Воскресенье, 24 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

Довідка про результат тесту на ВІЛ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 серпня 2005 р. N 415 


Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких перебуває заклад охорони здоров'я ___________________________________________

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації N 503-2/о

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
19.08.2005 N 415

Конфіденційна після заповнення 

Найменування та місцезнаходження закладу, відповідальні особи якого заповнюють довідку
___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  


Довідка
про результат тесту на ВІЛ

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                        (П. І. Б. особи, яка була обстежена, рік її народження) 

Місце проживання ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в тому, що при дослідженні зразків його/її крові (інших біологічних рідин)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (підкреслити або вписати)
у спеціальній лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (назва державного або комунального закладу охорони здоров'я)
методом _____________________________________________________________________________
                                               (вказати яким, а саме: ІФА, імуноблот, полімеразна ланцюгова реакція тощо)
виявлені/не виявлені антитіла/антигени до ВІЛ ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (потрібне вписати) 

Номер лабораторного аналізу ___________________________________________________________

Дата проведення дослідження __________________________________________________________

П. І. Б. та підпис лікаря державного або комунального закладу охорони здоров'я, який видав довідку ____________________________________________________________________________________

П. І. Б та підпис керівника закладу _______________________________________________________

                                                                                                                               М. П. 

Дата видачі довідки __________________ 


 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 серпня 2005 р. N 415

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2005 р. за N 1407/11687


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 503-2/о
"Довідка про результат тесту на ВІЛ"

1. Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 503-2/о "Довідка про результат тесту на ВІЛ" (далі - форма N 503-2/о).

2. У верхньому лівому куті форми N 503-2/о вказуються найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якої перебуває заклад охорони здоров'я, найменування та місцезнаходження закладу, медичні працівники якого заповнюють форму N 503-2/о, та ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3. Форма N 503-2/о видається особі/особам, яка/які пройшли тест на ВІЛ, за її/їх вимогою. При анонімному обстеженні ця форма не видається.

4. Заповнюється форма N 503-2/о лікарем державного або комунального закладу охорони здоров'я, який безпосередньо видав пацієнту/там направлення в маніпуляційний кабінет для взяття крові з метою проведення тесту на ВІЛ та/або отримав результат/результати цього дослідження.

5. При отриманні результатів тесту подружжям або парою форма N 503-2/о видається особисто кожній з цих осіб.

6. Форма N 503-2/о підписується лікарем та керівником закладу та завіряється печаткою закладу.

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 серпня 2005 р. N 415 


Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких перебуває заклад охорони здоров'я ___________________________________________

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації N 503-3/о

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
19.08.2005 N 415

Конфіденційна після заповнення 

Найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, відповідальні особи якого заповнюють форму ______________________________________ ____________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  


ПОПЕРЕДЖЕННЯ
особи, інфікованої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                                                     (П. І. Б., рік народження)
місце проживання ___________________________________________________________________

підтверджую, що одержав/ла інформацію про те, що я інфікований/на вірусом імунодефіциту людини. 


Я попереджений/на, що відповідно до статті 15 Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" я зобов'язаний/на:

вживати заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, що їх запропоновано закладами охорони здоров'я;

повідомити осіб, які були зі мною в статевих контактах до виявлення факту інфікованості, про можливість їхнього зараження;

відмовитися від донорства крові, її компонентів, інших біологічних рідин, клітин, органів і тканин для використання їх у медичній практиці.

Я попереджений/на про кримінальну відповідальність за свідоме поставлення іншої особи у небезпеку зараження ВІЛ та зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини (стаття 130 Кримінального кодексу України).

Підпис особи ________________________________________________________________________

П. І. Б. та підпис батьків або інших законних представників особи ______________________________

П. І. Б. та підпис медичного працівника державного або комунального закладу охорони здоров'я, в присутності якого отримано попередження
_____________________________________________________________________________________

Дата (цифровим способом) ____________________ 


Заповнюється у двох примірниках:

1 примірник видається особі, яка отримала попередження;

1 підшивається до медичної документації.

Підставою для заповнення форми N 503-1/о є стаття 14 Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту(СНІД) та соціальний захист населення".

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.