Суббота, 16 Октября, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
/ / / /

НАКАЗ від 15 листопада 2005 року N 610 Про впровадження в Україні адаптованої ДОТС-стратегії

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 листопада 2005 року N 610

Про впровадження в Україні адаптованої ДОТС-стратегії

У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні, зростанням захворюваності і смертності від туберкульозу, неефективністю протитуберкульозних заходів наказую:

1. Запровадити на всій території України адаптовану ДОТС-стратегію з 1 січня 2006 р.

2. Затвердити Концепцію адаптованої ДОТС-стратегії в Україні (додається).

3. Начальнику Відділу інфекційних соціально небезпечних хвороб Александріній Т. А.:

3.1. Забезпечити підготовку проекту Державної цільової програми щодо контролю за туберкульозом в Україні на 2007 - 2011 роки" у відповідності з Концепцією ДОТС-стратегії в Україні.

Термін: до 1 травня 2006 р. 


3.2. Внести зміни до наказів МОЗ України:

- "Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів" від 28.10.2003 N 499 та "Про затвердження Інструкції з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції" від 06.02.2002 N 45.

Термін: до 1 березня 2006 р. 


- "Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз" від 29.07.96 N 233 та "Про затвердження протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз від 28.01.2005 N 45.

Термін: до 1 червня 2006 року 


3.3. Розробити та подати на затвердження типове положення про лабораторії з діагностики туберкульозу, пункти збору мокротиння та кабінети для контрольованого лікування амбулаторних хворих на туберкульоз.

Термін: до 1 лютого 2005 р. 


3.4. Розробити та подати на затвердження технічний протокол впровадження адаптованої ДОТС-стратегії в Україні.

Термін: до 1 грудня 2005 р. 


3.5. Розробити та подати на затвердження навчальний модуль "ВІЛ-асоційований туберкульоз".

Термін: до 1 червня 2006 р. 


4. Начальнику Відділу інфекційних соціально небезпечних хвороб Александріній Т. А., головному позаштатному фтизіатру і пульмонологу МОЗ України Фещенку Ю. І. розробити керівництво до Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз з організації лікування хворих.

Термін: до 1 січня 2007 р. 


5. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М. В., головному позаштатному фтизіатру і пульмонологу МОЗ України Фещенку Ю. І.:

5.1. Організувати проведення навчальних курсів для працівників кафедр туберкульозу, лікарів фтизіатрів та лаборантів щодо сучасних стандартизованих методик діагностики та лікування туберкульозу, заснованих на принципах адаптованої ДОТС-стратегії.

Термін: січень - грудень 2006 р. 


5.2. Удосконалити навчальні програми для студентів, інтернів, лікарів, медичних сестер відповідно до національних модулів з питань сучасних методів мікробіологічної діагностики, лікування хворих та епідеміологічного моніторингу туберкульозу.

Термін: до 1 вересня 2006 р. 


6. Ректорам медичних ВУЗів, закладів післядипломної освіти, директорам медичних училищ проводити у медичних ВУЗах, закладах післядипломної освіти, медичних училищах додатково протягом року по чотири шестиденних навчальних семінари з адаптованої ДОТС-стратегії не менше по 30 фахівців на кожному семінарі.

Термін: січень - грудень 2006 - 2008 рр. 


7. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

7.1. Скласти і затвердити План впровадження в адміністративній території адаптованої ДОТС-стратегії на 2006 рік.

Термін: до 1 січня 2006 р. 


7.2. Організовувати щоквартальне заслуховування Плану впровадження в адміністративній території адаптованої ДОТС-стратегії.

7.3. Визначити та затвердити обласного і районних координаторів з туберкульозу для реалізації адаптованої ДОТС-стратегії.

Термін: до 1 січня 2006 р. 


7.4. Забезпечити відкриття та функціонування пунктів збору мокротиння у лікувально-профілактичних закладах.

Термін: до 1 січня 2006 р. 


7.5. Завершити ремонти навчальних класів, бактеріологічних лабораторій та пунктів мікроскопії в лікувально-профілактичних закладах.

Термін: до 1 березня 2006 р. 


7.6. Розробити та затвердити плани-графіки навчання з адаптованої ДОТС-стратегії лікарів-фтизіатрів, лаборантів, середніх медичних працівників, медичних працівників загальної лікувальної мережі під керівництвом лідерів-інструкторів.

Термін: протягом 2006 - 2010 рр. 


7.7. Покласти відповідальність на керівників загальної лікувальної мережі щодо виявлення, діагностики туберкульозу усіх локалізацій і амбулаторного контрольованого лікування незаразних хворих на туберкульоз та здійснювати неухильний контроль за цими заходами.

7.8. Вийти з ініціативою до державних адміністрацій, місцевих рад, підприємців, представників приватного бізнесу щодо виділення коштів для соціальної підтримки хворих на туберкульоз на період їх амбулаторного лікування.

Термін: протягом 2006 р. 


7.9. Створити та укомплектувати кабінети для контрольованого лікування амбулаторних хворих на туберкульоз при поліклініках міських, центральних районних лікарень та інших лікувально-профілактичних закладах усіх адміністративних територій.

Термін: до 1 квітня 2006 р. 


7.10. Організувати контроль за дотриманням стандартизованої технології діагностики у мікроскопічних та бактеріологічних лабораторіях, стандартних режимів антимікобактеріальної терапії під безпосереднім контролем медпрацівників для всіх хворих на туберкульоз.

7.11. Взяти під особистий контроль і відповідальність запровадження ДОТС-стратегії, адаптованої до національних умов.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

Ю. Поляченко 


 

Додаток
до наказу МОЗ України
від 15 листопада 2005 р. N 610 


Концепція адаптованої ДОТС-стратегії в Україні

I. Політичну та фінансову підтримку програми боротьби з ТБ забезпечувати на рівні Уряду та адміністративних територій країни.

II. Виявлення хворих на активні форми туберкульозу здійснювати:

• за зверненням в лікувально-профілактичні заклади (ЛПЗ) за методом мікроскопії мазка та рентгенофлюорографії;

• шляхом проведення туберкулінодіагностики серед груп ризику у дітей1;

• шляхом проведення скринінгової флюорографії або мікроскопії мазка серед груп ризику у дорослих2.

____________
1 у кожній адміністративній території необхідно визначити групи ризику щодо захворювання на туберкульоз серед дітей, а основні зазначені групи ризику слід визначити окремим наказом МОЗ України;

2 у кожній адміністративній території необхідно визначити групи ризику щодо захворювання на туберкульоз серед дорослих, а основні зазначені групи ризику слід визначити окремим наказам МОЗ України.

III. Діагностику туберкульозу здійснювати шляхом:

• проведення мікроскопії мазка;

• посіву мокротиння і визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів3;

• рентгенологічної діагностики;

• використання інших лабораторних та інструментальних методів дослідження (за показанням).

____________
3 окремим наказом МОЗ України необхідне зменшення загальної кількості посівів протягом основного курсу лікування, визначення основних етапів мікробіологічного контролю;

IV. Лікування хворих на туберкульоз забезпечувати шляхом:

• проведення стандартизованого контрольованого короткострокового режиму антимікобактеріальної терапії хворим 1, 2, 3 категорій під безпосереднім контролем медичного працівника;

• призначення п'ятикомпонентного стандартизованого контрольованого режиму антимікобактеріальної терапії хворим на тяжкі форми туберкульозу4;

• проведення стандартизованого п'яти-, шестикомпонентного режиму антимікобактеріальної терапії хворим на мультирезистентний туберкульоз до отримання тесту лікарської чутливості, а у подальшому - призначення індивідуальних схем лікування;

• призначення хірургічного лікування туберкульозу за показанням5;

• здійснення контролю за ефективністю лікування за когортним аналізом;

• проведення лікування в інтенсивній фазі переважно у стаціонарі, у фазі продовження - переважно амбулаторно під контролем медичного працівника;

• надання дозволу на призначення препаратів II ряду за рішенням консиліуму обласних (Кримського республіканського, Київського та Севастопольського міських) протитуберкульозних диспансерів, в яких функціонують лабораторії з діагностики туберкульозу III рівня;

• здійснення паліативного лікування хворим з розширеною медикаментозною резистентністю у разі неможливості призначення чотирьох антимікобактеріальних препаратів I та II ряду.

____________
4 окремим наказом МОЗ України необхідно визначити тяжкі форми туберкульозу;

5 окремим наказом МОЗ України підлягають перегляду конкретні строки консультації торакального хірурга та показання до хірургічного лікування.

V. Забезпечення протитуберкульозних закладів антимікобактеріальними препаратами проводити шляхом закупівлі препаратів I та II ряду за рахунок Державного бюджету України та залучення позабюджетних коштів.

VI. Моніторинг за туберкульозом здійснювати шляхом:

• створення національного та регіонального комп'ютерного реєстру хворих на туберкульоз;

• створення системи моніторингу ефективності програми боротьби з туберкульозом;

• здійснення моніторингу діагностичних та лікувальних заходів;

• затвердження та впровадження рекомендованих ВООЗ обліково-звітних статистичних форм.

VII. Профілактику туберкульозу проводити шляхом:

• призначення хіміопрофілактики контактним, інфікованим мікобактеріями туберкульозу дітям, особам, які віднесені до контингентів групи ризику щодо захворювання на туберкульоз та ВІЛ-інфікованим;

• вакцинації та ревакцинації вакциною БЦЖ.

VIII. Заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого туберкульозу (поєднання туберкульозу та ВІЛ-інфекції) здійснювати шляхом координації національних програм з туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

____________

 

Министерство охраны здоровья Украины
Министерство охраны здоровья Украины
Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.