Воскресенье, 24 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

 

Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров'я України
від 6 квітня 2001 року N 161/137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2001 р. за N 333/5524

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства праці та соціальної політики України,
 Міністерства охорони здоров'я України
 від 22 лютого 2002 року N 110/72,
 від 17 вересня 2002 року N 487/344,
 від 30 травня 2003 року N 144/239,
 від 15 березня 2004 року N 55/137,
 від 10 вересня 2004 року N 202/452,
 від 14 жовтня 2004 року N 256/493,
 від 25 січня 2005 року N 48/39,
 від 21 квітня 2005 року N 124/182

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров'я України
 від 5 жовтня 2005 року N 308/519)

З метою впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я і установ соціального захисту населення та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, що додаються.

2. Надати право керівникам закладів охорони здоров'я і установ соціального захисту населення в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисі доходів і видатків, установлювати: 

1) посадові оклади заступників керівників закладів та установ, заступників керівників структурних підрозділів - на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом;

2) підвищені посадові оклади працівникам, які мають:

а) почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків;

б) спортивні звання:

"заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20 відсотків;

"майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків;

"майстер спорту" - на 10 відсотків.

За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвищуються за одне (вище) звання;

Посадові оклади працівників підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням; 

(підпункт 2 "б" пункту 2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України,
 Міністерства охорони здоров'я України від 21.04.2005 р. N 124/182)

в) підпункт 2 "в" пункту 2 вилучено

(згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
 Міністерства охорони здоров'я України від 21.04.2005 р. N 124/182)

3) доплати:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою:

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, що виконуються.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам закладів і установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих закладів і установ та їх заступникам;

б) у розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Доплати за науковий ступінь встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає науковому ступеню;

(підпункт 3 пункту 2 доповнено підпунктом "в" згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України
 від 21.04.2005 р. N 124/182)

4) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

- за високі досягнення у праці;

- за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);

- за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.

3. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

4. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

5. Міністру праці та соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій, начальникам головних управлінь праці та соціального захисту населення, головних управлінь охорони здоров'я Київської та Севастопольської міських держадміністрацій до 1 квітня 2001 року вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підпорядкованих закладів, удосконалення структури та оптимізації чисельності працівників цих закладів.

6. Уважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України від 23.11.93 N 229 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.93 за N 198, від 04.09.96 N 274 "Про затвердження Схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.09.96 за N 529/1554, та від 11.01.97 N 5 "Про нову редакцію додатків до наказу МОЗ України від 04.09.96 N 274 "Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.05.97 за N 176/1980.

7. Ці Умови застосовуються з 1 березня 2001 року.

 

Міністр праці та соціальної
політики України 

 
І. Я. Сахань 

Міністр
охорони здоров'я України 

 
В. Ф. Москаленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра фінансів України 

В. М. Матвійчук 

Голова Центрального комітету
профспілки працівників охорони
здоров'я України 

 
 
Т. Л. Казаріна 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров'я України
від 6 квітня 2001 р. N 161/137

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2001 р. за N 333/5524 


УМОВИ
оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови оплати праці розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

1.2. Ці Умови застосовуються при обчисленні заробітної плати працівників сфери охорони здоров'я та соціального захисту населення України незалежно від відомчого підпорядкування (далі - працівники охорони здоров'я та соціального захисту населення), а також працівників будинків відпочинку, пансіонатів, туристських баз, оздоровчих таборів, центрів, будинків творчості та профілакторіїв.

1.3. Ці Умови застосовуються для працівників, які допущені у встановленому порядку до медичної та фармацевтичної діяльності відповідно до порядку, встановленого МОЗ України, а також для фахівців, що прирівняні за оплатою праці до медичних та фармацевтичних працівників (психологи, біологи, зоологи, ентомологи тощо).

1.4. Зазначені в Умовах посадові оклади (тарифні ставки) є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров'я та установами соціального захисту населення всіх форм власності, при додержанні встановленої законодавством про працю тривалості робочого часу та виконанні працівником посадових обов'язків (норм праці).

1.5. Оплата праці керівників, спеціалістів, службовців та робітників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, зв'язку, сільського господарства, комунального обслуговування та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

1.6. Посадові оклади (тарифні ставки), що передбачені цими Умовами, встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог працівників і тарифних розрядів робітників відповідної кваліфікації на підставі штатного розпису і відображаються у тарифікаційному списку (додаток 1).

Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу, або в залежності від виробітку і відрядних розцінок з урахуванням доплат, підвищень та надбавок, передбачених діючим законодавством. Заробітна плата працівника граничними розмірами не обмежується.

1.7. Схемні посадові оклади керівників закладів охорони здоров'я та їх заступників - лікарів (провізорів) не можуть бути нижчими від тих, які передбачені цими Умовами для керівників структурних підрозділів - лікарів (провізорів), а при відсутності у закладах структурних підрозділів - не нижчими від схемних посадових окладів, що передбачені для лікарів (провізорів) відповідної кваліфікації.

1.8. Розміри доплат за роботу в нічний час, суміщення посад (професій) та інших виплат визначаються адміністрацією закладів, установ за погодженням з профспілковими комітетами за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках окремо за основну посаду, суміщення та за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

1.9. Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, надбавок, що визначають заробітну плату працівників, проводяться з моменту (з дня):

призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;

присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного звання, наукового ступеня.

1.9.1. Днем присвоєння є:

- почесних звань - дата Указу Президента України;

- кваліфікаційної категорії - дата наказу відповідного органу (закладу, установи) про затвердження рішення атестаційної комісії;

- розряду - дата наказу по закладу, установі.

1.9.2. Днем присудження наукового ступеня є дата винесення Вищою атестаційною комісією рішення про видачу диплома.

1.9.3. У разі досягнення протягом календарного місяця стажу безперервної роботи, який дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи, розмір надбавки встановлюється (змінюється) з початку наступного місяця.

1.10. Керівник закладу, установи несе дисциплінарну та матеріальну відповідальність за своєчасне та правильне визначення розміру заробітної плати працівників.

При встановленні факту неправильної оплати праці керівник закладу, установи зобов'язаний вжити заходів щодо негайного виправлення помилок та виплати працівникові належної йому суми за весь час неправильної оплати, а також визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, безпосередньо винних у цьому.

2. СХЕМИ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

2.1. Визначення схемних посадових окладів лікарів

Посади 

Схемні посадові оклади (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

2.1.1. 

Лікарі-хірурги всіх найменувань* і лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи, сімейні лікарі**, які мають:  

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

549 

587 

першу кваліфікаційну категорію 

499 

533 

другу кваліфікаційну категорію 

453 

484 

без категорії 

406 

434 

2.1.2. 

Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного профілю 

393 

420 

2.1.3. 

Лікарі інших спеціальностей, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

524 

560 

першу кваліфікаційну категорію 

477 

510 

другу кваліфікаційну категорію 

441 

471 

без категорії 

393 

420 

2.1.4. 

Лікар-інтерн, лікар-стажист 

381 

407 


____________
* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург, лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-уролог, лікар-нейрохірург, лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний, лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог (лікар з променевої терапії, лікар з радіонуклідної діагностики), лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог; лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог, лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її компонентів, клітин та їх трансфузіологію.

** Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів, у тому числі на посади керівників підрозділів сімейної медицини та головних лікарів сімейних амбулаторій, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями: "терапія", "підліткова терапія", "педіатрія", "медицина невідкладних станів" та "суднова медицина".

2.1.5. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків схемного посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного профілю - до 25 відсотків; стаціонарі - до 40 відсотків.

2.1.6. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали диплом з відзнакою після закінчення вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, схемний посадовий оклад підвищується протягом 5 років на 5 відсотків.

2.1.7. Фахівцям з вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та інші) схемні посадові оклади встановлюються на рівні окладів, передбачених для лікарів інших спеціальностей (пункт 2.1.3).

2.1.8. Лікарям медичних відділів протезно-ортопедичних підприємств та об'єднань схемні посадові оклади встановлюються згідно з пунктом 2.1.1.

2.1.9. Схемні посадові оклади, передбачені пунктами 2.1.1 та 2.1.3, встановлюються для посад лікарів усіх найменувань незалежно від типу закладу та місця його розташування.

2.1.10. Лікарям медико-соціальних експертних комісій (далі - МСЕК), центрів (бюро) медико-соціальних експертиз (далі - ЦМСЕ), що виїжджають у вихідні дні на засідання комісій поза місцем постійної роботи, доплата здійснюється згідно з чинним законодавством.

2.2. Визначення схемних посадових окладів керівників структурних підрозділів

2.2.1. Лікарям - керівникам структурних підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) схемні посадові оклади встановлюються відповідно до пунктів 2.1.1 - 2.1.5 з урахуванням кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розмірів на 10 - 25 відсотків у залежності від обсягу робіт, кількості лікарських посад згідно зі штатним розписом, з урахуванням посад завідувачів (посади лікарів-інтернів не враховуються) у розмірах:

на 10 відсотків - при кількості лікарських посад до 3 одиниць (включно);

на 20 відсотків - при кількості лікарських посад понад 3 до 6 одиниць (включно);

на 25 відсотків - при кількості лікарських посад понад 6 одиниць.

2.2.2. Завідувачам підстанцій швидкої медичної допомоги схемні посадові оклади підвищуються на 10 - 25 відсотків у залежності від напруженості й обсягу роботи:

на 10 відсотків - підстанцій третьої категорії, у штатному розписі яких є 2 - 5 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (40 - 120 посад персоналу);

на 20 відсотків - підстанцій другої категорії, у штатному розписі яких є 6 - 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (120 - 240 посад персоналу);

на 25 відсотків - підстанцій першої категорії, у штатному розписі яких є понад 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (понад 240 посад персоналу).

2.2.3. Лікарям - головам медико-соціальних експертних комісій схемні посадові оклади встановлюються згідно з пунктами 2.1.1 та 2.1.3 в залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розмірів на 25 відсотків.

2.2.4. Лікарям - головам лікувально-льотних та лікарсько-консультаційних комісій, міським, районним педіатрам, старшим лікарям гірничорятувальних частин установлюється схемний посадовий оклад за пунктом 2.1.3 з підвищенням його розміру на 20 відсотків, старшим лікарям оперативного відділу (диспетчерської) станції швидкої медичної допомоги - на 10 відсотків.

2.2.5. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації*, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги тощо, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян установлюються посадові оклади (у залежності від кількості осіб, які обслуговуються):

Кількість осіб 

Розміри посадових окладів (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

до 160 осіб 

417 

446 

від 161 до 320 

430 

460 

від 321 до 480 

441 

471 

від 481 до 640 

453 

484 

від 641 до 800 

464 

496 

понад 800 

477 

510 


____________
* У разі зайняття даної посади лікарем відповідної спеціальності, розмір схемного посадового окладу визначається за пунктом 2.2.1.

2.3. Визначення схемних посадових окладів середнього медичного персоналу

Посади 

Схемні посадові оклади (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

2.3.1. 

Сестри медичні, рентгенолаборанти, інструктори, медичні статистики, техніки зубні, гіпсові техніки - ортезисти; сестри з дієтичного харчування, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

369 

394 

першу кваліфікаційну категорію 

360 

385 

другу кваліфікаційну категорію 

346 

370 

без категорії 

334 

357 

2.3.2. 

Акушерки, сестри медичні: операційних, перев'язувальних, відділень (груп, палат) анестезіології та інтенсивної терапії, пологових будинків (відділень, палат), відділень (палат) новонароджених та недоношених дітей, станцій (відділень) швидкої медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, аудіометристи, оптометристи; помічники: санітарного лікаря, лікаря-епідеміолога, лікаря-паразитолога, ентомолога; фельдшери, лаборанти (фельдшери-лаборанти), медичні сестри загальної практики*, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

406 

434 

першу кваліфікаційну категорію 

381 

407 

другу кваліфікаційну категорію 

360 

385 

без категорії 

346 

370 

2.3.3. 

Зубні лікарі, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

406 

434 

першу кваліфікаційну категорію 

381 

407 

другу кваліфікаційну категорію 

360 

385 

без категорії 

334 

357 

2.3.4. 

Реєстратори медичні, дезінфектори 

321 

343 


____________
* Сестрам медичним, призначеним на посади сестер медичних загальної практики, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями "фельдшер", "фельдшер швидкої допомоги", "акушерка жіночої консультації", "медична сестра стаціонару", "медична сестра поліклініки", "медична сестра дитячого стаціонару", "медична сестра дитячої поліклініки".

2.3.5. Старшим: сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам, зубним технікам та іншим фахівцям схемні посадові оклади встановлюються за пунктом 2 з урахуванням відповідної кваліфікаційної категорії з підвищенням на 10 відсотків.

2.3.6. Керівникам закладів охорони здоров'я та їх структурних підрозділів із числа середнього медичного персоналу схемні посадові оклади встановлюються за пунктом 2.3 у залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розміру на 10 - 20 відсотків:

на 10 відсотків - при кількості посад середнього медичного персоналу згідно зі штатним розписом з урахуванням посади керівника до 3 одиниць (включно);

на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно);

на 20 відсотків - понад 10 одиниць.

2.3.7. Старшим сестрам медичним, медичним сестрам та медичним реєстраторам МСЕК та ЦМСЕ, що виїжджають у вихідні дні на засідання комісій поза місцем постійної роботи, доплата здійснюється за фактичний час роботи згідно з чинним законодавством.

2.4. Визначення схемних окладів молодшого медичного персоналу

Посади (професії) 

Схемні оклади (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

2.4.1. 

Молодші медичні сестри: операційних, перев'язувальних, палатні, з догляду за хворими 

300 

321 

2.4.2. 

Сестри-господині 

300 

321 

2.4.3. 

Молодші медичні сестри (санітарки-буфетниці, санітарки-ванниці, санітарки-прибиральниці та інші), інший молодший медичний персонал 

288 

308 


2.5. Схемні оклади працівників територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, відділень соціальної допомоги вдома і служб милосердя

Посади (професії) 

Схемні оклади (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

2.5.1. 

Фахівці із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома): 

  

  

провідний 

453 

484 

I категорії 

430 

460 

II категорії 

406 

434 

без категорії 

381 

407 

2.5.2. 

Соціальні працівники: 

  

  

першої кваліфікаційної категорії 

369 

394 

другої кваліфікаційної категорії 

346 

370 

без категорії 

321 

343 

2.5.3. 

Молодша сестра милосердя, соціальний робітник 

288 

308 


2.6. Визначення схемних посадових окладів керівних працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

з 01.04.2005 

2.6.1. 

Керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач) 

597 

570 

536 

499 

477 

2.6.2. 

Головна медична сестра (головний фельдшер) 

453 

430 

406 

393 

381 

2.6.3. 

Завідувач аптеки (структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу) 

  

  

  

  

  

провізор 

453 

430 

417 

406 

фармацевт 

417 

406 

393 

381 

2.6.4. 

Начальник планово-економічного відділу 

393 

381 

369 

360 

346 

2.6.5. 

Головні фахівці 

393 

381 

369 

360 

2.6.6. 

Керівник молочної фабрики - кухні 

406 

393 

381 

369 

360 

Завідувач молочної кухні 

381 

369 

360 

346 

334 

2.6.7. 

Начальники служб, відділів (крім планово-економічного відділу), начальник штабу цивільної оборони 

381 

369 

360 

346 

з 01.07.2005

2.6.1. 

Керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач) 

638 

609 

573 

533 

510 

2.6.2. 

Головна медична сестра (головний фельдшер) 

484 

460 

434 

420 

407 

2.6.3. 

Завідувач аптеки (структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу) 

  

  

  

  

  

провізор 

484 

460 

446 

434 

фармацевт 

446 

434 

420 

407 

2.6.4. 

Начальник планово-економічного відділу 

420 

407 

394 

385 

370 

2.6.5. 

Головні фахівці 

420 

407 

394 

385 

2.6.6. 

Керівник молочної фабрики - кухні 

434 

420 

407 

394 

385 

Завідувач молочної кухні 

407 

394 

385 

370 

357 

2.6.7. 

Начальники служб, відділів (крім планово-економічного відділу), начальник штабу цивільної оборони 

407 

394 

385 

370 


2.6.8. Заступникам керівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення схемні посадові оклади встановлюються на 5 - 15 відсотків нижче схемного посадового окладу відповідного керівника, визначеного за пунктом 2.6.1 (без підвищення за кваліфікаційну категорію):

заступникам керівника - лікарям - на 5 відсотків;

заступнику керівника з економічних питань - на 10 відсотків;

іншим заступникам - на 15 відсотків, головному бухгалтеру - на 10 - 15 відсотків. 

2.6.9. Керівникам лепрозоріїв, пунктів охорони здоров'я, лікарських амбулаторій схемний посадовий оклад установлюється з 01.04.2005 в розмірі 441 грн., керівникам жіночих консультацій, які не входять до складу інших лікувально-профілактичних закладів, - 453 грн., з 01.07.2005 в розмірі 471 грн. та 484 грн. відповідно.

2.6.10. Керівникам республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, міських міст Києва і Севастополя ЦМСЕ - головним експертам медико-соціальної експертизи республіки, області, міста схемний посадовий оклад установлюється з 01.04.2005 в розмірі 570 грн., з 01.07.2005 в розмірі 609 гривень.

2.6.11. Схемні посадові оклади керівних працівників закладів охорони здоров'я, фармацевтичних закладів та установ соціального захисту населення встановлюються відповідно до показників віднесення цих закладів до груп з оплати праці, які визначені в додатку 2, із підвищенням їх розмірів за кваліфікаційну категорію:

а) керівникам та їх заступникам - лікарям - за спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я", провізорам - за спеціальністю "провізор-організатор", які мають:

  

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

вищу кваліфікаційну категорію 

на 130 грн. 

на 139 грн. 

першу кваліфікаційну категорію 

на 93 грн. 

на 99 грн. 

другу кваліфікаційну категорію 

на 70 грн. 

на 75 грн. 


б) керівникам із числа середнього медичного (фармацевтичного) персоналу та головним медичним сестрам, які мають:

  

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

вищу кваліфікаційну категорію 

на 82 грн. 

на 88 грн. 

першу кваліфікаційну категорію 

на 53 грн. 

на 57 грн. 

другу кваліфікаційну категорію 

на 25 грн. 

на 27 грн. 


2.7. Схемні посадові оклади працівників аптечних закладів

Посади 

Схемні посадові оклади (грн.), які встановлюються 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

2.7.1. 

Старший провізор, провізор контрольно-аналітичної лабораторії, провізор-аналітик, робота якого пов'язана з перевірками підвідомчої мережі, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

524 

560 

першу кваліфікаційну категорію 

477 

510 

другу кваліфікаційну категорію 

441 

471 

без категорії 

406 

434 

2.7.2. 

Провізори, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

477 

510 

першу кваліфікаційну категорію 

441 

471 

другу кваліфікаційну категорію 

417 

446 

без категорії 

393 

420 

2.7.3. 

Провізор-інтерн 

381 

407 

2.7.4. 

Фармацевти, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

406 

434 

першу кваліфікаційну категорію 

381 

407 

другу кваліфікаційну категорію 

360 

385 

без категорії 

346 

370 

2.7.5. 

Лаборанти контрольно-аналітичної лабораторії, які мають: 

  

  

вищу кваліфікаційну категорію 

369 

394 

першу кваліфікаційну категорію 

360 

385 

другу кваліфікаційну категорію 

346 

370 

без категорії 

334 

357 

2.7.6. 

Продавець оптики 

310 

331 

2.7.7. 

Молодший фармацевт, продавець кіоску 

300 

321 

2.7.8. 

Фасувальник-пакувальник, молодша медична сестра-мийниця 

288 

308 

2.7.9. 

Молодша медична сестра-мийниця, яка використовує дезінфекційні засоби 

300 

321 


2.7.10. Посадові оклади провізорів, які зайняті винятково інформаційною роботою, встановлюються на 5 відсотків вище посадового окладу провізора з відповідною кваліфікаційною категорією.

2.8. Схемні посадові оклади керівних працівників аптечних закладів (крім баз, складів)

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

з 01.04.2005 

2.8.1. 

Керівник (завідувач) 

477 

453 

430 

417 

406 

2.8.2. 
 
 

Завідувач відділу: 

  

  

  

  

  

провізор 

430 

406 

393 

фармацевт 

406 

381 

369 

2.8.3. 

Начальник господарського відділу 

360 

334 

з 01.07.2005 

2.8.1. 

Керівник (завідувач) 

510 

484 

460 

446 

434 

2.8.2. 
  
  

Завідувач відділу: 

  

  

  

  

  

провізор 

460 

434 

420 

фармацевт 

434 

407 

394 

2.8.3. 

Начальник господарського відділу 

385 

357 


2.8.4. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів установлюються з 01.04.2005 в розмірі 360 грн. - для провізорів, 346 грн. - для фармацевтів, з 01.07.2005 - в розмірі 385 грн. та 370 грн. відповідно.

При обсязі робіт аптечного пункту, коли товарообіг відповідає III групі з оплати праці, посадові оклади завідувачів аптечних пунктів - провізора, фармацевта встановлюються на 15 та 20 відсотків нижче посадового окладу керівника аптечного закладу.

2.8.5. Завідувачу кіоску з обсягом річного планового товарообігу на наступний рік нижче ніж 30 тис. грн. установлюється схемний посадовий оклад з 01.04.2005 у розмірі 334 грн. та з 01.07.2005 - 357 грн. (перерахунок показників у додатку 2).

2.8.6. Посадові оклади керівних працівників аптечних закладів, обсяг роботи яких перевищує удвічі показники щодо I групи з оплати праці, установлюються на 10 відсотків вище, а при перевищенні показників утричі - на 15 відсотків вище розмірів окладів, визначених у пунктах 2.8.1 - 2.8.3.

2.8.7. Посадові оклади керівних працівників Центральної районної аптеки (далі - ЦРА): завідувача ЦРА, його заступників, головного бухгалтера ЦРА, його заступника, завідувачів відділів та їх заступників, які здійснюють постачання аптек усього району, встановлюються за пунктом 8 з підвищенням:

на 10 відсотків - при прикріпленні до ЦРА від 5 до 15 аптек;

на 15 відсотків - при прикріпленні до ЦРА понад 15 аптек.

2.9. Схемні посадові оклади працівників аптечних баз, складів

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

з 01.04.2005 

2.9.1. 

Завідувач 

499 

477 

453 

441 

430 

2.9.2. 

Завідувач відділу: 

  

  

  

  

  

провізор 

441 

430 

417 

406 

393 

фармацевт 

430 

417 

406 

393 

381 

2.9.3. 

Начальник планово-економічного відділу 

393 

381 

2.9.4. 

Начальники (завідувачі) інших відділів 

381 

369 

360 

346 

334 

з 01.07.2005 

2.9.1. 

Завідувач 

533 

510 

484 

471 

460 

2.9.2. 

Завідувач відділу: 

  

  

  

  

  

провізор 

471 

460 

446 

434 

420 

фармацевт 

460 

446 

434 

420 

407 

2.9.3. 

Начальник планово-економічного відділу 

420 

407 

2.9.4. 

Начальники (завідувачі) інших відділів 

407 

394 

385 

370 

357 


2.9.5. Схемні посадові оклади керівників баз спецмедпостачання

Посади 

Центральна база спецмедпостачання (грн.) 

Інші бази спецмедпостачання за групою з оплати праці (грн.) 

II 

Версия для печати

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.