Суббота, 23 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2001 N 161/137

 Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2001 N 161/137

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров'я України
від 21 квітня 2005 року N 124/182 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2005 р. за N 443/10723

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров'я України
 від 5 жовтня 2005 року N 308/519)

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 N 86 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 09.04.2005 N 267 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" НАКАЗУЄМО:

1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2001 N 161/137 "Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.04.2001 за N 333/5524 (із змінами та доповненнями), такі зміни:

1.1. У пункті 2 наказу:

1.1.1. Підпункт 2 "б" доповнити абзацом такого змісту:

"Посадові оклади працівників підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням";

1.1.2. Підпункт 2 "в" вилучити;

1.1.3. Підпункт 3 доповнити підпунктом "в" такого змісту:

"в) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Доплати за науковий ступінь встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає науковому ступеню".

1.2. Розділ 2 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення (далі - Умови) викласти в новій редакції (додається).

1.3. У розділі 3 Умов:

1.3.1. Пункт 3.2 вилучити. У зв'язку з цим пункти 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 та 3.8 вважати, відповідно, пунктами 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 та 3.7;

1.3.2. В абзаці першому пункту 3.7 вилучити цифри "3.5".

1.4. У розділі 4 Умов:

1.4.1. Назву пункту 4.3 доповнити словами "та за науковий ступінь";

1.4.2. Доповнити пункт 4.3 підпунктами 4.3.4 та 4.3.5 такого змісту:

"4.3.4. Працівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення встановлюються доплати за науковий ступінь доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню.

4.3.5. Доплата за наявності наукового ступеня проводиться як за основною роботою, так і за сумісництвом у залежності від обсягу фактично виконаної роботи";

1.4.3. В абзаці другому пункту 4.4.9 вилучити слова "наукового ступеня і".

1.5. В абзацах четвертому, п'ятому, сьомому та восьмому пункту 6.9 розділу 6 Умов слово та цифри "125 грн." замінити словами та цифрами "з 1 квітня 2005 року - 300 грн., з 1 липня 2005 року - 321 грн."

1.6. Додаток 1 до Умов викласти у новій редакції (додається).

1.7. Доповнити додаток 5 до Умов приміткою такого змісту:

"Працівникам санаторіїв, що проводять оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі дітей, схемні посадові оклади підвищуються на підставі укладених договорів з органами, що організовують ці оздоровлення, залежно від обсягів цієї роботи". 

2. Керівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення установити працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати), виходячи з розмірів та у терміни, передбачені розділом 2 Умов для відповідних посад (професій) працівників.

 

Міністр праці та соціальної
політики України 

 
В. Кириленко 

Міністр
охорони здоров'я України 

 
М. Поліщук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра фінансів
України 

 
В. Матвійчук 

Голова Центрального комітету
профспілки працівників охорони
здоров'я України 

 
 
Т. Казаріна 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України,  Міністерства охорони здоров'я України
від 6 квітня 2001 р. N 161/137
(у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України
від 21 квітня 2005 р. N 124/182)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2005 р. за N 443/10723 


2. Схеми посадових окладів працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

2.1. Визначення схемних посадових окладів лікарів

Посади 

Схемні посадові оклади (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

2.1.1. 

Лікарі-хірурги всіх найменувань* і лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи, сімейні лікарі**, які мають:  

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

549 

587 

першу кваліфікаційну категорію 

499 

533 

другу кваліфікаційну категорію 

453 

484 

без категорії 

406 

434 

2.1.2. 

Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного профілю 

393 

420 

2.1.3. 

Лікарі інших спеціальностей, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

524 

560 

першу кваліфікаційну категорію 

477 

510 

другу кваліфікаційну категорію 

441 

471 

без категорії 

393 

420 

2.1.4. 

Лікар-інтерн, лікар-стажист 

381 

407 


____________
* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург, лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-уролог, лікар-нейрохірург, лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний, лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог (лікар з променевої терапії, лікар з радіонуклідної діагностики), лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог; лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог, лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її компонентів, клітин та їх трансфузіологію.

** Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів, у тому числі на посади керівників підрозділів сімейної медицини та головних лікарів сімейних амбулаторій, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями: "терапія", "підліткова терапія", "педіатрія", "медицина невідкладних станів" та "суднова медицина".

2.1.5. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків схемного посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного профілю - до 25 відсотків; стаціонарі - до 40 відсотків.

2.1.6. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали диплом з відзнакою після закінчення вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, схемний посадовий оклад підвищується протягом 5 років на 5 відсотків.

2.1.7. Фахівцям з вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та інші) схемні посадові оклади встановлюються на рівні окладів, передбачених для лікарів інших спеціальностей (пункт 2.1.3).

2.1.8. Лікарям медичних відділів протезно-ортопедичних підприємств та об'єднань схемні посадові оклади встановлюються згідно з пунктом 2.1.1.

2.1.9. Схемні посадові оклади, передбачені пунктами 2.1.1 та 2.1.3, встановлюються для посад лікарів усіх найменувань незалежно від типу закладу та місця його розташування.

2.1.10. Лікарям медико-соціальних експертних комісій (далі - МСЕК), центрів (бюро) медико-соціальних експертиз (далі - ЦМСЕ), що виїжджають у вихідні дні на засідання комісій поза місцем постійної роботи, доплата здійснюється згідно з чинним законодавством.

2.2. Визначення схемних посадових окладів керівників структурних підрозділів

2.2.1. Лікарям - керівникам структурних підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) схемні посадові оклади встановлюються відповідно до пунктів 2.1.1 - 2.1.5 з урахуванням кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розмірів на 10 - 25 відсотків у залежності від обсягу робіт, кількості лікарських посад згідно зі штатним розписом, з урахуванням посад завідувачів (посади лікарів-інтернів не враховуються) у розмірах:

на 10 відсотків - при кількості лікарських посад до 3 одиниць (включно);

на 20 відсотків - при кількості лікарських посад понад 3 до 6 одиниць (включно);

на 25 відсотків - при кількості лікарських посад понад 6 одиниць.

2.2.2. Завідувачам підстанцій швидкої медичної допомоги схемні посадові оклади підвищуються на 10 - 25 відсотків у залежності від напруженості й обсягу роботи:

на 10 відсотків - підстанцій третьої категорії, у штатному розписі яких є 2 - 5 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (40 - 120 посад персоналу);

на 20 відсотків - підстанцій другої категорії, у штатному розписі яких є 6 - 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (120 - 240 посад персоналу);

на 25 відсотків - підстанцій першої категорії, у штатному розписі яких є понад 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (понад 240 посад персоналу).

2.2.3. Лікарям - головам медико-соціальних експертних комісій схемні посадові оклади встановлюються згідно з пунктами 2.1.1 та 2.1.3 в залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розмірів на 25 відсотків.

2.2.4. Лікарям - головам лікувально-льотних та лікарсько-консультаційних комісій, міським, районним педіатрам, старшим лікарям гірничорятувальних частин установлюється схемний посадовий оклад за пунктом 2.1.3 з підвищенням його розміру на 20 відсотків, старшим лікарям оперативного відділу (диспетчерської) станції швидкої медичної допомоги - на 10 відсотків.

2.2.5. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації*, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги тощо, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян установлюються посадові оклади (у залежності від кількості осіб, які обслуговуються):

Кількість осіб 

Розміри посадових окладів (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

до 160 осіб 

417 

446 

від 161 до 320 

430 

460 

від 321 до 480 

441 

471 

від 481 до 640 

453 

484 

від 641 до 800 

464 

496 

понад 800 

477 

510 


____________
* У разі зайняття даної посади лікарем відповідної спеціальності, розмір схемного посадового окладу визначається за пунктом 2.2.1.

2.3. Визначення схемних посадових окладів середнього медичного персоналу

Посади 

Схемні посадові оклади (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

2.3.1. 

Сестри медичні, рентгенолаборанти, інструктори, медичні статистики, техніки зубні, гіпсові техніки - ортезисти; сестри з дієтичного харчування, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

369 

394 

першу кваліфікаційну категорію 

360 

385 

другу кваліфікаційну категорію 

346 

370 

без категорії 

334 

357 

2.3.2. 

Акушерки, сестри медичні: операційних, перев'язувальних, відділень (груп, палат) анестезіології та інтенсивної терапії, пологових будинків (відділень, палат), відділень (палат) новонароджених та недоношених дітей, станцій (відділень) швидкої медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, аудіометристи, оптометристи; помічники: санітарного лікаря, лікаря-епідеміолога, лікаря-паразитолога, ентомолога; фельдшери, лаборанти (фельдшери-лаборанти), медичні сестри загальної практики*, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

406 

434 

першу кваліфікаційну категорію 

381 

407 

другу кваліфікаційну категорію 

360 

385 

без категорії 

346 

370 

2.3.3. 

Зубні лікарі, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

406 

434 

першу кваліфікаційну категорію 

381 

407 

другу кваліфікаційну категорію 

360 

385 

без категорії 

334 

357 

2.3.4. 

Реєстратори медичні, дезінфектори 

321 

343 


____________
* Сестрам медичним, призначеним на посади сестер медичних загальної практики, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями "фельдшер", "фельдшер швидкої допомоги", "акушерка жіночої консультації", "медична сестра стаціонару", "медична сестра поліклініки", "медична сестра дитячого стаціонару", "медична сестра дитячої поліклініки".

2.3.5. Старшим: сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам, зубним технікам та іншим фахівцям схемні посадові оклади встановлюються за пунктом 2 з урахуванням відповідної кваліфікаційної категорії з підвищенням на 10 відсотків.

2.3.6. Керівникам закладів охорони здоров'я та їх структурних підрозділів із числа середнього медичного персоналу схемні посадові оклади встановлюються за пунктом 2.3 у залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розміру на 10 - 20 відсотків:

на 10 відсотків - при кількості посад середнього медичного персоналу згідно зі штатним розписом з урахуванням посади керівника до 3 одиниць (включно);

на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно);

на 20 відсотків - понад 10 одиниць.

2.3.7. Старшим сестрам медичним, медичним сестрам та медичним реєстраторам МСЕК та ЦМСЕ, що виїжджають у вихідні дні на засідання комісій поза місцем постійної роботи, доплата здійснюється за фактичний час роботи згідно з чинним законодавством.

2.4. Визначення схемних окладів молодшого медичного персоналу

Посади (професії) 

Схемні оклади (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

2.4.1. 

Молодші медичні сестри: операційних, перев'язувальних, палатні, з догляду за хворими 

300 

321 

2.4.2. 

Сестри-господині 

300 

321 

2.4.3. 

Молодші медичні сестри (санітарки-буфетниці, санітарки-ванниці, санітарки-прибиральниці та інші), інший молодший медичний персонал 

288 

308 


2.5. Схемні оклади працівників територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, відділень соціальної допомоги вдома і служб милосердя

Посади (професії) 

Схемні оклади (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

2.5.1. 

Фахівці із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома): 

  

  

провідний 

453 

484 

I категорії 

430 

460 

II категорії 

406 

434 

без категорії 

381 

407 

2.5.2. 

Соціальні працівники: 

  

  

першої кваліфікаційної категорії 

369 

394 

другої кваліфікаційної категорії 

346 

370 

без категорії 

321 

343 

2.5.3. 

Молодша сестра милосердя, соціальний робітник 

288 

308 


2.6. Визначення схемних посадових окладів керівних працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

з 01.04.2005 

2.6.1. 

Керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач) 

597 

570 

536 

499 

477 

2.6.2. 

Головна медична сестра (головний фельдшер) 

453 

430 

406 

393 

381 

2.6.3. 

Завідувач аптеки (структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу) 

  

  

  

  

  

провізор 

453 

430 

417 

406 

фармацевт 

417 

406 

393 

381 

2.6.4. 

Начальник планово-економічного відділу 

393 

381 

369 

360 

346 

2.6.5. 

Головні фахівці 

393 

381 

369 

360 

2.6.6. 

Керівник молочної фабрики - кухні 

406 

393 

381 

369 

360 

Завідувач молочної кухні 

381 

369 

360 

346 

334 

2.6.7. 

Начальники служб, відділів (крім планово-економічного відділу), начальник штабу цивільної оборони 

381 

369 

360 

346 

з 01.07.2005

2.6.1. 

Керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач) 

638 

609 

573 

533 

510 

2.6.2. 

Головна медична сестра (головний фельдшер) 

484 

460 

434 

420 

407 

2.6.3. 

Завідувач аптеки (структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу) 

  

  

  

  

  

провізор 

484 

460 

446 

434 

фармацевт 

446 

434 

420 

407 

2.6.4. 

Начальник планово-економічного відділу 

420 

407 

394 

385 

370 

2.6.5. 

Головні фахівці 

420 

407 

394 

385 

2.6.6. 

Керівник молочної фабрики - кухні 

434 

420 

407 

394 

385 

Завідувач молочної кухні 

407 

394 

385 

370 

357 

2.6.7. 

Начальники служб, відділів (крім планово-економічного відділу), начальник штабу цивільної оборони 

407 

394 

385 

370 


2.6.8. Заступникам керівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення схемні посадові оклади встановлюються на 5 - 15 відсотків нижче схемного посадового окладу відповідного керівника, визначеного за пунктом 2.6.1 (без підвищення за кваліфікаційну категорію):

заступникам керівника - лікарям - на 5 відсотків;

заступнику керівника з економічних питань - на 10 відсотків;

іншим заступникам - на 15 відсотків, головному бухгалтеру - на 10 - 15 відсотків.

2.6.9. Керівникам лепрозоріїв, пунктів охорони здоров'я, лікарських амбулаторій схемний посадовий оклад установлюється з 01.04.2005 в розмірі 441 грн., керівникам жіночих консультацій, які не входять до складу інших лікувально-профілактичних закладів, - 453 грн., з 01.07.2005 в розмірі 471 грн. та 484 грн. відповідно.

2.6.10. Керівникам республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, міських міст Києва і Севастополя ЦМСЕ - головним експертам медико-соціальної експертизи республіки, області, міста схемний посадовий оклад установлюється з 01.04.2005 в розмірі 570 грн., з 01.07.2005 в розмірі 609 гривень.

2.6.11. Схемні посадові оклади керівних працівників закладів охорони здоров'я, фармацевтичних закладів та установ соціального захисту населення встановлюються відповідно до показників віднесення цих закладів до груп з оплати праці, які визначені в додатку 2, із підвищенням їх розмірів за кваліфікаційну категорію:

а) керівникам та їх заступникам - лікарям - за спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я", провізорам - за спеціальністю "провізор-організатор", які мають:

  

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

вищу кваліфікаційну категорію 

на 130 грн. 

на 139 грн. 

першу кваліфікаційну категорію 

на 93 грн. 

на 99 грн. 

другу кваліфікаційну категорію 

на 70 грн. 

на 75 грн. 


б) керівникам із числа середнього медичного (фармацевтичного) персоналу та головним медичним сестрам, які мають:

  

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

вищу кваліфікаційну категорію 

на 82 грн. 

на 88 грн. 

першу кваліфікаційну категорію 

на 53 грн. 

на 57 грн. 

другу кваліфікаційну категорію 

на 25 грн. 

на 27 грн. 


2.7. Схемні посадові оклади працівників аптечних закладів

Посади 

Схемні посадові оклади (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

2.7.1. 

Старший провізор, провізор контрольно-аналітичної лабораторії, провізор-аналітик, робота якого пов'язана з перевірками підвідомчої мережі, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

524 

560 

першу кваліфікаційну категорію 

477 

510 

другу кваліфікаційну категорію 

441 

471 

без категорії 

406 

434 

2.7.2. 

Провізори, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

477 

510 

першу кваліфікаційну категорію 

441 

471 

другу кваліфікаційну категорію 

417 

446 

без категорії 

393 

420 

2.7.3. 

Провізор-інтерн 

381 

407 

2.7.4. 

Фармацевти, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

406 

434 

першу кваліфікаційну категорію 

381 

407 

другу кваліфікаційну категорію 

360 

385 

без категорії 

346 

370 

2.7.5. 

Лаборанти контрольно-аналітичної лабораторії, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

369 

394 

першу кваліфікаційну категорію 

360 

385 

другу кваліфікаційну категорію 

346 

370 

без категорії 

334 

357 

2.7.6. 

Продавець оптики 

310 

331 

2.7.7. 

Молодший фармацевт, продавець кіоску 

300 

321 

2.7.8. 

Фасувальник-пакувальник, молодша медична сестра-мийниця 

288 

308 

2.7.9. 

Молодша медична сестра-мийниця, яка використовує дезінфекційні засоби 

300 

321 


2.7.10. Посадові оклади провізорів, які зайняті винятково інформаційною роботою, встановлюються на 5 відсотків вище посадового окладу провізора з відповідною кваліфікаційною категорією.

2.8. Схемні посадові оклади керівних працівників аптечних закладів (крім баз, складів)

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

з 01.04.2005 

2.8.1. 

Керівник (завідувач) 

477 

453 

430 

417 

406 

2.8.2. 
 
 

Завідувач відділу: 

  

  

  

  

  

провізор 

430 

406 

393 

фармацевт 

406 

381 

369 

2.8.3. 

Начальник господарського відділу 

360 

334 

з 01.07.2005 

2.8.1. 

Керівник (завідувач) 

510 

484 

460 

446 

434 

2.8.2. 
  
  

Завідувач відділу: 

  

  

  

  

  

провізор 

460 

434 

420 

фармацевт 

434 

407 

394 

2.8.3. 

Начальник господарського відділу 

385 

357 


2.8.4. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів установлюються з 01.04.2005 в розмірі 360 грн. - для провізорів, 346 грн. - для фармацевтів, з 01.07.2005 - в розмірі 385 грн. та 370 грн. відповідно.

При обсязі робіт аптечного пункту, коли товарообіг відповідає III групі з оплати праці, посадові оклади завідувачів аптечних пунктів - провізора, фармацевта встановлюються на 15 та 20 відсотків нижче посадового окладу керівника аптечного закладу.

2.8.5. Завідувачу кіоску з обсягом річного планового товарообігу на наступний рік нижче ніж 30 тис. грн. установлюється схемний посадовий оклад з 01.04.2005 у розмірі 334 грн. та з 01.07.2005 - 357 грн. (перерахунок показників у додатку 2).

2.8.6. Посадові оклади керівних працівників аптечних закладів, обсяг роботи яких перевищує удвічі показники щодо I групи з оплати праці, установлюються на 10 відсотків вище, а при перевищенні показників утричі - на 15 відсотків вище розмірів окладів, визначених у пунктах 2.8.1 - 2.8.3.

2.8.7. Посадові оклади керівних працівників Центральної районної аптеки (далі - ЦРА): завідувача ЦРА, його заступників, головного бухгалтера ЦРА, його заступника, завідувачів відділів та їх заступників, які здійснюють постачання аптек усього району, встановлюються за пунктом 8 з підвищенням:

на 10 відсотків - при прикріпленні до ЦРА від 5 до 15 аптек;

на 15 відсотків - при прикріпленні до ЦРА понад 15 аптек.

2.9. Схемні посадові оклади працівників аптечних баз, складів

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

з 01.04.2005 

2.9.1. 

Завідувач 

499 

477 

453 

441 

430 

2.9.2. 

Завідувач відділу: 

  

  

  

  

  

провізор 

441 

430 

417 

406 

393 

фармацевт 

430 

417 

406 

393 

381 

2.9.3. 

Начальник планово-економічного відділу 

393 

381 

2.9.4. 

Начальники (завідувачі) інших відділів 

381 

369 

360 

346 

334 

з 01.07.2005 

2.9.1. 

Завідувач 

533 

510 

484 

471 

460 

2.9.2. 

Завідувач відділу: 

  

  

  

  

  

провізор 

471 

460 

446 

434 

420 

фармацевт 

460 

446 

434 

420 

407 

2.9.3. 

Начальник планово-економічного відділу 

420 

407 

2.9.4. 

Начальники (завідувачі) інших відділів 

407 

394 

385 

370 

357 


2.9.5. Схемні посадові оклади керівників баз спецмедпостачання

Посади 

Центральна база спецмедпостачання (грн.) 

Інші бази спецмедпостачання за групою з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

з 01.04.2005 

Керівник 

570 

536 

510 

489 

464 

441 

  

з 01.07.2005 

Керівник 

609 

573 

545 

523 

496 

471 


2.9.6. Схемні посадові оклади керівників складів спецмедпостачання

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

з 01.04.2005 

Керівник 

477 

453 

430 

406 

  

з 01.07.2005 

Керівник 

510 

484 

460 

434 


2.9.7. Посадові оклади керівних працівників аптечних баз, складів, обсяг роботи яких перевищує вдвічі показники щодо І групи з оплати праці, підвищуються на 10 відсотків, а при перевищенні показників утричі - на 15 відсотків.

2.9.8. Схемні посадові оклади керівників та їх заступників з числа провізорів (фармацевтів) підвищуються за наявність кваліфікаційної категорії у розмірах, наведених у пункті 2.6.11.

2.10. Посадові оклади працівників централізованих бухгалтерій при закладах охорони здоров'я та органах соціального захисту населення

2.10.1. Керівнику групи обліку встановлюється посадовий оклад з 01.04.2005 у розмірі 369 гривень, з 01.07.2005 - у розмірі 394 гривні.

2.10.2. Фахівцям та технічним службовцям централізованих бухгалтерій посадові оклади встановлюються відповідно до пункту 2.12.

2.10.3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії розмір посадового окладу визначається за пунктом 2.6.8, виходячи з найвищої групи з оплати праці керівників закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією.

2.11. Схемні посадові оклади керівних працівників будинків відпочинку, будинків творчості, пансіонатів, туристських баз, профілакторіїв

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

з 01.04.2005 

2.11.1. 

Директор (начальник) 

406 

381 

360 

346 

334 

2.11.2. 

Начальник служби 

360 

334 

2.11.3. 

Начальник відділу 

360 

334 

з 01.07.2005 

2.11.1. 

Директор (начальник) 

434 

407 

385 

370 

357 

2.11.2. 

Начальник служби 

385 

357 

2.11.3. 

Начальник відділу 

385 

357 


2.12. Місячні посадові оклади керівників інших структурних підрозділів, фахівців та технічних службовців

Посади 

Місячні посадові оклади (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

2.12.1. <

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.