Вторник, 19 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

НАКАЗ від 24 червня 2005 року N 309 Про організаційні заходи МОЗ України щодо виконання доручення Прем'єр-міністра України від 07.06.2005 N 29332/0/1-05

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 червня 2005 року N 309

Про організаційні заходи МОЗ України щодо виконання доручення Прем'єр-міністра України від 07.06.2005 N 29332/0/1-05

З метою забезпечення виконання доручення Прем'єр-міністра України від 07.06.2005 N 29332/0/1-05 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2005 N 411 "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік" наказую:

1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я України на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 07.06.2005 N 29332/0/1-05 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2005 N 411 "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік" (далі - План заходів, додається).

2. Директорам департаментів, керівникам структурних підрозділів МОЗ України забезпечити виконання заходів у встановлені терміни.

3. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра охорони здоров'я відповідно до функціональних обов'язків забезпечити контроль за виконанням Плану заходів.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

М. Є. Поліщук 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 24 червня 2005 р. N 309 


План заходів
Міністерства охорони здоров'я України на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 07.06.2005 N 29332/0/1-05 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2005 N 411 "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік"

 

Зміст заходу 

Термін виконання 

Виконавці 

1. 

До пункту 2 доручення

Забезпечити складання проекту Державного бюджету України на 2006 рік з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2005 N 411 "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік" і подати до Міністерства фінансів у встановлені строки. 

20.08.2005 

Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами, Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню, Департамент кадрової політики, освіти і науки, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Управління організації санаторно-курортного лікування, ДП Укр. ІОЦ МОЗ України. 

2. 

До пункту 3 доручення

У тижневий термін подати до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів пропозиції щодо:

- встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для усіх демографічних груп, виходячи з динаміки споживчих цін;

- поетапного наближення у 2006 році мінімальної заробітної плати до рівня 80 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. 

14.06.2005 

Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами. 

3. 

До пункту 4 доручення

У місячний термін подати до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів пропозиції щодо удосконалення системи оплати праці працівників охорони здоров'я, піднесення престижної професії, збільшення розміру міжтарифних співвідношень в оплаті праці на основі Єдиної тарифної сітки. 

07.07.2005 

Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами. 

4. 

До пункту 8 доручення

У місячний термін подати до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів пропозиції щодо забезпечення державної підтримки інвалідів та дітей-інвалідів з метою створення сприятливих соціально-економічних, медичних та правових умов для їх повноцінного життя та безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури у 2006 році. 

07.07.2005 

Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню. 

5. 

До пункту 10 доручення

Підготувати пропозиції щодо конкретних напрямів проведення реформи у галузі охорони здоров'я та подати Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України до 1 серпня 2005 року. 

25.07.2005 

Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню, Департамент кадрової політики, освіти і науки, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами, Управління організації санаторно-курортного лікування, Юридичне управління. 

6. 

До пункту 11 доручення

Відповідно до компетенції кожного, в місячний термін подати до Мінпраці проект рішення щодо затвердження відповідних галузевих державних соціальних стандартів надання послуг населенню. 

01.07.2005 

Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Український інститут громадського здоров'я. 

7. 

До пункту 17 доручення

У місячний термін подати до Мінагропрому пропозиції до проекту Комплексної програми підтримки та розвитку українського села. 

01.07.2005 

Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 

8. 

До пункту 22 доручення

У двотижневий термін подати до Міністерства фінансів:

- узагальнені пропозиції з необхідними обґрунтуваннями змін до Формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами;

- розрахунки та обґрунтування стосовно врахування у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" видатків, пов'язаних з особливостями їх формування 

14.06.2005 

Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами, Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню, Департамент кадрової політики, освіти і науки, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Управління організації санаторно-курортного лікування. 

9. 

До пункту 24 доручення

У місячний термін подати до Кабінету Міністрів України проекти корпоративних актів щодо удосконалення системи державного замовлення шляхом:

- поступового переходу на ув'язку державного замовлення на підготовку спеціалістів з гарантуванням робочого місця підготовленим спеціалістам;

- надання державної підтримки спеціалістам з окремих професій при працевлаштуванні в сільській місцевості, де існує дефіцит відповідних спеціалістів;

- надання державної підтримки підготовки кадрів за професіями, щодо тих, де склався дефіцит, надання кредитів для отримання вищої та професійно-технічної освіти із застосуванням механізмів здешевлення цих кредитів;

- розробки прогнозів потреби у спеціалістах відповідно до середньострокових та довгострокових показників соціально-економічного розвитку України, ув'язки планів підготовки спеціалістів з цими прогнозами;

- удосконалення системи підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації відповідно до запитів служб зайнятості та відповідних прогнозів, збільшення кількості закладів освіти, що здійснюють перекваліфікацію спеціалістів. 

07.07.2005 

Департамент кадрової політики, освіти і науки, Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами. 

10. 

До пункту 25 доручення

У місячний термін подати до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів конкретні пропозиції щодо підняття престижу окремих професій бюджетної сфери шляхом посилення мотивації до праці. 

07.07.2005 

Департамент кадрової політики, освіти і науки, Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами. 

11. 

До пункту 29 доручення

Здійснити аналіз фінансового забезпечення державних програм, які реалізуються у галузі і внести пропозиції щодо їх перегляду виходячи з реальних фінансових можливостей. 

01.07.2005 

Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами, Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню, Департамент кадрової політики, освіти і науки, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Управління організації санаторно-курортного лікування. 

12. 

До пункту 42 доручення

У місячний термін подати до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів пропозиції щодо спрямування інвестицій на розвиток пріоритетних галузей економіки, у тому числі за рахунок кредитів, залучених державою або під державні гарантії. 

07.07.2005 

Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Управління організації санаторно-курортного лікування, Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню, Департамент кадрової політики, освіти і науки. 

13. 

До пункту 47 доручення

Здійснити розрахунки прогнозних обсягів видатків на 2006 - 2009 роки за бюджетними програмами у межах загальних обсягів, доведених Міністерством фінансів та подати Міністерству фінансів разом з бюджетними запитами. 

01.08.2005 

Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами, Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню, Департамент кадрової політики, освіти і науки, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Управління організації санаторно-курортного лікування. 

14. 

До пункту 48 доручення

Забезпечити рівні конкурентні умови доступу суб'єктів господарювання до коштів бюджету, що розподіляються на тендерах, через державні закупівлі. 

Протягом року 

Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами, Управління державних закупівель. 

15. 

До пункту 57 доручення

У місячний термін подати до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів пропозиції щодо реалізації зовнішньої політики України, виконання плану дій Україна - ЄС, адаптації законодавства до вимог СОТ. 

07.07.2005 

Відділ міжнародних зв'язків. 

16. 

До пункту 58 доручення

При підготовці бюджетних запитів:

- суттєво переглянути перелік бюджетних програм з метою виключення тих, що не відповідають основним завданням головного розпорядника та концентрації ресурсів на головних напрямках діяльності;

- забезпечити скорочення не першочергових витрат, виключити витрати на утримання автомобільного транспорту, мобільних телефонів тощо;

- надати пропозиції щодо реалізації принципу поступового переходу від утримання бюджетних установ до виділення їм коштів для надання суспільних послуг. 

20.07.2005 

Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами, Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню, Департамент кадрової політики, освіти і науки, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Управління організації санаторно-курортного лікування. 

17. 

До пункту 60 доручення

Подовжити практику щодо розвитку та вдосконалення публічного представлення звітів головними розпорядниками коштів бюджетів всіх рівнів, попереднє ознайомлення суспільства з цими звітами та надати інформацію про проведені заходи Міністерству фінансів у місячний термін. 

Протягом року 

Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами, Управління взаємодії з Верховною Радою України. 

18. 

До пункту 62 доручення

Забезпечити запровадження практики надання публічних фінансових звітів державними та казенними підприємствами. Проінформувати Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів. 

У десятиденний термін після подання звітності 

Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами, Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення, ДАК "Укрмедпром". 

19. 

До пункту 64 доручення

Забезпечити громадське обговорення результатів реалізації найважливіших для суспільства програм реформування секторів економіки, бюджетних програм та досягнутих цілей. До 1 серпня 2005 року поінформувати Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів. 

29.07.2005 

Управління взаємодії з Верховною Радою України, Прес-центр МОЗ України, Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню, Департамент кадрової політики, освіти і науки, Департамент економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Управління організації санаторно-курортного лікування. 


 

Директор Департаменту економічного
розвитку охорони здоров'я, управління
фінансами і матеріальними ресурсами 

 
 
Л. І. Карамушка 


 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.