Вторник, 19 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

ЛИСТ від 19.09.2005 р. N 12.01-06/364 Щодо вимог до заповнення окремих форм квартальних фінансових звітів за 2005 рік в системі "БЕСТ-ЗВІТ"

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ЛИСТ

від 19.09.2005 р. N 12.01-06/364

Керівникам фінансових служб та головним бухгалтерам установ, закладів та організацій, підпорядкованих МОЗ України 


Щодо вимог до заповнення окремих форм квартальних фінансових звітів за 2005 рік в системі "БЕСТ-ЗВІТ"

Згідно з Інструкцією про порядок складання фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженої відповідним наказом Державного казначейства України від 31.03.2005 N 58 (далі - Інструкція), із змінами, внесеними наказом ДКУ від 29.04.2005 N 80, МОЗ України надає рекомендації щодо порядку заповнення окремих форм квартальних фінансових звітів за 2005 рік. Зазначені рекомендації надаються з відповідними коментарями щодо їх реалізації в системі "БЕСТ-ЗВІТ".

1. Квартальна фінансова звітність за 2005 рік готується установами, організаціями та закладами в системі "БЕСТ-ЗВІТ" та подається до МОЗ України як в паперовому, так і в електронному вигляді. Звіт в електронному вигляді в форматі системи "БЕСТ-ЗВІТ" (файли *.zvb) попередньо надсилається електронною поштою в незашифрованому вигляді на адресу zvit@moz.gov.ua та надається на дискеті разом з паперовим варіантом звіту.

В системі "БЕСТ-ЗВІТ":

Уважно стежте за тим, щоб під час заповнення форм звітності був обраний необхідний період (для звіту за 3 квартал 2005 рік - "III квартал"). Форми звіту вводяться послідовно, в порядку збільшення номерів форм (форма 1 "Баланс", форма 2д "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" і т. д.), при цьому буде забезпечено правильне перенесення вхідних залишків та інших даних. Уважно стежте за правильністю вибору кодів класифікацій під час виконання функції "Додати класифікації". На відміну від попередніх звітів, за 3 квартал 2005 року не передбачається використання КПКВ з приміткою. Так, КПКВ вигляду "2301250_натуральна", "2301070_інтерни", "2301080_вітчизняні" використовувати ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Замість зазначених вище КПКВ використовуйте коди "2301250", "2301070" та "2301080". Одержувачі бюджетних коштів надають форму N 1 "Баланс" за кодом '9' (цифра дев'ять). Всі інші установи надають форму N 1 "Баланс" за кодом '...' (три крапки). Застосовувати розпорядникам коштів у формах, що не передбачають розподіл по КПКВ (форма 1, додаток 11, додаток 13) замість коду '...' інші коди ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Зазначені помилки були допущені установами:

Комітет з контролю за наркотиками - (Баланс, дод. 13 за кодом... 2301010, а треба "...").

Дитячий санаторій "Зміна" - (Баланс, дод. 11, 13 за кодом 230, а треба"...").

Санаторій "Іскра" - (Баланс, дод.11, 13 за кодом...2301190, а треба"...").

СЕС ОБ. З ОРР МОЗУ м. Кузнецовськ - (Баланс, дод. 13 за кодом... 2301250, а треба "...").

2. Уважно слідкуйте за правильністю вибору коду програмної класифікації. Наприклад, СМСЧ 19 по формах 4-1д, 4-2д, 7д-зап, 7д-спец. введено КПКВ 2301010, а треба "2301110". Коли установа має декілька програм, то також уважно виберіть КПКВ, але без найменування та додайте реєстри форм 2д "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", форм 4д "Звіт про надходження та використання власних надходжень", форм 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ".

В системі "БЕСТ-ЗВІТ":

В контекстному меню (виділити в переліку форм рядок з відповідною зведеною формою 2д, 4д або 7д та натиснути праву клавішу миші) з пункту "Аналітичні розрізи" вибрати "Реєстр Ф-Хд 2005" (де X - відповідно 2, 4 або 7).

3. Стосовно заповнення звітів про виконання плану по штатах і контингентах в системі "БЕСТ-ЗВІТ" нагадуємо, що усі форми 3 (крім 3 - 19) створюються у групи форм "МОЗ України - звітність", а саме:

а) "Ф.3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ" (код форми F31M0Z01) заповнюється науково-дослідними установами окремо по кожному з наявних кодів програмної класифікації видатків (відповідно КПКВ 2301020, 2301030, 2301040,2301050,2301060, 2301410 та 2301420);

б) "Ф.3-2 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів" заповнюється закладами освіти (відповідно КПКВ 2301070 та 2301080) за такою схемою:

N
з/п 

Код форми 

Нове найменування форми 

Розрахункові графи 

F3201Z02 

Форма 3-2.оз. 1 (заг. ф.), підготовка 

гр. 3 = гр. 5 + гр. 13, гр. 4 = гр. 6 + гр. 14,
гр. 5 = гр. 7 + гр. 9 = гр. 11, гр. 6 = гр. 8 + гр. 10 + гр. 12, 
гр. 13 = гр. 15 + гр. 17, гр. 14 = гр. 16 + гр. 18
- схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою
- блок "Ш Разом студенти (учні, слухачі)" розділу А "Виконання плану..." розраховується шляхом складання відповідних показників блоків I та II 

F3201S02 

Форма 3-2.оз. 1 (спец. ф.), підготовка 

F3202Z02 

Форма 3-2.оз. 2 (заг. ф.), підвищення 

- схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою 

F3202S02 

Форма 3-2,оз. 2 (спец, ф.), підвищення 

F3203S03 

Форма 3-2.оз. 3 (спец. ф.), підготовчі курси 

- схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою 

F3210Z03 

Форма 3-2 (заг. фонд, у т. ч. сироти) 

- схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою 

F32DB03 

Довідка до розділу Б "Інші показники" ф. 3-2 

- схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою 


в) "Ф.3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення" (код форми F3_402) - заповнюється закладами охорони здоров'я по кожному з наявних кодів програмної класифікації (КПКВ 2301100, 2301110, 2301170, 2301180, 2301190, 2301200, 2301230, 2301250, 2301340, 2301350 та 2304020);

г) "Ф.3-8 Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах" заповнюються закладами підготовки та підвищення кваліфікації (КПКВ 2301070, 2301080) та науково-дослідними установами, що здійснюють підготовку наукових кадрів (КПКВ 2301050, а саме: УкрНДІ соц. і суд. псих. та наркології; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології; Укр. НДІ медсоцпроблем інвалідності; УНПЦ екстреній меддопомоги і катастроф) та мають видатки по цьому коду за КЕКВ 1342 "Стипендії", окремо по загальному та спеціальному фондах за такою схемою:

N
п/п 

Код форми 

Нове найменування форм 

Розрахункові графи 

F38MZZ02 

Форма 3-8.оз. (заг. фонд) 

гр. 3 = гр. 5 + гр. 7, гр. 4 = гр. 6 + гр. 8 - схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою 

F38MZS02 

Форма 3-8.оз. (спец. фонд) 


4. Форма 3-19 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і установ" в системі "БЕСТ-ЗВІТ" створюється у групи форм "Держказначейство - квартальна звітність" (F3_1901) та заповнюється:

• за загальним фондом - методичні кабінети (КПКВ 2301090);

• за спеціальним фондом: організації, установи та заклади, що мають штатні одиниці, які утримуються за рахунок спеціального фонду (в тому числі заклади, перераховані в попередньому абзаці).

Висновки та рекомендації:

1. Звертаємо особливу увагу на те, що фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів в обов'язковому порядку повинна візуватися у відповідному територіальному відділенні Державного казначейства з проставленням підпису, печатки або штампа на кожному звіті. Не завізовані в органах Держказначейства фінансові звіти до розгляду не приймаються за виключенням розпорядників (одержувачів) коштів, яким підпорядковані розпорядники бюджетних коштів 3-го рівня (одержувачі бюджетних коштів), що обслуговуються різними УДК, а саме:

• Товариство Червоного Хреста України;

• Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів;

• Центральна СЕС на залізничному транспорті;

• Центральна СЕС на водному транспорті;

• Центральна база спеціалізованого медичного постачання.

Зазначені розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів до фінансової звітності по мережі підпорядкованих установ додатково надають реєстри форм N 2д, N 4-1д, N 4-2д, N 7д-заг.фонд та N 7д-спец. фонд.

При цьому зведена фінансова звітність, що надається СЕС АР Крим, обласними СЕС, СЕС міст Київ та Севастополь, підлягає обов'язковому візуванню у відповідних управліннях Державного казначейства, і без відповідних віз розглядатися не буде.

З метою забезпечення ідентичності звітів, що подаються до органів Держказначейства та головного розпорядника (МОЗ України), Міністерство рекомендує здійснювати звірку завізованих органами Держказначейства звітів з даними, внесеними до електронної бази даних відповідного органу Держказначейства.

2. Звірка показників фінансового звіту відтепер включає також звірку залишків коштів на початок року, зазначених в поточному звіті, з відповідними залишками, що наводилися в попередньому періоді по формах N 1 "Баланс" та N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ". Звертайте при цьому увагу на:

• правильність кодів класифікацій (програмної та інших);

• правильність заповнення форм 4 (порядок заповнення форм 4 дивися у попередніх листах МОЗ);

• відповідність показників вимогам інструкції щодо їх зіставлення.

3. Державне казначейство України внесло зміни та доповнення до інструктивних бухгалтерських документів:

а) Наказом ДКУ від 08.08.2005 N 138 внесено зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління ДКУ від 10.12.99 N 114 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183.

б) Наказами ДКУ від 21.02.2005 N 30 та від 08.08.2005 N 137 внесено зміни до Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом ДКУ від 17.07.2000 N 64 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 459/4680:

• пояснення до рахунку "Нематеріальні активи" по субрахунку 121 "Авторські та суміжні з ними права".

в) Листом ДКУ від 28.07.2005 N 07-06/1473-6404 надано роз'яснення до форми 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ" по спеціальному фонду:

• рядок 10 "Доходи";

• графа 6 "Дебіторська заборгованість на звітну дату - усього, з неї прострочена";

• графа 15 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, усього - з неї термін оплати якої не настав".

г) Листом ДКУ від 28.07.2005 N 07-06/1474-6405 надано роз'яснення до форми 4-1д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" та 4-2д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" про рядок "надходження" і "фінансування".

д) Листом ДКУ від 01.08.2005 N 07-13-3/1492 надано роз'яснення до форм 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ":

• кредиторська заборгованість на початок року - всього;

• кредиторська заборгованість на звітну дату - всього.

За наказами про зміни та доповнення, за листами про надання роз'яснень звертайтеся до відділень Державного казначейства або шукайте електронні версії зазначених документів на веб-сайті Верховної Ради України (сторінка пошуку http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi).

Нагадуємо, що термін подання квартального фінансового звіту встановлено листом Міністерства охорони здоров'я від 05.04.2005 за N 12.01-06/159.

 

Директор Департаменту економіки
фінансів та майнових відносин 

 
Л. І. Карамушка 


 

Надруковано:
"Провізор",
N 19, жовтень, 2005 р.

 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.