Воскресенье, 24 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

Щодо питань створення лікарських засобів

 

Щодо питань створення лікарських засобів

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 16 серпня 1996 року N 259  

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 1996 р. за N 639/1664  

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров'я України 
від 15 травня 1997 року N 143,
 від 10 червня 1997 року N 17,
 від 1 листопада 2000 року N 281,
 від 1 листопада 2001 року N 441

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 14 листопада 2005 року N 602)

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23 травня N 8895/1 та 8896/3 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити, що додаються:

- Порядок видачі висновку на лікарський засіб щодо його патентоспроможності.

- Порядок втратив чинність

 (згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 01.11.2001 р. N 441)

- Порядок втратив чинність

 (згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 01.11.2001 р. N 441)

- Перелік спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, в яких можуть проводитися клінічні випробування лікарських засобів з метою встановлення або підтвердження їх ефективності та нешкідливості.

- Порядок втратив чинність

 (згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 01.11.2000 р. N 281)

- Положення про комісію з питань етики для оцінки етичних та морально-правових аспектів програми клінічних випробувань.

- Порядок погодження інформації, яка може міститися в рекламі лікарських засобів, що реалізуються громадянам за рецептами лікарів.

(абзац сьомий пункту 1 втратив чинність у частині затвердження Порядку погодження інформації, яка може міститися в рекламі лікарських засобів, що реалізуються громадянам за рецептами лікарів згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.06.97 р. N 177)


- Порядок ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів.

(абзац восьмий пункту 1 втратив чинність у частині затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.05.97 р. N 143)


2. Голові Фармакологічного комітету МОЗ України Шарикіній Н. І. - забезпечити опублікування затверджених цим наказом нормативних актів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Міністра

А. П. Картиш


 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 16 серпня 1996 року N 259  

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 1996 р. за N 639/1664    


Порядок
видачі висновку на лікарський засіб щодо його патентоспроможності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок видачі висновку (далі - Висновок) на лікарський засіб щодо його патентоспроможності (далі - Порядок) розроблений відповідно до ст.5 Закону України про лікарські засоби.

1.2. Висновок видається Фармакологічним комітетом Міністерства охорони здоров'я України (далі - Комітет).

2. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ ВИСНОВКУ

2.1. Для отримання Висновку автором (співавтором) лікарського засобу до Комітету подається заява, копія заявки, оформлена згідно вимог ст. 12 Закону України про охорону прав на винаходи і корисні моделі, та копія платіжного доручення.

2.2. Відповідальність за достовірність відомостей, що викладені в заяві та інших документах, несе заявник.

2.3. У разі відсутності чи неналежного оформлення названних у пункті 2.2. документів, заява про видачу Висновку до розгляду не приймається, про що повідомляється заявник.

2.4. У Комітеті для розгляду заяв про видачу Висновку створюється патентний ліцензійний відділ (далі - Відділ), який розглядає подані до Комітету Заяву та інші документи на одержання Висновку. Висновок Відділу оформляється протоколом і подається на затвердження Президії Комітету.

3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ВИСНОВКУ

3.1. Рішення про видачу Висновку приймається на засіданні Президії Комітету.

3.2. Висновок видається Комітетом автору (співавторам), в ньому повинні бути надані відомості про доцільність або недоцільність патентування винаходу на лікарський засіб.

3.3. При відмові у видачі Висновку, автору (співавторам) видається рішення з обгрунтуванням причин відмови.

3.4. Висновок, чи рішення про відмову у видачі Висновку видається заявнику, або його уповноваженому представнику протягом 30 днів від отримання заяви та необхідних документів.

3.5. За проханням заявника питання про видачу Висновку може бути розглянуто Комітетом протягом 15 днів з дня отримання заяви та необхідних документів.

3.6. Термін дії Висновку співпадає з терміном дії патенту.

3.6.1. При закінченні терміну дії або його втраті, повторний Висновок видається в порядку, що встановлений для отримання Висновку.

3.7. Висновок реєструється у книзі обліку Висновків за встановленою формою, яка пронумеровується, прошнуровується, підписується відповідальною особою Комітету та скріплюється його печаткою.

3.8. При пред'явлені документа про перехування на рахунок Комітету коштів за видачу Висновку він надсилається поштовим відправленням або видається особисто заявникові, або його уповноваженому представнику під розпис в книзі обліку Висновків.

3.9. Копія Висновку зберігається у справі заявника.

3.10. Заявник відшкодовує Комітету витрати, пов'язані з видачею Висновку в таких розмірах:

- іноземні заявники - в обсязі 50 доларів США за офіційним курсом Національного банку України;

- інші заявники - в обсязі 20 доларів США за офіційним курсом Національного банку України;

3.11. При видачі Висновку протягом 15 днів витрати відшкодовуються заявником у подвійному розмірі.

3.12. Кошти перераховуються заявником на рахунок Комітету.

4. ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ КОМІТЕТУ ЩОДО ВИДАЧІ ВИСНОВКУ

4.1. Рішення Комітету щодо видачі Висновку може бути оскаржене заявником протягом 10 днів після отримання Висновку до Голови Комітету, або Міністерства охорони здоров'я України.

4.2. Голова Комітету, Міністерство охорони здоров'я України розглядають скаргу протягом 15 днів і приймають мотивоване рішення, яке протягом 3-х днів після прийняття видається заявникові особисто, або надсилається поштовим відправленням.

4.3. При незгоді з рішенням Голови Комітету чи Міністерства охорони здоров'я України заявник може оскаржити рішення Комітету щодо видачі Висновку відповідно до чинного законодавства України.

____________ 
 
 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.