Среда, 2 Декабря, 2020 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
/ / / /

ТТГ- IФА

Інструкція

по використанню тест-системи імуноферментної 

для визначення тиреотропного гармону в сироватцi та плазмi кровi

(ТТГ- IФА)

                                                            Державний реєстраційний номер № 1247/2002 

                                                           

Тiльки для дослiджування in vitro

Набiр вироблений по технологiї та з компонентiв фiрми Хема-Медiка, Москва.

 

Введення

Тиреотропний гормон (ТТГ) - глікопротеїн з мол.вагою біля 30 кДа, секретується передньою часткою гіпофіза. Молекула ТТГ cкладається з двох нековалентно зв’язаних поліпептидних ланцюгів - альфа- та бета-субодиниць. Специфічність та біологічну активність гормону визначає його бета-субодиниця.

ТТГ викликає продукцію та видiлення щитовидною залозою тироксину (Т4) та трийодтиронину (Т3). При збільшенні концентрації ціх гормонів у сироватці крові секреція ТТГ інгібірується; навпаки, коли рівень тиреоїдних гормонів зменшується, у гіпофізі збільшується видiлення ТТГ  і, відповідно, збільшується продукція і видiлення гормонів щитовидної залози. Секреція ТТГ підкоряється циркадним (білядобовим) ритмам з акрофазою в нічний час. Найбільший рівень ТТГ спостерігається в ранкові години (6 год). Добові коливання незначні, але якщо отримані результати не відповідають  кліничній картині та параметрам інших досліджень, рекомендується повторне проведення аналізу.

Показання до визначення ТТГ: діагностика порушень функції щитовидної залози; гіпотиреоз (Рівень ТТГ підвищується. Діагноз підтверджується низькими концентраціями  загального і вільного тироксину і трийодтиронину, при субкліничному легкому гіпотиреозi, коли рівні Т3 і Т4 знаходяться у межах норми, визначення ТТГ є вирішальним); гіпертиреоз (синтез і секреція ТТГ пригнiчені); оцінка адекватності замісної терапії тироксином; скринінг уродженого гипотиреоза (на п'ятому дні життя визначають рівень ТТГ у плямі крові на фільтрувальному  папері або в сироватці крові). Рівень ТТГ підвищений при народженні (до 35 мМЕд/л), однак через декілька днів знижується до базального (як у хлопчиків, так і у дівчинок). Концентрація ТТГ збільшується під час вагітності. Підвищений вміст гормону спостерігається після важких фізичних навантажень. Знижений тиск і знижена температура також стимулюють  секрецію ТТГ. Кортизол і гормон росту  пригнічують секрецію ТТГ. Знижений вміст ТТГ часто спостерігається у людей похилого віку, при хронічнiй нирковiй недостатньості, цирозі печінки, уповільненому статевому розвитку, вториннiй аменореї, синдромі Кушинга, акромегалії.

 

Принцип визначення

У наданiй тест-системi використовується принцип двосайтового (сендвiч) iмуноферментного аналiзу. У лунки мiкропланшета, на поверхнi якого адсорбованi специфiчнi анти-ТТГ-антитiла, вносять дослiджуваний зразок. Антиген iз зразка зв'язується з антитiлами на поверхнi лунки. Незв'язаний матерiал видаляється вiдмивкою. У лунку вносять другi антитiла проти  iншого епiтопу ТТГ,  мiченi пероксидазою. Активнiсть ферменту, зв'язаного на поверхнi лунки мiкропланшету, проявляється i вимiрюється додаванням хромоген-субстратної сумiшi, стоп-розчину та фотометрiєю при 450 нм. Iнтенсивнiсть кольорової реакцiї прямо пропорцiйна кiлькостi специфiчних антитiл у зразку.


Склад набору :

1. Анти-ТТГ  IФА стрипи, 8х12 лунок ( 1 шт.)

2. Стрічка для закліювання стрипів (1 шт.)

3. IФА буфер синiй, 11 мл ( 1 фл.)

4. Набiр калiбраторiв та контролiв, по 0.6 мл, нульовий калiбратор C1 - 2 мл ( всього 6 калiбраторiв: 0, 0.2, 1, 5, 10, 15 мМОд/л; та 1 контрольний зразок)

5. Концентрат вiдмиваючого розчина, 22 мл

6. Кон'югат, 11 мл ( 1фл.)

7.  Субстрат , 11 мл ( 1 фл.)

8. Стоп-розчин, 11 мл ( 1 фл.)

  

Важливі зауваження по збереженню реагентів і виконанню тесту.

1. Не змішуйте і не використовуйте в одній постановці реагенти різних серій.

2. Після використання реагенту негайно закривайте кришку  флакона чи пробірки. Увага: закривайте кожен флакон своєю кришкою.

3. Усі компоненти набору повинні зберігатися в холодильнику (+2...+8оС). Не заморожуйте набір.

4. Після розкриття пакета ретельно заклейте  лунки, що залишилися, стрічкою для закліювання,  щоб запобігти впливу вологи пiд час зберiгання.

5. Увага! Під час всіх інкубацій необхідно заклеювати планшет клейкою стрічкою. Не допускайте пересихання лунок мікропланшета між стадіями постановки.

6. Усі проби і стандарти бажано ставити в двох паралелях (повторах).       

7. Досліджувані сироватки повинні бути ретельно отцентрифуговані. Не використовуйте мутні, хильозні та гемолітичні зразки.

8. Якщо аналіз виробляється не в день узяття крові, сироватку варто зберігати при -200С. Повторне заморожування-відтавання не допускається.

9. Відмивання мікропланшета може проводитися як вручну, так і з використанням автоматичних пристроїв. Вносите не менш 200 мкл відмивочного буфера у лунки при кожному відмиванні. Затримка при відмиванні («замочування») не потрібна. Після закінчення ручного відмивання різко перегорнiть мікропланшет на фільтрувальний папір для видалення залишків буфера.

10. Вимірюйте оптичну щільність протягом не більш 15 хвилин після зупинки реакції із субстратом

 

Підготовка реагентів

1. Усі реагенти (включаючи необхідне число стрипів) перед використанням повинні бути доведені до кімнатної температури (20-25°С).

2.  Приготуйте відмиваючий розчин: для цього концентрат , розбавте 10-кратним об’ємом дистильованої води в чистому посуді. Отриманий розчин стабільний протягом 2-х діб при кімнатній температурі чи 10 діб у холодильнику (+2...+8°С).

 

Проведення аналiзу

1. Помістiть у рамку потрібну кількість стрипів - зразки в 2 повторах та 14 лунок для калiбраторiв та контрольних зразкiв

2. Якщо припустима концентрація у зразку вище, ніж верхня крапка калібровочної кривої, розбавте наданий зразок, використовуючи реагент C1 (Калiбратор 0).

3. Внесiть у лунки по 50 мкл синього IФА буфера.

4. Внесiть у лунки по 50 мкл калiбратора або дослiджуваного зразка.

5. Iнкубуйте 60 хвилин при температурi  37°C .

6. Вiдмийте стрипи 3 рази видмивочним розчином.

7. Внесiть у лунки по 100 мкл розчина кон'югату.

8. Iнкубуйте 60 хвилин при температурi 37°С.

9. Вiдмийте стрипи 5 разiв вiдмиваючим розчином.

10. Внесiть у лунки 100 мкл субстратного розчину.

11. Iнкубуйте 15 хвилин при температурi 20-25° C.

12. Внесiть у лунки 100 мкл стоп-розчину.

13. Визначте оптичну щільність у лунках на фотометрі при довжині хвилі 450 нм. Бланк фотометра виставляйте проти нульового калібратора

 Очикувані коливання контрольного зразка : 0,65 – 1,9 мМОд/л.

 

Нормальні величини

Грунтуючись на результатах досліджень, проведених лабораторiями, рекомендуємо користатися нормами, приведеними нижче. Разом з тим, відповідно до правил GLP (Гарної лабораторної практики), кожна лабораторія повинна сама визначити для себе параметри норми, характерні для обстежуваної популяції.

 

 

Донори : 0,3 – 4,0 мМОД/л.

 

 

                     Приклад калібровочної кривої (вісь Х –конц.; вісь У – ОЩ мМОд/л )

 

                         


Вимоги безпеки

1. Набор призначений тільки для діагностики in vitro. Категорично забороняється піпетування ротом.

2. Засобами індивідуального захисту при роботі з наборами є марлеві повязки  та гумові рукавички.

            3. Знезараження сироваток проводити згiдно з наказом МОЗ СРСР №408 вiд 29.12.89 р. «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране».

 
Умови транспортування

            1.  Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі від +4 до +100С. Допускається транспортування при температурі до + 37° С не більше 72 годин.

2.  Набори повинні зберігатися при температурі від +4 до +100С. Не допускається замороження!

 
                                                                                    Гарантії виробника

            1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам цих ТУ при додержанні споживачем наведених у них умов транспортування та зберігання.

2. Гарантійний термін зберігання становить 6 місяців від дня виготовлення набору.  Після закінчення терміну зберігання набори підлягають переконтролю з метою перевірки їх працездатності

3.  Термін придатності стрипів після розкриття пакету становлює 1 місяць при температурі   +2...+8˚ С. Невикористані стрипи зберігають у щільно закритому пакеті!

 

ООО НПЛ "Гранум"
61050 Украина
м.Харьков,
ул. Юрьевская, 17
тел/факс (057) 714-06-03, (0572) 58-97-14
e-mail:
granum@med-market.com.ua
Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.