Суббота, 16 Октября, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
/ / / /

НАКАЗ від 4 лютого 2005 року N 65/139 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2005 рік

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 лютого 2005 року N 65/139

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2005 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України,
 Міністерства фінансів України
 від 26 жовтня 2005 року N 563/721

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" від 23.12.2004 N 2285-IV та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.01.2003 за N 47/7368, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2004 N 687, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2004 за N 1462/10061, наказуємо:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2005 рік Міністерству охорони здоров'я України за КПКВК 2301010, 2301100, 2301110, 2301170, 2301180, 2301190, 2301200, 2301230, 2301250, 2301260, 2131270, 2301280, 2301290, 2301310, 2301340, 2301350, 2301360, 2301370, 2301380, 2301390, 2301400, 2301450, 2301470, 2301480, 2301500, 2301600, 2301830, 2301840, 2301850, 2301860, 2302010, 2304020, які додаються.

 

Міністр охорони
здоров'я України 

 
А. В. Підаєв 

Виконуючий обов'язки
Першого віце-прем'єр-міністра,
Міністра фінансів України 

 
 
М. Я. Азаров 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України
від 4 лютого 2005 р. N 65/139 


Паспорт
бюджетної програми на 2005 рік

1. 

  2300000                  Міністерство охорони здоров'я України
________________________________________________________________________________
(КПКВК ДБ)                               (найменування головного розпорядника) 

2. 

  2301000                 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 
________________________________________________________________________________
(КПКВК ДБ)                             (найменування відповідального виконавця) 

3. 

  2301010      0763    Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 
________________________________________________________________________________
(КПКВК ДБ)     (КФКВК)           (найменування бюджетної програми) 


4. Обсяг бюджетного призначення - 9441,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 7054,4 тис. гривень та із спеціального фонду - 2387,2 тис. гривень.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Указ Президента України від 24.07.2000 р. N 918 "Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України"

Постанова КМУ від 11.09.2003 р. N 1446 "Про Комітет з контролю за наркотиками"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення, реформування системи охорони здоров'я, забезпечення реалізації державної програми у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.

7. Напрями діяльності:

тис. гривень

N
з/п 

Напрями діяльності 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 

7034,0 

387,2 

7421,2 

Контроль за діяльністю суб'єктів контрольованих речовин, сертифікація експортно-імпортних операцій з наркотиками, регіональний контроль за наркотиками 

 

2000,0 

2000,0 


8. Категорії економічної класифікації видатків:

КЕКВ 

Назва згідно з економічною класифікацією видатків 

1110 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1120 

Нарахування на заробітну плату 

1130 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1140 

Видатки на відрядження 

1160 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

1171 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

2110 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2300 

Придбання землі і нематеріальних активів 


9. Категорії класифікації кредитування:

ККК 

Назва згідно з класифікацією кредитування 


10. Розподіл видатків у розрізі територій:

Код 

Назва адміністративно-територіальної одиниці 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

01 

Автономна Республіка Крим 

  

  

  

02 

Вінницька область 

  

  

  

03 

Волинська область 

  

  

  

04 

Дніпропетровська область 

  

  

  

05 

Донецька область 

  

  

  

06 

Житомирська область 

  

  

  

07 

Закарпатська область 

  

  

  

08 

Запорізька область 

  

  

  

09 

Івано-Франківська область 

  

  

  

10 

Київська область 

  

  

  

11 

Кіровоградська область 

  

  

  

12 

Луганська область 

  

  

  

13 

Львівська область 

  

  

  

14 

Миколаївська область 

  

  

  

15 

Одеська область 

  

  

  

16 

Полтавська область 

  

  

  

17 

Рівненська область 

  

  

  

18 

Сумська область 

  

  

  

19 

Тернопільська область 

  

  

  

20 

Харківська область 

  

  

  

21 

Херсонська область 

  

  

  

22 

Хмельницька область 

  

  

  

23 

Черкаська область 

  

  

  

24 

Чернівецька область 

  

  

  

25 

Чернігівська область 

  

  

  

26 

Місто Київ 

  

  

  

27 

Місто Севастополь 

  

  

  


11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код цільової програми 

Назва цільової програми 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

116 

Програма інтеграції України до Європейського Союзу 

100,0 

 

100,0 


12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N з/п 

Показники 

Одиниця виміру 

Джерело інформації 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

1 

затрат 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць 

од. 

Постанова КМУ від 26.02.2000 N 403, постанова КМУ від 30.12.2003 р. N 2073 

219,0 

30,0 

249,0 

2 

продукту 

 

 

 

 

 

Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) 

тис. од. 

Автоматизована система контролю за виконанням документів на базі програмного забезпечення "Lotus Notes" 

30,0 

4,0 

34,0 

Видано сертифікатів 

тис. од. 

Річний звіт 

 

3,0 

3,0 

3 

ефективності 

 

 

 

 

 

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника 

шт. 

Положення про МОЗ
Положення про Комітет з контролю за наркотиками 

5,0 

2,0 

 

Кількість сертифікатів на 1-го працівника 

од. 

Річний звіт 

 

100,0 

 

Кількість перевірок на 1-го перевіряючого 

од. 

Річний звіт 

 

60,0 

 

4 

якості 

 

 

 

 

 

Відсоток вчасно виконаних доручень 

відс. 

Автоматизована система контролю за виконанням документів на базі програмного забезпечення "Lotus Notes" 

98,4 

99,9 

 

Зменшення кількості порушень у сфері обігу наркотичних засобів 

відс. 

Річний звіт 

 

20,0 

 


 

Заступник Міністра (керівника
установи) /
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
України 

 
 
 
 
Л. І. Карамушка 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра /
директор Департаменту
Міністерства фінансів України 

 
 
В. О. Івашко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України
від 4 лютого 2005 р. N 65/139 


Паспорт
бюджетної програми на 2005 рік

1. 

  2300000                  Міністерство охорони здоров'я України
__________________________________________________________________________________
(КПКВК ДБ)                                     (найменування головного розпорядника) 

2. 

  2301000                   Апарат Міністерства охорони здоров'я України 
__________________________________________________________________________________
(КПКВК ДБ)                                     (найменування відповідального виконавця) 

3. 

  2301100     0731      Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та
                                   нафтопереробної промисловості 
__________________________________________________________________________________
(КПКВК ДБ)   (КФКВК)                                     (найменування бюджетної програми) 


4. Обсяг бюджетного призначення - 30182,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 25138,7 тис. гривень та із спеціального фонду - 5043,5 тис. гривень.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.92 N 2801

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів ОЗ та програм у галузі ОЗ, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з ДБ"

Положення про МОЗ, затверджено Указом Президента України від 24.07.2000 N 918/2000

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення висококваліфікованої стаціонарної і амбулаторно-поліклінічної допомоги працівникам річного флоту та членам її сімей, працівникам МОЗ України, ДКП "Київводоканал" та нафтопереробної промисловості

7. Напрями діяльності:

тис. гривень

N з/п 

Напрями діяльності 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Надання стаціонарної медичної допомоги 

25138,7 

5043,5 

30182,2 


8. Категорії економічної класифікації видатків:

КЕКВ 

Назва згідно з економічною класифікацією видатків 

1110 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1120 

Нарахування на заробітну плату 

1130 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1132 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1133 

Продукти харчування 

1140 

Видатки на відрядження 

1160 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

1171 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

1172 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1340 

Поточні трансферти населенню 

2110 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2130 

Капітальний ремонт 


9. Категорії класифікації кредитування:

ККК 

Назва згідно з класифікацією кредитування 


10. Розподіл видатків у розрізі територій:

Код 

Назва адміністративно-територіальної одиниці 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

01 

Автономна Республіка Крим 

  

  

  

02 

Вінницька область 

  

  

  

03 

Волинська область 

  

  

  

04 

Дніпропетровська область 

  

  

  

05 

Донецька область 

  

  

  

06 

Житомирська область 

  

  

  

07 

Закарпатська область 

  

  

  

08 

Запорізька область 

  

  

  

09 

Івано-Франківська область 

  

  

  

10 

Київська область 

  

  

  

11 

Кіровоградська область 

  

  

  

12 

Луганська область 

  

  

  

13 

Львівська область 

  

  

  

14 

Миколаївська область 

  

  

  

15 

Одеська область 

  

  

  

16 

Полтавська область 

  

  

  

17 

Рівненська область 

  

  

  

18 

Сумська область 

  

  

  

19 

Тернопільська область 

  

  

  

20 

Харківська область 

  

  

  

21 

Херсонська область 

  

  

  

22 

Хмельницька область 

  

  

  

23 

Черкаська область 

  

  

  

24 

Чернівецька область 

  

  

  

25 

Чернігівська область 

  

  

  

26 

Місто Київ 

  

  

  

27 

Місто Севастополь 

  

  

  


11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код цільової програми 

Назва цільової програми 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 


12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N з/п 

Показники 

Одиниця виміру 

Джерело інформації 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

1 

затрат 

  

  

  

  

  

Кількість установ 

од. 

Ф 3-4 

5,0 

  

5,0 

Кількість ліжок в звичайних стаціонарах 

од. 

Ф 3-4 

1015,0 

  

1015,0 

Кількість ліжок стаціонару денного перебування 

шт. 

Ф 3-4 

20,0 

  

20,0 

Кількість штатних одиниць 

осіб 

Ф 3-4 

2615,3 

155,0 

2770,3 

Кошторисна вартість капітальних витрат 

тис. грн. 

Проектно-кошторисна документація 

500,0 

 

500,0 

2 

продукту 

  

  

  

  

  

Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень, спеціалізованих лікарень та клініках науково-дослідних інститутів) 

тис. од. 

Ф 3-4 

917,6 

 

917,6 

Кількість пролікованих хворих 

чол. 

Стат. звіт Ф20 

22800,0 

 

22800,0 

Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах 

тис. од. 

Ф 3-4 

342,1 

 

342,1

Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування 

тис. од. 

Ф 3-4 

6,8 

 

6,8

3 

ефективності 

  

  

  

  

  

Завантаженість ліжкового фонду в стаціонарі денного перебування 

днів 

Ф 3-4 

340,0 

  

  

Завантаженість ліжка звичайного стаціонару 

днів 

Ф 3-4 

337,0 

  

  

4 

якості 

  

  

  

  

  

Відсоток виконання плану робіт по капітальних видатках 

відс. 

Акти виконаних робіт 

100,0 

  

  


 

Заступник Міністра (керівника
установи) /
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
України 

 
 
 
 
Л. І. Карамушка 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра /
директор Департаменту
Міністерства фінансів України 

 
 
В. О. Івашко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України
від 4 лютого 2005 р. N 65/139 


Паспорт
бюджетної програми на 2005 рік

1. 

  2300000                Міністерство охорони здоров'я України
________________________________________________________________________________
(КПКВК ДБ)                                       (найменування головного розпорядника) 

2. 

  2301000                Апарат Міністерства охорони здоров'я України
________________________________________________________________________________
(КПКВК ДБ)                                       (найменування відповідального виконавця) 

3. 

  2301110     0732      Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається
                                    загальнодержавними закладами охорони здоров'я 
________________________________________________________________________________
(КПКВК ДБ)     (КФКВК)                    (найменування бюджетної програми) 


4. Обсяг бюджетного призначення - 150574,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 145062,8 тис. гривень та із спеціального фонду - 5511,8 тис. гривень.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.92 N 2801

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів ОЗ та програм у галузі ОЗ, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з ДБ"

Положення про МОЗ, затверджено Указом Президента України від 24.07.2000 N 918/2000

6. Мета бюджетної програми:

Надання спеціалізованої медичної допомоги працюючим закріплених промислових підприємств, психічно хворим, хворим на алергію та проказу, ветеранам війни та воїнам-інтернаціоналістам, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, хворим на серцево-судинні захворювання та безпліднім сім'ям, а також дітям від 0 до 15 років

7. Напрями діяльності:

тис. гривень

N
з/п 

Напрями діяльності 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям населення 

145062,8 

5511,8 

150574,6 


8. Категорії економічної класифікації видатків:

КЕКВ 

Назва згідно з економічною класифікацією видатків 

1110 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1120 

Нарахування на заробітну плату 

1130 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1132 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1133 

Продукти харчування 

1140 

Видатки на відрядження 

1160 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

1340 

Поточні трансферти населенню 

2110 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2130 

Капітальний ремонт 


9. Категорії класифікації кредитування:

ККК 

Назва згідно з класифікацією кредитування 


10. Розподіл видатків у розрізі територій:

Код 

Назва адміністративно-територіальної одиниці 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

01 

Автономна Республіка Крим 

  

  

  

02 

Вінницька область 

  

  

  

03 

Волинська область 

  

  

  

04 

Дніпропетровська область 

  

  

  

05 

Донецька область 

  

  

  

06 

Житомирська область 

  

  

  

07 

Закарпатська область 

  

  

  

08 

Запорізька область 

  

  

  

09 

Івано-Франківська область 

  

  

  

10 

Київська область 

  

  

  

11 

Кіровоградська область 

  

  

  

12 

Луганська область 

  

  

  

13 

Львівська область 

  

  

  

14 

Миколаївська область 

  

  

  

15 

Одеська область 

  

  

  

16 

Полтавська область 

  

  

  

17 

Рівненська область 

  

  

  

18 

Сумська область 

  

  

  

19 

Тернопільська область 

  

  

  

20 

Харківська область 

  

  

  

21 

Херсонська область 

  

  

  

22 

Хмельницька область 

  

  

  

23 

Черкаська область 

  

  

  

24 

Чернівецька область 

  

  

  

25 

Чернігівська область 

  

  

  

26 

Місто Київ 

  

  

  

27 

Місто Севастополь 

  

  

  


11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код цільової програми 

Назва цільової програми 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 


12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N
з/п 

Показники 

Одиниця виміру 

Джерело інформації 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

1 

затрат 

  

  

  

  

  

Кількість установ 

од. 

Ф 3-4 

22,0 

  

22,0 

Кількість ліжок в звичайних стаціонарах 

од. 

Ф 3-4 

5905,0 

  

5905,0 

Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування 

од. 

Ф 3-4 

30,0 

  

30,0 

Кількість штатних одиниць 

од. 

Ф 3-4 

10623,5 

153,3 

10776,8 

Министерство охраны здоровья Украины
Министерство охраны здоровья Украины

Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.