Пятница, 22 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

НАКАЗ від 14 листопада 2005 року N 604 Про удосконалення організації надання медико-соціальної допомоги дітям та молоді

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 листопада 2005 року N 604

Про удосконалення організації надання медико-соціальної допомоги дітям та молоді

У відповідності до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Закону України "Про охорону дитинства", на виконання заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 N 155-р "Про затвердження заходів щодо виконання у 2005 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2005 - 2008 роки", спільного наказу Міністерства України у справах молоді та спорту і Міністерства охорони здоров'я України від 30.03.2005 N 1/135 "Про затвердження Заходів щодо розвитку "дружніх до молоді" медико-соціальних послуг на 2005 - 2010 роки" та з метою реалізації зведеного плану дій співробітництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ з Урядом України з питань впровадження ініціативи щодо розвитку "дружніх до молоді" служб охорони здоров'я наказую:

1. Затвердити:

1.1. Примірне положення про Центр (відділення) медико-соціальної допомоги дітям та молоді "Клініка, дружня до молоді" (додаток N 1).

1.2. Примірне положення про завідувача Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді" (додаток N 2).

1.3. Примірне положення про лікаря-педіатра Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді" (додаток N 3).

1.4. Примірне положення про лікаря-акушера-гінеколога Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді" (додаток N 4).

1.5. Примірне положення про лікаря-уролога Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді" (додаток N 5).

1.6. Примірне положення про лікаря-дерматовенеролога Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді" (додаток N 6).

1.7. Примірне положення про лікаря-психолога Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді" (додаток N 7).

1.8. Примірне положення про лікаря-методиста Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді" (додаток N 8).

1.9. Примірне положення про медичного реєстратора Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді" (додаток N 9).

1.10. Примірне положення про медичну сестру Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді" (додаток N 10).

1.11. Примірне положення про інформаційно-ресурсний відділ з питань впровадження "дружніх до молоді" медико-соціальних послуг (додаток N 11).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я, Головного управління охорони здоров'я Львівської обласних, Севастопольської міської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій:

2.1. На підставі затверджених цим наказом Примірних положень протягом 2005 - 2006 років розробити і затвердити відповідні локальні положення про структурні підрозділи, посадові інструкції співробітників.

2.2. Створити протягом 2005 - 2006 років центри (відділення) медико-соціальної допомоги дітям та молоді в межах штатної чисельності та забезпечити їх діяльність на основі співпраці з регіональними Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

3. Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню:

3.1. Розробити та затвердити:

3.1.1. Порядок взаємодії закладів охорони здоров'я із центрами соціальних служб для молоді щодо надання медико-соціальної допомоги дітям і молоді на основі Дружнього підходу до молоді, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ).

3.1.2. Методичні рекомендації з питань організації медико-соціальної допомоги дітям та молоді на основі Дружнього підходу до молоді.

3.2. Здійснювати систематичний контроль щодо виконання цього наказу з розглядом на колегіях, апаратних нарадах МОЗ.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Весельського В. Л.

 

Міністр 

Ю. Поляченко 


 

Додаток N 1 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 14 листопада 2005 р. N 604 


Примірне положення
про Центр (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді"

1. Центр (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді" (далі - Центр (відділення)) - це структурний підрозділ закладу охорони здоров'я, який надає медико-соціальну допомогу дітям і молоді на основі Дружнього підходу до молоді, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ), основними принципами якого є добровільність, доброзичливість, доступність, конфіденційність, анонімність та незасуджуючий підхід до відвідувача (далі - Дружній підхід до молоді).

2. Центр (відділення) створюється у складі закладів охорони здоров'я державної та комунальної власності.

3. Центр (відділення) створюється з метою надання медико-соціальної допомоги дітям віком 10 - 18 років і молоді віком 18 - 24 роки, а також молоді віком до 35 років за зверненням, при невідкладних показаннях та у разі відсутності інших закладів охорони здоров'я або спеціалістів за профілем діяльності Центру (відділення).

4. У своїй діяльності персонал Центру (відділення) керується чинним законодавством України, галузевими нормативно-правовими актами, цим положенням та посадовими інструкціями.

5. Центр (відділення) здійснює свою діяльність на основі принципів Дружнього підходу до молоді.

6. Керівництво Центром (відділенням) здійснюється завідувачем, який призначається на посаду та звільняється наказом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу. У своїй роботі завідувач підпорядковується головному лікарю лікувально-профілактичного закладу.

7. Центр (відділення) співпрацює з Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на підставі укладених угод.

8. Планування діяльності, фінансування, укомплектування цитатами, оснащення медичною апаратурою, інструментарієм, господарським інвентарем та обладнанням проводяться відповідно до чинного законодавства України.

9. Основними завданнями Центру (відділення) є:

9.1. Медико-соціальна, консультативна допомога, спрямована на:

- формування здорового способу життя;

- збереження психічного здоров'я, в т. ч. в складних життєвих обставинах;

- попередження виникнення ризикової поведінки та зменшення впливу її наслідків;.

- профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ/СНІД;

- збереження репродуктивного здоров'я та підготовку до усвідомленого батьківства;

- формування відповідальної поведінки в статевих та міжособистісних відносинах.

9.2. Профілактична робота спрямована на формування у відвідувачів навичок, які сприяють збереженню здоров'я, підвищенню рівня інформованості з питань здорового способу життя.

9.3. Лікувально-діагностична допомога згідно зі стандартами і протоколами надання медичної допомоги, затвердженими МОЗ України.

9.4. Консультативна допомога щодо отримання інформації стосовно прав та обов'язків пацієнтів згідно з чинним законодавством України.

9.5. Інформаційно-просвітницька робота:

- пропаганда здорового способу життя;

- участь у розробці та розповсюдженні інформаційно-освітніх матеріалів з питань формування здорового способу життя, попередження кризових станів, профілактики непланованої вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом, тощо;

- залучення відвідувачів (волонтерів) до поширення інформації з питань збереження здоров'я та участі у діяльності Центру (відділення);

- методична допомога закладам охорони здоров'я щодо впровадження Дружнього підходу до молоді;

- поширення інформації щодо принципів Дружнього підходу до молоді серед працівників інших служб і відомств (служби у справах неповнолітніх, педагогів, соціальних працівників, громадських організацій) шляхом проведення круглих столів, семінарів, тренінгів, лекцій тощо.

10. Персонал Центру (відділення) зобов'язаний:

10.1. Здійснювати свою діяльність на основі принципів Дружнього підходу до молоді.

10.2. Забезпечувати надання медико-соціальної допомоги відвідувачам при самостійному зверненні, а також за направленням центрів соціальних служб для молоді, інших лікувально-профілактичних закладів, установ тощо.

10.4. Здійснювати аналіз діяльності Центру (відділення).

10.5. Здійснювати анкетування відвідувачів з метою оцінки Діяльності Центру (відділення).

10.6. Забезпечувати дотримання санітарно-епідеміологічного режиму, правил внутрішнього розпорядку.

10.7. Забезпечувати права відвідувачів згідно з чинним законодавством України.

10.8. Неухильно дотримуватись принципів медичної етики та деонтології.

10.9. Забезпечувати конфіденційність та анонімність отриманої інформації у відповідності до вимог чинного законодавства України.

10.10. Вести обліково-звітну медичну документацію відповідно до вимог чинного законодавства України.

11. Організаційна структура Центру (відділення):

11.1. Для виконання завдань, покладених на Центр (відділення), рекомендується наступний перелік приміщень:

- реєстратура;

- кабінети лікарів-спеціалістів;

- палати денного стаціонару;

- процедурний кабінет;

- кімната для проведення конференцій, семінарів, тренінгів.

11.2. Центр (відділення) повинен мати окремий вхід.

11.3. Штатний розклад Центру (відділення) формується залежно від потреби в межах штатної чисельності лікувально-профілактичного закладу, у складі якого створюється Центр (відділення).

11.4. Рекомендується наступний перелік спеціалістів: завідувач (лікар за фахом), лікар-педіатр, лікар-терапевт (лікар загальної практики), лікар-акушер-гінеколог, лікар-уролог, лікар-дерматовенеролог, лікар-психолог (психолог), лікар-методист, медичні сестри, молодший медичний персонал, інші фахівці (при потребі).

11.5. На прийом одного відвідувача виділяється 30 хвилин, незалежно від первинного чи повторного прийому. Тривалість робочого часу спеціаліста Центру (відділення) 6 годин 36 хвилин при 5-тиденному робочому тижні, або 6 годин 30 хвилин при 6-денному робочому тижні. На інформаційно-просвітницьку роботу виділяється 10 годин на тиждень в межах робочого часу.

12. Центр (відділення) має право:

12.1. Укладати угоди з органами, закладами, установами, громадськими організаціями з метою співпраці та обміну досвідом.

12.2. Здійснювати заходи щодо залучення гуманітарної та спонсорської допомоги або інших надходжень у відповідності з чинним законодавством України.

12.3. Спеціалісти Центру (відділення) мають право підвищувати професійну кваліфікацію згідно з чинним законодавством України та брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах у відповідності до фахового напряму та власної компетенції.

13. Центр (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді" утримується в межах фінансування лікувально-профілактичного закладу, у складі якого створюється Центр (відділення).

14. У разі перевищення власних повноважень, невиконання або неналежного виконання обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник директора Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню 

 
 
Р. О. Моісеєнко 


 

Додаток N 2 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 14 листопада 2005 р. N 604 


Примірне положення
про завідувача Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді"

1. На посаду завідувача Центру (відділення) призначається спеціаліст з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", який пройшов інтернатуру за однією зі спеціальностей терапевтичного або педіатричного профілю з наступною спеціалізацією за профілем діяльності Центру (відділення), має сертифікат лікаря-спеціаліста, посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності, стаж роботи за фахом не менше 5 років та володіє знаннями щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

2. Завідувач здійснює керівництво Центром (відділенням) і призначається на посаду та звільняється наказом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу відповідно до чинного законодавства України. У своїй роботі завідувач безпосередньо підпорядковується головному лікарю.

3. У своїй діяльності завідувач Центру (відділення) керується чинним законодавством України, галузевими нормативно-правовими актами органів охорони здоров'я, правилами внутрішнього розпорядку, цим положенням та посадовою інструкцією.

4. Завідувач Центру (відділення) здійснює свою діяльність на основі принципів Дружнього підходу до молоді.

5. Завідувач забезпечує:

5.1. Дотримання принципів професійної етики, збереження лікарської таємниці, конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Керівництво роботою персоналу Центру (відділення) та контроль за виконанням персоналом своїх функціональних обов'язків.

5.3. Організацію надання медико-соціальної допомоги дітям віком 10 - 18 років і молоді віком 18 - 24 роки, а також молоді віком до 35 років за зверненням, при невідкладних показаннях та у разі відсутності інших закладів охорони здоров'я або спеціалістів за профілем діяльності Центру (відділення).

5.4. Контроль за якістю надання медико-соціальної допомоги відвідувачам Центру (відділення), дотриманням принципів Дружнього підходу до молоді до роботи та забезпеченням прав відвідувачів згідно з чинним законодавством України.

5.5. Організацію консиліумів спеціалістів Центру (відділення) і лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення).

5.6. Співпрацю Центру (відділення) з іншими закладами охорони здоров'я, державними установами, відомствами, громадськими організаціями та засобами масової інформації.

5.7. Здійснення представницьких функцій, що стосуються діяльності Центру (відділення) у межах його компетенції.

5.8. Контроль за веденням обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.9. Проведення аналізу діяльності Центру (відділення).

5.10. Організацію підвищення кваліфікації та атестації співробітників Центру (відділення).

5.11. Направлення подання головному лікарю лікувально-профілактичного закладу на працевлаштування співробітників Центру.

5.12. Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду щодо Дружнього підходу до молоді та сприяння поширенню власного досвіду.

6. Завідувач Центру (відділення) має право:

6.1. Підвищувати професійну кваліфікацію згідно з чинним законодавством України, брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах у відповідності до фахового напряму та власної компетенції.

6.2. Вносити пропозиції щодо впровадження принципів Дружнього підходу до молоді безпосередньому керівництву, а у разі необхідності керівникам інших органів, закладів, установ тощо.

6.3. Вносити пропозиції головному лікарю лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення) щодо заохочення або накладення стягнень на співробітників Центру (відділення).

7. У разі перевищення власних повноважень, невиконання або неналежного виконання обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник директора Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню 

 
 
Р. О. Моісеєнко 


 

Додаток N 3 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 14 листопада 2005 р. N 604 


Примірне положення
про лікаря-педіатра Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді"

1. На посаду лікаря-педіатра Центру (відділення) призначається спеціаліст з повною вищою освітою (магістр, спеціаліст), за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Педіатрія", який пройшов спеціалізацію за фахом "Педіатрія" (інтернатура, курси спеціалізації), має сертифікат лікаря-спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 2 років та володіє знаннями щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

2. Лікар-педіатр Центру (відділення) призначається на посаду та звільняється згідно з чинним законодавством України наказом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення), за поданням завідувача Центру (відділення).

3. Лікар-педіатр безпосередньо підпорядковується завідувачу Центру (відділення).

4. У своїй роботі лікар-педіатр керується чинним законодавством України, галузевими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього розпорядку, цим положенням та посадовою інструкцією.

5. Лікар-педіатр здійснює свою діяльність на основі Дружнього підходу до молоді.

6. Лікар-педіатр забезпечує:

6.1. Дотримання принципів професійної етики, збереження лікарської таємниці, конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Консультування дітей віком до 18 років з питань здорового способу життя.

6.3. Консультування та обстеження дітей з метою виявлення соматичної патології.

6.4. Амбулаторне лікування дітей з соматичною патологією, які не потребують госпіталізації.

6.5. Направлення на обстеження та лікування в інші заклади охорони здоров'я згідно з показаннями.

6.6. Постійну співпрацю з лікарями-спеціалістами лікувально-профілактичного закладу, на базі якого працює Центр (відділення), та іншими закладами охорони здоров'я.

6.7. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, підготовки молоді до створення сім'ї та відповідального батьківства.

6.8. Вивчення, узагальнення та впровадження в свою діяльність передового досвіду щодо Дружнього підходу до молоді та сприяння поширенню власного досвіду в діяльність інших закладів охорони здоров'я.

6.9. Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Лікар-педіатр приймає участь відповідно до власної фахової спеціалізації:

- у підготовці волонтерів;

- у роботі консиліумів.

8. Лікар-педіатр має право:

8.1. Підвищувати професійну кваліфікацію згідно з чинним законодавством України, брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах у відповідності до фахового напряму та власної компетенції.

8.2. Вносити пропозиції безпосередньому керівництву щодо удосконалення діяльності Центру (відділення) на основі принципів Дружнього підходу до молоді.

9. У разі перевищення власних повноважень, невиконання або неналежного виконання обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник директора Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню 

 
 
Р. О. Моісеєнко 


 

Додаток N 4 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 14 листопада 2005 р. N 604 


Примірне положення
про лікаря-акушера-гінеколога Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді"

1. На посаду лікаря-акушера-гінеколога (лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку) Центру (відділення) призначається відповідно спеціаліст з повною вищою медичною освітою (магістр, спеціаліст), за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа", який пройшов спеціалізацію за фахом "Акушерство та гінекологія" або "Гінекологія дитячого та підліткового віку" (інтернатура, курси спеціалізації), має сертифікат лікаря-спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 2 років та володіє знаннями щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

2. Лікар-акушер-гінеколог призначається на посаду та звільняється згідно з чинним законодавством України наказом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення), за поданням завідувача Центру (відділення).

3. Лікар-акушер-гінеколог безпосередньо підпорядковується завідувачу Центру (відділення), головному лікарю.

4. В своїй роботі лікар-акушер-гінеколог керується чинним законодавством України, галузевими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього розпорядку, цим положенням та посадовою інструкцією.

5. Лікар-акушер-гінеколог здійснює свою діяльність на основі Дружнього підходу до молоді.

6. Лікар-акушер-гінеколог забезпечує:

6.1. Дотримання принципів професійної етики, збереження лікарської таємниці, конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Консультування відвідувачів з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, психогігієни статі, профілактики ранніх статевих стосунків та ризикової моделі поведінки.

6.3. Консультування з питань контрацепції, індивідуальний підбір найбільш ефективних засобів контрацепції.

6.4. Консультування та обстеження дівчат з метою виявлення гінекологічної патології.

6.5. Амбулаторне лікування дівчат з гінекологічною патологією, які не потребують госпіталізації.

6.6. Направлення дівчат на обстеження та лікування в інші заклади охорони здоров'я згідно з показаннями та при встановленні вагітності направлення до жіночої консультації.

6.7. Постійну співпрацю з лікарями-спеціалістами лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення), та іншими закладами охорони здоров'я.

6.8. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, підготовки молоді до створення сім'ї та відповідального батьківства.

6.9. Вивчення, узагальнення та впровадження в свою діяльність передового досвіду щодо Дружнього підходу до молоді та сприяння поширенню власного досвіду в діяльність інших закладів охорони здоров'я.

6.10. Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Лікар-акушер-гінеколог приймає участь відповідно до власної фахової спеціалізації:

- у підготовці волонтерів;

- роботі консиліумів.

8. Лікар-акушер-гінеколог має право:

8.1. Підвищувати професійну кваліфікацію згідно з чинним законодавством України, брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах у відповідності до фахового напряму та власної компетенції.

8.2. Вносити пропозиції безпосередньому керівництву щодо удосконалення діяльності Центру (відділення) на основі принципів Дружнього підходу до молоді.

9. У разі перевищення власних повноважень, невиконання або неналежного виконання обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник директора Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню 

 
 
Р. О. Моісеєнко 


 

Додаток N 5 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 14 листопада 2005 р. N 604 


Примірне положення
про лікаря-уролога Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді"

1. На посаду лікаря-уролога (лікаря-уролога дитячого) Центру (відділення) призначається відповідно спеціаліст з повною вищою освітою (магістр, спеціаліст), за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" або "Педіатрія", який пройшов спеціалізацію за фахом "Урологія" або "Дитяча урологія" (інтернатура, курси спеціалізації), має сертифікат лікаря-спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 2 років та володіє знаннями щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

2. Лікар-уролог призначається на посаду та звільняється згідно з чинним законодавством України наказом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення), за поданням завідувача Центру (відділення).

3. Лікар-уролог безпосередньо підпорядковується завідувачу Центру (відділення).

4. У своїй роботі лікар-уролог керується чинним законодавством України, галузевими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього розпорядку, цим положенням та посадовою інструкцією.

5. Лікар-уролог здійснює свою діяльність на основі Дружнього підходу до молоді.

6. Лікар-уролог забезпечує:

6.1. Дотримання принципів професійної етики, збереження лікарської таємниці, конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Консультування відвідувачів з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, психогігієни статі, профілактики ранніх статевих стосунків та ризикової моделі поведінки.

6.3. Консультування з питань контрацепції, індивідуальний підбір найбільш ефективних засобів контрацепції.

6.4. Консультування та обстеження відвідувачів з метою виявлення урологічної патології та статевих розладів.

6.5. Амбулаторне лікування відвідувачів з урологічною патологією, які не потребують госпіталізації.

6.6. Направлення відвідувачів на обстеження та лікування в інші заклади охорони здоров'я згідно з показаннями.

6.7. Постійну співпрацю з лікарями-спеціалістами лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення), та іншими закладами охорони здоров'я.

6.8. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, підготовки молоді до створення сім'ї та відповідального батьківства.

6.9. Вивчення, узагальнення та впровадження в свою діяльність передового досвіду щодо Дружнього підходу до молоді та сприяння поширенню власного досвіду в діяльність інших закладів охорони здоров'я.

6.10. Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Лікар-уролог приймає участь відповідно до власної фахової спеціалізації:

- у підготовці волонтерів;

- роботі консиліумів.

8. Лікар-уролог має право:

8.1. Підвищувати професійну кваліфікацію згідно з чинним законодавством України, брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах у відповідності до фахового напряму та власної компетенції.

8.2. Вносити пропозиції безпосередньому керівництву щодо удосконалення діяльності Центру (відділення) на основі принципів Дружнього підходу до молоді.

9. У разі перевищення власних повноважень, невиконання або неналежного виконання обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник директора Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню 

 
 
Р. О. Моісеєнко 


 

Додаток N 6 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 14 листопада 2005 р. N 604 


Примірне положення
про лікаря-дерматовенеролога Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді"

1. На посаду лікаря-дерматовенеролога Центру (відділення) призначається спеціаліст з повною вищою освітою (магістр, спеціаліст), за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа", який пройшов спеціалізацію за фахом "Дерматовенерологія" (інтернатура, курси спеціалізації), має сертифікат лікаря-спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 2 років та володіє знаннями щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

2. Лікар-дерматовенеролог призначається на посаду та звільняється згідно з чинним законодавством України наказом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення), за поданням завідувача Центру (відділення).

3. Лікар-дерматовенеролог безпосередньо підпорядковується завідувачу Центру (відділення).

4. У своїй роботі лікар-дерматовенеролог керується чинним законодавством України, галузевими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього розпорядку, цим положенням та посадовою інструкцією.

5. Лікар-дерматовенеролог здійснює свою діяльність на основі Дружнього підходу до молоді.

6. Лікар-дерматовенеролог забезпечує:

6.1. Дотримання принципів професійної етики, збереження лікарської таємниці, конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Консультування відвідувачів з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, психогігієни статі, профілактики ранніх статевих стосунків та ризикової моделі поведінки.

6.3. Консультування відвідувачів щодо попередження інфекцій, які передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ/СНІДу.

6.4. Консультування та обстеження відвідувачів з метою виявлення дерматовенерологічних захворювань.

6.5. Амбулаторне лікування відвідувачів з дерматовенерологічною патологією, які не потребують госпіталізації у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.6. Направлення відвідувачів на обстеження та лікування в інші заклади охорони здоров'я згідно з показаннями.

6.7. Постійну співпрацю з лікарями-спеціалістами лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення), та іншими закладами охорони здоров'я.

6.8. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, підготовки молоді до створення сім'ї та відповідального батьківства.

6.9. Вивчення, узагальнення та впровадження в свою діяльність передового досвіду щодо Дружнього підходу до молоді та сприяння поширенню власного досвіду в діяльність інших закладів охорони здоров'я.

6.10. Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Лікар-дерматовенеролог приймає участь відповідно до власної фахової спеціалізації:

- у підготовці волонтерів;

- роботі консиліумів.

8. Лікар-дерматовенеролог має право:

8.1. Підвищувати професійну кваліфікацію згідно з чинним законодавством України, брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах у відповідності до фахового напряму та власної компетенції.

8.2. Вносити пропозиції безпосередньому керівництву щодо удосконалення діяльності Центру (відділення) на основі принципів Дружнього підходу до молоді.

9. У разі перевищення власних повноважень, невиконання або неналежного виконання обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник директора Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню 

 
 
Р. О. Моісеєнко 


 

Додаток N 7 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 14 листопада 2005 р. N 604 


Примірне положення
про лікаря-психолога Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді"

1. На посаду лікаря-психолога Центру (відділення) призначається спеціаліст з повною вищою медичною освітою (магістр, спеціаліст), за напрямом підготовки "Медицина", який пройшов спеціалізацію за фахом "Медична психологія", має сертифікат лікаря-спеціаліста, без вимог до стажу роботи і володіє знаннями щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

2. Лікар-психолог призначається на посаду та звільняється згідно з чинним законодавством України наказом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення) за поданням завідувача Центру (відділення).

3. Лікар-психолог безпосередньо підпорядковується завідувачу Центру (відділення).

4. У своїй роботі лікар-психолог керується чинним законодавством України, галузевими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього розпорядку, цим положенням та посадовою інструкцією.

5. Лікар-психолог здійснює свою діяльність на основі Дружнього підходу до молоді.

6. Лікар-психолог забезпечує:

6.1. Дотримання принципів професійної етики, збереження лікарської таємниці, конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Консультування відвідувачів з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, психогігієни статі, профілактики ранніх статевих стосунків та ризикової моделі поведінки.

6.2. Визначення рівня обізнаності відвідувачів з питань статевої освіти та здорового способу життя під час індивідуальних та групових форм роботи.

6.3. Консультування відвідувачів та членів їх родини з питань збереження психічного здоров'я.

6.3. Надання консультативної, психокорекційної допомоги відвідувачам та членам їх родини.

6.4. Проведення психокорекційної роботи з відвідувачами, що опинилися в складних життєвих обставинах.  

6.5. Направлення відвідувачів на обстеження та лікування в інші заклади охорони здоров'я згідно з показаннями.

6.6. Постійну співпрацю з лікарями-спеціалістами лікувально-профілактичного закладу, на базі якого працює Центр (відділення), та іншими закладами охорони здоров'я.

6.7. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, підготовки молоді до створення сім'ї та відповідального батьківства.

6.8. Вивчення, узагальнення та впровадження в свою діяльність передового досвіду щодо Дружнього підходу до молоді та сприяння поширенню власного досвіду в діяльність інших закладів охорони здоров'я.

6.9. Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Лікар-психолог приймає участь відповідно до власної фахової спеціалізації:

- у підготовці волонтерів;

- роботі консиліумів.

8. Лікар-психолог має право:

8.1. Підвищувати професійну кваліфікацію згідно з чинним законодавством України, брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах у відповідності до фахового напряму та власної компетенції.

8.2. Вносити пропозиції безпосередньому керівництву щодо удосконалення діяльності Центру (відділення) на основі принципів Дружнього підходу до молоді.

9. У разі перевищення власних повноважень, невиконання або неналежного виконання обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник директора Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню 

 
 
Р. О. Моісеєнко 


 

Додаток N 8 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 14 листопада 2005 р. N 604 


Примірне положення
про лікаря-методиста Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді"

1. На посаду лікаря-методиста Центру (відділення) призначається спеціаліст з повною вищою освітою (магістр, спеціаліст), за напрямом підготовки "Медицина", проходження інтернатури за спеціальністю "Лікувальна справа" або "Педіатрія" з наступною спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я", має сертифікат лікаря-спеціаліста, без вимог до стажу роботи, володіє знаннями щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

2. Лікар-методист призначається на посаду та звільняється згідно з чинним законодавством України наказом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення), за поданням завідувача Центру (відділення).

3. Лікар-методист безпосередньо підпорядковується завідувачу Центру (відділення).

4. У своїй роботі лікар-методист керується чинним законодавством України, галузевими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього розпорядку, цим положенням та посадовою інструкцією.

5. Лікар-методист здійснює свою діяльність на основі Дружнього підходу до молоді.

6. Лікар-методист забезпечує:

6.1. Дотримання принципів професійної етики, збереження лікарської таємниці, конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Надання консультативної та інформаційної допомоги фахівцям Центру (відділення) та інших закладів охорони здоров'я щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

6.3. Збір, обробку, аналіз та систематизацію статистичної інформації щодо діяльності Центру (відділення).

6.4. Вивчення, узагальнення та впровадження в діяльність Центру (відділення) передового досвіду щодо Дружнього підходу до молоді та сприяння поширенню власного досвіду в діяльність інших закладів охорони здоров'я.

6.5. Постійну співпрацю з лікарями-спеціалістами лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення), та  іншими закладами охорони здоров'я.

6.6. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, підготовки молоді до створення сім'ї та відповідального батьківства.

6.7. Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Лікар-методист приймає участь відповідно до власної фахової спеціалізації:

- у підготовці волонтерів;

- підготовці інформаційно-методичних матеріалів для проведення семінарів, тренінгів для відвідувачів, медичних, соціальних працівників, педагогів та працівників служб у справах неповнолітніх.

8. Лікар-методист має право:

8.1. Підвищувати професійну кваліфікацію згідно з чинним законодавством України, брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах у відповідності до фахового напряму та власної компетенції.

8.2. Вносити пропозиції безпосередньому керівництву щодо удосконалення діяльності Центру (відділення) на основі принципів Дружнього підходу до молоді.

9. У разі перевищення власних повноважень, невиконання або неналежного виконання обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник директора Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню 

 
 
Р. О. Моісеєнко 


 

Додаток N 9 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 14 листопада 2005 р. N 604 


Примірне положення
про медичного реєстратора Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді"

1. На посаду медичного реєстратора Центру (відділення) призначається особа, яка має повну або базову середню освіту та підготовку на робочому місці, без вимог до стажу роботи, володіє знаннями щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

2. Медичний реєстратор призначається на посаду та звільняється згідно з чинним законодавством України наказом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення), за поданням завідувача Центру (відділення).

3. Медичний реєстратор безпосередньо підпорядковується завідувачу Центру (відділення).

4. У своїй роботі медичний реєстратор керується чинним законодавством України, галузевими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього розпорядку, цим положенням та посадовою інструкцією.

5. Медичний реєстратор здійснює свою діяльність на основі Дружнього підходу до молоді.

6. Медичний реєстратор забезпечує:

6.1. Дотримання принципів конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Надання інформації відвідувачам стосовно роботи Центру (відділення) та інших закладів, що надають медичні та соціальні послуги дітям та молоді.

6.3. Запис та скерування відвідувачів на прийом до спеціалістів Центру (відділення).

6.4. Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Медичний реєстратор має право:

7.1 Своєчасно отримувати інформацію про зміни в графіку роботи фахівців Центру (відділення).

7.2. Вимагати від відвідувачів Центру (відділення) дотримання внутрішнього розпорядку закладу.

7.3. Приймати участь у семінарах, тренінгах за напрямками діяльності Центру (відділення).

7.4. Вносити пропозиції безпосередньому керівництву щодо удосконалення діяльності Центру (відділення) на основі принципів Дружнього підходу до молоді.

8. У разі перевищення власних повноважень, невиконання або неналежного виконання обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник директора Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню 

 
 
Р. О. Моісеєнко 


 

Додаток N 10 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 14 листопада 2005 р. N 604 


Примірне положення
про медичну сестру Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді"

1. На посаду медичної сестри Центру (відділення) призначається особа, яка має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа", спеціалізацію за профілем роботи, без вимог до стажу роботи, володіє знаннями щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

2. Медична сестра призначається на посаду та звільняється згідно з чинним законодавством України наказом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення), за поданням завідувача Центру (відділення).

3. Медична сестра безпосередньо підпорядковується завідувачу Центру (відділення).

4. У своїй роботі медична сестра керується чинним законодавством України, галузевими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього розпорядку, цим положенням та посадовою інструкцією.

5. Медична сестра здійснює свою діяльність на основі Дружнього підходу до молоді.

6. Медична сестра забезпечує:

6.1. Дотримання принципів конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Виконання лікувально-діагностичних лікарських призначень.

6.3. Надання необхідної долікарської допомоги відвідувачам.

6.4. Дотримання санітарно-епідеміологічного режиму.

6.5. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, підготовки молоді до створення сім'ї та відповідального батьківства.

6.6. Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Медична сестра має право:

7.1. Вносити пропозиції безпосередньому керівництву щодо удосконалення діяльності Центру (відділення) на основі принципів Дружнього підходу до молоді.

7.2. Підвищувати професійну кваліфікацію згідно з чинним законодавством України, брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах у відповідності до фахового напряму та власної компетенції.

8. У разі перевищення власних повноважень, невиконання або неналежного виконання обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник директора Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню 

 
 
Р. О. Моісеєнко 


 

Додаток N 11 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 14 листопада 2005 р. N 604 


Примірне положення
про інформаційно-ресурсний навчальний відділ щодо впровадження Дружнього підходу до молоді

1. Інформаційно-ресурсний навчальний відділ (далі - Відділ) створюються у складі Центру (відділення) медико-соціальної допомоги дітям і молоді "Клініка, дружня до молоді" з метою інформаційно-методичного забезпечення впровадження Дружнього підходу до молоді в діяльність закладів охорони здоров'я.

2. У своїй діяльності персонал Відділу керується чинним законодавством України, галузевими нормативно-правовими актами, цим положенням та посадовими інструкціями.

3. Відділ здійснює свою діяльність на основі принципів Дружнього підходу до молоді.

4. Керівництво Відділом здійснюється завідувачем, який має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", пройшов інтернатуру за однією зі спеціальностей терапевтичного або педіатричного профілю з наступною спеціалізацією за профілем діяльності Відділу та стаж роботи за фахом не менше 2 років і володіє знаннями щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

5. Завідувач Відділу призначається на посаду та звільняється згідно з чинним законодавством України наказом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, у складі якого працює Центр (відділення), за поданням завідувача Центру (відділення). У своїй роботі завідувач безпосередньо підпорядковується завідувачу Центру (відділення).

6. Рекомендується наступний перелік спеціалістів: завідувач (лікар за фахом), лікар-методист, середній медичний персонал, інші фахівці (при потребі).

7. Основними завданнями Відділу є:

7.1. Надання консультативної та інформаційно-методичної допомоги фахівцям Центру (відділення) та інших закладів охорони здоров'я щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

7.2. Участь у розробці та розповсюдженні інформаційних матеріалів в засобах масової інформації, мережею Інтернет, надання доступу фахівцям та молоді до інформаційно-методичних матеріалів за напрямками діяльності Центру (відділення).

7.3. Збір, обробку, аналіз та систематизацію статистичної інформації щодо діяльності Центру (відділення), інших закладів охорони здоров'я стосовно впровадження Дружнього підходу до молоді.

7.4. Вивчення, узагальнення та впровадження в свою діяльність передового досвіду щодо Дружнього підходу до молоді та сприяння поширенню власного досвіду в діяльність інших закладів охорони здоров'я.

7.5. Співпраця з іншими закладами охорони здоров'я, державними установами, відомствами, громадськими організаціями та засобами масової інформації.

7.6. Підготовка інформаційно-методичних матеріалів для проведення семінарів, тренінгів для відвідувачів, медичних, соціальних працівників, педагогів та працівників служб у справах неповнолітніх за напрямками діяльності Центру (відділення).

8. Спеціалісти Відділу мають право підвищувати професійну кваліфікацію згідно з чинним законодавством України та брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах у відповідності до фахового напряму та власної компетенції.

9. У разі перевищення власних повноважень, невиконання або неналежного виконання обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник директора Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню 

 
 
Р. О. Моісеєнко 


 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.