Суббота, 16 Октября, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
/ / / /

Про затвердження Примірного положення про базове медичне училище (коледж) та переліку базових вищих медичних навчальних закладів I - II рівнів акредитації Украї

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 червня 2001 року N 247

Про затвердження Примірного положення про базове медичне училище (коледж) та переліку базових вищих медичних навчальних закладів I - II рівнів акредитації України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 19 грудня 2005 року N 727,
 від 21 грудня 2005 року N 732

З метою удосконалення навчально-виховного процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах I - II рівнів акредитації та покращання якості підготовки молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів та бакалаврів медицини в Україні наказую:

1. Затвердити Примірне положення про базове медичне училище (коледж) (додається).

2. Затвердити перелік базових вищих медичних навчальних закладів I - II рівнів акредитації України (додається).

3. Директорам базових вищих медичних навчальних закладів I - II рівнів акредитації забезпечити виконання зазначеного наказу.

4. Міністру Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Головного управління охорони здоров'я Київської міської державних адміністрацій надавати необхідну допомогу базовим вищим медичним навчальним закладам I - II рівнів акредитації у проведенні нарад, семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів фахової майстерності студентів.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненка Ю. В.

6. Вважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України від 02.11.90 N 182 "Про затвердження базових медичних училищ Української РСР", від 03.01.91 N 3 "Про затвердження Положення про базове медичне училище, методиста базового медичного училища", від 18.02.91 N 22 "Про додаток до наказу МОЗ УРСР від 02.11.90 N 182 "Про затвердження базових медичних училищ Української РСР", від 01.04.91 N 52 "Про додаток до наказу від 02.11.90 N 182 "Про затвердження базових медичних училищ Української РСР". Наказ МОЗ СРСР від 02.06.88 N 105 "Об утверждении Положения об опорном среднем медицинском учебном заведении по изучению и внедрению в учебный процесс вычислительной техники" вважати таким, що не застосовується на території України.

 

Міністр 

В. Ф. Москаленко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 25 червня 2001 р. N 247 


ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про базове медичне училище (коледж)

1. Загальні положення

1.1. Базові медичні училища (коледжі) створюються з метою підвищення якості підготовки молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів та бакалаврів медицини, удосконалення навчально-виховного процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I - II рівнів акредитації.

1.2. Базові медичні училища (коледжі) визначаються Міністерством охорони здоров'я України за пропозиціями Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій з числа навчальних закладів, що мають відповідну матеріально-технічну базу, кваліфікований склад викладачів та використовують найсучасніші технології навчально-виховного процесу в регіонах.

1.3. Базовий навчальний заклад є методичним центром для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів області і керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, обласних державних адміністрацій та цим Положенням.

1.4. У підпорядкування базового медичного училища (коледжу) входять не менше двох медичних училищ (коледжів), розташованих на території області. Діяльність базових навчальних закладів визначається Міністерством охорони здоров'я України, управліннями охорони здоров'я обласних, міських державних адміністрацій.

1.5. При базовому навчальному закладі створюються методичні об'єднання: викладачів загальноосвітніх, гуманітарно-економічних, природничо-наукових дисциплін, професійно-практичної підготовки, а також заступників директорів з навчальної, виробничої та виховної роботи, завідувачів відділень, методистів, керівників фізичного виховання, завідувачів бібліотеки.

Крім перерахованих методичних об'єднань, при базовому навчальному закладі можуть бути створені і інші необхідні для даного регіону методичні об'єднання.

1.6. З метою забезпечення впровадження інноваційних навчальних технологій, координації діяльності регіональних методичних об'єднань при базовому медичному училищі (коледжі) створюється методичний кабінет зі штатною одиницею методиста базового медичного училища (коледжу) та навчально-допоміжного персоналу із числа штатних працівників навчального закладу.

1.7. До складу методичної ради вищого базового медичного училища (коледжу) входять: директор базового навчального закладу, заступник директора з навчальної роботи, базовий методист, голови методичних об'єднань.

2. Основні завдання базових медичних училищ та коледжів

На базові медичні училища (коледжі), крім виконання завдань, передбачених Положенням про державний вищий заклад освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1074, покладається:

2.1. Створення комплексної програми професійно-орієнтаційної роботи серед молоді щодо заохочення до навчання у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах.

2.2. Сприяння впровадженню в навчальний процес новітніх технологій навчання, стандартів вищої медичної (фармацевтичної) освіти. Організація роботи щодо впровадження стандартів навчально-методичного забезпечення у медичних училищах, коледжах відповідно до новостворених стандартів освіти.

2.3. Розробка пропозицій щодо підвищення якості підготовки молодших медичних спеціалістів, бакалаврів медицини та визначення шляхів їх реалізації на підставі узагальнення досвіду роботи викладачів вищих медичних навчальних закладів регіону з навчально-методичної та виховної роботи.

2.4. Організація заходів щодо підвищення педагогічної майстерності викладачів. Здійснення контролю за плануванням та направленням викладачів на факультети підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, проведенням стажування викладачів у кращих лікувально-профілактичних, науково-дослідних та інших установах.

2.5. Налагодження зв'язків з профільними кафедрами медичних університетів, академій та проведення спільної роботи, спрямованої на удосконалення навчально-виховного процесу.

2.6. Надання методичної допомоги навчальним закладам регіону в плануванні, організації та проведенні навчально-виховної роботи.

2.7. Забезпечення своєчасного подання до МОЗ України узагальненої інформації про діяльність вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів I - II рівнів акредитації в установленому порядку.

2.8. Участь у визначенні авторських колективів (за дорученням МОЗ України) у створенні комплексного навчально-методичного забезпечення (навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників тощо) та їх рецензування.

3. Організація роботи

3.1. Керівництво роботою базового медичного училища (коледжу) здійснює директор, а у разі його відсутності - заступник директора з навчальної роботи. За додатковий обсяг роботи директору, методисту, головам методичних об'єднань базового навчального закладу можуть бути у встановленому порядку надані надбавки до заробітної плати.

3.2. Діяльність базового навчального закладу за всіма напрямками відображається у наказах базового навчального закладу окремо від основної діяльності навчального закладу.

3.3. Директор базового навчального закладу у межах своєї компетенції має право:

- видавати інструктивно-методичні вказівки, обов'язкові для виконання директорами медичних училищ (коледжів), підпорядкованих базовому медичному училищу;

- надавати методичну допомогу навчальним закладам регіону, здійснювати контроль за усуненням виявлених недоліків;

- готувати пропозиції до Міністерства охорони здоров'я України, управлінь охорони здоров'я обласних, міських державних адміністрацій з питань удосконалення якості підготовки молодших спеціалістів регіону.

3.4. Базові навчальні заклади щороку до 15 вересня поточного року подають у встановленому порядку до Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України звіт про виконану роботу та план роботи базового медичного училища (коледжу).

3.5. Базові медичні навчальні заклади можуть залучати кошти підприємств, асоціацій, організацій для організації методичної роботи із статутних фондів та добровільних внесків за рахунок їх власної господарської діяльності. Залучені кошти використовуються у встановленому порядку для підтримки педагогічних експериментів, ініціатив, конкурсів, фінансового заохочення педагогів-новаторів та видання методичної літератури.

3.6. Керівництво вищими медичними базовими навчальними закладами I - II рівнів акредитації здійснює Головне управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.

4. Методичний кабінет

4.1. Методичний кабінет базового медичного училища (коледжу) є центром методичної роботи навчальних закладів регіону.

4.2. Основні функції методичного кабінету:

- узагальнення передового педагогічного досвіду та поширення його серед керівників та викладачів навчальних закладів регіону;

- аналіз, узагальнення, систематизація навчальної, науково-методичної інформації.

4.3. Наказом директора базового медичного училища (коледжу) створюється методична рада під його головуванням. До складу методичної ради базового медичного навчального закладу входять:

- директор базового медичного навчального закладу;

- заступник директора з навчальної роботи;

- методист базового медичного навчального закладу;

- голови методичних об'єднань;

- найбільш досвідчені викладачі і методисти підвідомчих медичних училищ (коледжів).

4.4. Особовий склад методичної ради створюється строком на три роки. Пленарні засідання методичної ради проводяться не рідше одного разу в квартал.

5. Методист базового медичного училища (коледжу)

5.1. Методист базового медичного училища (коледжу) призначається наказом директора базового медичного училища (коледжу) із числа осіб, що мають вищу медичну або педагогічну освіту, достатній досвід викладацько-методичної роботи, підпорядковується безпосередньо директору базового медичного училища (коледжу); входить до складу методичної і педагогічної рад. При наявності в штатному розкладі базового училища двох методистів один з них призначається завідуючим методкабінетом.

5.2. Методист базового училища (коледжу) завідує методичним кабінетом і несе відповідальність за організацію його роботи, складає план роботи методичного кабінету та розділ "Методична робота" в річному звіті роботи навчального закладу.

5.3. Методист базового медичного училища (коледжу) повинен знати:

- чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, які регламентують діяльність вищих навчальних закладів України;

- актуальні проблеми педагогіки і психології;

- технічні засоби навчання, автоматизовані системи управління навчальним процесом.

5.4. На методиста базового медичного училища (коледжу) покладається:

- вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду навчально-методичної і виховної роботи;

- організація роботи щодо створення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- постійне поповнення методичного кабінету літературою, періодичними виданнями, методичними матеріалами;

- впровадження активних форм і методів навчання, сучасних технічних засобів навчання і обчислювальної техніки;

- надання методичної допомоги викладачам, організація та проведення регіональних навчально-методичних конференцій;

- участь у підготовці і рецензуванні навчальних планів, програм, підручників, посібників;

- контроль за роботою регіональних методичних об'єднань;

- участь у роботі обласної атестаційної комісії;

- організація відвідувань викладачами училищ кращих вищих навчальних закладів регіону з метою обміну досвідом;

- підготовка матеріалів та участь у перевірці стану навчально-методичної і виховної роботи медичних училищ (коледжів) регіону;

- участь в організації і проведенні обласних професійних конкурсів, олімпіад;

- здійснення заходів щодо підготовки навчального закладу до ліцензування, акредитації відповідно до чинного законодавства;

- участь у розробці планів підвищення кваліфікації викладачів базового і підпорядкованих училищ регіону на ФПК університетів, академій та стажування в кращих медичних закладах;

- підготовка планів та звітів роботи базового навчального закладу;

- підготовка та проведення нарад з методистами регіону.

5.5. Методист базового медичного училища (коледжу) має право:

- вносити на розгляд директора базового училища (коледжу) пропозиції щодо удосконалення навчально-методичної та виховної роботи;

- надавати відповідну методичну допомогу в роботі методистів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів регіону.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 25 червня 2001 р. N 247 


ПЕРЕЛІК
базових вищих медичних навчальних закладів I - II рівнів акредитації України

1. Автономна Республіка Крим, м. Севастополь

Кримський базовий медичний коледж

2. Вінницька область

Вінницький базовий медичний коледж ім. акад. Д. К. Заболотного

3. Волинська область

Луцьке базове медичне училище

4. Дніпропетровська область

Дніпропетровське базове медичне училище

5. Донецька область

Донецьке базове медичне училище

6. Житомирська область

Житомирський базовий медичний коледж

7. Закарпатська область

Закарпатський базовий державний медичний коледж

8. Запорізька область

Запорізьке базове медичне училище

9. Івано-Франківська область

Івано-Франківське базове медичне училище

10. Київська область

Білоцерківський базовий медичний коледж

11. Кіровоградська область

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Н. Мухіна

12. Луганська область

Стаханівське базове медичне училище

13. Львівська область

Львівський базовий державний медичний коледж ім. А. Крупинського

14. Миколаївська область

Миколаївське базове медичне училище

15. Одеська область

Одеське базове медичне училище

16. Полтавська область

Полтавське базове медичне училище

17. Рівненська область

Рівненський базовий державний медичний коледж

18. Сумська область

Сумське базове медичне училище

19. Тернопільська область

Чортківський базовий державний медичний коледж

20. Харківська область

Харківське базове медичне училище N 1

21. Херсонська область

Херсонський базовий медичний коледж

22. Хмельницька область

Хмельницьке базове медичне училище

23. Черкаська область

Черкаський базовий медичний коледж

24. Чернівецька область

Базове училище Буковинської державної медичної академії

25. Чернігівська область

Чернігівське базове медичне училище

26. м. Київ

Київський базовий медичний коледж імені П. І. Гаврося

27. Житомирський фармацевтичний коледж ім. Г. П. Протасевича є базовим навчальним закладом з питань навчально-методичної роботи для ВМФН I - II рівнів акредитації:

Бердянський медичний коледж

Берегівське медичне училище

Вінницький медичний коледж

Горлівське медичне училище

Закарпатський медичний коледж

Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося

Кіровоградський медичний коледж

Коломийське медичне училище

Криворізький медичний коледж

Луцький медичний коледж

Миколаївський медичний коледж

Одеське медичне училище

Рівненський медичний коледж

Самбірський медичний коледж

Стаханівське медичне училище

Херсонський медичний коледж

Хіміко-фармацевтичний технікум НФУ

Черкаський медичний коледж

Чортківський медичний коледж

Шепетівське медичне училище

Ялтинський медичний коледж

Львівське медичне училище підготовки і підвищення кваліфікації молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів.

(Перелік із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.2005 р. N 727,
 від 21.12.2005 р. N 732)

____________

 

Министерство охраны здоровья Украины
Министерство охраны здоровья Украины
Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.