Понедельник, 25 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі

 

Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 24 січня 1995 року N 14

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 червня 1995 р. за N 193/729

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 7 листопада 2005 року N 581)

Міністерство охорони здоров'я проводить відповідну роботу щодо розширення міжнародних медичних зв'язків. Розширення міжнародних зв'язків, розвиток національних систем охорони здоров'я країн, з якими співробітничає МОЗ України, потребує удосконалення роботи по добору та підготовці медичних спеціалістів, які направляються на роботу за кордон.

Однією з форм підвищення кваліфікації лікарів, які направляються на роботу за кордон, є навчання в спеціальній клінічній ординатурі.

З метою покращання роботи з резервом лікарів, які готуються для роботи за кордоном, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про спеціальну клінічну ординатуру, що додається.

2. Наказ МОЗ СРСР N 351 "ДСК" від 30.03.83 р. "Про роботу органів та закладів охорони здоров'я по добору та підготовці резерву спеціалістів для довгострокових закордонних відряджень" вважати таким, що втратив силу на території України. ПРОПОНУЮ:

Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я облвиконкомів, Київському та Севастопольському міськвиконкомів, установам та учбовим закладам, підпорядкованим МОЗ України:

а) прийняти затверджене Положення до керівництва;

б) при рекомендації спеціалістів для навчання в спеціальній клінічній ординатурі керуватися Положенням про спеціальну клінічну ординатуру;

в) при виконанні плану-завдання з комплектування резерву медичних спеціалістів для направлення їх на роботу за кордон у першу чергу враховувати та рекомендувати спеціалістів, які закінчили спеціальну клінічну ординатуру.

 

 

Міністр

В. О. Бобров


 

 

 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 24 січня 1995 р. N 14

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 червня 1995 р. за N 193/729


ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальну клінічну ординатуру

1. Загальні положення

1.1. Спеціальна клінічна ординатура (надалі - спецклінординатура) є однією з форм підготовки резерву висококваліфікованих спеціалістів для роботи в лікувально-профілактичних установах зарубіжних країн.

1.2. Навчання лікарів в спецклінординатурі проводиться у Київському інституті удосконалення лікарів, Харківському інституті удосконалення лікарів та Луганському медичному університеті, що мають спеціальні кафедри іноземних мов.

1.3. Строк навчання в спецклінординатурі - 2 роки. Продовження строку навчання з поважних причин (хвороба, вагітність, пологи, догляд за родиною тощо) здійснюється за поданням Головного управління міжнародних зв'язків Міністерства охорони здоров'я України (надалі - ГУМЗ МОЗ України) тільки з дозволу Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ України).

Початок занять - 1 вересня.

1.4. На спецклінординаторів поширюються всі права та обов'язки, обумовлені Положенням про клінічну ординатуру, затвердженим наказом МОЗ України від 10.04.92 N 61.

2. Умови прийому до спецклінординатури

2.1. Спецклінординатура комплектується відповідно до плану МОЗ України. Відповідальність за своєчасний добір кандидатів до спецклінординатури покладається на Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів, установи та заклади, підпорядковані МОЗ України.

Контроль за виконанням цієї роботи здійснює ГУМЗ МОЗ України.

2.2. Кандидати добираються з числа лікарів, які працюють в державних закладах охорони здоров'я, мають не менше 4 років стажу роботи з обраної спеціальності відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ від 21.11.91 N 168, та бажають працювати в напрямку міжнародних медичних зв'язків. За станом здоров'я кандидати та члени їх сімей, які виїжджають разом з лікарем за кордон, не повинні мати протипоказань для перебування в країнах з тропічним кліматом.

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я облвиконкомів, управління охорони здоров'я Київського та Севастопольського міськвиконкомів, установи та заклади, підпорядковані МОЗ України, до 1 червня подають до ГУМЗ МОЗ України на спеціалістів для зарахування до спецординатури такі документи:

а) подання на зарахування лікаря до спецклінординатури за підписом керівника установи, закладу охорони здоров'я або його заступника, де працює лікар;

б) заяву лікаря на ім'я міністра охорони здоров'я України про зарахування до спецклінординатури з зазначенням спеціальності та його згоди працювати в країнах Азії та Африки після закінчення навчання (додаток N 1);

в) довідку з даними про трудову діяльність, з відомостями про родину з фотокарткою - 4 примірники (на дружину 2 примірники з фотокартками) (додаток N 2);

г) характеристики професійних якостей кандидата за підписом керівника установи, закладу охорони здоров'я, де працює лікар - 2 примірники;

д) медичні довідки лікувально-профілактичної установи на особу, яка направляється до спецклінординатури, та членів його родини (дружину, чоловіка, дітей) про можливість виїзду до країн з тропічним кліматом, які надаються медичними комісіями при поліклініках, які мають на це дозвіл управлінь охорони здоров'я облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів (додаток N 3);

є) копію диплома про закінчення медичного ВУЗу;

ж) копії свідоцтв про закінчення інтернатури, проходження спеціалізації, посвідчення про проходження підвищення кваліфікації та наявність кваліфікаційної категорії;

з) копію посвідчення про закінчення курсів іноземної мови (для тих, хто навчався на курсах);

і) копію свідоцтва про шлюб.

2.3. Зарахування спеціалістів до спецклінординатури здійснюється наказом Міністерства охорони здоров'я України.

Витяг з наказу про зарахування до спецклінординатури надсилається до Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів та установ і закладів, підпорядкованих МОЗ України, які рекомендували лікарів до спецклінординатури.

Керівники установ і державних закладів охорони здоров'я зобов'язані у строк, про який просить працівник, звільнити від роботи лікарів, які зараховані до спецклінординатури.

2.4. Ректорам ВУЗів при погодженні з ГУМЗ МОЗ України надається право відраховувати із спецклінординатури спеціалістів, які: протягом місяця без поважних причин після початку занять не приступили до навчання; не виконали навчальний план та програму з іноземної мови чи спеціальних дисциплін; а також осіб, які здійснили аморальний проступок або тих, що порушили вимоги "Присяги лікаря" чи правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.5. Ректори ВУЗів охорони здоров'я України до 10 жовтня подають до ГУМЗ МОЗ України списки лікарів, які зараховані до спецклінординатури та розпочали навчання.

3. Підготовка спецклінординаторів

3.1. Підготовка спецклінординаторів проводиться згідно з програмою курсу клінічної ординатури за відповідною спеціальністю та з вивченням іноземної мови (англійської або французької).

Для вивчення і удосконалення знань іноземної мови спецклінординаторам повинно надаватись 8 годин на тиждень за рахунок їх навчального часу. Курс іноземної мови в спецклінординатурі розрахований на 936 навчальних годин.

3.2. Навчання спецклінординаторів здійснюється на підставі індивідуальних планів, які складаються завідувачами кафедр, відповідно до програм та типових планів підготовки лікарів у клінічній ординатурі, з урахуванням курсу іноземної мови.

3.3. Відповідальність за клінічну та мовну підготовку спецклінординаторів та своєчасне виконання індивідуальних планів покладається на ректорів медичних вузів, завідуючих кафедр, де навчаються спецклінординатори.

3.4. Лікарям, які навчаються в спецклінординатурі, надається стипендія в розмірі посадового окладу, який вони отримували до вступу в спецклінординатуру.

У випадку тимчасової непрацездатності (хвороба, вагітність, пологи, карантин, догляд за членами родини тощо) за спецклінординатором зберігається стипендія у повному розмірі на весь час, встановлений чинним законодавством про допомогу в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

3.5. Ректори ВУЗів за три місяці до закінчення навчання на спецклінординаторів і членів їх сімей подають до ГУМЗ МОЗ України виїзні документи, оформлені у встановленому порядку, для роботи за кордоном.

3.6. Спецклінординаторам на час навчання адміністрацією ВУЗів надається гуртожиток, з оплатою в розмірах, встановлених чинним законодавством.

3.7. Спецклінординатори за закінченням навчання складають іспити з іноземної мови та спеціальності.

Відомості про завершення навчання лікарів у спецклінординатурі, про підсумки випускних іспитів з аналізом успішності спецклінординаторів подаються до ГУМЗ МОЗ України до 1 вересня поточного року.

3.8. Особам, які закінчили спецклінординатуру, учбовим закладом видаються посвідчення про закінчення спецклінординатури і про вивчення іноземної мови (додатки NN 4, 5). 

4. Розподіл спецклінординаторів

4.1. Спеціалісти, які закінчили спецклінординатуру, направляються МОЗ України у розпорядження тих установ та закладів охорони здоров'я, які рекомендували їх до спецклінординатури і які відповідно зобов'язані надати їм роботу за спеціальністю, для чого: за півроку до закінчення навчання в спецклінординатурі на запит ВУЗів, де навчаються спецклінординатори, відповідні установи та заклади охорони здоров'я надають на це згоду та повідомляють про вакантні посади, на які можуть бути зараховані спеціалісти після закінчення ними навчання. В разі незгоди розподіл спеціалістів проводиться за їх бажанням.

Після одержання цих відомостей ВУЗи складають списки розподілу спецклінординаторів, у яких фіксується згода спеціалістів на розподіл. Ці списки за підписом ректора ВУЗу надсилають до ГУМЗ МОЗ України для оформлення направлень на роботу.

Спецклінординатори, які забезпечені житлом, за їх бажанням можуть бути направлені для роботи за спеціальністю за місцем проживання в інші установи та заклади при згоді цих установ та закладів МОЗ України.

4.2. Спеціалісти, які закінчили спецклінординатуру повинні знаходитись на обліку: в ГУМЗ МОЗ України та у відділах кадрів управлінь охорони здоров'я. Про всі зміни їх службового становища, анкетних даних спеціалістів управління охорони здоров'я, установи та заклади охорони здоров'я МОЗ України повинні повідомляти ГУМЗ МОЗ України в тижневий термін, з дня коли їм стало про це відомо.

4.3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів, керівники установ та закладів, підпорядкованих МОЗ України, при виконанні плану-завдання по комплектуванню резерву медичних спеціалістів для направлення їх на роботу за кордон в першу чергу повинні враховувати та рекомендувати спеціалістів, які закінчили спецклінординатуру.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до Положення про спеціальну
клінічну ординатуру

 

 
 
 

Міністру охорони здоров'я
України
__________________________

 

 
 

__________________________
(посада, П. І. Б.)

 

 

 


ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене до спецклінординатури Київського інституту удосконалення лікарів по спеціальності хірургія з вивченням англійської (французької) мови.

Зобов'язуюсь після закінчення спецклінординатури виїхати на роботу по спеціальності в одну з країн Азії, Африки строком на 2 роки разом з родиною.

На час навчання в спецклінординатурі та закордонного відрядження (діти, дитина) залишиться з ________________________

________________________________________________________________

 

 

 

 

"____"__________ 199___ р.

Підпис

 

 

 


 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до Положення про спеціальну
клінічну ординатуру


                          ************
                          * Місце  *
             ДОВІДКА          *  для   *
                          * фото-  *
Гр. ___________________________________________  * картки *
відряджається _________________________________  ************
в ____________  строком на ___________________
  (країна)
 
Як ________________________  Місце народження ________________
Рік народження ____________  _________________________________
Освіта ____________________  Закінчив (коли,що) ______________
Фах за освітою ____________  _________________________________
___________________________  Перебував за кордоном (де, коли)
Якими іноземними        _________________________________
мовами володіє ____________  _________________________________
___________________________  Чи є родичі за кордоном _________
Чи був засуджений       _________________________________
(коли, за що) _____________  _________________________________
___________________________  Сімейний стан ___________________
 
Домашня адреса та телефон (службовий, домашній) ________________
________________________________________________________________
 
           ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
 
                     продовження додатка N 2
                       (зворотний бік)
 
 
        ВІДОМОСТІ ПРО БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ
 
 
   (жінка, чоловік, батько, мати, брати, сестри та діти;
   вказати на них такі відомості:
   прізвище, ім'я, по батькові, рік та місце народження,
   посада та місце роботи, домашня адреса)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
Начальник управління (відділу) кадрів (міжнародних зв'язків)
 "___"__________199___р.
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 3
до Положення про спеціальну
клінічну ординатуру

 

 

 


       ДОВІДКА
 
Видана гр. ______________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові)
 
____________років, в тім, що він(вона)
пройшов медичний огляд
в поліклініці ___________________________
_________________________________________
Назва і місцезнаходження медичної
установи
_________________________________________    Штамп
Оглядом встановлено _____________________ (група крові,резус)
     здоровий _____________________
_________________________________________
За станом здоров'я гр. __________________
_________________________________________
може бути направлений в закордонне
_________________________________________
відрядження в країни з тропічним кліматом
_________________________________________
_________________________________________
(назва країни)
строком на 2 роки
 
"___"_____________199___р.
 
М.П. Голова комісії   (        )
   Члени комісії   (        )
            (        )
 
В дужках прізвище писати розбірливо
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 4
до Положення про спеціальну
клінічну ординатуру

 

 

 


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
           ____________________
 
           МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
        (ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ)
*****************************************************************
 
           ПОСВІДЧЕННЯ
 
   Видане лікарю ______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові)
в тому, що він (вона) проходив(ла) навчання з 199____року по
199____ рік
 
в спеціальній клінічній ординатурі при _________________________
_________________________________________________________________
      (найменування вищого навчального закладу)
 
та закінчив повний курс із спеціальності ________________________
_________________________________________________________________
         (найменування спеціальності)
 
     Склав іспит:
     З спеціальності _______________________________________
     з оцінкою _____________________________________________
 
Ректор інституту _________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові)
 
Завідуючий кафедрою ______________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові)
 
Гербова печатка
 
     Місто ____________________________________
 
Реєстраційний номер ________________________________
 
     Дата видачі ______________________________

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 5
до Положення про спеціальну
клінічну ординатуру

 

 

 


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
           ____________________
 
           МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
        (ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ)
*****************************************************************
 
           ПОСВІДЧЕННЯ
 
   Видане лікарю ______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові)
в тому, що він (вона) проходив(ла) навчання _____________________
 
з ______________________________________ мови  з 199____року по
 
199____ рік в спеціальній клінічній ординатурі при
 
_________________________________________________________________
 
і склав іспит   _________________________________________________
 
з оцінкою ________________________________________________________
 
 
Ректор інституту _________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові)
 
Завідуючий кафедрою іноземних мов________________________________
                 (прізвище, ім'я та по батькові)
 
Гербова печатка
 
     Місто ____________________________________
 
Реєстраційний номер ________________________________
 
     Дата видачі ______________________________

____________ 

 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.