Суббота, 16 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

Про затвердження Інструкції з організації здійснення попереднього документального контролю товарів, що ввозяться на митну територію України

 

Про затвердження Інструкції з організації здійснення попереднього документального контролю товарів, що ввозяться на митну територію України

Наказ Державної митної служби України,
Адміністрації Державної прикордонної служби України,
Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства аграрної політики України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України,
Міністерства культури і туризму України
від 31 серпня 2005 року N 819/641/435/441/310/592

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2005 р. за N 1062/11342

Відповідно до положень Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах від 21.10.82 і з метою практичної реалізації Порядку здійснення попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 N 269, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію з організації здійснення попереднього документального контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаментам Держмитслужби України, начальникам митних органів, Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України, начальникам регіональних управлінь, начальникам органів охорони державного кордону, відповідним територіальним органам контролю Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України:

провести комплекс заходів щодо організації та здійснення попереднього документального контролю товарів, що підлягають різним видам контролю, у пунктах пропуску через державний кордон відповідно до Інструкції;

до 15.10.2005 унести зміни до існуючих технологічних схем пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються цими транспортними засобами.

3. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству аграрної політики України, Міністерству охорони навколишнього природного середовища України, Міністерству культури і туризму України забезпечити своєчасне надання Держмитслужбі України та Адміністрації Держприкордонслужби України потрібних відомостей для проведення попереднього документального контролю (переліки документів (їх форми й реквізити), переліки товарів, що згідно з міжнародними договорами України та нормативно-правовими актами, виданими на їх виконання, підлягають обов'язковому контролю безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон України).

4. Департаменту організації митного контролю та Юридичному департаменту Держмитслужби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту міжнародного митного співробітництва Держмитслужби України та Управлінню міжнародних зв'язків та європейської інтеграції Адміністрації Держприкордонслужби України забезпечити інформування контрольних служб суміжних країн і посольств іноземних держав в Україні про перехід до нової форми проведення державних видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон України.

6. Прес-службі Держмитслужби України й відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю Адміністрації Держприкордонслужби України забезпечити висвітлення в засобах масової інформації порядку застосування та суті Інструкції.

7. Державній службі контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон Міністерства культури і туризму України забезпечити надання Державній митній службі України на магнітнооптичних носіях інформації про культурні цінності, оголошені в розшук і заборонені до ввезення на митну територію України, у міру поповнення бази даних про такі цінності, але не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

8. Департаменту інформаційних технологій та митної статистики Держмитслужби України разом з Управлінням зв'язку та інформатизації Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України забезпечити надання посадовим особам органів охорони державного кордону доступу до інформації Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України, потрібної для здійснення попереднього документального контролю, з метою перегляду такої інформації. Вирішити питання створення для посадових осіб органів охорони державного кордону автоматизованих робочих місць для забезпечення доступу до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

 

Голова Державної митної
служби України 

 
В. В. Скомаровський 

Голова Державної прикордонної
служби України 

 
М. М. Литвин 

Міністр охорони здоров'я
України 

 
М. Є. Поліщук 

Міністр аграрної політики
України 

 
О. П. Баранівський 

Міністр охорони навколишнього
природного середовища України 

 
П. М. Ігнатенко 

Міністр культури і туризму
України 

 
О. В. Білозір 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України
від 31 серпня 2005 р. N 819/641/435/441/310/592

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2005 р. за N 1062/11342 


ІНСТРУКЦІЯ
з організації здійснення попереднього документального контролю товарів, що ввозяться на митну територію України

1. Цією Інструкцією визначається порядок здійснення в пунктах пропуску через державний кордон України санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю й контролю за переміщенням культурних цінностей у формі попереднього документального контролю товарів, що ввозяться на митну територію України та згідно із законодавством підлягають цим видам контролю (далі - попередній контроль).

2. Базовий перелік товарів, що підлягають зазначеним видам державного контролю, визначено в додатку 2 до Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 N 1569.

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 N 269 "Про здійснення попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон України" та пунктів 3, 4 Порядку здійснення попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого цією постановою, відповідні органи державного контролю визначають і передають Держмитслужбі України та Адміністрації Держприкордонслужби України:

переліки товарів, щодо яких існує обмеження чи заборона на ввезення на територію України;

переліки документів, їх форм і реквізитів і відомості, потрібні для проведення відповідних видів контролю;

переліки товарів, які згідно із міжнародними договорами України та нормативно-правовими актами, виданими на їх виконання, підлягають обов'язковому контролю безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон України.

Відповідальність за достовірність, повноту інформації та своєчасність її надання несе відповідний орган державного контролю.

3. Попередній контроль здійснюється органами охорони державного кордону й митними органами шляхом аналізу інформації про підконтрольний товар, яка міститься в товаросупровідних (товаротранспортних) та інших документах, поданих при переміщенні товарів через митний кордон України, з використанням інформації, зазначеної в пункті 2 цієї Інструкції. Для прискорення попереднього контролю використовується Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби України (далі - ЄАІС).

4. Після в'їзду (прибуття) у пункт пропуску перевізник (вантажовласник) чи вповноважена ним особа заявляє про готовність до контролю й подає посадовим особам органу охорони державного кордону й митного органу потрібні документи на товар відповідно до законодавства України. Ці посадові особи визначають необхідність проведення попереднього контролю.

Попередній контроль здійснюється спільною групою, до складу якої входять посадові особи органу охорони державного кордону й митного органу, під час проведення прикордонного та митного контролю й передбачає вивчення та аналіз інформації про підконтрольний товар, яка міститься в товаросупровідних (товаротранспортних) та інших документах. За результатами аналізу посадові особи органу охорони державного кордону й митного органу приймають згідно з компетенцією відповідного органу рішення про вид огляду, про потребу залучення до проведення контролю посадових осіб інших органів державного контролю.

Під час проведення попереднього контролю перевіряється також наявність потрібних документів і звіряється з використанням ЄАІС відповідність наданих сертифікатів, висновків, підписів уповноважених осіб наявним зразкам.

Доступ до інформації, що міститься ЄАІС, з метою її перегляду надається посадовим особам органів охорони державного кордону й митних органів у порядку, визначеному Держмитслужбою України для посадових осіб митних органів, з персональних комп'ютерів, що розташовані в службових приміщеннях органів охорони державного кордону або митних органів.

5. Дозвіл на переміщення товарів через митний кордон України надається митним органом у разі отримання позитивного результату проведення попереднього контролю.

Пропуск через державний кордон України товарів здійснюється посадовою особою органу охорони державного кордону за наявності в документах, установлених пунктом 9 цієї Інструкції, відміток посадових осіб митного органу, інших органів (у разі їх залучення) про позитивні результати всіх передбачених законодавством видів контролю.

У разі негативного результату контролю посадова особа відповідного органу державного контролю обов'язково письмово повідомляє старшого зміни прикордонного наряду та старшого зміни митного органу про неможливість пропуску товарів на митну територію України із зазначенням причин заборони й уживає відповідних заходів у порядку, визначеному законодавством.

6. Попередній контроль припиняється, якщо:

під час вивчення й аналізу даних товаросупровідних (товаротранспортних) та інших документів виявлено, що товар згідно з міжнародними договорами України підлягає обов'язковому санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей безпосередньо у пункті пропуску через державний кордон України;

виявлено пошкодження тари, товарів, їх упаковки, втрату або пошкодження митного забезпечення інших країн чи явні ознаки псування товарів;

відсутній хоча б один документ або відомість, необхідні для здійснення попереднього контролю.

У разі припинення попереднього контролю посадова особа органу охорони державного кордону чи митного органу негайно залучає посадову особу відповідного органу державного контролю для здійснення в установленому законодавством порядку контролю товару.

Усі інші визначені законодавством України види контролю проводяться тільки в разі надання позитивного висновку спеціалістом відповідного органу державного контролю, що залучався.

7. Витрати на проведення контролю товарів здійснюються за рахунок коштів органу державного контролю, спеціаліст якого був залучений посадовою особою органу охорони державного кордону чи митного органу до проведення контролю.

8. У разі виявлення під час здійснення попереднього контролю товарів, заборонених до ввезення в Україну, органи державного контролю вживають згідно з компетенцією відповідних заходів у порядку, визначеному законодавством України.

Переліки товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію, установлюються законодавством.

9. Результати попереднього контролю заносяться до товаросупровідних (товаротранспортних) та інших документів, а в ЄАІС проставляються відмітки згідно з діючою системою контролю за доставкою товарів.

9.1. Факт здійснення контролю в пункті пропуску через державний кордон засвідчується шляхом проставлення посадовими особами відповідних органів державного контролю відміток про його результати в товаросупровідних (товаротранспортних) документах, якщо товар підлягає обов'язково одному з видів контролю безпосередньо в пункті пропуску.

9.2. Митне оформлення товару, що ввозиться на територію України з метою його вільного обігу на цій території, яке здійснюється безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон, завершується лише після надання митному органу позитивних висновків відповідних органів державного контролю та сплати податків, передбачених законодавством України. Факт здійснення відповідних видів контролю засвідчується шляхом проставлення посадовими особами органів державного контролю відміток про результати контролю в товаросупровідних (товаротранспортних) документах.

9.3. У разі проведення митного оформлення товарів, призначених для вільного обігу на території України, у митному органі, у зоні діяльності якого розташований власник товару, або в іншому митному органі у випадках, визначених законодавством, факт здійснення попереднього контролю товарів засвідчується шляхом: 

проставлення відбитка особистого штампа інспектором прикордонного контролю в товаросупровідних (товаротранспортних) документах та внесення посадовою особою митного органу номера цього штампа в електронну копію документа контролю за доставкою товарів, яка міститься в ЄАІС;

 учинення посадовою особою митного органу на товаросупровідних (товаротранспортних) документах та на зворотному боці документа контролю за доставкою товарів запису "Направляється для проведення ____________________________ контролю в ____________________ митницю".
                                               (зазначається вид контролю)                                         (назва митниці призначення) 


Запис завіряється особистою номерною печаткою посадової особи митного органу. 

9.4. У разі транзитного переміщення товарів, крім небезпечних і шкідливих відходів, попередній контроль проводиться на підставі дозвільних документів, виданих уповноваженими органами іноземних держав. У разі зміни митного режиму під час переміщення таких товарів через митну територію України, митне оформлення в іншому митному режимі може бути здійснене після проведення відповідних видів контролю в повному обсязі.

10. Після доставки в митний орган призначення імпортних товарів, що пройшли в пункті пропуску через державний кордон попередній контроль, митний контроль і митне оформлення їх можуть бути завершені тільки після проведення всіх належних видів державного контролю та отримання позитивних висновків відповідних органів державного контролю у визначеному законодавством порядку.

11. Посадові особи органів державного контролю (санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей) проводять установлені види державного контролю безпосередньо в місцях прибуття транспортних засобів, визначених Державною митною службою України.

12. У разі надання одним з органів державного контролю висновку про непридатність товару до споживання за призначенням або про заборону для використання цей товар підлягає поверненню до країни-експортера.

13. Якщо встановлено факт увезення на митну територію України культурних цінностей, розшук яких оголошено, то такі культурні цінності підлягають вилученню митними органами України з метою повернення їх у встановленому порядку власникові.

 

Директор Департаменту організації
митного контролю Державної
митної служби України 

 
 
С. М. Сьомка 

Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник Управління прикордонного
контролю та реєстрації Адміністрації
Держприкордонслужби України 

 
 
 
 
В. Г. Антонюк 

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
МОЗ України 

 
 
А. М. Пономаренко 

Перший заступник начальника Головної
державної інспекції з карантину рослин
Мінагрополітики України 

 
 
О. І. Куць 

Заступник Голови Державного
департаменту ветеринарної медицини
Мінагрополітики України - заступник
Головного державного інспектора
ветеринарної медицини України 

 
 
 
 
М. В. Пацюк 

Начальник Управління контролю
біоресурсів, поводження з відходами,
радіаційної безпеки та екологічного
контролю на державному кордоні
Мінприроди України 

 
 
 
 
В. П. Євсєєв 

Заступник Голови Державної служби
контролю за переміщенням культурних
цінностей через державний кордон
України Міністерства культури і
туризму України 

 
 
 
 
С. М. Шкляр 


 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.