Суббота, 16 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості
від 22 квітня 1997 р.

ПОГОДЖЕНО
Міністерством праці України 


ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 25
Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів

ВСТУП

Випуск 25 "Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) переопрацьований відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції. У випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування і особливості будови випуску 31 ЕТКС видання 1985 р.

У цей випуск включені кваліфікаційні характеристики окремих керівників та професіоналів, які є специфічними для даної галузі.

Випуск доповнений професією "Лаборант-мікробіолог" (раніше - за випуском 01 ЕТКС).

Підвищено тарифно-кваліфікаційні розряди професій: "Дозувальник медичних препаратів", "Контролер продукції медичного призначення", "Стерилізаторник матеріалів та препаратів".

Уніфіковані однорідні за складом робіт професії "Контролер продукції медичного призначення", "Переглядач ампул з ін'єкційними розчинами", "Переглядач продукції медичного призначення".

Внесені відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних характеристик.

За відсутністю на підприємствах галузі Держкоммедбіопрому України видів робіт та відповідних професій в чинний випуск не включені професії, які раніше входили до випуску 31 ЕТКС видання 1985 року: "Апаратник абсолютування", "Апаратник виробництва гематогену та медичної жовчі", "Апаратник виробництва рентгенівських екранів", "Апаратник декарбоксилування", "Апаратник єнолізації", "Апаратник іонного обміну", "Апаратник насичення", "Апаратник одержання закису азоту", "Апаратник одержання комплексних сполук", "Апаратник одержання синтетичних гормонів", "Апаратник одержання сполук для рентгенівських екранів", "Апаратник оксихлорування", "Апаратник приготування зуболікарських матеріалів", "Апаратник циклізації", "Виробник вітамінних соків", "Виробник гіпсових бинтів", "Виробник кетгуту", "Виробник пробок", "Готувач сумішей і мас медичного призначення", "Заготівник напівфабрикатів перев'язувальних матеріалів", "Закладач хірургічного шовного матеріалу", "Зарядник інгаляторів", "Капілярник", "Кріпильник мандрен", "Лаборант з вирощування медичних п'явок", "Моделювальник штучних зубів", "Монтувальник штучних зубів", "Оператор мийної установки", "Оператор наповнення шприц-тюбиків", "Підбирач забарвлення штучних зубів", "Плавильник (виробництво медикаментів)", "Пресувальник перев'язувальних матеріалів", "Промивальник гідроксалу", "Різальник сировини", "Розмелювач вірусної тканини та бактерійної маси", "Стабілізаторник-дефібринувальник крові", "Гермостатник (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних препаратів, матеріалів)", "Фіксаторник", "Формувальник штучних зубів", "Центрифугувальник (виробництво медикаментів)", "Шліфувальник медичних виробів", "Шпредингіст".

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблені відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів. Розряди робіт встановлені відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

Робітники крім завдань, обов'язків та знань, які передбачені відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержувати правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі і завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, встановлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які подані у випуску 1 ДКХП.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

КЕРІВНИКИ

1. ЗАВІДУВАЧ ВІВАРІЮ

Завдання та обов'язки. Своєчасно подає заявки на поставки піддослідних тварин і кормів. Контролює стан і кількість тварин, які надходять, якість і кількість кормів. Проводить щодня клінічний огляд піддослідних тварин і у випадках виявлення хворих - забезпечує їх ізоляцію та лікування. Забезпечує своєчасно фармлабораторію піддослідними тваринами відповідно до вимог чинної нормативно-технічної документації. Контролює дотримання режиму годування та утримання піддослідних тварин. Веде облік витрат і надходження кормів та піддослідних тварин. Контролює правильність і своєчасність проведення дезоброблення приміщень і оброблення віварію. Утримує віварій в належному санітарному стані, забезпечує його епізоотичний добробут. Забезпечує реалізацію відроблених тварин і вторсировини. Забезпечує безпечну та безперебійну роботу працівників віварію, своєчасне проведення інструктажу з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Повинен знати: основи технології виробництва антибіотиків і лікувальних засобів; чинну нормативно-технічну документацію та методики контролю; правила ведення документації; будову конструкцій і порядок експлуатації приладів, які застосовуються; основи ветеринарного законодавства і правила утримання та годування лабораторних тварин; основи трудового законодавства; правила охорони праці; виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

2. БАКТЕРІОЛОГ (ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов'язки. Проводить роботу щодо забезпечення мікробної забрудненості лікарських препаратів. Проводить роботу з удосконалення технології виробництва, методів лабораторних аналізів, випробувань і дослідницьких робіт з розроблення, освоєння і запровадження у виробництво нових препаратів, прогресивних технологічних процесів. Забезпечує своєчасний і якісний бактеріологічний контроль готової продукції. Контролює мікробну забрудненість сировини, допоміжних речовин, таропакувальних матеріалів. Контролює особисту гігієну персоналу, виробничих дільниць і цехів. Контролює санітарний стан повітря, апаратури і комунальних виробничих приміщень. Організовує і здійснює правильне і своєчасне виготовлення, контроль і зберігання живильних середовищ, підготовку боксу для проведення посівів в умовах стерильності, перевірку стерильності боксу і спецодягу. Контролює режим стерилізації перев'язувальних засобів, тампонів стерильних, правильність записів і ведення цехових технологічних журналів; забезпечує зберігання архівних зразків із здаванням їх у цех. Дає рекомендації з покращання режимів стерилізації, їх удосконалення. Освоює нові методи контролю стерильності продукції і навчає працівників лабораторії. Складає заявки на сировину, матеріали, інвентар, обладнання, живильні середовища, які необхідні для нормальної роботи лабораторії. Стежить за станом приладів, обладнання, правильністю їх експлуатації. Здійснює контроль за своєчасним технічним оглядом шафи ГПСД-1000, готує її до огляду. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність бактеріологічної лабораторії, веде технічну документацію відділу технічного контролю (ВТК). Доповідає своєчасно начальнику ВТК про зауваження, порушення, відхилення в режимі стерилізації в цехах, появу росту бактерій у готовій продукції; попереджує цех про можливість появи браку продукції. Здійснює зв'язок з науково-дослідними інститутами з спеціальних питань методик і аналізів. Утримує бактеріологічну лабораторію в чистоті та порядку, організовує роботу відповідно до встановлених норм охорони праці. Бере участь у розробленні нормативно-технічної документації, рецензуванні технологічних регламентів з метою забезпечення випуску лікарських засобів, які відповідають нормам мікробної чистоти. Складає щоквартально звіти з мікробної забрудненості продукції, сировини, обладнання.

Повинен знати: технологію виробництва; технологічне та лабораторне обладнання, прилади і правила експлуатації; стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; основи трудового законодавства; правила ведення технологічної документації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний бактеріолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бактеріолога I категорії не менше 2 років.

Бактеріолог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бактеріолога II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Бактеріолог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією бактеріолога не менше 2 років.

Бактеріолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

3. БІОЛОГ
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує правильну організацію всієї роботи з бактеріологічного контролю готової продукції, субстанцій, допоміжних матеріалів, сировини і напівфабрикатів, мікробіологічної чистоти виробництва. Забезпечує якісний зміст складу біологічного матеріалу під час досліду і збереження його. Контролює мікробну забрудненість випущеної продукції відповідно до вимог нормативно-технічної документації (НТД), а також сировини, матеріалів, особисту гігієну персоналу, виробничих приміщень, повітря, апаратури, обладнання. Контролює режим і якість стерилізації препаратів, спецодягу, посуду тощо. Якісно і своєчасно оформляє результати аналізів за існуючими формами, досліджує причини відхилень від норми. Заносить своєчасно всі записи в робочі журнали встановленої форми і доводить до відома службу цеху про результати біологічних аналізів. Бере участь у розробленні НТД з метою забезпечення випуску нестерильних лікарських засобів. Здійснює виготовлення стандартних розчинів ерізіміну, цимаріну та інших реактивів, які необхідні для біологічного оцінювання готової продукції та препаратів. Складає заявки на необхідне обладнання, інвентар, посуд, прилади, біологічний матеріал. Стежить за технічним станом і утримує в порядку лабораторію, обладнання і прилади. Забезпечує застосування безпечних прийомів праці, виконує правила експлуатації обладнання. Дотримується виробничої і службової дисципліни.

Повинен знати: технологію виробництва; технологічне та лабораторне обладнання і правила їх експлуатації; методики аналізів, які провадяться; стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; основи трудового законодавства; правила ведення технологічної документації; правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Біолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Біолог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією біолога не менше 2 років.

Біолог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією біолога II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Провідний біолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією біолога I категорії не менше 2 років.

4. БІОХІМІК
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов'язки. Розроблює та веде технологічні процеси з фракціонування мікробіологічних продуктів, а також з очищення та концентрації бактеріальних токсинів та виготовлення живильних середовищ. Контролює біохімічні параметри, які регулюють хімізм обміну речовин на сталях технологічного процесу. Розробляє методики та проводить хімічний контроль реактивів, сировини, матеріалів і напівфабрикатів. Перевіряє хімічний склад і властивості готової продукції. Забезпечує своєчасне точне заповнення документації, яка відображає стан біохімічних процесів в процесі виробництва продуктів біосинтезу. Проводить роботу з удосконалення технологічного процесу і методів біохімічних аналізів. Бере участь у науково-дослідній роботі, систематично вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід в галузі виробництва і біохімічного контролю продуктів біосинтезу. Проводить роботи відповідно до робочої інструкції, яка відображає основні положення службових обов'язків.

Повинен знати: технологію виробництва продуктів біосинтезу; властивості і хімічний склад продукції, яка випускається; технологічне та лабораторне обладнання, прилади та правила їх експлуатації; Державну фармакопею України; відповідні стандарти, технічні умови, положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та біохімічного контролю продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний біохімік (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією біохіміка I категорії не менше 2 років.

Біохімік I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією біохіміка II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Біохімік II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією біохіміка не менше 2 років.

Біохімік (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

5. МІКРОБІОЛОГ
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з мікроорганізмами та продуктами їх життєдіяльності. Розробляє та веде технологічний процес виробництва медикаментів, вітамінів, бактерійних, вірусних препаратів, алергенів та іншої біологічної продукції відповідно до встановленої технологічної документації. Організовує та контролює зберігання вихідних штамів і еталонів мікроорганізмів та підтримує їх на живильних середовищах і тваринах. Перевіряє вірулентні властивості мікробних культур шляхом зараження відповідних тварин, птахів або культур тканин. Проводить імунізацію тварин-продуцентів. Розробляє методики та проводить лабораторні аналізи (мікроскопію, висів на стерильність тощо), випробування та інші досліди живильного середовища, культурної рідини, сировини та напівфабрикатів. Здійснює мікробіологічний контроль за стадіями виробництва: контролює стадійність розвитку культури, стерильність, веде температурний режим ферментації, відбирає проби для біохімічного аналізу всіх середовищ, а також контролює стерильні дільниці виробництва та здійснює контроль готової продукції. Забезпечує відправлення зразків готової продукції в державні органи контролю. Виконує необхідні розрахунки щодо проведених мікробіологічних аналізів, випробувань і досліджень та узагальнює отримані результати. Забезпечує виконання вимог санітарно-епідеміологічного режиму, які встановлені для даного виробництва. Досліджує причини та вживає необхідних заходів з попередження або усунення відхилень мікробіологічного процесу від вимог технологічного регламенту. Забезпечує своєчасне та точне заповнення документації, яка відображає режими роботи за стадіями мікробіологічного процесу виробництва біологічних препаратів. Проводить роботу з удосконалення технології виробництва, методів лабораторних аналізів, випробувань і досліджень. Бере участь у науково-дослідній роботі з розроблення, освоєння та впровадження у виробництво нових препаратів, прогресивних технологічних процесів. Систематично вивчає вітчизняні та зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі виробництва та контролю аналогічної продукції. Веде облік витрат хімічної сировини та реактивів, які застосовуються.

Повинен знати: технологію виробництва; технологічне та лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації; Державну фармакопею України; стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробництва та контролю готової продукції; методи проведення біологічного контролю виробництва та продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний мікробіолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мікробіолога I категорії не менше 2 років.

Мікробіолог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією мікробіолога II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Мікробіолог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією мікробіолога не менше 2 років.

Мікробіолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

6. ТОКСИКОЛОГ
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов'язки. Проводить своєчасно і якісно аналіз готової продукції, а також дає накази лаборантам щодо проведення необхідних аналізів та інших робіт і вимагає безумовного їх виконання. Проводить статистичне оброблення експериментальних даних. Веде контроль якості приготування апірогенних фізіологічних розчинів. Контролює правильність постановки in Vitro реакції на гемолітичну дію. Впроваджує нові методики контролю. Проводить навчання лаборантів з метою підвищення кваліфікації і продуктивності праці. Здійснює керівництво роботою лаборантів. Забезпечує необхідний санітарний режим лабораторії, правильну експлуатацію приладів і обладнання, використання лабораторного посуду і реактивів. Веде журнали результатів досліджень, виписує аналітичні листи на готову продукцію. Постійно стежить за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, інструкцій з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Проводить щоквартально інструктаж робітників лабораторії з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Бере участь у розрахунках і оформленні річних заявок потреб лабораторного посуду, хімреактивів, обладнання тощо.

Повинен знати: технологію виробництва продукції медичного призначення; технологічне та лабораторне обладнання, прилади та правила їх експлуатації; стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю готової продукції; методи проведення аналізів на токсичність і пірогенність; правила ведення документації; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний токсиколог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією токсиколога I категорії не менше 2 років.

Токсиколог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією токсиколога II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Токсиколог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією токсиколога не менше 2 років.

Токсиколог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

7. ФАРМАКОЛОГ
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов'язки. Виконує фармакологічний контроль і дослідження у виробництві медикаментів, вітамінів та інших медичних препаратів. Вивчає дію лікарських речовин на організм. Проводить випробування лікарських речовин на піддослідних тваринах, проводить аналізи напівпродуктів і готової продукції. Готує розчини реактивів, еталонні розчини та інші реактиви, які необхідні для проведення аналізів. Складає методики фармакологічних контрольних аналізів або випробувань на тваринах нових препаратів, які впроваджуються у виробництво, а також розробляє нові методи фармакологічних досліджень. Виконує необхідні розрахунки щодо проведених аналізів, випробувань, досліджень та узагальнює отримані результати. Систематично вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі фармакологічного контролю. Забезпечує своєчасне і точне заповнення документації.

Повинен знати: основи технології виробництва лікарських речовин; лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації; правила роботи з піддослідними тваринами; Державну фармакопею України; чинні стандарти, технічні умови, інструкції та інші керівні матеріали з проведення фармакологічного контролю і фармакологічних випробувань лікарських засобів на тваринах; економіку, організацію виробництва, праці та управління; вітчизняні та зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі фармакологічного контролю лікарських речовин; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фармаколог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фармаколога I категорії не менше 2 років.

Фармаколог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фармаколога II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Фармаколог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією фармаколога не менше 2 років.

Фармаколог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

8. ХІМІК
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва медикаментів, вітамінів та інших медичних препаратів і матеріалів. Бере участь у розробленні і впровадженні у виробництво нових лікарських форм. Розробляє нові і вдосконалює чинні технологічні регламенти виробництва продукції медичного призначення, методики проведення аналізів, робочі інструкції з охорони праці і техніки безпеки. Здійснює контроль зразків сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції. Проводить роботу щодо забезпечення зниження браку, збільшення виходу і поліпшення якості продукції медичного призначення, з впровадження більш ефективних і економічно більш вигідних видів сировини і матеріалів. Складає матеріальні баланси по витратах компонентів на виробництво одиниці (в прийнятому вимірі) продукції. Систематично вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі виробництва і контролю аналогічної продукції.

Повинен знати: технологію виробництва продукції медичного призначення; лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації; Державну фармакопею України; стандарти, технічні вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробництва та контролю готової продукції; вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі виробництва і контролю аналогічної продукції; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний хімік (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією I категорії не менше 2 років.

Хімік I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією хіміка II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Хімік II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією хіміка не менше 2 років.

Хімік (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ВАРІННЯ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції процесу варіння живильного середовища. Готує обладнання: варильні апарати, фільтри, мірники, збірники. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Готує обладнання до ремонту.

Повинен знати: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову обладнання, контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес варіння живильного середовища під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Завантажує сировину і напівпродукти відповідно до технологічного регламенту. Передає живильні середовища на стерилізацію. Обслуговує і зупиняє обладнання: варильні апарати, фільтри, збірники. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

Повинен знати: технологічну схему процесу варіння живильного середовища; прилади регулювання процесу приготування живильного середовища; будову, принцип роботи обладнання, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури і комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника живильного середовища 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування живильних середовищ для стадії вирощування посівного матеріалу і ферментації у виробництві медичних препаратів, які отримуються методом біосинтезу, а також готує живильні середовища для визначення активності та стерильності готової продукції. Готує, розраховує, дозує і завантажує сировину та напівпродукти відповідно до технологічного режиму. Готує перевар Хоттингера, дріжджовий екстракт та казеїн. Передає живильні середовища на стерилізацію. Запускає, обслуговує і зупиняє обладнання. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Відбирає проби і проводить контрольні аналізи. Готує розчини буферів, кислот, лугів, фізіологічний розчин. Обліковує витрати сировини і напівпродуктів. Реєструє параметри процесу. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Веде записи у виробничому журналі. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; правила регулювання процесу приготування живильних середовищ; будову, принцип роботи обладнання, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури і комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів, живильних середовищ, вимоги до них; прийоми відбирання проб і методику проведення контрольних аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника варіння живильного середовища 3 розряду не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА БАКТЕРІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції технологічного процесу отримання анатоксинів, вакцин, сироваток та інших бактерійних препаратів під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Подає і завантажує в автоклави і реактори матеріали і напівпродукти при виготовленні рідких, синтетичних і сухих живильних середовищ, дівакцин, полівакцин, вакцин БЦЖ, антирабічних та інших анатоксинів, вірусних і інших сироваток. Бере участь у завантаженні в автоклави "зараженого матеріалу" (посуду, який монтується, фільтрів Зейтця тощо). Чистить обладнання. Прибирає і дезінфікує приміщення.

Повинен знати: вимоги до матеріалів і напівпродуктів, що застосовуються у виробництві анатоксинів, вакцин і сироваток; загальні відомості про будову обладнання, яке обслуговується; фізичні і хімічні властивості та призначення сировини, напівпродуктів, готової продукції і вимоги до них; правила проведення дезінфекційних робіт і стерилізації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес очищення (осадженням, діалізом тощо) і концентрації антитоксичних сироваток, моновакцин, дівакцин, полівакцин, анатоксинів, вірусних та інших бактерійних препаратів (підготування реагентів і плазми, розчинення загальних глобулінів, стерилізація тощо). Сепарує, фільтрує, діалізує різні культури. Веде процес автоклавування "зараженого матеріалу" (баки, матраци, бутелі, фільтри Зейтця тощо). Пускає і зупиняє реактори і автоклави. Перевіряє обладнання на герметичність. Дозує, готує і завантажує в апарати матеріали і напівпродукти. Відбирає проби для контролю. Обліковує витрати матеріалів.

Реєструє параметри процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Витримує режим процесу в межах параметрів, які передбачені технологічною інструкцією виробництва протиящурної вакцини.

Повинен знати: технологічний процес очищення і концентрації препаратів; будову і принцип роботи обладнання; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; вимоги до матеріалів, напівпродуктів і готової продукції; прийоми відбору проб для контролю; призначення препаратів, які виробляються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника виробництва бактерійних препаратів 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт. Отримання живильного середовища для культивування ящура у виробництві протиящурної вакцини - ведення у стерильних умовах технологічного процесу отримання живильного середовища (фіксування, опромінення лампами БУВ язиків великої рогатої худоби, зняття слизової оболонки, обчистка її від сторонніх тканин і консервація для зберігання життєдіяльних матеріалів) на автоматичній лінії типу "Спейшим".

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес отримання анатоксинів, вакцин і сироваток (фракціонує плазму, пресує антитоксичний глобулін, концентрує, очищає). Проводить посів живих культур (правцевої, дифтерійної, бутулінічної, газової гангрени, сибірської виразки, бруцельозу та інших складних у культивуванні, фільтрації) та живильних середовищах і культивує їх під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Подає живильні середовища у реактори, стерилізує реактори і живильні середовища, охолоджує їх. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами контрольних аналізів. Налагоджує і регулює арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади і обладнання на дільниці, яка обслуговується. Перевіряє комунікації і обладнання на герметичність. Обліковує витрати сировини і напівпродуктів. Реєструє параметри процесу. Готує обладнання до ремонту.

Повинен знати: технологічний процес виробництва анатоксинів, вакцин і сироваток; способи регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів; будову обладнання, яке застосовується; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні властивості сировини, живильних середовищ і вимоги до них; умови стерильної роботи і роботи з живими культурами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва бактерійних препаратів 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес отримання анатоксичних сироваток: самостійно проводить посів культур (правцевої, дифтерійної, ботулінічної, газової гангрени, сибірської виразки, бруцельозу та інших складних у культивуванні), культивує, сепарує, фільтрує, очищає, концентрує тощо. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Налагоджує, регулює і обслуговує арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматики і обладнання на виробничій дільниці. Перевіряє комунікації і обладнання на герметичність. Стерильно відбирає проби. Обліковує витрати сировини і напівпродуктів. Веде записи у виробничому журналі. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний процес виробництва анатоксинів, вакцин і сироваток; способи регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів; будову обладнання, яке застосовується; правила користування контрольно-вимірювальними приладами, засобами автоматики; фізико-хімічні і бактеріологічні властивості сировини, напівпродуктів, готової продукції і вимоги до них; умови стерильної роботи; правила роботи з живими патогенними культурами; прийоми відбирання проб.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва бактерійних препаратів 4 розряду не менше 1 року.

3. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА ФЕРМЕНТІВ ТА ПЛАЗМОЗАМІННИХ ПРЕПАРАТІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного процесу виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Веде процес термостатування, нейтралізації, центрифугування для розділення на фракції продуктів гідролізу. Відбирає проби. Приймає та готує сировину. Пускає та зупиняє обладнання. У разі потреби за умовами організації виробництва розфасовує готовий продукт у банки, приклеює етикетки, здає на склад. Веде записи у виробничому журналі.

Повинен знати: технологічний процес виробництва ферментних, порошкоподібних та плазмозамінних препаратів; фізичні та хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції; будову обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Веде процес кислотного гідролізу сировини, концентрує та очищає розчини, осаджує порошкоподібні ферменти. Перекристалізовує, виварює та ліофільно сушить розчини. Веде супровідні процеси: центрифугування, стерилізуючої фільтрації, дозування стерильних препаратів. Термічно сушить порошкоподібні препарати. Відбирає проби. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Готує розчини кислот, лугів, солей. Готує та налагоджує технологічне обладнання, стерилізує, перевіряє на герметичність. Веде записи у технологічному журналі. Обліковує витрати сировини та напівпродуктів. Готує обладнання до ремонту. Приймає з ремонту.

Повинен знати: фізико-хімічні та біохімічні основи технологічного процесу; будову та принцип роботи обладнання та контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції; правила асептики та роботи в стерильних умовах на усіх стадіях технологічного процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Самостійно веде технологічний процес виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів з тваринної сировини. Веде процес кислотного гідролізу сировини. Перекристалізовує багаторазово ферменти. Випарює та ліофільно сушить розчини. Веде процеси: центрифугування, фільтрації, дозування стерильних препаратів. Термічно сушить порошкоподібні препарати. Відбирає проби та проводить контрольні аналізи. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Готує, дозує та завантажує сировину та напівпродукти. Готує, регулює та налагоджує технологічне обладнання. Веде записи у технологічному журналі. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Керує та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.

Повинен знати: фізико-хімічні та біохімічні основи технологічного процесу; будову та принцип роботи обладнання та контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції; правила асептики та роботи в стерильних умовах на усіх стадіях технологічного процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4 розряду не менше 1 року.

4. АПАРАТНИК ІОНООБМІННОГО ОЧИЩЕННЯ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі операції іонообмінного очищення бактерійних препаратів, вітамінів, препаратів біосинтезу, розчинів напівпродуктів або готової продукції під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Ознайомлюється з записами у виробничому журналі з показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Готує сировину і напівпродукт до завантаження, які передбачені технологічними інструкціями. Готує іонообмінні смоли, завантажує їх і необхідні компоненти в колони. Відмиває смоли і готує їх до наступного циклу. Проводить очищення обладнання, яке обслуговується, та прибирає робоче місце.

Повинен знати: суть іонообмінного очищення і регенерації смол; причини відхилень процесу іонообмінного очищення від заданого режиму і способи його регулювання; будову і правила обслуговування обладнання; фізико-хімічні властивості гідролізатів розчину, який обробляється, іонообмінних смол і хімікатів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес іонообмінного очищення бактерійних препаратів, вітамінів, препаратів біосинтезу (вітаміну B12 та інших, антибіотиків, вакцин, сировини, анатоксинів та інших препаратів). Розраховує кількість потрібної сировини і напівпродуктів. Готує іонообмінні смоли. Дозує і завантажує сировину і напівпродукти. Попередньо виділяє та очищає антибіотики, вітаміни B12, інші препарати біосинтезу. Виділяє біопрепарати, антибіотики, вітаміни із елюатів шляхом осадження або кристалізації: віджимає, сушить і проводить інші операції, які передбачені технологічними інструкціями. Контролює pH та інші параметри процесу іонообмінного очищення. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Обслуговує обладнання, яке використовується в процесі очищення. Відбирає проби для контрольних аналізів. Реєструє параметри процесу. Виявляє і усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Обліковує витрати сировини і вихід продукції. Веде технічну документацію. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

Повинен знати: технологічний режим процесу іонообмінного очищення антибіотиків, вітамінів, інших препаратів біосинтезу; будову і принцип роботи обладнання, яке застосовується, призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами; властивості сировини, яка застосовується, напівпродуктів, готової продукції і вимоги до них; прийоми відбирання проб для контрольних аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3 розряду не менше 1 року.

5. АПАРАТНИК ЙОДУВАННЯ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес йодування органічних сполук у водяному середовищі або середовищі органічних розчинників і супровідні процеси: насичення, фільтрації, осадження, які передбачені технологічним режимом. Дозує та завантажує йодисті солі та іншу сировину. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Вивантажує продукт після йодування та проводить контрольні аналізи. Обслуговує обладнання, яке застосовується в роботі. Перевіряє герметичність обладнання та комунікацій. Реєструє параметри процесу. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

Повинен знати: технологічний режим процесу йодування; фізико-хімічні властивості сировини та напівпродуктів, готової продукції і вимоги до них; будову та принцип роботи апаратів, установок, пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів; прийоми відбирання проб і методику проведення контрольних аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

6. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ СИЛЬНОДІЮЧИХ АЛКАЛОЇДІВ ТА КРИСТАЛІЧНИХ ГЛІКОЗИДІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції процесу одержання алкалоїдів і кристалічних глікозидів із рослинної сировини під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Веде регенерацію розчинів, обробляє відходи і маточники, готує окремі реагенти, упарює, фільтрує, дозує та завантажує сировину та напівпродукти відповідно до заданого розрахунку. Обслуговує обладнання. Стежить за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за температурними та іншими параметрами процесу. Чистить апарати і змазує механізми.

Повинен знати: технологічний процес отримання сильнодіючих алкалоїдів і кристалічних глікозидів; будову та принцип роботи обладнання, яке застосовується; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; вимоги до сировини та напівпродуктів; властивості та дію препаратів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес екстрагування з рослинної сировини для отримання сильнодіючих алкалоїдів і кристалічних глікозидів під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Очищає продукт від домішків перекристалізацією або пересадженням. Проводить супровідні процеси, які передбачені технологічною інструкцією: осадження домішків, нейтралізації, фільтрації, центрифугування. Готує, дозує та завантажує сировину та напівпродукти за розрахунками. Перевіряє герметичність обладнання та комунікації. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами контрольних аналізів. Відбирає проби для аналізу. Реєструє параметри процесу. Обслуговує обладнання.

Повинен знати: технологічний режим отримання сильнодіючих алкалоїдів і кристалічних глікозидів; будову та принцип роботи арматури та обладнання, які застосовуються; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів, готової продукції, вимоги до них; прийоми відбирання проб.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес екстрагування з рослинної сировини для отримання сильнодіючих алкалоїдів або кристалічних глікозидів. Очищає продукт перекристалізацією, осадженням домішків, нейтралізацією. Виділяє індивідуальні алкалоїди. Готує, дозує та завантажує сировину і напівпродукти згідно з технологічною інструкцією. Обслуговує арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та обладнання. Перевіряє герметичність обладнання та комунікацій. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальної апаратури та результатами контрольних аналізів. Реєструє параметри процесу. Заповнює операційні листи. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний режим отримання сильнодіючих алкалоїдів і кристалічних глікозидів; будову та принцип роботи обладнання, яке застосовується; правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів і готової продукції, вимоги до них; прийоми відбирання проб, методику проведення контрольних аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде складний технологічний процес отримання сильнодіючих алкалоїдів; атропіну-сульфату і його похідних, тропіну і гоматропіну при одночасному керівництві роботою апаратників нижчої кваліфікації. Очищає технічний продукт методом кристалізації, нейтралізації, промивання, екстрагування та інших процесів, які передбачені технологічною інструкцією. Розраховує, готує, дозує і завантажує сировину та напівпродукти. Обслуговує арматуру, комунікації і обладнання. Відбирає проби і проводить контрольні аналізи. Регулює режим процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Веде облік витрат сировини та напівпродуктів, цільової продукції. Реєструє параметри та веде записи у виробничому журналі. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

Повинен знати: технологічний процес отримання атропіну та його похідних; будову, принцип роботи основного та допоміжного обладнання; контрольно-вимірювальних приладів, арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів і готової продукції, вимоги до них; прийом відбирання проб; методику проведення контрольних аналізів, розрахунків сировини і напівпродуктів; хімію і фізичну хімію у межах роботи, яка виконується.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 5 розряду не менше 1 року.

7. АПАРАТНИК ПЕРКОЛЯЦІЇ

Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації окремі операції технологічного процесу перколяції (витягнення з рослинної сировини або напівпродуктів діючого начала різних готових лікарських засобів). Завантажує сировину, готує екстрагуючі і витягаючі речовини, випарює. Обслуговує обладнання. Вивантажує готові екстракти біонастойок із апаратів.

Повинен знати: суть технологічного процесу перколяції і принцип роботи обладнання; властивості сировини і напівпродуктів, які надходять для перколяції; призначення продукції, що виробляється, і вимоги до неї.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес перколяції (витягнення з рослинної сировини або напівпродуктів діючого начала різних готовив лікарських засобів) і супровідні процеси у виробництвах галенових і фармацевтичних препаратів, які передбачені технологічним режимом: подрібнювання рослинної сировини, фільтрування розчинників, екстрактів, настойок, випарювання або розбавлення їх до певної концентрації. Завантажує сировину і розчинники відповідно до заданого розрахунку. Відбирає проби для аналізу. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів під керівництвом апаратника перколяції більш високої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний процес перколяції і способи його регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; будову обладнання; призначення препаратів, що виробляються, і вимоги до них.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника перколяції 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес перколяції (витягнення з рослинної сировини або напівпродуктів діючого начала різних готових лікарських засобів) і супровідні процеси у виробництвах галенових і фармацевтичних препаратів, які передбачені технологічним режимом: подрібнювання рослинної сировини, фільтрування розчинників, екстрактів, настойок, випарювання або розбавлення їх до певної концентрації. Розраховує дозування і завантаження сировини і розчинників, проводить контрольні аналізи і регулює процес перколяції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Обслуговує комунікації і обладнання. Відбирає проби для контрольних аналізів. Координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний режим процесу перколяції і способи його регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; принцип роботи, способи налагодження, регулювання та обслуговування обладнання, яке застосовується; призначення препаратів, що виробляються, і вимоги до них; фізико-хімічні властивості сировини і напівпродуктів; прийоми відбирання проб.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника перколяції 3 розряду не менше 1 року.

8. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ МЕДИЧНИХ МАС ТА МАЗЕЙ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції з приготування медичних мас та мазей під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Готує мазеві основи та напівфабрикати для мазей і медичних мас. Готує обладнання до ремонту.

Повинен знати: технологічний режим отримання медичних мас та мазей, будову обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес отримання медичних мас та мазей. Готує, дозує та завантажує сировину згідно з заданою рецептурою. Миє та сушить. Обслуговує обладнання, яке застосовується. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Відбирає проби. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

Повинен знати: технологічний режим отримання медичних мас та мазей, будову та принцип роботи обладнання, яке застосовується, прийоми його налагодження та обслуговування; фізичні та хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; вимоги до них.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника приготування медичних мас та мазей 2 розряду не менше 1 року.

9. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ СТЕРИЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції з приготування стерильних розчинів. Готує сировину та напівпродукти для приготування розчинів. Подає в апарати розчинник. Складає розчини відповідно до заданих рецептів. Передає розчини на подальше оброблення. Стерильно або напівстерильно фільтрує, стерилізує та проводить інші супровідні процеси під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Готує обладнання до ремонту.

Повинен знати: технологічний процес виготовлення стерильних або ін'єкційних розчинів, готових лікарських засобів; будову обладнання, яке застосовується; умови стерильних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення стерильних або ін'єкційних розчинів для готових лікарських засобів (пелоїдину, ін'єкційних і внутрішньовенних розчинів тощо). Готує водяні та органічні розчини медикаментів; стерильно або напівстерильно фільтрує та проводить інші супровідні операції. Готує сировину до розчинення; очищає від домішок, подрібнює, дозує. Завантажує апарати сировиною, подає розчинник, проводить перемішування з підігрівом або охолодженням. Очищає розчин або передає на подальше оброблення. Регулює та обслуговує арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та обладнання: автоклави, реактори, установки для стерильної фільтрації тощо. Регулює процес виготовлення стерильних та ін'єкційних розчинів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Відбирає проби. Реєструє параметри процесу. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

Повинен знати: технологічний процес виготовлення стерильних або ін'єкційних розчинів, готових лікарських засобів; способи регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів; будову та принцип роботи обладнання, яке застосовується; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; фізичні та хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції, вимоги до них; умови стерильної роботи; прийоми відбирання проб.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника приготування стерильних розчинів 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення стерильних розчинів у виробництві препаратів біосинтезу - антибіотиків, вітамінів B12, поліглюкіну, вакцин, сироваток, АТФ, глюкози, гемодезу та інших біологічних препаратів. Виготовляє розчин напівфабрикатів водяних або органічних, коагулює білки, осаджує домішки, стерильно фільтрує та проводить інші супровідні процеси згідно з технологічними інструкціями. Налагоджує, регулює та обслуговує арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та обладнання: реактори, автоклави, установки для стерильної фільтрації, вимірники тощо. Перевіряє герметичність комунікацій, арматури та обладнання. Дозує та завантажує сировину та напівпродукти. Регулює процес виготовлення стерильних розчинів при отриманні препаратів біосинтезу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Обліковує витрати сировини та напівпродуктів. Веде записи у виробничому журналі даного технологічного процесу. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

Повинен знати: технологічний процес виготовлення стерильних розчинів у виробництві препаратів біосинтезу; способи регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальної апаратури за результатами аналізів; будову обладнання, яке застосовується; правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою; фізичні та хімічні властивості сировини, напівпродукти, готової продук

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.