Суббота, 23 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

НАКАЗ від 14 травня 2003 року N 214 Щодо вдосконалення моніторингу за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Кабінету Міністрів України, актами та дорученнями Президента України

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 травня 2003 року N 214

Щодо вдосконалення моніторингу за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Кабінету Міністрів України, актами та дорученнями Президента України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 30 серпня 2005 року N 433

На виконання Указу Президента України від 19 лютого 2002 р. N 155/2002 "Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України" та доручення Прем'єр-міністра України від 07.04.2003 N 21563 наказую:

1. Затвердити Інструкцію з організації та здійснення контролю за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України в Міністерстві охорони здоров'я України (додається).

2. Вважати Положення про відділ контрольних доручень Управління справами Міністерства охорони здоров'я України та Тимчасову інструкцію по організації та здійсненню контролю за виконанням контрольних доручень в апараті Міністерства охорони здоров'я України, які затверджені пунктом 1 наказу МОЗ України від 12.03.97 N 78 "Про удосконалення контролю за виконанням контрольних доручень в апараті МОЗ України", пункти 3 та 4 зазначеного наказу такими, що втратили чинність.

3. Пункт 3 втратив чинність

 (згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2005 р. N 433)

4. Пункт 4 втратив чинність

 (згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.08.2005 р. N 433)

 

Міністр 

А. В. Підаєв 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 14 травня 2003 р. N 214 


ІНСТРУКЦІЯ
з організації та здійснення контролю за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України в Міністерстві охорони здоров'я України

Інструкція втратила чинність
 (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 30 серпня 2005 року N 433)

 

Додаток N 1 


ПЕРЕЛІК
актів законодавства, якими встановлені терміни розгляду і опрацювання документів

Назва, дата прийняття і номер акта законодавства 

Які терміни визначено 

1. "Про статус народного депутата України" (нова редакція від 22.01.2001 р.) 

Депутатське звернення є обов'язковим для розгляду посадовими особами, яким воно адресовано, протягом не більше десяти днів з моменту одержання. Максимальний час розгляду депутатського звернення з урахуванням продовження не може перевищувати тридцяти днів з моменту його одержання. 

  

Термін розгляду депутатського запиту - у 15-денний строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою, строк; максимальний час розгляду депутатського звернення з урахуванням продовження не може перевищувати тридцяти днів

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 915 "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ N 1052 від 08.08.2001, N 39 від 10.01.2002, N 1302 від 29.08.2002) 

п. 18. Проекти постанов Кабінету Міністрів, які готуються на підставі законів України, актів або доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів, рішень урядових комітетів, доручень Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, подаються Кабінетові Міністрів у терміни, передбачені цими актами та дорученнями.
У виняткових випадках, якщо проект постанови з поважних причин неможливо подати Кабінетові Міністрів вчасно, встановлений термін подання може бути перенесено Прем'єр-міністром (якщо термін визначено Кабінетом Міністрів) або особою, яка його встановила, на письмове мотивоване прохання головного розробника, яке подається не пізніше ніж за 5 днів до закінчення встановленого терміну. 

  

Якщо поданий до Кабінету Міністрів проект постанови внесено з порушенням установлених пунктами 14 - 16 цього розділу IV Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України вимог, він разом із супровідним листом за підписом Урядового Секретаря або його першого заступника повертається не пізніше двох днів після надходження головному розробникові для приведення у відповідність з вимогами (без доповіді Прем'єр-міністрові, Першому віце-прем'єр-міністрові, Віце-прем'єр-міністрові (відповідно до розподілу функціональних повноважень).
У цьому разі головний розробник зобов'язаний повторно подати Кабінетові Міністрів проект постанови не пізніше ніж у 5-денний термін

  

Завізована відповідним міністром, керівником іншого центрального органу виконавчої влади копія закону разом з пропозиціями щодо доцільності його підписання Президентом України або застосування Президентом України права вето щодо цього закону подаються міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, визначеному у супровідному листі Секретаріату Кабінету Міністрів першим (далі - відповідальне міністерство або інший центральний орган виконавчої влади) не пізніше ніж протягом 48 годин з часу отримання копії закону (якщо інший термін не визначено у супровідному листі Секретаріату Кабінету Міністрів). 

  

Інформацію, довідкові та аналітичні матеріали до проведення Дня Уряду України готують за визначеною Верховною Радою тематикою міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, інші підвідомчі Кабінетові Міністрів органи, установи і організації за дорученням Прем'єр-міністра та подають Кабінетові Міністрів не пізніше ніж за 6 днів до його проведення. 

3. Указ Президента України від 09.12.95 N 1144/95 "Питання підготовки та проведення робочих поїздок Президента України"  

Матеріали для робочих поїздок Президента України подаються не пізніше як за десять днів до початку поїздки. Глава Адміністрації Президента України в разі потреби може визначити інший строк подання таких матеріалів. 

4. Закон України від 02.10.96 N 393/96-ВР "Про звернення громадян"  

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання (термін можна продовжити, але він не може перевищувати сорока п'яти днів) (ст. 20). 

5. Указ Президента України від 19.02.2002 N 155/2002 "Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президент України"  

5. Акти і доручення виконуються у строки, встановлені Президентом України. Якщо строк не визначено, виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту підписання акта чи доручення.
6. Інформацію про стан виконання актів і доручень виконавці подають до Адміністрації Президента України не пізніш як через п'ять робочих днів після закінчення строку реалізації завдання.
Звітна інформація подається особою, яка визначена в завданні, або, через об'єктивні причини, іншою особою. Якщо акт чи доручення мають виконувати кілька виконавців, його виконання та подання інформації організовує особа, зазначена першою.
7. У разі неможливості виконання акта чи доручення в установлені строки виконавець за п'ять днів до закінчення цих строків вносить Главі Адміністрації Президента України подання про їх перенесення з обгрунтуванням причин невиконання.
Пропозиції щодо продовження строків виконання акта чи доручення або окремих їх положень вносить відповідний структурний підрозділ, який забезпечував контроль, за погодженням з Головним контрольним управлінням і на підставі аналізу інформації виконавців, висновків інших структурних підрозділів, відповідальних за контроль, і в разі потреби - додаткового вивчення питання.
Рішення про продовження строків виконання акта або доручення приймає Глава Адміністрації Президента України з урахуванням висновків структурних підрозділів, які здійснюють контроль. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади"  

Документи без зазначення строку виконання повинні бути виконані не пізніше як за тридцять календарних днів, а документи з позначкою "терміново" протягом семи робочих днів від дати підписання документа. (п. 6.2.2 Примірної інструкції з діловодства).
У разі потреби строк може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше як за три робочих дні до закінчення встановленого строку, а щодо документа без зазначеного строку - до закінчення 30-денного строку від дати його одержання (п. 6.2.3 Примірної інструкції з діловодства).
Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, розглядаються протягом двох днів, решта - протягом десяти днів
(додаток 17 Примірної інструкції з діловодства). 


 

Додаток N 2 


ПАМ'ЯТКА
щодо порядку роботи з депутатськими запитами і депутатськими зверненнями

Порядок роботи з депутатськими запитами і депутатськими зверненнями законодавчо закріплений у ст. ст. 85 і 86 Конституції України, ст. ст. 12 і 19 Закону України "Про статус народного депутата України" (нова редакція його прийнята Верховною Радою України 22.03.2001 р.), главі 8.3 Регламенту Верховної Ради України.

1. Про депутатський запит

У статті 85 Конституції України регламентується порядок прийняття запиту до Президента України.

Запит обов'язково оголошується на пленарному засіданні Верховної Ради України, Верховна Рада приймає рішення про його направлення 1/5 від свого конституційного складу. Обов'язковим атрибутом є супровідний лист з зазначенням номера запиту, дати відправки, дати оголошення запиту на пленарному засіданні, прізвища депутата (групи депутатів), підпису посадової особи.

У статті 86 Конституції України чітко визначено коло органів і посадових осіб, яким можуть адресуватися депутатські запити: "Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності".

У статті 12 Закону України "Про статус народного депутата України" визначено:

- суть депутатського запиту - "це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції";

- коло питань, які можуть бути порушені у депутатських запитах, у новій редакції закону не обмежуються;

- термін розгляду депутатського запиту - "Президент України, керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, до яких звернуто запит, зобов'язані повідомити народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України у письмовій формі про результати розгляду його (їх) запиту у 15-денний строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою, строк;

- якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, Президент України, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, до якого звернуто запит, зобов'язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту";

- кому адресується відповідь на запит - "відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, надається відповідно Голові Верховної Ради і народному депутату, який його вніс". Відповідь на депутатський запит, внесений групою народних депутатів, комітетом Верховної Ради України, надається відповідно Голові Верховної Ради і народному депутату України, підпис якого під запитом значиться першим, голові комітету Верховної Ради України. Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено запит, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації; об'єднання громадян, на ім'я яких було направлено запит";

- хто підписує відповіді на депутатські запити - посадові особи, до яких звернуто ці запити. Тобто, відповіді на депутатські запити мають право підписувати тільки перші особи - керівники відповідних державних органів влади і управління або виконуючі обов'язки перших осіб цих органів на даний час. Практика надання відповідей за підписами заступників керівників відповідних міністерств, відомств і організацій є неприйнятною, оскільки вона суперечить чинному законодавству.

Днем одержання запиту рахується день вручення запиту безпосередньому адресату і прийняття ним необхідного рішення щодо порядку розгляду запиту. При цьому, незалежно від можливих подальших переадресувань від одного органу виконавчої влади чи управління до іншого, від одних виконавців до інших, загальний термін розгляду не повинен перевищувати 15 календарних днів.

Слід мати на увазі, що чинним законодавством передбачена можливість надання попередніх відповідей, якщо це диктується змістом запитів, складністю порушених у ньому питань.

Днем завершення розгляду запиту є день підпису офіційної письмової спільної відповіді на ім'я Голови Верховної Ради України і автора запиту, яка надсилається до Верховної Ради України в одному примірнику.

Інші вимоги щодо оформлення і доставки відповідей на запит такі:

Відповідь на запит повинна мати обов'язкове посилання на номер і дату депутатського запиту. Вони проставлені на супроводжувальних листах Голови Верховної Ради України чи керівництва Апарату Верховної Ради України, які надходять разом з текстами запитів. Посилання на номер запиту забезпечує оперативне вручення відповіді автору запиту.

З метою забезпечення своєчасного реагування всі відповіді на депутатські запити доставляються в експедицію Верховної Ради України оперативним зв'язком не пізніше наступного дня після підпису відповіді. Водночас номер і дата кожної відповіді повідомляється відділу контролю Апарату Верховної Ради України.

2. Про депутатське звернення

Депутатське звернення відрізняється від депутатського запиту тим, що надсилається народними депутатами відповідним органам і посадовим особам безпосередньо. Воно не потребує ніяких рішень Верховної Ради України про його направлення. Отже і відповідь надсилається лише автору звернення.

Порядок роботи з депутатськими зверненнями визначений у ст. 16 Закону України "Про статус народного депутата України", зокрема у ньому визначено:

- коло посадових осіб і відповідних органів, яким можуть адресуватися депутатські звернення - "народний депутат має право звертатися до посадових осіб всіх державних органів та органів об'єднань громадян, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, до посадових осіб з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань";

- суть депутатського звернення - це "викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до посадових осіб державних органів, керівників підприємств, установ і організацій, здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції";

- термін розгляду депутатського звернення - "орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресоване депутатське звернення протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням мотивів продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання";

- якщо депутат, який вніс звернення, виявив бажання бути присутнім при його розгляді, посадова особа, яка організовує цей розгляд, зобов'язана завчасно попередити депутата про час і місце розгляду звернення;

- вмотивовану відповідь на депутатське звернення повинно бути надіслано депутату не пізніш як на другий день після розгляду;

- відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлене звернення, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації, об'єднання громадян.

Відповіді на депутатські звернення на ім'я їх авторів надсилаються до експедиції Верховної Ради України (Київ-8, Садова, 3, Верховна Рада України).

____________

 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.