Вторник, 19 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

НАКАЗ від 7 жовтня 2005 року N 523 Про затвердження галузевої статистичної звітної форми N 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та інструкцій щодо її заповнення і контролю

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 жовтня 2005 року N 523

Про затвердження галузевої статистичної звітної форми N 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та інструкцій щодо її заповнення і контролю

З метою вдосконалення галузевої статистичної звітності служби крові наказую:

1. Затвердити:

1.1. Галузеву статистичну звітну форму N 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" (додаток 1).

1.2. Інструкцію щодо складання звіту центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу (установи), лікарні, яка проводить заготівлю крові (додаток 2).

1.3. Інструкцію щодо контролю статистичних звітів закладів та установ служби крові і порядку проведення аналізу їх діяльності (додаток 3).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації забезпечити:

2.1. Впровадження зазначеної форми та інструкцій до 01.12.2005 року.

2.2. Своєчасне тиражування та доставку бланків облікової звітної форми та інструкцій, затверджених підпунктами 1.1, 1.2, 1.3 цього наказу, відповідним закладам, що перебувають у сфері управління МОЗ України.

3. Вважати такими, що втратили чинність, форму N 39-здоров "Звіт станції (відділення) переливання крові, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та Інструкції щодо її заповнення і контролю (пункт 3 наказу МОЗ України від 29.09.99 р. N 237).

4. Начальнику Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України Голубчикову М. В. забезпечити територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики зразками зазначеної форми та інструкцій щодо її заповнення і контролю.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра 

С. М. Ханенко 


 

Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 7 жовтня 2005 р. N 523 


ГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми документа за ДКУД 

Організації-складача - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Території за КОАТУУ 

Галузі за ЗКГНГ 

Виду економічної діяльності за КВЕД 

Форми власності за КФВ 

Організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ 

Міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ 

Вищестоящої організації-
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 

 

КС 

10 

11 


Кому подається (назва і поштова адреса одержувача)
_________________________________________
_________________________________________

Ким подається (назва і поштова адреса закладу)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Форма власності ________________________ 

Форма N 39-здоров 

  

Поштова-річна

Подають:

1. Відділення трансфузіології лікувального закладу (лікарні, які проводять заготівлю крові) - головному лікарю центральної районної (міської) лікарні - 5 січня;

2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні зведений звіт - Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, органу управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (обласним (міським) центрам крові) - в установлений строк;

3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (обласні (міські) центри крові) зведений звіт - Інституту гематології та трансфузіології АМН України - в установлений строк;

4. Інститут гематології та трансфузіології АМН України зведений звіт - Міністерству охорони здоров'я України - в установлений строк. 


Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові, за ____ рік

Оснащеність

Таблиця 900

Найменування 

Номер рядка 

Кількість, шт. 

Об'єм, л 

А 

Б 

Апарат для автоматичного плазмаферезу 

 

Х 

Фракціонатор крові 

 

Х 

Реактор 

 

 

Фракційний стіл 

 

Х 

Сунерцентрифуга 

 

Х 

Рефрижераторна центрифуга з хрестоподібним ротором 

 

Х 

Низькотемпературний прилавок 

 

 

Побутовий холодильник 

 

Х 

Сублімаційна установка 

 

Х 

Мікрофільтраційна установка 

10 

 

Х 

Ультрафільтратор 

11 

 

Х 

Хроматограф 

12 

 

Х 

Лабораторія полімеразної ланцюгової реакції 

13 

 

 


Штати на кінець звітного року

Таблиця 1000

Найменування показника 

Номер рядка 

Кількість посад в цілому по закладу 

Фізичні особи  

штатні 

зайняті 

основні працівники 

з них зайняті неповний робочий день 

А 

Б 

Лікарі 

 

 

 

 

Спеціалісти з вищою немедичною освітою 

 

 

 

 

Середній медичний персонал 

 

 

 

 

Молодший медичний персонал 

 

 

 

 

Провізори 

 

 

 

 

Інженери 

 

 

 

 

Інший персонал 

 

 

 

 

Всього (сума рядків 1 - 7) 

 

 

 

 

Загальна кількість посад, які зайняті у заготівлі крові, компонентів, стандартної сироватки 

Х 

 

Х 

Х 

Загальна кількість посад, які зайняті у виготовленні препаратів крові 

10 

Х 

 

Х 

Х 

Кількість виїзних бригад 

11 

 

Х 

Х 

Х 


Донори, кроводачі і плазмодачі

Таблиця 2000

Найменування показника 

Номер рядка 

 

А 

Б 

Кількість активних донорів 

 

Кількість донацій активних донорів 

 

Кількість донорів резерву 

 

Кількість донацій донорів резерву 

 

Загальна кількість донорів (активних, резерву)

 

із цієї кількості 

 

 

первинних донорів 

 

донорів плазми 

 

із них: імунних донорів 

 

ізоімунних донорів 

 

донорів клітин крові 

10 

 

Загальна кількість донацій донорів (активних, резерву) 

11 

 

Загальна кількість кроводач (без урахування плазмодач) 

12 

 

у тому числі від донорів резерву 

13 

 

Загальна кількість плазмодач 

14 

 

у тому числі від донорів резерву 

15 

 

Кількість плазмодач при однократному плазмаферезі 

16 

 

Кількість плазмодач при двократному плазмаферезі 

17 

 

Кількість плазмодач апаратним плазмаферезом 

18 

 


Заготівля плазми

Таблиця 3000

Найменування показника 

Номер рядка 

Всього 

Без урахування браку 

А 

Б 

Одержано плазми, всього, л 

 

 

у тому числі: з консервованої крові, л 

 

 

з консервованої крові, % 

 

 

методом плазмаферезу, л 

 

 

методом плазмаферезу, % 

 

 

методом мануального плазмаферезу, л 

 

 

методом апаратного плазмаферезу, л 

 

 

Середня доза плазми при однократному плазмаферезі, мл 

 

Х 

Середня доза плазми при двократному плазмаферезі, мл 

 

Х 

Середня доза плазми при автоматичному плазмаферезі, мл 

10 

 

Х 

Вихід плазми із 1 л консервованої крові, мл 

11 

 

Х 

Вихід плазми із 1 л консервованої крові, % 

12 

 

Х 


Карантинізація плазми

Таблиця 3001

Найменування 

Номер рядка 

Всього на карантинізації 

Видано 

Забраковано в процесі карантинізації 

Залишок на кінець звітного року 

залишок на початок звітного року 

закладено на карантинізацію 

в ЛПЗ 

на виготовлення препаратів 

А 

Б 

Плазма, л 

 

 

 

 

 

 


Заготівля крові

Таблиця 3002

Найменування показника 

Номер рядка 

Всього 

Без урахування браку 

А 

Б 

Заготовлено донорської крові без гемоконсерванту, л 

 

 

Середня доза кроводачі, мл 

 

Х 

Заготовлено крові без гемоконсерванту від донорів резерву, л 

 

 


Використання донорської крові

Таблиця 3003

Види продукції 

Номер рядка 

Залишок на початок звітного року 

Надходження 

Витрата 

Заготовлено 

одержано з інших закладів 

видано в лікувальні заклади для трансфузій 

на виготовлення компонентів, препаратів та імунологічних стандартів 

на бак. контроль 

А 

Б 

Кров консервована, л 

 

 

 

 

 

 

Кров без гермоконсерванту, л 

Х 

 

 

Х 

 

Х 


Види продукції 

Номер рядка 

Витрата 

Залишок на кінець звітного року 

на лабораторні дослідження 

видано в інші заклади 

брак 

списано по закінченні терміну зберігання 

А 

Б 

10 

11 

Кров консервована, л 

Х 

 

 

 

 

Кров без гемоконсерванту, л 

 

 

 

 

Х 


Одержання компонентів крові

Таблиця 3004

Види сировини 

Номер рядка 

Залишок на початок звітного року 

Надходження 

виготовлено крові 

у тому числі методами 

спонтанного зсідання еритроцитів 

центрифугування 

сепарування (жорстке центрифугування) 

плазма- (цито)- ферезу 

А 

Б 

Вритроцитна маса, л 

 

 

 

 

 

 

Плазма (сироватка) крові, л 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

антистафілококова 

 

 

 

 

 

 

протиправцева 

 

 

 

 

 

 

антирезус 

 

 

 

 

 

 


Використання компонентів крові

Таблиця 3005

Види сировини 

Номер рядка 

Використано в завершальному виробництві 

Видано в інші заклади для переробки 

Брак 

Списано з закінченням терміну зберігання 

Залишок на кінець звітного року 

на компоненти крові 

на імуно-
логічні стандарти 

на препарати крові 

Всього 

в тому числі альбумін (амінокровін) 

А 

Б 

Еритроцитна маса, л 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плазма (сироватка) крові, л 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антистафілококова 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

протиправцева 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

аптнрезус 

 

Х 

 

 

 

 

 

 


Причини браку донорської крові та її компонентів

Таблиця 3006

Найменування 

Номер рядка 

Всього забраковано 

Забраковано з причин виявлення 

АЛТ 

Білірубін 

Бактеріальна забрудненість 

Інші причини 

поверхневого антигену вірусу гепатиту B (HBV) 

антитіл до 

вірусу гепатиту C (HCV) 

ВІЛ 1/2 

блідої спірохети 

А 

Б 

Кров, л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еритроцитна маса, л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плазма (сироватка) крові, л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у числі після 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карантинізації, л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Виробництва компонентів і препаратів крові та їх використання

Таблиця 3007

Види продукції 

Номер рядка 

Залишок на початку звітного року 

Виготовлено продукції, придатної для лікувальних цілей 

Одержано з інших закладів 

Видано лікувально-профілактичним закладам 

Видано в інші заклади 

Списано з різних причин 

Залишок на кінець звітного року 

А 

Б 

Еротроцитна маса, л 

 

 

 

 

 

 

 

Заморожена еритроцитна маса, доз (1 доза - 125 мл) 

 

 

 

 

 

 

 

Еритроцитна маса, збіднена лейкоцитами та тромбоцитами, л 

 

 

 

 

 

 

 

Відмиті розморожені еротроцити, л 

 

 

 

 

 

 

 

Лейкоцитна маса, доз 

 

 

 

 

 

 

 

Тромбоцити:
- концентрат (з 500 мл консервованої крові), доз 

 

 

 

 

 

 

 

- аферезні тромбоцити, доз 

 

 

 

 

 

 

 

Суха плазма, л 

 

 

 

 

 

 

 

Свіжозаморожена плазма, л 

 

 

 

 

 

 

 

Антистафілококова плазма суха, л 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Антистафілококова плазма морожена, л 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Розчин альбуміну 10 %-ний, л 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Протеїн, л 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Кріопреципітат сухий, доз 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Кріопреципітат заморожений, доз 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Фібриноген, г 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Тромбін, доз 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Губка гемостатична, шт. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

Плівка фібринна ізогенна, шт. 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Полібіолін, доз (1 доза - 0,5 г) 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Імуноглобулін нормальний людини, доз (1 доза 1,5 мл) 

21 

 

 

 

 

 

 

 

Імуноглобулін анти-резус Rh0/D людини, доз (1 доза 2 мл з титром 1:512, 1:1000 або 1 мл з титром 1:2000 і вище) 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Імуноглобулін антистафілококовий людини рідкий, доз (1 доза - 3 мл або 5 мл 100 МО) 

23 

 

 

 

 

 

 

 

Імуноглобулін протигрипозний людини, доз (1 доза 1,0 мл) 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Імуноглобулін протиправцевий людини, доз (1 доза 3 мл або 5 мл 250 МО) 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Імуноглобулін людини проти вірусу простого герпесу (герпебін), доз (1 доза - 1 мл з титром не менше 1:2560) 

26 

 

 

 

 

 

 

 

Імуноглобулін людини проти цитомегаловірусу (цитобіон), доз (1 доза - 1 мл не менше 50 МО) 

27 

 

 

 

 

 

 

 

Імуноглобулін людини проти вірусу Епштейна-Бара (вірабін), доз (1 доза - 1 мл з титром не менше 1:5120) 

28 

 

 

 

 

 

 

Імуноглобулін людини проти токсоплазми (токсобін), доз (1 доза - 1 мл не менше 1000 МО) 

29 

 

 

 

 

 

 

 

Сироватка "Глюнат", л 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартні сироватки для визначення:
- групи крові АВО, л 

31 

 

 

 

 

 

 

 

вірус-фактора, л 

32 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартні еритроцити, л 

33 

 

 

 

 

 

 

 

Амінокровін (Інфузамін), л 

34 

 

 

 

 

 

 

 

Глюгіцир, л 

35 

 

 

 

 

 

 

 


Причини відведення від донорства

Таблиця 3008

Найменування 

Номер рядка 

Всього відведено осіб 

Відведено з причин виявлення 

АЛТ 

Білірубін 

Гематологічні показники 

Інші причини 

поверхневого антигену вірусу гепатиту B (HBV) 

антитіл до 

вірусу гепатиту C (HCV) 

Віл 

блідої спірохети 

А 

Б 

Кількість донорів 

 

Версия для печати

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.