Суббота, 16 Октября, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
/ / / /

Журнал реєстрації добровільного перед- та післятестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 серпня 2005 р. N 415 


Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких перебуває заклад охорони здоров'я
____________________________________________

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації N 503/о

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
19.08.2005 N 415 

Конфіденційна після заповнення 

Найменування та місцезнаходження закладу, відповідальні особи якого заповнюють журнал
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  


Журнал
реєстрації добровільного перед- та післятестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію

Почато ____________________________
                                (цифровим способом) 

Закінчено ___________________
                          (цифровим способом) 


 

Сторінка 2 Журналу реєстрації добровільного перед- та післятестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію 


N з/п 

Дата 

Консультація 

П. І. Б або код особи (при анонімному зверненні) 

Стать чоловіча/
жіноча 

Рік народження 

Місце проживання 

Рішення про проходження тесту, а саме: інформована згода, згода або відмова від тестування 

Назва закладу, рекомендованого пацієнту для проходження тесту на ВІЛ-інфекцію 

Дата (число/
місяць/рік) проходження тесту/
номер аналізу 

Джерело інформації про ДКТ 

Посада та
П. І. Б. консультанта 

Примітки 

перед - тестова індивідуальна/
групова 

після- тестова 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 серпня 2005 р. N 415

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2005 р. за N 1405/11685


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 503/о "Журнал реєстрації добровільного перед- та післятестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію" 

1. Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 503/о "Журнал реєстрації добровільного перед- та післятестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію" (далі - журнал).

2. Журнал заповнюють медичні працівники закладів охорони здоров'я, які проводять перед- та післятестове консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію (далі - консультування).

3. У верхньому лівому куті журналу вказуються найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якої перебуває заклад, найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу, медичні працівники якого здійснюють консультування, та ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

4. Після заголовка журналу обов'язково має бути вказана цифровим способом дата початку записів у журналі. Після закінчення журналу обов'язково має бути вказана цифровим способом дата останнього запису.

5. Кожен випадок проведення консультування підлягає реєстрації в журналі.

6. У графі 1 зазначається порядковий номер консультації.

7. У графі 2 указується дата її проведення у цифровій формі, наприклад 05.10.2005.

8. У графі 3 указується форма проведення передтестової консультації: індивідуальна чи групова. При проведенні післятестового консультування у цій графі вказується місце проведення передтестової консультації та її дата у цифровій формі.

9. У графі 4 при проведенні передтестової консультації ставиться риска, при проведенні післятестової консультації вказується - післятестова.

10. У графі 5 указується прізвище, ім'я, по батькові особи, яка проходить консультування, або її код у разі анонімного звернення. Код складається з ініціалів П. І. Б. матері цієї особи, цифри 1 (якщо консультується чоловік) або 2 (якщо консультується жінка) та 2 останніх цифр року народження цієї особи.

Цей же код особи (при анонімному обстеженні) вказується в направленні в маніпуляційний кабінет для взяття у цієї особи крові для дослідження на ВІЛ.

11. У графі 6 літерами вказується стать особи, яка проходить консультування, а саме: чоловіча - ч, жіноча - ж.

12. У графі 7 указується рік народження особи, яка проходить консультування (для дітей до 17 років включно - дата та рік народження).

13. У графі 8 указується місце проживання особи. Якщо особа обстежується анонімно, то вказується лише місто (район) проживання. При відмові анонімного пацієнта вказати ці відомості - адреса не вказується.

14. У графі 9 указується про наявність інформованої згоди пацієнта на проходження тесту на ВІЛ (форма первинної облікової документації N 503-1/о). У разі згоди на тестування, але відмови пацієнта від заповнення форми 503-1/о, робиться запис "згоден/на". У разі відмови від обстеження вказується прописом "відмовився/лась".

15. У графі 10 указується назва медичного закладу, до якого направлено пацієнта для проходження тесту на ВІЛ.

16. У графі 11 указується у цифровій формі дата проходження тесту та номер аналізу.

17. У графі 12 словами вказується джерело інформації про консультування: лікар, довідкова служба, ЗМІ, друзі, колеги, родичі, "телефон довіри" (який саме), інша організація (яка саме).

18. У графі 13 указується посада, П. І. Б. консультанта.

19. У графі 14 указуються при потребі інші відомості, наприклад, чи отримав пацієнт послуги інших служб, до яких його було направлено.

20. Заповнення журналу має проводитись таким чином, щоб пацієнт не міг побачити інформацію про попередніх пацієнтів.

21. На користування та зберігання журналу поширюється режим (вимоги щодо забезпечення) конфіденційності.

22. Термін зберігання журналу - 5 років з моменту останнього запису.

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

Министерство охраны здоровья Украины
Министерство охраны здоровья Украины
Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.