Суббота, 16 Октября, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
/ / / /

НАКАЗ від 28 жовтня 2005 року N 570 Про подання установами і закладами охорони здоров'я України статистичних звітів за 2005 рік

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 жовтня 2005 року N 570

Про подання установами і закладами охорони здоров'я України статистичних звітів за 2005 рік

З метою отримання результатів діяльності установ і закладів охорони здоров'я України за 2005 рік наказую:

1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрації забезпечити складання та подання:

1.1. До Центру медичної статистики МОЗ України зведених державних і галузевих статистичних звітів за 2005 рік у строки, які зазначені в додатку до цього наказу:

форма N 7 "Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення";

форма N 8 "Звіт про захворювання на активний туберкульоз";

форма N 9 "Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту";

форма N 9-к (коротка) "Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту";

форма N 10 "Звіт про захворювання та контингент хворих на розлади психіки та поведінки";

форма N 11 "Звіт про захворювання та контингент осіб, що мають розлади психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин";

форма N 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувального закладу";

форма N 13 "Звіт про аборти";

форма N 15 "Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС";

форма N 16 "Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС";

форма N 17 "Звіт про медичні кадри";

форма N 19 "Звіт про дітей-інвалідів віком до 16 років, які проживають в районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі";

форма N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу";

форма N 21 "Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям";

форма N 22 "Звіт станції (відділення) швидкої медичної допомоги";

форма N 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту";

форма N 25-бд "Звіт будинку дитини";

форма N 31-здоров "Звіт про медичну допомогу дітям";

форма N 32-здоров "Звіт про контингент та лікування хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин";

форма N 33-коротка "Звіт про хворих на туберкульоз";

форма N 33-здоров "Звіт про хворих на туберкульоз";

форма N 34-здоров "Звіт про контингент хворих на сифіліс, гонококову інфекцію, інші хвороби, які передаються статевим шляхом, грибкові шкірні хвороби та коросту";

форма N 35-здоров "Звіт про хворих на злоякісні новоутворення";

форма N 36-здоров "Звіт про лікування призовників";

форма N 38-здоров "Звіт щодо проведення судово-психіатричних експертиз";

форма N 41-здоров "Звіт про допоміжні репродуктивні технології";

форма N 42-здоров "Звіт бюро судово-медичної експертизи (судово-медичного експерта)";

форма N 44-здоров "Звіт санаторію";

форма N 47-здоров "Звіт про мережу та діяльність медичних закладів";

форма N 49-здоров "Звіт про надання медико-генетичної допомоги";

форма N 50-здоров "Звіт про число травм та отруєнь серед дорослих, дітей підліткового віку (15 - 17 років включно) та дітей віком 0 - 14 років включно";

форма N 54-здоров "Звіт про новонароджених та дітей, які померли у віці до 1 року";

форма N 60-здоров "Статево-вікова чисельність потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС".

1.2. До інституту гематології та трансфузіології АМН України: форма N 39-здоров "Звіт станції, відділення переливання крові, лікарні, які проводять заготівлю крові" - до 03.02.2006, поштою.

1.3. До Українського інституту стратегічного розвитку системи охорони громадського здоров'я: форма N 51-здоров "Звіт про роботу Центру здоров'я і лікувально-профілактичного закладу з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення" - до 03.02.2006, поштою.

1.4. До Українського Центру спортивної медицини: форма N 52-здоров "Звіт про медичне спостереження за особами, які займаються фізичною культурою та спортом" - до 03.02.2006, поштою.

1.5. До відділу медико-соціальної експертизи МОЗ України: форма N 14 "Звіт про причини інвалідності, показання до медичної і соціально-трудової реабілітації", форма N 37-здоров "Звіт республіканської, обласної, центральної, міської медико-соціальної експертної комісії" - в строки, встановлені відділам.

1.6. До Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України: форма N 42-здоров "Звіт бюро судово-медичної експертизи (судово-медичного експерта)" - до 03.02.2006, поштою.

1.7. Для подання звітів відрядити до Міністерства охорони здоров'я України (Центр медстатистики МОЗ України) заступників начальників територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики, зав. відділами комп'ютерної обробки медико-статистичної інформації; в разі необхідності - зав. оргметодвідділами обласних диспансерів або спеціалізованих лікарень.

1.8. Головному лікарю Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Вершигорі А. В. відрядити до Центру медичної статистики МОЗ України спеціаліста для прийому звітів за формою N 22 "Звіт станції швидкої медичної допомоги України".

2. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м. Севастополя забезпечити складання і подання:

2.1. До Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України (ЦСЕС МОЗ України) зведених державних і галузевих статистичних звітів згідно з додатком до цього наказу в одному рукописному примірнику та електронною поштою в форматі "Excel" за адресою 333:100/10 до 20.01.2006 року

форма N 2 "Звіт про окремі інфекції і паразитарні захворювання";

форма N 5 "Звіт про профілактичні щеплення";

форма N 6 "Звіт про контингент дітей і підлітків, яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань";

форма N 18 "Звіт про фактори навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я населення";

форма N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції";

форма N 46-здоров "Звіт про штати санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції".

До відділу вирішення оперативних задач МОЗ України звітні форми NN 2, 5, 6 надсилати тільки електронною поштою за адресою 333:100/30 до 02.02.2006 року.

2.2. Копії зведених статистичних звітів ф. ф. N 46-здоров "Звіт про штати санітарно-епідеміологічної станції" та N 17 "Звіт про медичні кадри" подати в територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики в строки, затверджені наказом територіальних управлінь охорони здоров'я.

2.4. До Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України, у відповідності з діючим календарем щеплень, подати дані щодо обсягу профілактичних щеплень та узгодити потребу в імунобіологічних препаратах на 2006 рік для кожного регіону, в строки подання звітів.

2.5. Для подання звітів відрядити до ЦСЕС МОЗ України одного із заступників головного лікаря, завідуючих організаційними, епідеміологічними та санітарно-гігієнічними відділами Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських СЕС, центральних СЕС на водному, залізничному і повітряному транспорті.

3. Головним державним санітарним лікарям на водному, залізничному, повітряному транспорті; головним лікарям СЕС об'єктів з особливим режимом роботи, начальнику Кримської протичумної станції подати зведені статистичні звіти за формами N 18, N 40-здоров, N 46-здоров за 2005 рік до ЦСЕС МОЗ України у строки, які зазначені в додатку до наказу, в одному рукописному примірнику та електронною поштою в форматі "Excel" за адресою 333:100/10 до 02.02.2006 року.

4. Головному лікарю ЦСЕС МОЗ України Некрасовій Л. С. забезпечити подання Департаменту санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України та Державному комітету статистики України необхідні зведені державні та галузеві статистичні звіти в установлені строки.

5. Директорам науково-дослідних інститутів, які підпорядковані МОЗ України, скласти і подати державні та галузеві звіти до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики в строки, затверджені наказом територіальних органів охорони здоров'я. Один примірник звітів ф. N 20 подати Центру медичної статистики МОЗ України (згідно з додатком до наказу).

6. Керівникам закладів, безпосередньо підпорядкованих МОЗ України (лікувальні заклади, санаторії, СЕС, заклади підготовки кадрів та інші), подати державні та галузеві звіти в територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики за місцем знаходження закладу в строки, встановлені наказом територіальних управлінь охорони здоров'я.

7. Директору інституту гематології та трансфузіології АМН України Перехрестенку П. М. подати Центру медичної статистики МОЗ України зведений звіт за ф. N 39-здоров до 06.03.2006 року.

8. Начальнику відділу медико-соціальної експертизи МОЗ України Маруничу В. В. подати Центру медичної статистики МОЗ України зведений звіт за ф. N 14 до 06.03.2006 року.

9. Директору Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України Щербінській А. М. подати зведений звіт форми N 2-СНІД та ф. N 1 (за 12 місяців) в розрізі областей Центру медичної статистики МОЗ України, Державному комітету статистики України, відділу профілактики соціально-небезпечних хвороб МОЗ України до 01.03.2006 року.

10. Начальнику Центру медичної статистики МОЗ України Голубчикову М. В.:

10.1. Забезпечити територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики програмним продуктом "Медстат", адаптованим до прийому статистичних звітів за 2005 рік до 22.10.2005.

10.2. Проконтролювати забезпеченість областей бланками звітних статистичних форм до 01.12.2005.

10.3. Забезпечити подання Державному комітету статистики України зведених статистичних звітів в установлені строки.

10.4. Дозволити, в разі необхідності, викликати представників територіальних диспансерів та спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів для з'ясування окремих питань, що можуть виникнути в процесі обробки річних статистичних звітів.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра МОЗ України Передерія В. Г.

 

Міністр 

Ю. В. Поляченко 


 

Додаток
до наказу МОЗ України
від 28 жовтня 2005 р. N 570 


Строки подання державних і галузевих статистичних звітів за 2003 рік

N п/п 

Найменування областей 

Ф. ф. N 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 по НДІ, 21, 22, 24, 25-бд, 31-, 33-, 34-, 35-, 38-, 40-, 41-, 42-, 44-здоров (обласного підпорядкування), 46-, 47-, 49-, 50-, 60-здоров 

1. 

Вінницька 

03.02 

2. 

м. Севастополь 

3. 

Чернівецька 

06 - 07.02 

4. 

Волинська 

5. 

Закарпатська 

07 - 08.09 

6. 

Рівненська 

7. 

Чернігівська 

08 - 09.02 

8. 

Черкаська 

9. 

Івано-Франківська 

09 - 10.02 

10. 

Кіровоградська 

11. 

Житомирська 

13 - 14.02 

12. 

Сумська 

13. 

Полтавська 

14 - 15.02 

14. 

Миколаївська 

15. 

Тернопільська 

15 - 16.02 

16. 

Хмельницька 

17. 

Луганська 

16 - 17.02 

18. 

Львівська 

19. 

Одеська 

20 - 21.02 

20. 

Херсонська 

21. 

м. Київ 

21 - 22.02 

22. 

Дніпропетровська 

23. 

Харківська 

22 - 23.02 

24. 

Автономна Республіка Крим 

25. 

Запорізька 

23 - 24.02 

26. 

Донецька 

27 

Київська 

24.02 

28. 

Центральна СЕС на водному транспорті 

20.02 

29. 

Центральна СЕС на залізничному транспорті; Центральна СЕС на повітряному транспорті 

21.02 


Примітка. Звіти за ф. ф. N 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23-тн, 24, 25-бд, 31-, 32-, 33-, 34-, 35-, 36-, 38-, 41-, 42-здоров, 47-здоров по території і 47-здоров по закладах, безпосередньо підпорядкованих МОЗ України, 49-, 50-, 60-здоров подати на дискетах за єдиною технологічною системою збору і обробки на IBM PC AT у форматі математичного забезпечення програми. Крім того, по всіх звітах (за винятком ф. ф. N 12, 20, 47-здоров) подається один примірник звіту, роздрукований на комп'ютері стандартного математичного забезпечення "Медстат" в режимі "Друкування вихідних форм" з листуванням, два примірника - на паперових носіях затвердженого зразка.

Державні та галузеві звіти подаються в 2-х рукописних примірниках та на дискеті з роздрукованою базою даних (крім ф. 47-здоров, які подаються в 1 прим.).

Форма N 7 - поштою до 05.02.2006 в 2-х рукописних примірниках та на дискеті з роздрукованою базою даних.

Форми N 8, 32-, 36-здоров надсилаються поштою в 2-х примірниках та на дискеті, з роздрукованою базою даних до 20.01.2006; форма N 9 - поштою в 2-х примірниках та на дискеті до 25.01.2006.

Форми N 9-к - в 1 примірнику на паперових носіях, поштою до 10.01.2006.

Форма N 20 обласних лікарень (дорослих, дитячих), - в 1 примірнику та на дискеті з роздрукованою базою даних.

Форма N 22 - в 2-х розрізах: зведений звіт по області; по обласних центрах в 2-х примірниках, на дискеті, з роздрукованою базою даних.

Форма N 33-коротка за 12 місяців надсилається в 1 примірнику на паперових носіях та електронною поштою до 15.01.2006.

Форма N 41-здоров - надсилається поштою в 1 примірнику зведений звіт по області (до якого додаються окремо звіти по кожному закладу) та електронною поштою до 15.01.2006.

Ф. N 44-здоров підпорядкування МОЗ України, (Автономна Республіка Крим, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська та Одеська області, обласного та міського підпорядкування по кожному санаторію окремо) - поштою в 1 рукописному примірнику до 15.01.2006.

Форма N 54-здоров - поштою в 1 рукописному примірнику до 30.01.2006.

Київська область подає зведені звіти по обласних закладах, які розташовані на території м. Києва - ф. ф. N 13, 20, 21, 47-здоров - в одному рукописному примірнику та на дискеті.

Прийом звітів з 9.00 (вул. Стрітинська, 7/9, 6-й поверх, кімната 633).

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков 


 

Министерство охраны здоровья Украины
Министерство охраны здоровья Украины
Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.