Суббота, 16 Октября, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
/ / / /

НАКАЗ від 25 лютого 2005 року N 95 Про затвердження графіка розробки навчальних програм з дисциплін нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" (2005 р.)

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 лютого 2005 року N 95

Про затвердження графіка розробки навчальних програм з дисциплін нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" (2005 р.)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 21 жовтня 2005 року N 546
(зміни, внесені наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 21 жовтня 2005 року N 546, втратили чинність у зв'язку із скасуванням наказу
 Міністерства охорони здоров'я України від 21 жовтня 2005 року N 546
 згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 18 листопада 2005 року N 619)

На виконання Указу Президента України від 17.02.2004 N 199/2004 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України", рішення колегії МОЗ України від 25.05.2004 N 5 "Про подальші заходи щодо покращання діяльності вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти", наказу МОЗ України від 12.10.2004 N 492 "Про внесення змін та доповнень до Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін", наказу МОЗ України від 31.12.2004 N 685 "Про експериментальне впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах III - IV рівнів акредитації у 2004 - 2010 рр.", наказу МОЗ України від 21.01.2005 N 52 "Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації України за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа" наказую:

1. Затвердити графік розробки навчальних програм з дисциплін нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації України за спеціальностями 7.110101 "лікувальна справа", 7.110104 "педіатрія", 7.110105 "медико-профілактична справа", що додається (далі - графік).

2. Директору Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України (Вітенко І. С.) забезпечити підготовку та методичне керівництво розробкою навчальних програм відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу за графіком.

3. Ректорам вищих медичних навчальних закладів, на базі яких функціонують кафедри, зазначені у графіку, як розробники навчальних програм, забезпечити процес їх підготовки і своєчасну подачу до затвердження.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління освіти і науки Волосовця О. П.

 

Заступник Міністра 

В. Г. Пєрєдєрій 


 

Додаток 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 25 лютого 2005 р. N 95 


ГРАФІК
розробки типових навчальних програм з дисциплін нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації України за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа"

NN

 

Назва дисципліни 

Курс вивчення 

Розробники (навчальний заклад, кафедра) 

Відповідальний за розробку 

Термін подачі до затвердження 

Іноземна мова 

1, 2 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра іноземних мов 

доц. Гурська А. І.

01.04.2005 

2. 

Латинська мова та медична термінологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра латинської мови 

проф. Шанін Ю. В.

01.04.2005 

3. 

Історія медицини 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, 

проф. Яворовський О. П.

01.04.2005 

Тернопільський державний медичний університет 

проф. Голяченко О. М. 

4. 

Соціологія та медична соціологія 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра філософії та економіки 

доц. Держко І. З.

01.04.2005 

5. 

Філософія 

1, 2 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра філософії 

проф. Попов М. В. 

01.04.2005 

6. 

Основи психології. Основи педагогіки 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра педагогіки та психології 

проф. Максименко С. Д.

01.04.2005 

7. 

Медична біологія 

Буковинська державна медична академія, кафедра медичної біології та генетики 

проф. Пішак В. П.

01.04.2005 

8. 

Медична та біологічна фізика 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра медичної та біологічної фізики 

проф. Чалий О. В.

01.04.2005 

9. 

Медична хімія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра загальної хімії 

проф. Калібабчук В. О.

01.04.2005 

10. 

Біологічна та біоорганічна хімія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра біології, біоорганічної та фармацевтичної хімії 

проф. Губський Ю. І.

01.04.2005 

11. 

Анатомія людини 

1, 2 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра нормальної анатомії 

проф. Черкасов В. Г.

01.04.2005 

12. 

Гістологія, цитологія та ембріологія 

1, 2

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра гістології, цитології та ембріології 

проф. Чайковський Ю. Б.

01.04.2005 

13. 

Ділова українська мова 

Івано-Франківська державна медична академія, кафедра українознавства 

проф. Качкан В. А.

01.04.2005 

14. 

Культурологія 

Івано-Франківська державна медична академія, кафедра українознавства 

проф. Качкан В. А.

01.04.2005 

15. 

Основи економічних теорій 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра соціальної медицини та охорони здоров'я 

проф. Москаленко В. Ф.

01.04.2005 

16. 

Військова підготовка 

1, 2, 3, 4, 5 

Українська військово-медична академія 

генерал-майор м/с В. В. Вороненко 

01.04.2005 

17. 

Фізіологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра нормальної фізіології 

проф. Шевчук В. Г.

01.04.2005 

18. 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія 

2, 3 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

проф. Широбоков В. П.

01.04.2005 

19. 

Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією) 

2, 3 

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, кафедра загальної хірургії; 

проф. Желіба М. Д. 

01.04.2005 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії 

проф. Ковальський М. П.

20. 

Медична інформатика 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра медичної інформатики та комп'ютерних технологій 

проф. Булах І. Є.

01.04.2005 

21. 

Догляд за хворими (практика) 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутр. хвороб N 1 

проф. Нетяженко В. З.

01.04.2005 

22. 

Патоморфологія 

Харківський державний медичний університет, кафедра патологічної анатомії 

проф. Яковцова А. Ф.

01.09.2005 

23. 

Патофізіологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра патологічної фізіології 

проф. Биць Ю. В.

01.09.2005 

24. 

Фармакологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології 

проф. Чекман І. С.

01.09.2005 

25. 

Гігієна та екологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни 

проф. Бардов В. Г.

01.09.2005 

26. 

Пропедевтика внутрішньої медицини 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб N 1 

проф. Нетяженко В. З.

01.09.2005 

27. 

Пропедевтична педіатрія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра педіатрії N 4 

проф. Майданник В. Г.

01.09.2005 

28. 

Радіологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра медичної радіології з курсами рентгенології та радіаційної медицини 

проф. Лазар А. П.

01.09.2005 

29. 

Медична психологія 

Дніпропетровська державна медична академія, кафедра психіатрії, загальної та медичної психології 

проф. Спіріна І. Д.

01.09.2005 

30. 

Сестринська практика 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб N 1 

проф. Нетяженко В. З.

01.09.2005 

31. 

Внутрішня медицина (у т. ч. ендокринологія) 

4, 5 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедри:

  

01.09.2006 

факультетської терапії N 1, 

проф. Пєрєдєрій В. Г.

госпітальної терапії N 1,

проф. Амосова К. М.

ендокринології  

проф. Боднар П. М.

32. 

Фтизіатрія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра фтизіатрії з курсом пульмонології 

проф. Петренко В. І. 

01.09.2006 

33. 

Педіатрія 

Дніпропетровська державна медична академія, кафедра факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

проф. Шостакович-Корецька Л. Р.

01.09.2006 

34. 

Хірургія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра факультетської хірургії N 1 

проф. Захараш М. П.

01.09.2006 

35. 

Акушерство і гінекологія 

4, 5, 6 

Харківський державний медичний університет, кафедра акушерства і гінекології N 1 

проф. Грищенко В. І.

01.09.2006 

36. 

Соціальна медицина, організація та охорона здоров'я 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра соціальної медицини та охорони здоров'я 

проф. Москаленко В. Ф.

01.09.2006 

37. 

Біостатистика 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра медичної інформатики та комп'ютерних технологій 

проф. Булах І. Є.

01.09.2006 

38. 

Урологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра урології 

проф. Возіанов О. Ф.

01.09.2006 

39. 

Оториноларингологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра оториноларингології 

проф. Мітін Ю. В.

01.09.2006 

40. 

Офтальмологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра офтальмології 

проф. Жабоєдов Г. Д.

01.09.2006 

41. 

Неврологія 

Харківський державний медичний університет, кафедра нервових хвороб 

проф. Григорова І. А.

01.09.2006 

42. 

Психіатрія, наркологія 

Харківський державний медичний університет, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології 

проф. Гавенко В. Л.

01.09.2006 

43. 

Дерматологія, венерологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра шкірних та венеричних хвороб 

проф. Коляденко В. Г.

01.09.2006 

44. 

Фізична реабілітація, спортивна медицина 

Дніпропетровська державна медична академія, кафедра спортивної медицини, ЛФК, фізичного виховання та валеології 

проф. Абрамов В. В.

01.09.2006 

45. 

Судова медицина, медичне законодавство 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра судової медицини 

проф. Михайличенко Б. В.

01.09.2006 

46. 

Інфекційні хвороби 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра інфекційних хвороб 

проф. Возіанова Ж. І.

01.09.2007 

47. 

Епідеміологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра епідеміології 

проф. Гоц Ю. Д.

01.09.2007 

48. 

Професійні хвороби 

Харківський державний медичний університет, кафедра внутрішніх і професійних хвороб

проф. Костюк І. Ф.

01.09.2007 

49. 

Онкологія 

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, кафедра онкології 

проф. Бондар Г. В.

01.09.2006 

50. 

Клінічна фармакологія 

Харківський державний медичний університет, кафедра госпітальної терапії та клінічної фармакології 

проф. Бабак О. Я.

01.09.2007 

51. 

Педіатрія, дитячі інфекції 

5, 6 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедри:

  

01.09.2007 

- педіатрії N 2 з курсом медичної генетики та неонатології; 

проф. Волосовець О. П.
проф. Прохоров Є. В.

- дитячих інфекційних хвороб 

проф. Крамарєв С. О.

52. 

Медична генетика 

Харківський державний медичний університет, кафедра медичної генетики 

проф. Гречаніна О. Я.

01.09.2007 

53. 

Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра соціальної медицини та охорони здоров'я 

проф. Москаленко В. Ф.

01.09.2007 

54. 

Хірургія, дитяча хірургія 

5, 6 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра госпітальної хірургії N 2 з курсом грудної та судинної хірургії;

проф. Мішалов В. Г.

01.09.2007 

Дніпропетровська державна медична академія, кафедра дитячої хірургії 

проф. Сушко В. І.

55. 

Травматологія і ортопедія 

Харківський державний медичний університет, кафедра травматології і ортопедії 

проф. Бітчук Д. Д.

01.09.2007 

56. 

Клінічна імунологія та алергологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології 

проф. Дранник Г. М.

01.09.2007 

57. 

Анестезіологія та інтенсивна терапія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра анестезіології, реаніматології та медицини катастроф 

проф. Глумчер Ф. С.

01.09.2007 

58. 

Радіаційна медицина 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра медичної радіології з курсом радіаційної медицини 

проф. Лазар А. П.

01.09.2007 

59. 

Основи стоматології 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедри:

  

01.09.2007 

- дитячої терапевтичної стоматології з курсом профілактики стоматологічних захворювань; 

проф. Хоменко Л. І.

- хірургічної стоматології; 

проф. Маланчук В. О.

- ортопедичної стоматології 

проф. Неспрядько В. П.

60. 

Секційний курс 

Харківський державний медичний університет, кафедра патологічної анатомії

проф. Яковцова А. Ф.

01.09.2007 

61. 

Загальна практика (сімейна медицина) 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра поліклінічної підготовки і сімейної медицини 

проф. Гиріна О. М.

01.09.2007 

62. 

Гігієна та екологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни 

проф. Бардов В. Г.

01.09.2007 

63.

Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра соціальної медицини та охорони здоров'я 

проф. Москаленко В. Ф.

01.09.2007 

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ 

64. 

Світова цивілізація 

Івано-Франківська державна медична академія, кафедра українознавства 

проф. Качкан В. А.

01.04.2005 

65. 

Краєзнавство 

Івано-Франківська державна медична академія, кафедра українознавства 

проф. Качкан В. А.

01.04.2005 

66. 

Європейський стандарт комп'ютерної грамотності 

1, 2 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра медичної інформатики та комп'ютерних технологій 

проф. Булах І. Є.

01.04.2005 

67. 

Психологія спілкування 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра педагогіки та психології 

проф. Максименко С. Д.

01.04.2005 

68. 

Естетика 

Івано-Франківська державна медична академія, кафедра українознавства 

проф. Качкан В. А.

01.04.2005 

69. 

Етика 

Івано-Франківська державна медична академія, кафедра педагогіки та психології 

проф. Качкан В. А.

01.04.2005 

70. 

Сучасні проблеми молекулярної біології 

Буковинська державна медична академія, кафедра медичної біології та генетики 

проф. Пішак В. П.

01.04.2005 

71. 

Фізичне виховання та здоров'я 

1, 2, 3, 4 

Одеський державний медичний університет, кафедра спортивної медицини та валеології 

проф. Соколовський В. С.

01.04.2005 

72. 

Логіка, формальна логіка 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра педагогіки та психології

проф. Максименко С. Д.

01.04.2005 

73. 

Деонтологія в медицині 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб N 1 

проф. Нетяженко В. З. 

01.04.2005 

74. 

Безпека життєдіяльності 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб N 1 

проф. Нетяженко В. З.

01.04.2005 

75. 

Сучасні проблеми біофізики 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра медичної та біологічної фізики 

проф. Чалий О. В.

01.04.2005 

76. 

Іноземна мова (друга) 

2, 3 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра іноземних мов 

доц. Гурська А. І. 

01.04.2005 

77. 

Сучасні методи генетичної діагностики 

Харківський державний медичний університет, кафедра медичної генетики 

проф. Гречаніна О. Я.

01.04.2005 

78. 

Теорія пізнання та медицина 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра філософії 

проф. Попов М. В.

01.04.2005 

79. 

Етичні проблеми в медицині 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра педагогіки та психології 

проф. Максименко С. Д.

01.04.2005 

80. 

Основи соціальної психології 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра педагогіки та психології 

проф. Максименко С. Д.

01.04.2005 

81. 

Нутриціологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра гігієни харчування 

проф. Ципріян В. І.

01.04.2005 

82. 

Побічна дія ліків 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології;

проф. Чекман І. С.

01.04.2005 

Харківський державний медичний університет, кафедра госпітальної терапії та клінічної фармакології 

проф. Бабак О. Я.

83. 

Медицина та художня культура 

Івано-Франківська державна медична академія, кафедра українознавства 

проф. Качкан В. А.

01.04.2005 

84. 

Клінічна фізіологія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра нормальної фізіології 

проф. Шевчук В. Г.

01.09.2006 

85. 

Клінічна біохімія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії 

проф. Губський Ю. І.

01.09.2006 

86. 

Судинна хірургія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра госпітальної хірургії N 2 з курсом грудної та судинної хірургії 

проф. Мішалов В. Г.

01.09.2006 

87. 

Кардіохірургія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра госпітальної хірургії N 2 з курсом грудної та судинної хірургії 

проф. Мішалов В. Г.

01.09.2006 

88. 

Пластична та реконструктивна хірургія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра хірургії стоматологічного факультету 

проф. Тутченко М. І.

01.09.2006 

89. 

Фітотерапія 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб N 1 

проф. Нетяженко В. З.
проф. Щуліпенко І. М.

01.09.2006 

90. 

Основи профілактики алкоголізму та наркоманії 

Харківський державний медичний університет, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології 

проф. Гавенко В. Л.

01.09.2006 

91. 

Основи психоаналізу 

Дніпропетровська державна медична академія, кафедра психіатрії, загальної та медичної психіатрії 

проф. Спіріна І. Д.

01.09.2006 

92. 

Основи гомеопатії 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології 

проф. Чекман І. С.

01.09.2007 

93. 

Організаційні основи сімейної медицини 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра поліклінічної підготовки та сімейної медицини 

проф. Гиріна О. М.

01.09.2007 

94. 

Біоетика 

Одеський державний медичний університет 

проф. Запорожан В. М.

01.09.2007 

95. 

Основи трансплантології 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра клінічної імунології та алергології 

проф. Дранник Г. М.

01.09.2007 

96. 

Клінічна паразитологія та тропічна медицина 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра інфекційних хвороб 

проф. Возіанова Ж. І.

01.09.2007 

97. 

Менеджмент і маркетинг в охороні здоров'я 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра соціальної медицини та охорони здоров'я

проф. Москаленко В. Ф.

01.09.2007 

98. 

Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології 

Харківський державний медичний університет, кафедра акушерства і гінекології N 1

проф. Грищенко В. І.

01.09.2007 

99. 

Актуальні проблеми ревматології 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра госпітальної терапії N 1 

проф. Амосова К. М.

01.09.2007 

100. 

Вікові аспекти фармакотерапії 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедри:

  

01.09.2007 

- поліклінічної підготовки та сімейної медицини; 

проф. Гиріна О. М.

- фармакології з курсом клінічної фармакології 

проф. Чекман І. С.

101. 

Основи сексології та сексопатології 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра психіатрії з курсом сексології 

проф. Напреєнко О. К.

01.09.2007 

102. 

Основи рефлексотерапії 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра неврології та реабілітаційної медицини 

проф. Лисенюк В. П.

01.09.2007 

103. 

Основи геронтології та геріатрії 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра поліклінічної підготовки та сімейної медицини 

проф. Гиріна О. М.

01.09.2007 

104. 

Інструментальні методи функціональної діагностики 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра госпітальної терапії N 1 

проф. Амосова К. М.

01.09.2007 


 

Начальник управління
освіти і науки 

 
О. П. Волосовець 


(графік із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 21.10.2005 р. N 546,
 дію попередньої редакції графіка відновлено у зв'язку із скасуванням
 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.10.2005 р. N 546 згідно
 з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.11.2005 р. N 619)

 

Министерство охраны здоровья Украины
Министерство охраны здоровья Украины
Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.