Понедельник, 25 Января, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
Главная / Медицинские публикации / Авторы / Министерство охраны здоровья Украины /

НАКАЗ від 16 травня 2002 року N 179 Про централізовану закупівлю МОЗ України товарів, робіт, послуг за рахунок коштів державного бюджету

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 травня 2002 року N 179

Про централізовану закупівлю Міністерством охорони здоров'я України товарів, робіт, послуг за рахунок коштів державного бюджету

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства охорони здоров'я України
від 29 липня 2002 року N 293,
 від 4 лютого 2003 року N 43,
від 2 лютого 2004 року N 60,
від 25 березня 2004 року N 156,
 від 24 травня 2004 року N 262,
 від 28 грудня 2004 року N 653,
 від 28 січня 2005 року N 44,
від 22 лютого 2005 року N 78,
 від 14 червня 2005 року N 274

З метою удосконалення механізму використання бюджетних асигнувань, передбачених в Державному бюджеті України на виконання бюджетних програм, що передбачають централізовану закупівлю товарів, робіт, послуг, наказую:

1. Затвердити:

1.1. Порядок планування та виконання бюджетних програм, що передбачають централізовану закупівлю Міністерством охорони здоров'я України товарів, робіт, послуг за рахунок коштів державного бюджету (додається).

1.2. Перелік одержувачів бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм, що передбачають централізовану закупівлю товарів, робіт, послуг (додається).

2. Начальникам головних управлінь, управлінь, відділів та керівникам одержувачів коштів і розпорядників коштів забезпечити виконання бюджетних програм згідно з Порядком, затвердженим у п. 1.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 25.02.2002 N 75 "Про затвердження переліку підприємств для централізованої закупівлі товарів, робіт, послуг" зі змінами та доповненнями, внесеними наказами МОЗ України від 28.03.2002 N 113 та від 02.04.2002 N 128.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

В. Ф. Москаленко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 16 травня 2002 р. N  179


ПОРЯДОК
планування та виконання бюджетних програм, що передбачають централізовану закупівлю Міністерством охорони здоров'я України товарів, робіт, послуг за рахунок коштів державного бюджету

1. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Головне управління охорони здоров'я Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій на запит профільних управлінь МОЗ до 1 травня подають розрахунки потреби на плановий рік щодо централізованої закупівлі ліків, лікарських засобів, обладнання тощо за відповідними бюджетними програмами.

2. Начальники Головного управління організації медичної допомоги населенню, Головного санітарно-епідеміологічного управління, управління профілактики соціально небезпечних хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя, управління радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС на підставі поданих регіонами розрахунків забезпечують підготовку проектів розподілів в натуральних і вартісних показниках з урахуванням потреби і до 15 травня подають пропозиції Головному управлінню економіки для включення до проекту державного бюджету на відповідний рік обсягів видатків за програмами, які передбачають централізовану закупівлю ліків, лікарських засобів, обладнання тощо (в подальшому - товарів, робіт, послуг).

3. Головне управління економіки доводить до головних управлінь, управлінь МОЗ України обсяги асигнувань на виконання відповідних бюджетних програм в тижневий термін після затвердження державного бюджету.

4. Головні управління і управління уточнюють розподіли зазначених обсягів видатків в натуральних і вартісних показниках і подають їх в тижневий термін до Головного управління економіки для узагальнення та доведення до регіонів.

5. Головне управління економіки здійснює виконання програм в частині підготовки документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, та фінансування, згідно з нормативними документами.

6. Керівники одержувачів бюджетних коштів (далі - одержувачі) та розпорядників бюджетних коштів (далі - розпорядники) забезпечують підготовку документів, необхідних для виконання бюджетних програм, згідно з нормативними документами.

7. Голови профільних комісій постійно діючого тендерного комітету МОЗ України до 15 грудня забезпечують підготовку проектів техніко-економічного обґрунтування закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до затверджених обсягів видатків за програмами, що передбачають централізовану закупівлю.

8. Постійно діючий тендерний комітет МОЗ України:

8.1 Після набрання чинності Законом про Державний бюджет України на відповідний рік складає план-графік проведення конкурсних торгів (тендерів) на рік та поквартально.

8.2 Забезпечує здійснення процедури конкурсних торгів (тендерів) відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

9. Профільні управління МОЗ України на підставі проведених тендерів на закупівлю відповідних товарів, робіт, послуг уточнюють і затверджують розподіли обсягів видатків на товари, роботи, послуги (ліки, лікарські засоби, обладнання тощо) в натуральних і вартісних показниках для передачі їх регіонам.

10. Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності забезпечує укладення договорів-доручень з одержувачами коштів з визначенням обсягів витрат на доставку, зберігання тощо в процентному показнику від загальної суми, передбаченої відповідною бюджетною програмою. До договору-доручення додається калькуляція з розрахунками.

11. Одержувачі і розпорядники коштів після проведення тендерів укладають договори з постачальниками - переможцями тендерів.

12. Одержувачі і розпорядники коштів забезпечують доставку товарів, робіт, послуг по регіонах відповідно до умов договорів-доручень і договорів з постачальниками - переможцями тендерів згідно з затвердженими розподілами.

13. Бухгалтерський облік коштів операцій з централізованого постачання товарів, робіт, послуг ведеться у загальному порядку, відповідно до законодавства за вимогами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і госпрозрахункових операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185.

13.1 Фінансова звітність подається в межах термінів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності", та згідно з вимогами наказу Держказначейства України від 29.03.2002 N 59 "Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, що отримують кошти державного бюджету" та від 31.01.2002 N 18 "Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2002 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів".

14. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Головне управління охорони здоров'я Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій, а також заклади, що підпорядковані МОЗ України, подають до профільних управлінь МОЗ України щоквартально до 10-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформацію про використання поставлених товарів, робіт та послуг за формою, що додається.

15. Начальники Головного управління організації медичної допомоги населенню, Головного санітарно-епідеміологічного управління, управління профілактики соціально небезпечних хвороб, СНІДу та формування здорового способу життя, управління радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС готують щоквартально аналіз використання товарів, робіт, послуг, закупівля яких здійснена централізовано.

 

Начальник Головного
управління економіки 

 
М. Г. Вовк 

Начальник управління
бухгалтерського обліку та звітності 

 
В. І. Лузан 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 16 травня 2002 р. N 179
(в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 14 червня 2005 р. N 274)


ПЕРЕЛІК
одержувачів бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм, що передбачають централізовану закупівлю товарів, робіт, послуг

Назва розпорядника коштів 

КПКВ (код програмної класифікації видатків) 

Назва бюджетної програми 

1 

2 

3 

Державне підприємство "Укрвакцина" 

2301270 

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 

2301310 

Централізовані заходи з трансплантації органів і тканин 

2301370 

Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих 

2301400 

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 

2301450 

Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" 

Державне українське об'єднання "Політехмед" 

2301280 

Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 

2301290 

Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 

2301310 

Централізовані заходи з трансплантації органів і тканин 

2301370 

Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих 

2301400 

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 

2301510 

Оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів 

Державне підприємство для постачання медичних установ "Укрмедпостач" 

2301470 

Централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я 


(Перелік із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2002 р. N 293,
в редакції наказів Міністерства охорони
 здоров'я України від 04.02.2003 р. N 43,
 від 02.02.2004 р. N 60,
 від 25.03.2004 р. N 156,
 від 24.05.2004 р. N 262,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 охорони здоров'я України від 28.12.2004 р. N 653,
 в редакції наказів Міністерства охорони
 здоров'я України від 28.01.2005 р. N 44,
від 22.02.2005 р. N 78,
 від 14.06.2005 р. N 274)

 

Додаток
до Порядку планування та виконання бюджетних програм, які передбачають централізовану закупівлю Міністерством охорони здоров'я України товарів, робіт, послуг за рахунок коштів державного бюджету 


Інформація про використання товарів, робіт та послуг, що закуплені за рахунок коштів державного бюджету

в 2___ році по ______ за станом на ______ 2___ р.

Назва товару, робіт та послуг 

Враховано в розподілі 

Отримано 

Фактично використано 

Залишок невикористаних товарів, робіт, послуг 

кіль-
кість 

ціна 

сума 

дата 

кіль-
кість 

ціна 

сума 

кіль-
кість 

ціна 

сума 

кіль-
кість 

ціна 

сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.