Суббота, 16 Октября, 2021 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
/ / / /

НАКАЗ від 25 квітня 2005 року N 188 Про затвердження складу Постійного тендерного комітету МОЗ України та Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 квітня 2005 року N 188

Про затвердження складу Постійного тендерного комітету МОЗ України та Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 5 жовтня 2005 року N 520

З метою забезпечення реалізації Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", на виконання постанови Кабінету Міністрів від 27 вересня 2000 року N 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель", наказу Міністерства економіки України від 26 грудня 2000 року N 280 "Про затвердження Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", з метою покращання роботи Постійного тендерного комітету МОЗ України та забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти наказую:

1. Затвердити склад Постійного тендерного комітету МОЗ України згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України згідно з додатком 2.

3. Першому заступнику Міністра охорони здоров'я України, Голові Постійного тендерного комітету МОЗ України Ханенко С. М. забезпечити роботу Постійного тендерного комітету МОЗ України відповідно до затвердженого Положення.

4. Директору Департаменту економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансовими і матеріальними ресурсами (Карамушка Л. І.) здійснювати фінансування загальних витрат, пов'язаних з проведенням тендерів, за рахунок коштів, виділених в межах кошторису для проведення запланованих закупівель.

5. Визнати такими, що втратили чинність, наказ МОЗ України від 03.10.2003 р. N 467 "Про затвердження складу Постійного тендерного комітету МОЗ України та Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України" зі всіма внесеними змінами та наказ МОЗ України від 22.03.2005 р. N 122.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ханенко С. М.

 

Міністр 

М. Є. Поліщук 


 

Додаток N 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 25 квітня 2005 р. N 188
(в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 5 жовтня 2005 р. N 520)


СКЛАД
Постійного тендерного комітету МОЗ України

Ханенко С. М. 

- перший заступник Міністра охорони здоров'я України, голова Постійного тендерного комітету МОЗ України 

Король А. О. 

- начальник відділу державних закупівель МОЗ України, заступник голови Постійного тендерного комітету МОЗ України 

Кузнєцов О. В. 

- генеральний директор ДП "Укрвакцина", заступник голови Постійного тендерного комітету МОЗ України 

Бережнов С. П. 

- заступник Міністра охорони здоров'я України 

Карамушка Л. І. 

- директор Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин МОЗ України 

Ковальчук О. П. 

- в. о. начальника Юридичного управління МОЗ України 

Демченко І. Б. 

- перший заступник Голови Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення 

Девко В. Ф. 

- генеральний директор ДУО "Політехмед" 

Медвєдєв В. Є. 

- головний спеціаліст МОЗ України з ультразвукової та рентгенологічної діагностики, заступник директора Інституту онкології АМН України (за згодою) 

Вовк М. Г. 

- начальник Управління моніторингу виконання зведеного бюджету та нормування Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин МОЗ України 

Стахівський С. М. 

- начальник відділу запобігання корупційним і злочинним проявам Департаменту кадрової політики, освіти та науки 

Чалова Ю. О. 

- начальник відділу супроводу державних програм і централізованих заходів та міжнародних проектів Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин МОЗ України, секретар Постійного тендерного комітету МОЗ України. 


(додаток N 1 в редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. N 520)

 

Додаток N 2
до наказу МОЗ України
від 25 квітня 2005 р. N 188 


ПОЛОЖЕННЯ
про Постійний тендерний комітет МОЗ України

1. Загальні положення

1.1. Постійний тендерний комітет МОЗ України створюється наказом МОЗ.

1.2. Постійний тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством, наказами МОЗ України, цим Положенням та рішеннями, які приймаються самим Постійним Тендерним комітетом.

1.3. Склад Постійного Тендерного комітету, Положення про Постійний тендерний комітет затверджується наказом МОЗ. Членами Постійного тендерного комітету можуть бути як працівники МОЗ в кількості не менше 5 осіб, так і, в разі потреби представники відповідних центральних органів державної влади, інших зацікавлених організацій, зокрема особи, які працюють на громадських засадах (за їх згодою). Склад Тендерного комітету формується з урахуванням частини другої статті 12 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Зміни до складу Постійного тендерного комітету вносяться за поданням голови Постійного тендерного комітету та оформляються наказом керівника МОЗ.

1.4. Керівництво роботою Постійного тендерного комітету здійснює його голова, на посаду якого призначається один із заступників керівника МОЗ або інша посадова особа, яка призначається керівництвом МОЗ.

Голова Постійного тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Голова Постійного тендерного комітету визначає функції кожного члена Постійного тендерного комітету.

За рішенням голови Постійного тендерного комітету можуть створюватись окремі робочі групи з числа членів Постійного тендерного комітету для вирішення конкретних питань, що виникають у процесі проведення процедур закупівлі, залучатись у ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів замовника та інші незалежні експерти або експертні організації, рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця торгів.

1.5. Робоча група з представників Постійного тендерного комітету в складі не менше трьох осіб призначається для розкриття тендерних пропозицій постачальників (виконавців).

Робоча група повинна провести процедуру розкриття тендерних пропозицій постачальників (виконавців) відповідно до вимог тендерної документації та оформити протокол про результати розкриття тендерних пропозицій.

1.6. Формою роботи Постійного тендерного комітету є засідання, які проводяться у разі потреби.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Постійного тендерного комітету; приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Постійного тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Постійного тендерного комітету є ухвальним.

Рішення Постійного тендерного комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами Постійного тендерного комітету, які брали участь у голосуванні.

1.7. З метою забезпечення прозорості процедури закупівлі за рішенням Голови Постійного тендерного комітету на засідання Постійного тендерного комітету можуть запрошуватися без права голосу представники органів державної влади та управління, правоохоронних органів, громадських організацій, рекомендації яких можуть враховуватися під час проведення процедури закупівлі.

1.8. Звіт про результати проведення процедур закупівлі підписується Головою Постійного тендерного комітету та його заступниками.

2. Головні функції Постійного тендерного комітету МОЗ України

2.1. Тендерний комітет у процесі роботи забезпечує реалізацію таких функцій:

- планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель;

- вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель;

- прийняття рішення про надання оголошення про здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації у бюлетені "Вісник державних закупівель" та, у разі потреби, в інших друкованих засобах масової інформації, у тому числі в міжнародних, на радіо, телебаченні, у мережі електронного зв'язку або розсилання запрошень постачальникам (виконавцям) щодо участі в них та інформування учасників процедур закупівлі про їх результати;

- розгляд та затвердження необхідної для проведення процедур закупівлі чи процедури попередньої кваліфікації постачальників (виконавців) документації;

- надання роз'яснень постачальникам (виконавцям) щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;

- проведення процедури попередньої кваліфікації постачальників (виконавців) у разі її застосування;

- забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації, беручи до уваги експертні висновки у разі необхідності;

- затвердження необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;

- надання роз'яснень на питання щодо закупівель у порядку, визначеному чинним законодавством;

- у разі надходження скарги від постачальника (виконавця) - забезпечення її належного розгляду відповідно до чинного законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню було подано до уповноваженого органу з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

3. Права та обов'язки Постійного тендерного комітету МОЗ України. Повноваження голови, секретаря та інших членів Постійного тендерного комітету.

3.1. Постійний тендерний комітет має право:

- від імені Міністерства охорони здоров'я України в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг);

- готувати та подавати керівництву МОЗ України пропозиції з питань щодо проведення торгів (тендерів);

- одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівлі;

- залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в тендерному комітеті інших працівників МОЗ України та на договірних засадах сторонніх експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою);

- використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно МОЗ України;

- у межах затвердженого кошторису МОЗ здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати;

- розглядати скарги щодо здійснення процедур закупівель, які надійшли до МОЗ України від постачальників (виконавців).

3.2. Постійний тендерний комітет зобов'язаний:

- забезпечити рівні умови для всіх постачальників (виконавців), що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний та чесний вибір переможця;

- зберігати конфіденційність інформації;

- забезпечити неупередженість прийняття рішень;

- своєчасно готувати письмові роз'яснення керівнику МОЗ України стосовно отриманих на його адресу скарг від постачальників (виконавців), які беруть участь у торгах (тендерах), щодо можливих порушень процедур закупівель;

- своєчасно оформляти відповідну статистичну звітність та забезпечувати її подання на затвердження керівнику МОЗ України.

3.3. Голова Постійного тендерного комітету:

планує проведення засідань Постійного тендерного комітету та веде ці засідання;

пропонує порядок денний засідань Постійного тендерного комітету;

вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Постійного тендерного комітету;

приймає рішення щодо створення експертних комісій та робочих груп Постійного тендерного комітету;

вносить на розгляд керівника МОЗ пропозиції щодо змін у складі Постійного тендерного комітету;

3.4. Заступники голови Постійного тендерного комітету:

за дорученням голови Постійного тендерного комітету виконують обов'язки голови щодо організації діяльності Постійного тендерного комітету;

на час відсутності голови Постійного тендерного комітету виконують його обов'язки та мають право підпису;

на засіданні Постійного тендерного комітету доповідають з питань за напрямком закупівель лікарських засобів або виробів медичного призначення.

3.5. Секретар Постійного тендерного комітету призначається наказом керівника Міністерства;

Секретар Постійного тендерного комітету:

веде та оформляє протоколи засідань Постійного тендерного комітету;

за дорученням голови Постійного тендерного комітету готує для розгляду на засіданнях Постійного тендерного комітету, інформаційні матеріали, проекти звітів, інших документів;

збирає та реєструє запити про надання тендерної документації та тендерні пропозиції від постачальників (виконавців);

у разі необхідності забезпечує зв'язок з постачальниками (виконавцями);

відповідає за збереження документів Постійного тендерного комітету;

забезпечує оперативне інформування членів Постійного тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови Постійного тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу.

3.6. Якщо секретар Постійного тендерного комітету відсутній на засіданні Постійного тендерного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену Постійного тендерного комітету.

3.7. Члени Постійного тендерного комітету на засіданнях Постійного тендерного комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення з питань, що відносяться до функцій Постійного тендерного комітету.

Члени Постійного тендерного комітету мають право:

брати участь в усіх засіданнях Постійного тендерного комітету та прийнятті його рішень;

ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення тендерних пропозицій постачальників (виконавців);

виносити пропозиції на розгляд Постійного тендерного комітету;

на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань Постійного тендерного комітету.

Члени Постійного тендерного комітету зобов'язані дотримуватись норм чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних нормативно-правових актів МОЗ України, цього Положення, тендерної документації, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції постачальників (виконавців), забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності Постійного тендерного комітету.

4. Витрати на організацію та проведення процедур закупівлі

4.1. Витрати на проведення процедур закупівлі можуть в установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися за рахунок коштів, отриманих від постачальників (виконавців) за надання тендерної документації відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

5. Відповідальність членів тендерного комітету

5.1. Голова Постійного тендерного комітету та інші члени Постійного тендерного комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур закупівлі, правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.

5.2. При виявленні порушень у роботі Постійного тендерного комітету, зокрема внаслідок розгляду отриманої у відповідності до чинного законодавства скарги від постачальників (виконавців), які беруть чи брали участь у процедурах закупівлі, голова Постійного тендерного комітету подає письмові роз'яснення керівнику МОЗ з цього приводу.

____________

 

Министерство охраны здоровья Украины
Министерство охраны здоровья Украины
Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.