Суббота, 23 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

НАКАЗ від 27 вересня 2005 року N 46/499 Про створення Координаційної ради з питань реалізації наукової частини Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки

 АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 вересня 2005 року N 46/499

Про створення Координаційної ради з питань реалізації наукової частини Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1403 "Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки", спільного наказу МОЗ та АМН України від 29.12.2001 N 538/95 "Про затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки" наказуємо:

1. Затвердити склад Координаційної ради з питань реалізації наукової частини Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки (додаток N 1).

2. Затвердити Положення про Координаційну раду (додаток N 2).

3. Інституту гематології та трансфузіології АМН України забезпечити наукове та організаційно-методичне керівництво щодо реалізації наукової частини Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на віце-президента АМН України Л. Г. Розенфельда та заступника Міністра охорони здоров'я України В. О. Рибчука.

 

Президент Академії
медичних наук України 

 
О. Ф. Возіанов 

Міністр охорони
здоров'я України 

 
М. Є. Поліщук 


 

Додаток N 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом АМН та МОЗ України
від 27 вересня 2005 р. N 46/499 


СКЛАД
Координаційної ради з питань реалізації наукової частини Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки

N п/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Посада, науковий ступінь, вчене звання 

Телефон 

1. 

Рибчук Віктор Олександрович 

Заступник Міністра охорони здоров'я України - співголова 

226-25-54 

2. 

Перехрестенко Петро Михайлович 

Директор Інституту гематології та трансфузіології АМН України, д-р мед. наук, проф. - співголова 

440-27-44 

3. 

Ісакова Людмила Михайлівна 

Заступник директора з наукової роботи Інституту гематології та трансфузіології АМН України, д-р мед. наук, ст. наук. співроб. - заступник голови 

440-30-88 

4. 

Назарчук Лідія Василівна 

Головний науковий співробітник відділу організації трансфузіологічної та гематологічної допомоги Інституту гематології та трансфузіології АМН України, д-р мед. наук, ст. наук. співроб. - відповідальний секретар 

440-30-11 

5. 

Волосовець Олександр Петрович 

Заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти і науки - начальник відділу освіти і науки МОЗ України 

253-11-83 

6. 

Глухенька Галина Тимофіївна 

Завідувач лабораторії кріоконсервування гемопоетичних клітин Інституту гематології та трансфузіології АМН України, канд. мед. наук, ст. наук. співроб. 

440-31-55 

7. 

Захаренко Олексій Станіславович 

Завідувач лабораторії профілактики СНІД та СНІД-асоційованих інфекцій у службі крові Інституту гематології та трансфузіології АМН України 

440-44-79 

8. 

Лазоришинець Василь Васильович 

Начальник лікувально-організаційного управління АМН України, д-р мед. наук, проф. 

482-29-72 

9. 

Логінський Володимир Євстахієвич 

Заступник директора з наукової роботи Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України, д-р мед. наук, проф. 

38-32-51 

10. 

Новак Василь Леонідович 

Директор Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України, д-р мед. наук, проф. 

38-32-47 

11. 

Павлюк Раїса Пантелеймонівна 

Провідний науковий співробітник групи імуногематології Інституту гематології та трансфузіології АМН України, канд. мед. наук, ст. наук. співроб. 

440-30-44 

12. 

Петрашенко Петро Романович 

Головний спеціаліст відділу освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України 

253-24-44 

13. 

Суховій Михайло Вікторович 

Завідувач відділення хірургічної гематології та гемостазіології Інституту гематології та трансфузіології АМН України, д-р мед. наук, ст. наук. співроб. 

440-75-66 

14. 

Тимченко Анатолій Сергійович 

Завідувач лабораторії проблем виробничої трансфузіології Інституту гематології та трансфузіології АМН України, д-р мед. наук, ст. наук. співроб. 

440-31-22 

15. 

Федоровська Олена Олексіївна 

Завідувач лабораторії мікробіології та проблем антиінфекційного імунітету Інституту гематології та трансфузіології АМН України, д-р біол. наук, проф. 

440-44-79 

16. 

Щербинська Алла Михайлівна 

Директор Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, д-р мед. наук, проф. 

275-46-17 

17. 

Ярошевський Віктор Степанович 

Головний спеціаліст відділу супроводу державних програм Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України 

253-49-16 


 

Додаток N 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом АМН та МОЗ України
від 27 вересня 2005 р. N 46/499 


ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань реалізації наукової частини Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки

1. Координаційна рада є постійно діючим координаційним органом, створеним АМН України для виконання постанови Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2001 року N 1403 "Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки", спільного наказу МОЗ та АМН України від 29.12.2001 р. N 538/95 "Про затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки" (далі - Координаційна рада та Програма).

2. Положення про Координаційну раду та склад Ради затверджується наказом АМН України.

3. Основні завдання Координаційної ради:

- координація виконання наукової частини Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки;

- внесення пропозицій щодо планування науково-дослідних робіт відповідно до питань Програми;

- забезпечення виконання наукової частини Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки;

- надання інформації щодо виконання Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки Академії медичних наук та Міністерству охорони здоров'я України.

4. Координаційна рада відповідно до покладених завдань:

- проводить експертизу цільових проектів НДР (розробок) та конкурсний відбір їх виконавців, готує пропозиції щодо обсягів фінансування програми, розглядає проміжні та кінцеві звіти виконання програми, подає мотивовані пропозиції щодо припинення виконання окремих науково-дослідних робіт та включення до складу програми нових проектів (розробок), готує і подає до АМН та МОЗ України узагальнену інформацію стосовно ходу виконання Програми;

- співпрацює з Міністерством охорони здоров'я України з питань виконання цільових наукових досліджень; з актуальних питань Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки з метою задоволення потреб населення України в якісних компонентах та препаратах крові;

- аналізує стан реалізації виконання наукової частини Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки та надає свої пропозиції до АМН та МОЗ України щодо удосконалення її виконання;

- щороку вносить пропозиції до проекту Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення реалізації Програми.

5. Координаційна рада має право:

- утворювати, в разі потреби, тимчасові робочі та експертні групи;

- залучати фахівців лікувальних і наукових закладів до розгляду питань щодо реалізації відповідних завдань Програми;

- надсилати до установ - виконавців завдань Програми запити стосовно інформації про хід виконання окремих завдань.

6. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

7. Організаційна форма роботи Координаційної ради - засідання, що проводяться один раз на три місяці (в разі потреби - частіше). Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні Ради і оформлюються протоколом.

8. Організаційне, технічне та інше забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює адміністрація Інституту гематології та трансфузіології АМН України.

____________

 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.