примітка. На останній сторінці журналу в
                                                                                       правому нижньому кутку проставляється: 

                                                                                       У цьому журналі пронумеровано і прошнуровано 
                                                                                       ________________________________ листків
                                                                                                                                   (кількість вказується прописом) 

                                                                                       М. П. 

                                                                                      Голова МСЕК ____________________________
                                                                                                                                                                                        (підпис) 


N з/п 

Дата надходження документів 

Прізвище, ім'я, по батькові померлого 

Назва установи 

Перелік документів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 15 грудня 2005 р. N 720


Інструкція
щодо порядку заповнення форми N 168/о "Журнал обліку документації щодо розгляду питання про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом"

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 168/о "Журнал обліку документації щодо розгляду питання про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом" (далі - Журнал).

1. Журнал заповнюють відповідальні особи медико-соціальних експертних комісій, на які покладено здійснення медико-соціальної експертизи документації щодо розгляду питання про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом.

2. Зазначена форма вводиться для обліку документації померлих, яка подана для встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом.

3. Сторінки Журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані, вказано прописом кількість листків і скріплені печаткою та підписом голови МСЕК.

4. На першій сторінці Журналу мають бути зазначені дата початку запису у ньому та дата останнього запису.

5. Усі графи Журналу заповнюються розбірливо.

6. У графі "N з/п" проставляється арабськими цифрами за порядком число, що відображає, в якому порядку надійшли документи померлого.

7. У графі "Дата надходження документів" вписуються арабськими цифрами число дня місяця, місяць і рік надходження документів померлого.

8. Прізвище, ім'я та по батькові записуються повністю відповідно до паспортних даних.

9. У графі "Назва установи" зазначається повністю назва установи, яка направила документи на експертизу.

10. У графі "Перелік документів" записуються усі документи, що надійшли на експертизу відповідно до їх назв.

Термін зберігання Журналу - 50 років.

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

Міністерство охорони здоров'я України 

 

Код форми за ДКУД        |__|__|__|__|__|__|__|

Код закладу за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА N  

Затверджена наказом МОЗ України 

Найменування закладу 

                                                                                            N 

ДОВІДКА
про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням
(отруєнням) або трудовим каліцтвом

Серія ______________________ N _____________________

Вид, профіль медико-соціальної експертної комісії ___________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Установа, що надала направлення на МСЕК, ______________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я по батькові померлого _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Рік народження |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                           (число, місяць, рік) 

Дата смерті |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                  (число, місяць, рік) 

Висновки МСЕК:

причинний зв'язок смерті з профзахворюванням ___________________________________________

отруєнням від ________________________________________________________________________
трудовим каліцтвом від ________________________________________________________________

Підстава: акт N ____                 Дата ________

                                             М. П.    Голова

                                                  МСЕК 

Лінія відрізу 


Міністерство охорони здоров'я України 

 

 

  

Код форми за ДКУД        |__|__|__|__|__|__|__|

Код закладу за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА N  

Затверджена наказом МОЗ України 

Найменування закладу 

                                                                                         

ДОВІДКА
про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням
(отруєнням) або трудовим каліцтвом

Серія ______________________ N _____________________

Вид, профіль медико-соціальної експертної комісії __________________________________________ _____________________________________________________________________________________

установа, що надала направлення на МСЕК, _______________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я по батькові померлого _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Рік народження |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                             (число, місяць, рік) 

Дата смерті |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                  (число, місяць, рік) 

Висновки МСЕК:

причинний зв'язок смерті з профзахворюванням ____________________________________________

отруєнням від _________________________________________________________________________

трудовим каліцтвом від _________________________________________________________________

Підстава: акт N ____                              Дата ________

                                                          М. П.     Голова

                                                            МСЕК 


 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В.Голубчиков 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 15 грудня 2005 р. N 720


Інструкція
щодо порядку заповнення форми N 168-1/о "Довідка про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом"

Довідка про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом (далі - Довідка) призначена для занесення відповідного рішення медико-соціальної експертної комісії при експертизі документів, поданих для визначення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом.

1. Довідку заповнюють відповідальні особи медико-соціальних експертних комісій, на які покладено здійснення медико-соціальної експертизи документації щодо розгляду питання про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом.

2. При використанні бланків Довідки потрібно дотримуватися вимог, що встановлені для бланків суворого обліку.

3. Довідка складається з двох частин. Верхня частина Довідки залишається у медико-соціальній експертній комісії. Нижня частина видається утриманцю.

4. Усі графи довідки заповнюються розбірливо.

5. У графі "вид, профіль медико-соціальної експертної комісії" зазначаються: Кримська республіканська, обласна, центральна міська, міжрайонна, районна; профіль МСЕК - загальний, спеціалізований.

6. У графі "установа, що надавала направлення на МСЕК" вказується назва установи організації, яка направила документи на проведення медико-соціальної експертизи.

7. Прізвище, ім'я, по батькові померлого записується повністю відповідно до паспортних даних.

8. Дата смерті відповідно до дати, зазначеної у Свідоцтві про смерть.

9. У графі "Висновок МСЕК" зазначаються дата установлення професійного захворювання (отруєння) чи настання трудового каліцтва, а також дата установлення або не установлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) чи трудовим каліцтвом.

10. Номер Акта і дата повинні відповідати номеру Акта і даті визначення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом.

11. Поряд з підписом голови МСЕК розбірливо зазначається його прізвище.

Термін зберігання - 50 років.

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

Міністерство охорони здоров'я України 

 

 

  

Код форми за ДКУД        |__|__|__|__|__|__|__|

Код закладу за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА N  

Затверджена наказом МОЗ України 

Найменування закладу 

                                                                                             N 


АКТ N ___
визначення причинного зв'язку смерті з професійним
захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом

"___" ____________ 20__ року

1. ____________________________________________________________________________________
                                                                                            (АР Крим, область, місто) 

2. ____________________________________________________________________________________
                                                                           (вид, профіль медико-соціальної експертної комісії) 

3. Початок експертизи _______________ 4. Дата експертизи __________________________________

5. Закінчення експертизи ________________________________________________________________

6. П. І. Б. померлого ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Рік народження ______________________ 8. Дата смерті ___________________________________

9. Інвалід _______________ групи 10. Категорія _____________________________________________

11. Відсоток втрати професійної працездатності _____________________________________________

12. Домашня адреса _____________________________________________________________________

13. Направлення для проведення експертизи
Відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 

14. Визначення суду ____________________________________________________________________

15. Подані документи ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 

16. Склад комісії

Голова _______________________________________________________________________________

Члени комісії
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

17. Обставини смерті
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

18. Експертний анамнез
______________________________________________________________________________________

19. Дані медичної карти амбулаторного хворого: наявність гострих і хронічних захворювань, які можливо були причиною смерті, їх перебіг, наслідок ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

20. Перебіг професійного захворювання (отруєння), трудового каліцтва, результати останнього обстеження ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

21. Ускладнення і час їх приєднання _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

22. Результати патологоанатомічного або судово-медичного дослідження
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

23. Додаткові консультації
Спеціаліст (патологоанатоми, судмедексперти, обласні фахівці, наукові співробітники та ін.)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
П. І. Б. ________________________________________________________________________________

24. Патогенетичне обґрунтування висновку комісії
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

          РІШЕННЯ:

Основний діагноз причини смерті ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Зв'язок смерті з професійним захворюванням (трудовим каліцтвом): ____________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (встановлено, не встановлено) 

        Довідка сер. ____________ N ___________________

Підписи:

Голова МСЕК

Члени:

        М. П. 


 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 15 грудня 2005 р. N 720


Інструкція
щодо порядку заповнення форми N 168-2/о "Акт визначення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом"

Акт визначення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом (далі - Акт) призначений для запису основних медичних даних, необхідних для винесення експертного рішення та його обґрунтування.

1. Зазначена форма вводиться з метою стислого і послідовного викладення усіх даних, зафіксованих у наданій документації, які підтверджують або заперечують причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом.

2. Акт складається на кожного померлого, документи якого подані для розгляду на медико-соціальну експертну комісію (далі - МСЕК).

Усі пункти Акта заповнюються розбірливо.

3. Номер документа (проставляється арабськими цифрами) відповідає реєстраційному номеру в Журналі протоколів засідань МСЕК за поточний рік.

4. Прізвище, ім'я, по батькові записуються повністю згідно з паспортними даними.

5. Пункт 2 "Вид, профіль МСЕК". Вид МСЕК: Кримська республіканська, обласна, центральна міська, міжрайонна, районна; профіль МСЕК: загальний, спеціалізований.

6. У пункті 3 "Початок експертизи" вказується дата надходження документів на МСЕК.

7. Пункт 5 "Закінчення експертизи". Зазначається дата прийняття рішення МСЕК.

8. У пункті 9 група інвалідності проставляється прописом.

9. У пункті 10 вказується категорія інвалідності.

10. Пункт 11 "Відсоток втрати професійної працездатності". Відсотки проставляються арабськими цифрами, а в дужках прописом.

11. Пункт 12 "Домашня адреса". Вказується домашня адреса відповідно до реєстрації, занесеної у паспорті.

12. У пункті 13 вказується назва установи, організації, яка направила документи на проведення експертизи.

13. У пункті 14 "Визначення суду" зазначається ухвала чи вирок суду, якщо вони є.

14. У пункті 15 "Подані документи" вписується перелік усіх поданих документів відповідно до їх назв.

15. У пункті 16 "Склад комісії" зазначаються прізвище ім'я та по батькові голови та усіх членів комісії.

16. У пункті 17 "Обставини смерті" зазначаються усі обставини смерті, які відображені у поданих документах.

17. Пункт 18 "Експертний анамнез". Вибірково записуються усі анамнестичні дані, які мають відношення до захворювання, пов'язаного із настанням смерті.

18. У пункті 19 відмічаються усі дані карти амбулаторного хворого, які могли б вплинути на перебіг захворювання і, можливо, були причиною смерті.

19. У пункті 20 відмічаються виключно перебіг професійного захворювання (отруєння) чи трудового каліцтва та результати останнього обстеження.

20. Пункт 21 "Ускладнення і час їх приєднання". Зазначаються ускладнення основного захворювання та час їх настання.

21. У пункті 22 відмічаються результати патологоанатомічного або судово-медичного дослідження, які є патологоморфологічною основою захворювання, що стало безпосередньою причиною смерті.

22. У пункті 23 "Додаткові консультації" відмічаються висновки спеціалістів, які підтверджують або заперечують причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом. Крім того, записуються прізвище, ім'я, по батькові консультанта.

23. У пункті 24 патогенетичне обґрунтування висновку комісії має базуватися на анамнезі, об'єктивних даних, усіх додаткових методах дослідження, висновках спеціалістів тощо, із яких беззастережно випливає причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом.

24. У рішенні записується тільки основний діагноз, який став безпосередньою причиною смерті.

25. У рубриці "Зв'язок смерті з професійним захворюванням (трудовим каліцтвом)" записується прописом "встановлено" або "не встановлено".

26. Також зазначаються серія і номер довідки.

27. Проставляються підписи голови та членів медико-соціальної експертної комісії і ставиться печатка.

Термін зберігання Акта - 50 років.

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

Міністерство охорони здоров'я України 

 

Код форми за ДКУД        |__|__|__|__|__|__|__|

Код закладу за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА N  

Затверджена наказом МОЗ України 

Найменування закладу 

                                                                                             N 

 
СТАТИСТИЧНИЙ ТАЛОН N 3
 

1. П. І. Б. померлого ____________________________________________________________________

2. Рік народження __________                                        3. Дата смерті ___________ (число, місяць, рік)

4. Домашня адреса _____________________________________________________________________
                                                                                                 (місто, вулиця, будинок, квартира) 

5. Група інвалідності ____ 6. Категорія ____________ 7. Втрата професійної працездатності ( %) ____

8. Направлення ________________________________________________________________________
                                                                                             (відділення Фонду, підприємство, суд) 

9. Діагноз при житті ____________________________________________________________________
                                                                                          (профзахворювання, отруєння, трудове каліцтво) 

10. Патологоанатомічний діагноз _________________________________________________________

11. Основний діагноз Акта
судово-медичного дослідження __________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 

12. Код МСЕК ____________                                 13. Комісія _______________________________
                                                                                                                                                               (вид, профіль МСЕК) 

14. Дата розгляду ____________________
                                                 (число, місяць, рік) 

15. Експертне рішення _______________________________________________________
                                                                                         (зв'язок встановлено, зв'язок не встановлено) 

16. Діагноз МСЕК ___________________________________________________________

Голова МСЕК _____________________________________________________________ 


 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 15 грудня 2005 р. N 720


Інструкція
про порядок заповнення Статистичного талону N 3

Статистичний талон призначений для комп'ютерної обробки Статистичної звітності і заповнюється на всіх померлих, документи яких надійшли на МСЕК щодо встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом.

Заповнені статистичні талони щомісячно передаються для перевірки лікарю-статистику у такі строки:

- щомісячно до 1-го числа за минулий місяць;:

- в останній місяць кварталу в два етапи:

перша половина документів до 20 числа,

друга - до 5 числа.

Лікар-статистик, перевіривши заповнення документів у присутності особи, яка їх здає, передає їх оператору для подальшого занесення в комп'ютер.

Кожному померлому надається особистий код, який складається з кодом МСЕК, першої літери прізвища та номеру запису в Журналі протоколів.

В Статистичному талоні проставляються коди згідно з класифікаторами (затверджені наказом МОЗ 19.05.2003 N 224). Це дозволяє заносити всю інформацію із статистичного талону в персональний комп'ютер.

У кожній області в класифікатор вносяться дані, що стосується назви МСЕК, а також будь-яка інша інформація згідно з потребами користувача.

На першій сторінці бланку заповнюються дані про померлого згідно з реквізитами Акта огляду МСЕК, а також проставляється його код.

Рік народження, дата смерті, домашня адреса записуються відповідно до наявних документів про смерть (копія Свідоцтва про смерть).

Група інвалідності, категорія, відсоток втрати професійної працездатності проставляється відповідно до Довідки до Акта огляду МСЕК, або Довідки про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках застрахованого, що видається інвалідам.

У пункті 8 записуються назву установи, організацію, яка направила документи померлого на МСЕК.

У пункті 9 записується діагноз при житті, відповідно до наявної медичної документації.

У пункті 10 записується основний діагноз, що відповідає протоколу патологоанатомічного дослідження.

У пункті 11 - основний діагноз відповідно до Акта судово-медичного дослідження.

У пункті 13 - проставляється вид, профіль МСЕК, що проводила експертизу документів померлого.

Продовження Інструкції щодо порядку заповнення форми N 168-3/о

У пункті 15 - експертне рішення записується - "встановлено" або "не встановлено".

У 16 пункті проставляється діагноз МСЕК, яка проводила експертизу документів померлого.

Після підпису голови МСЕК чітко записується його прізвище і ініціали.

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.