Суббота, 23 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

НАКАЗ від 13 липня 2005 року N 351 Про забезпечення відкритості у діяльності територіальних органів виконавчої влади з питань охорони здоров'я

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 липня 2005 року N 351

Про забезпечення відкритості у діяльності територіальних органів виконавчої влади з питань охорони здоров'я

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" та від 29.08.2002 р. N 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади", рішення Колегії МОЗ України від 25.03.2005 N 3 "Про надання інформаційних та інших послуг через мережу Інтернет у сфері охорони здоров'я" та з метою формування і реалізації стабільної і зрозумілої громадянам економічної і соціальної політики держави в галузі охорони здоров'я наказую:

1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської та Головного управління охорони здоров'я і медичного забезпечення Київської міської держадміністрацій:

1.1. У місячний термін забезпечити створення офіційних веб-сайтів Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних/міських державних адміністрацій або окремих розділів "Охорона здоров'я" веб-сайтів обласних/міських держадміністрацій (далі - Веб-сайтів).

1.2. Призначити відповідальних за створення Веб-сайтів, їх супроводження та інформаційне наповнення.

1.3. У місячний термін поінформувати Український інститут громадського здоров'я (health@uiph.kiev.ua) про реквізити Веб-сайтів відповідно до додатка 1.

1.4. Забезпечити розміщення і постійне оновлення інформації на Веб-сайтах відповідно до додатка 2.

1.5. Забезпечити персональний контроль за змістом інформації, що розміщується на Веб-сайтах, її своєчасним оновленням.

1.6. Забезпечити періодичне висвітлення у засобах масової інформації відомостей про наявність веб-сайтів, їх зміст, призначення та адресу.

1.7. Щоквартально до 5 числа наступного місяця подавати до Українського інституту громадського здоров'я інформацію про функціонування Веб-сайтів відповідно до додатка 3.

2. Директору Українського інституту громадського здоров'я щоквартально до 10 числа наступного місяця забезпечити узагальнення та надання інформації про функціонування веб-сайтів до відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю МОЗ України.

3. Скасувати наказ МОЗ України від 26.04.2004 р. N 133-Адм "Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. N 150 "Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади".

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра 

В. О. Рибчук 


 

Додаток 1
до наказу МОЗ України
від 13 липня 2005 р. N 351 


Перелік показників, за якими подається інформація щодо організаційних аспектів функціонування Веб-сайта

N пор.

Найменування показника 

Значення показника

Адреса веб-сайта та електронної пошти 

  

Посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, відповідальної за веб-сайт (із числа керівників органу управління) 

  

Структурний підрозділ, відповідальний за підтримку та організацію інформаційного наповнення веб-сайта 

  

4. 

Мови, якими, крім державної, подається інформація на веб-сайті 

  


 

Додаток 2
до наказу МОЗ України
від 13 липня 2005 р. N 351 


Перелік показників, за якими подається інформація на Веб-сайті

N пор.

Найменування (зміст) рубрики веб-сайта 

Періодичність поновлення інформації в рубриці 

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності органу управління 

При внесенні змін 

Місцезнаходження органу управління (поштова адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти) 

При внесенні змін 

Структура органу управління 

При внесенні змін 

Прізвище, ім'я, по батькові керівників органу управління, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти 

При внесенні змін 

Основні функції структурних підрозділів органу управління, а також прізвища, імена та по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників 

При внесенні змін 

Розпорядок роботи органу управління та години прийому громадян керівництвом 

При внесенні змін 

Перелік та умови отримання громадянами послуг, що надаються органом управління, форми і зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу управління 

При внесенні змін 

Інформація про пільги для різних категорій громадян 

При внесенні змін 

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти 

Щомісячно 

10 

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу управління 

Щотижнево 

11 

Плани підготовки органом управління проектів регуляторних актів та зміни до них 

При внесенні змін 

12 

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу 

При внесенні змін 

13 

Звіти про відстеження результативності прийнятих органом управління регуляторних актів 

При внесенні змін 

14 

Відомості про регуляторну діяльність органу управління 

При внесенні змін 

15 

Перелік цільових програм з питань охорони здоров'я, що виконуються в регіоні, інформація про їх виконання 

Згідно термінів подання звітів про виконання програм 

16 

Обговорення проектів нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я, що мають загальнодержавне значення і значення для регіону 

При внесенні змін 

17 

Основні показники діяльності органу управління охорони здоров'я, у тому числі статистична інформація 

Раз на рік,
оперативна - щомісячно 

18 

Інформація про медичні науково-дослідні інститути, які розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, керівництво, адреси електронної пошти, сайта) 

При внесенні змін 

19 

Інформація про медичні (фармацевтичні) навчальні заклади I - II та III - IV рівнів акредитації, які розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, керівництво, адреси електронної пошти, сайта) 

При внесенні змін 

20 

Інформація про лікувально-профілактичні заклади за рівнем надання медичної допомоги, які розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, керівництво, адреси електронної пошти, сайта) 

При внесенні змін 

21 

Інформація про санаторно-курортні заклади, які розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, спеціалізація, керівництво, адреси електронної пошти, сайта) 

При внесенні змін 

22 

Інформація про мережу закладів сімейної медицини, які розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, сайта) 

При внесенні змін 

23 

Інформація про державні установи, що займаються медичним страхуванням і розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, сайта) 

При внесенні змін 

24 

Інформація про виробників лікарських засобів та виробів медичного призначення, які розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, сайта)

При внесенні змін 

25 

Інформація про довідкові аптечні служби 

При внесенні змін 

26 

Інформація про санітарно-епідемічну ситуацію в регіоні 

Щотижнево 

27 

Пропаганда наукових медичних і гігієнічних знань серед населення 

Щоквартально 

28 

Поточні та заплановані заходи і події у сфері охорони здоров'я 

При внесенні змін 

29 

Розклад проведення прес-конференцій, що організовує орган управління, у тому числі через мережу Інтернет 

При внесенні змін 

30 

Оприлюднення відповідей на найбільш поширені запитання громадян 

Щотижнево 

31 

Обговорення актуальних проблем охорони здоров'я та вивчення громадської думки про шляхи їх розв'язання 

Щомісячно 

32 

Інформація про діяльність громадських організацій з проблем охорони здоров'я в регіоні 

Щоквартально 

33 

Інформація про міжнародне співробітництво 

Щоквартально 

34 

Відомості про вакансії 

Щомісячно 

35 

Інша інформація, яку керівництво органу управління вважає за доцільне оприлюднити 

При внесенні змін 

36 

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції 

При внесенні змін 


 

Додаток 3
до наказу МОЗ України
від 13 липня 2005 р. N 351 


Перелік показників, за якими подається інформація про функціонування Веб-сайта

N пор.

Найменування (зміст) рубрики веб-сайта 

Наявність інформації в рубриці (+/-) 

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності органу управління 

  

Місцезнаходження органу управління (поштова адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти) 

  

Структура органу управління 

  

Прізвище, ім'я, по батькові керівників органу управління, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти 

  

Основні функції структурних підрозділів органу управління, а також прізвища, імена та по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників 

  

Розпорядок роботи органу управління та часи прийому громадян керівництвом 

  

Перелік та умови отримання громадянами послуг, що надаються органом управління, форми і зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу управління 

  

Інформація про пільги для різних категорій громадян 

  

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти 

  

10 

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу управління 

  

11 

Плани підготовки органом управління проектів регуляторних актів та зміни до них 

  

12 

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу 

  

13 

Звіти про відстеження результативності прийнятих органом управління регуляторних актів 

  

14 

Відомості про регуляторну діяльність органу управління 

  

15 

Перелік цільових програм з питань охорони здоров'я, що виконуються в регіоні, інформація про їх виконання 

  

16 

Обговорення проектів нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я, що мають загальнодержавне значення і значення для регіону 

  

17 

Основні показники діяльності органу управління охорони здоров'я, у тому числі статистична інформація 

  

18 

Інформація про медичні науково-дослідні інститути, які розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, керівництво, адреси електронної пошти, сайта) 

  

19 

Інформація про медичні (фармацевтичні) навчальні заклади I - II та III - IV рівнів акредитації, які розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, керівництво, адреси електронної пошти, сайта) 

  

20 

Інформація про лікувально-профілактичні заклади за рівнем надання медичної допомоги, які розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, керівництво, адреси електронної пошти, сайта) 

  

21 

Інформація про санаторно-курортні заклади, які розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, спеціалізація, керівництво, адреси електронної пошти, сайта) 

  

22 

Інформація про мережу закладів сімейної медицини, які розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, сайта) 

  

23 

Інформація про державні установи, що займаються медичним страхуванням і розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, сайта) 

  

24 

Інформація про виробників лікарських засобів та виробів медичного призначення, які розташовані на території регіону (поштова адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, сайта) 

  

25 

Інформація про довідкові аптечні служби 

  

26 

Інформація про санітарно-епідемічну ситуацію в регіоні 

  

27 

Пропаганда наукових медичних і гігієнічних знань серед населення 

  

28 

Поточні та заплановані заходи і події у сфері охорони здоров'я 

  

29 

Розклад проведення прес-конференцій, що організовує орган управління, у тому числі через мережу Інтернет 

  

30 

Оприлюднення відповідей на найбільш поширені запитання громадян 

  

31 

Обговорення актуальних проблем охорони здоров'я та вивчення громадської думки про шляхи їх розв'язання 

  

32 

Інформація про діяльність громадських організацій з проблем охорони здоров'я в регіоні 

  

33 

Інформація про міжнародне співробітництво 

  

34 

Відомості про вакансії 

  

35 

Інша інформація, яку керівництво органу управління вважає за доцільне оприлюднити 

  

36 

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції 

  


____________

 

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.