Суббота, 16 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

Перелік спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, у яких можуть проводитись клінічні випробування лікарських засобів з метою встановлення або підтвердження їх ефективності та нешкідливості (за станом на 27.06.96 р.)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 16 серпня 1996 року N 259  

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 1996 р. за N 639/1667    


Перелік
спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, у яких можуть проводитись клінічні випробування лікарських засобів з метою встановлення або підтвердження їх ефективності та нешкідливості (за станом на 27.06.96 р.)

Перелік втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 14 листопада 2005 року N 602)

1. Український НДІ фтизіатрії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України (м. Київ), директор - член-кор. АМН України, проф. Фещенко Ю. І. 

Відділення пульмонології. Керівник - член-кор. АМН України, проф. Фещенко Ю. І. 

Відділення діагностики і терапії та клінічної фармакології захворювань легенів. Керівник - д. м. н. Яшина Л. О. 

2. Український НДІ терапії АМН України (м. Харків), директор - академік НАН та АМН України Мала Л. Т. 

Відділ пульмонології (зав. - к. м. н. Єфімов В. В.).

Відділ гострого інфаркту міокарда. Керівник - проф. Мала Л. Т. 

Відділ клінічної фармакології та фармакотерапії. Зав. від. - к. м. н. Жмуро О. В. 

Відділ атеросклерозу та його ускладнень. Зав. від. - д. м. н., проф. Волков В. І. 

Відділ артеріальної гіпертонії. Зав. від. - д. м. н. Коваль С. Н. 

Відділ гастроентерології. Керівник - проф. Бабак О. Я. 

Відділ нефрології. Зав. від. - д. м. н. Топчій І. І. 

3. Український НДІ урології та нефрології АМН України (м. Київ), (директор - академік НАН та АМН України Возіанов О. Ф.) 

Відділення пластичної та відновлювальної урології. Керівник - проф. Карпенко В. С. 

Клініка онкоурології. Керівник - Кліменко І. О. 

Відділення терапевтичної нефрології. Керівник - проф. Пиріг Л. А. 

Відділення неспецифічних запальних захворювань нирок та сечовивідних шляхів. Керівник - проф. Пасєчніков С. П. 

Відділ сексапоталогії та андрології. Керівник - проф. Горпинченко І. І. 

Відділ сечокам'яної хвороби. Керівник - академік Возіанов О. Ф.

Відділення трансплантації нирки. Керівник - проф. Баран Є. Я. 

Відділення дитячої урології. Керівник - д. м. н. Сеймівський Д. А. 

4. Український НДІ дерматології та венерології МОЗ України (м. Харків), (директор - проф. Мавров І. І.) 

Відділення венерології. Зав. - проф. Мавров І. І. 

Відділення шкірних і паразитарних хвороб. Зав. - д. м. н. Кутасевич Я. Ф. 

5. Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава)

Каф. хірургічної стоматології. Зав. каф. - проф. Рибалов О. В. 

Каф. післядипломної підготовки лікарів стоматологів. Зав. каф. - проф. Скрипнікова Т. П. 

6. Український НДІ кардіології ім. М. Д. Стражеска (м. Київ), директор - член-кор. НАН та АМН України, проф. Бобров В. О. 

Відділення серцевої недостатності. Керівник - д. м. н. Воронков Л. Г. 

Відділення гострого інфаркту міокарда та відновлюючого лікування. Керівник - д. м. н. Шумаков В. О. 

Відділ есонціальної гіпертензії. Керівник - д. м. н. Свіщенко Є. П. 

Відділення реанімації та інтенсивної терапії. Керівник - д. м. н. Пархоменко О. Н. 

Відділення симптоматичних артеріальних гіпертензій. Керівник - д. м. н. Сіренко Ю. М. 

Відділення атеросклерозу і хронічної ішемічної хвороби серця. Керівник - д. м. н. Лутай Н. І. 

Відділ хвороб міокарда та пороків серця. Керівник - д. м. н. Ілляш М. Г. 

Відділення наукових проблем поліклінічної допомоги і удосконалення кардіологічної служби. Зав. каф. - д. м. н. Дорогий А. 

Відділення клінічної ревматології (Український ревматологічний центр). (Керівник - проф. Коваленко В. М.). 

7. Український НДІ ендокринології та обміну речовин АМН України (м. Київ), директор - член-кор. НАН та АМН України, проф. Тронько М. Д. 

Відділ фармакотерапії ендокринних захворювань, відділення клінічної фармакології. Керівник - д. м. н. Корпачов В. В. 

Діабетологічний відділ. Керівник - академік АМН та НАН України проф. Єфімов А. Є. 

8. Український НДІ фармакотерапії ендокринних захворювань (м. Харків), директор - проф. Натаров В. В. 

9. Український НДІ педіатрії, акушерства і гінекології (м. Київ) АМН України, директор - академік НАН та АМН України Лук'янова О. М. 

Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок. Керівник - проф. Іванюта Л. І. 

Відділення гінекології. Керівник - проф. Сольський Я. П. 

Відділення харчування здоров'я та хворої дитини раннього віку. Керівник - проф. Отт В. Д. 

Відділення гастроентерології. Керівник - Денисова М. Ф. 

Відділення захворювань, органів дихання. Керівник - Мозалевський А. Ф. 

Відділення клініко-імунологічне. Керівник - Антипкін Ю. Г. 

10. Український НДІ гастроентерології (м. Дніпропетровськ), директор член-кор. АМН України Філіпов Ю. О. 

Відділення захворювань, шлунка та дванадцятипалої кишки. Зав. - проф. Гриценко І. І. 

Відділення захворювань печінки, жовчного міхура та підшлункової залози. Керівник - проф. Філіпов Ю. О.

Відділення захворювань кишечнику. Зав. від. - Береза Н. М.

11. Український НДІ нейрохірургії ім. Акад. А. П. Ромаданова АМН України (м. Київ), директор - академік НАН та АМН України, Зозуля Ю. П. 

Відділ дитячої нейрохірургії. Керівник - проф. Орлов Ю. О. 

Відділ нейротравми. Керівник - проф. Педаченко Є. Г.

Центр ендоваскулярної нейрохірургії. Керівник - Щеглов В. І. 

Клініка відновлювальної нейрохірургії та травм периферичної нервової системи. Керівник - член-кор. АМНУ проф. Цимбалюк В. І.

12. Український інститут клінічної радіології і науковий центр радіаційної медицини АМН України (м. Київ), директор - член-кор. НАН та АМН України Романенко А. Ю. 

Відділ кардіології. Керівник - проф. Хомазюк І. М.

Відділ клінічної імунології. Керівник - проф. Чумак А. А. 

Відділ неврології. Керівник - д. м. н. Нягу А. І. 

13. Український НДІ геронтології (м. Київ), директор - проф. Безруков В. В. 

Відділення клінічної фізіології та патології внутрішніх органів. Керівник - акад. АМН України проф. Коркушко О. В. 

Відділення вікової фізіології та патології нервової системи. Керівник - д. м. н. Полюхов О. М.

Український науково-методичний геріатричний реабілітаційний центр. Керівник - д. м. н. Кузнєцова С. М. 

Відділення клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату. Керівник - к. м. н. Поворознюк В. В. 

Відділ клінічної та епідеміологічної кардіології. Керівник - проф. Токар А. В. 

14. Харківський інститут удосконалення лікарів

Кафедра педіатрії N 1. Зав. каф. - проф. Білоусов К. В. 

15. Український НДІ серцево-судинної хірургії (директор - акад. АМН України Книшов Г. В.). 

16. Український НДІ медреабілітації та курортології (м. Одеса), директор - д. м. н. Бабов К. Д. 

Відділення реабілітації хворих терапевтичного профілю, у тому числі тих, хто постраждав від аварії на ЧАЕС. Керівник - д. м. н. Волошина. О. Б. 

Відділення реабілітації хворих гастроентерологічного профілю. Керівник - д. м. н. Драгомивецька Н. В. 

Відділення реабілітації хворих травматологічного профілю. Керівник - д. м. н. Паливода О. Н. 

Відділення реабілітації дітей та хворих підліткового віку. Керівник - д. м. н. Зубаренко О. В. 

Відділення відновлюючого лікування хворих неврологічного профілю. Керівник - д. м. н. Шмакова І. П. 

Відділення серцево-судинних захворювань. Керівник - д. м. н. Бабов К. Д. 

17. Український НДІ травматології та ортопедії (м. Київ), дир. - проф. Гайко Г. В. 

Відділення кістково-гнійної хірургії. Керівник - проф. Грицай М. П. 

Відділення травматології та ортопедії дорослих. Керівник - проф. Пашков Є. П. 

Відділення захворювань суглобів у дітей. Керівник - проф. Кресюк А. П. 

Відділення травматології та ортопедії дитячого віку. Керівник - проф. Кабаций М. С. 

Відділення відновлюючого лікування та складного протезування з групою біомеханіки. Керівник - проф. Міхневич О. Е. 

Відділення мікрохірургії та конструктивної хірургії кисті. Керівник - проф. Гайович В. І.

Відділення хірургії хребетного стовпу. Керівник - проф. Фещенко В. Я.

Відділення ускладненої травми хребетного стовпу з спинальним центром. Керівник - проф. Фещенко В. Я. 

18. Український НДІ очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України (м. Одеса), директор - проф. Логай І. М. 

Відділення глауком та офтальмоендокринології. Керівник - доцент Перетягін О. А. 

Відділення пересадок рогівки. В. о. Керівника - к. м. н. Дрожжина Г. І. 

Відділення увеїтов. Керівник - д. м. н. Савко В. В. 

Відділення відшарування сітківки. Керівник - к. м. н. Родин С. С. 

Відділення травматології. Керівник - д. м. н. Красновид Т. А. 

Опікове відділення. В. о. керівника - к. м. н. Чаланова Р. І. 

Дитяче відділення. Керівник - д. м. н. Боброва Н. Ф. 

Відділення офтальмоонкології. Керівник - д. м. н. проф. Терент'єва Л. С. 

19. Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії МОЗ України, (м. Харків), директор - проф. Волошин П. В. 

Відділення наркології. Зав. від. - в. н. с. Болотова 3. М. 

Відділ психіатрії. Зав. від. - проф. Кутько І. І.

Відділ неврології та нейрохірургії. Зав. від. - проф. Волошин П. В.

20. Український НДІ онкології та радіології МОЗ України (м. Київ)

Відділення експериментальної фармакології та клінічної хіміотерапії. Зав. від. - д. м. н. проф. Кейсевич Л. В. 

21. Київський НДІ оториноларингології ім. проф. О. С. Коломийченка МОЗ України, директор - проф. Заболотний Д. І., керівник - Чемерін О. С. 

Відділ запальних захворювань. Керівник - проф. Заболотний Д. І. 

Відділення тимпанопластики. Керівник - д. м. н., проф. Сушко Ю. О.

Дитяче відділення. Керівник - проф. Тімен Г. Е.

Відділення онкології. Керівник - д. м. н. Лукач Є. В. 

22. Київський НДІ експериментальної та клінічної хірургії АМН України (директор - член-кор. НАН та АМН України, проф. Саєнко В. Ф.) 

Відділ мікросудинної і пластичної хірургії. Керівник - проф. Дрюк Н. Ф. 

Відділ хірургії печінки і жовчовивідних шляхів. Керівник - Нечитайло М. Є.

Відділ анестезіології та реанімації. Керівник - проф. Зубков В. І. 

Відділ шлунково-кишкової хірургії. Керівник - проф. Саєнко В. Ф. 

Відділ хірургії судин. Керівник - проф. Сухарев І. І. 

Відділ хірургії печінки та підшлункової залози і портальної гіпертензії. Керівник - академік НАН України Шалімов О. О.

Український центр клінічної лімфології. Керівник - Фалюш В.Л.

Лабораторія ангіографії та рентгеноендоваскулярної хірургії. Зав. від. - Дягченко В. В. 

Відділ хірургії шлунково-кишкового тракту. Керівник - Пустоват А. А.

Відділ коронарної хірургії.

23. Національний медичний Університет (м. Київ)

Кафедра дерматовенерології. Зав. каф. - проф. Коляденко В. Г. 

Кафедра клінічної імунології і алергології з курсом дитячої клінічної імунології. Зав. каф. - проф. Драник Г. М. 

Кафедра дитячих хвороб лікувального факультету. Зав. каф. - проф. Тяжка А. В.

Кафедра інфекційних захворювань. Зав. каф. - проф. Возіанова Ж. І. 

Кафедра акушерства та гінекології N 1. Зав. каф. - проф. Венцковський Б. М.

Кафедра акушерства і гінекології N 3. Зав. каф. - проф. Голота В. Я.

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб. Зав. каф. - проф. Нетяженко В. З. 

Кафедра госпітальної терапії N 1 (Кардіоревматологічний центр Центральної міської клінічної лікарні. Зав. каф. - проф. Амосова О. М. 

Каф. Факультетської хірургії. Зав. каф. - проф. Балтайтис Ю. В. 

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб N 2. Зав. каф. - проф. Нікула Т. Д.

Кафедра госпітальної педіатрії. Зав. каф. - член-кор. НАН та АМН України, проф. Сидельніков В. М. 

Кафедра терапії стоматологічного факультету. Зав. каф. - проф. Сахарчук І. І. 

Кафедра факультетської терапії. Зав. каф. - проф. Передерій В. Г. 

Кафедра факультетської терапії N 2. Зав. каф. - д. м. н., проф. Лизогуб В. Г. 

Кафедра факультетської хірургії N 2. Зав. каф. - проф. Фомін П. Д. 

Кафедра нервових захворювань. Зав. каф. - проф. Вінничук С. М. 

Кафедра ендокринології. Зав. каф. - проф. Боднар П. М. 

Кафедра очних хвороб. Зав. каф. - проф. Жабоєдов Г. Д. 

Кафедра дитячої хірургії та ортопедії. Зав. каф. - проф. Кривченя Д.

Кафедра госпітальної терапевтичної стоматології. Зав. каф. - проф. Борисенко А. В.

Кафедра оропедичної стоматології. Зав. каф. - проф. Неспрядько В. П.

Кафедра педіатрії N 3. Зав. каф. - Мощич П. С., доцент Дембицький В. Л. 

Кафедра загальної хірургії з доглядом за хірургічними хворими N 1. Зав. каф. - проф. Зємськов В. С. 

24. Київська медична академія післядипломної освіти

Кафедра гастроентерології та лікувального харчування. Зав. каф. - проф. Дегтярьова І. І. 

Кафедра педіатрії N 3. Зав. каф. - проф. Козак С. С. 

Кафедра педіатрії N 2. Зав. каф. - проф. Бережний В. В. 

Каф. дитячих інфекційних хвороб і дитячої клінічної імунології. Зав. каф. - д. м. н., проф. Чернишова Л. І. 

Кафедра дерматовенерології. Зав. каф. - проф. Калюжна Л. Д. 

Кафедра психіатрії. Зав. каф. - проф. Кузнецов В. М. 

Кафедра педіатрії N 1. Зав. каф. - проф. Ласиця О. І. 

Кафедра дитячої психоневрології. Зав. каф. - проф. Чуприков А. П. 

Кафедра анестезіології і реаніматології. Зав. каф. - проф. Трещинський А. І.

Кафедра терапії та ревматології. Зав. - проф. Коваленко В. М.

Кафедра клінічної алергології та імунології. Зав. каф. - член-кор. НАН та АМН України, проф. Гюлінг Е. В. 

Кафедра очних хвороб. Зав. каф. - член-кор. АМН України Сергієнко Н. М.

Кафедра хірургії та опікових хвороб. Зав. каф. - проф. Радзиховський А. П. 

Кафедра геронтології і геріатрії. Зав. каф. - д. м. н. Токар А. В. 

Кафедра онкології (Міський онкологічний центр). Зав. каф. - проф. Мясоєдов.

Кафедра терапії N 2. Зав. каф. - проф. Швець Н. І.

25. Інститут експериментальної патологогії, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України

Лабораторія протипухлинної терапії (Міський онкологічний центр). Керівник - проф. Кас'яненко І. В.

26. Київський НДІ епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського МЛОЗ України (директор - д. м. н. Щербінська А. М.). Керівник - Матяш В. І. 

27. Київський НДІ гематології та переливання крові МОЗ України (директор - проф. Перехрестенко П. М.)

Гематологічне відділення для дорослих. Керівник - д. м. н. Третяк Н. Н. 

Клініка хірургічної гематології. Керівник - Суховій М. В.

Відділення клінічної трансфузіології та інтенсивної терапії. Керівник - д. м. н. Старіков А. В. 

Відділ опіків. Керівник - проф. Повстяной М. Є. 

Відділення гематології дитячого віку. Український дитячий гематологічний Центр. Зав. від. - с. н. с. Дроздова В. Д. 

28. Республіканський дитячий нефрологічний центр МОЗ України (м. Київ) Керівник - д. м. н. Багдасарова І. В. 

29. Лікувально оздоровче об'єднання (Київ)

Керівник - акад. НАН та АМН України Возіанов О. Ф. 

Відділення урології.

30. Військово-медичне управління Служби безпеки України (м. Київ), нач. - д. м. н. Захараш М. П. 

31. Харківський НДІ загальної та невідкладної хірургії МОЗ України, директор - проф. Зайцев В. Т. 

32. Харківський державний медичний університет

Кафедра госпітальної терапії (зав. каф. - академік НАН та АМН України, проф. Малая Л. Т.).

Кафедра госпітальної педіатрії на базі обласної дитячої лікарні (зав. каф. - проф. Приходько В. С.).

33. Харківський НДІ ортопедії та травматології ім. Ситенка М. І. ОЗ України, директор - акад. НАН та АМН України Корж А. А. 

34. Українська фармацевтична академія (Харків)

Кафедра клінічної фармації (зав. каф. - проф. Зупанець І. А.).

35. Харківський НДІ мед. радіології

Директор - Пилипенко М. І. 

36. Кримський медичний інститут (м. Симферополь)

Кафедра терапії N 1 та гастроентерології. Зав. каф. - проф. Буглак М. П. 

Кафедра фтизіатрії та пульмонології дитячого віку (зав. каф. - проф. Каладзе М. М.).

Кафедра дитячої хірургії (зав. каф. - проф. Слепцов В. П.).

Кафедра ортопедичної стоматології (зав. каф. - проф. Сисоєв М. П.).

Кафедра факультетської хірургії (зав. каф. - проф. Старосек В. М.).

37. Одеський медичний університет

Кафедра підліткової психіатрії та наркології (зав. каф. - проф. Бадетський В. С.).

Клініка психіатрії. Зав. кл. - проф. Бітенський В. С.

38. Одеський НДІ стоматології МОЗ України

(дир. - проф. Косенко К. Н.).

Відділення клінічної фармакології та експериментальної парадонтології. Керівник - проф. Воскресенський О. М.

Відділення терапевтичної стоматології. Керівник - д. м. н. Скиба В. Я. 

Відділення дитячої стоматології. Керівник - к. м. н. Деньга О. В.

Відділення ортопедичної стоматології та матеріаловедення. Керівник - к. м. н. Лабунець В. А. 

Науково-клінічний відділ щелепно-лицьової хірургії. Керівники - доцент Гулюк О. Г., к. м. н. Карий В. І. 

39. Дніпропетровська державна медична академія

Каф. госпітальної терапії N 2. Обласний діагностичний центр, (зав. каф. - проф. Дзяк Г. В.).

Каф. госпітальної терапії N 2. Дорожна лікарня Придніпровської залізниці. Зав. каф. - проф. Дзяк Г. В. 

Кафедра анестезіології та реаніматології. Зав. каф. - проф. Новицька-Усенко Л. В. 

Клініка інфекційних захворювань.

Клініка очних хвороб.

Кафедра акушерства і генікології. Керівник - проф. Овчар Т. Т. 

40. Львівський філіал Київського НДІ гематології та переливання крові МОЗ України (директор - д. м. н. Новак В. Л.).

Відділення екстракорпоральної очистки крові. Зав. каф. - д. м. н. Новак В. Л. 

Відділення хірургії та трансфузіології. Зав. від. - д. м. н., проф. Качаровський Б. В. 

Гематологічне відділення. Зав. від. - д. м. н., проф. Виговська Я. І. 

41. Львівський державний медичний інститут.

Каф. факультетської хірургії з курсом практології (зав. каф. - Лозинський Ю. С.).

42. Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України, (директор - д. м. н. Безкопильний І. М.) 

Відділ туберкульозу та неспецифічних захворювань легень. Зав. - д. м. н. Борис В. М. 

43. Запорізький медичний університет

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб. Зав. каф. - академік НАН та АМН України, проф. Візир А. Д. (МСЧ "Радіоприлад", 6-а міська клінічна лікарня).

Кафедра госпітальної хірургії. Зав. каф. - проф. Никоненко А. С. 

44. Інноваційний науково-виробничий клініко-фармацевтичний центр "Сінергія" (Харків)

Керівник клін. відділу - проф. Зупанець І. А. 

45. Дарницьке районне територіальне медичне об'єднання Керівник - Салюта М. Ю. 

Примітка: Перелік надано за станом на 27.06.96 р. Робота по атестації клінічних баз продовжується.

____________ 

 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.