Понедельник, 30 Ноября, 2020 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
/ / / /

ПСА вільн. - IФА

Інструкція

по використанню тест-системи імуноферментної

для визначення вільного простата-спецефічного антигена

в  сиворотці та плазмі крові   

(ПСА вільн. - IФА)

                                                             Державний реєстраційний номер № 1247/2002  
                      

Тiльки для дослiджувань in vitro

Набiр вироблений по технологiї та з компонентiв фiрми Хема-Медiка, Москва.

                                                                               
                                                                                          
Введення

ПСА (простата-специфiчний антиген) являє собою глікопротеїд з молекулярною масою 34 кДа, що складається  з одного поліпептидного ланцюга. ПСА виробляється епітеліальними клітинами здорової простати та функціонує як серинова протеаза для зменшення в’язкостi сперми.У сироватці крові ПСА знаходиться як у вільному стані, так і в комплексі з альфа-2-макроглобуліном і альфа-1-антихемотріпсіном.При гіперплазiї і злоякіснiй трансформацiї  простати збiльшується виробка та секрецiя ПСА в кров. У хворих на рак предстатевої залози відсоток вільного ПСА ( ПСАв ) до загального ПСА ( ПСАз ) в циркуляції значно знижується за рахунок того, що пухлина виробляє змiнену форму антигена.

Показання до визначення ПСАв : за результатами визначення процентного співвідношення концентрацій ПСАв  до ПСАз  проводять діференциальну діагностику раку і доброякісної  гіперплазії простати. Визначення ПСАв використовують тiльки у сполученні з ПСАз.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО: для отримання адекватних результатiв необхiдно визначати ПСАв та ПСАз наборами однєї фiрми.


Принцип визначення

У наданiй тест-системi використовується принцип двосайтового (сендвiч) iмуноферментного аналiзу.У лунки мiкропланшета, на поверхнi якого адсорбованi специфiчнi анти-ПСА-антитiла, вносять дослiджуваний зразок. Антиген iз зразка зв'язується з антитiлами на поверхнi лунки. Незв'язаний матерiал видаляється вiдмивкою. У лунку вносять антитiла проти  ПСАв,  мiченi пероксидазою. Акивнiсть ферменту, зв'язаного на поверхнi лунки мiкропланшету, проявляється i вимiрюється додаванням хромоген-субстратної сумiшi, стоп-розчину та фотометрiєю при 450 нм. Iнтенсивнiсть кольорової реакцiї прямо пропорцiйна кiлькостi специфiчних антитiл у зразку.


Склад набору:

1. Анти-ПСАв IФА стрипи, 8х12 лунок (1 шт.)

2. Стрічка для закліювання стрипів ( 2 шт.)

3. ІФА буфер синiй, 11 мл (1 фл.)

4. Набiр калiбраторiв та контролiв, по 0.6 мл  ( всього 5 калібраторів: 0; 0.25; 0.75; 2.5; 5.0 нг/мл; та 1 контр.зразок

5. Коцентрат вiдмиваючого розчина, 22 мл ( 1 фл.)

6. Конюгат, 11 мл ( 1 фл.)

7. Субстрат , 11 мл ( 1 фл.)

8. Стоп-розчин, 11 мл ( 1 фл.)

 

Важливі зауваження по збереженню реагентів і виконанню тесту.

1. Не змішуйте і не використовуйте в одній постановці реагенти різних серій.

2. Після використання реагенту негайно закривайте кришку  флакона чи пробірки. Увага: закривайте кожен флакон своєю кришкою.

3. Усі компоненти набору повинні зберігатися в холодильнику (+2...+8оС). Не заморожуйте набір.

4. Після розкриття пакета ретельно заклейте  лунки, що залишилися, стрічкою для закліювання,яка входить до складу набору, щоб запобігти впливу вологи пiд час зберiгання.

5. Увага! Під час всіх інкубацій необхідно заклеювати планшет клейкою стрічкою. Не допускайте пересихання лунок мікропланшета між стадіями постановки.

6. Усі проби і стандарти бажано ставити в двох паралелях (повторах).

7. Досліджувані сироватки повинні бути ретельно отцентрифуговані. Не використовуйте мутні, хильозні та гемолітичні зразки.

8. Якщо аналіз виробляється не в день узяття крові, сироватку варто зберігати при -200С. Повторне заморожування-відтавання не допускається.

9. Відмивання мікропланшета може проводитися як вручну, так і з використанням автоматичних пристроїв. Вносите не менш 200 мкл відмивочного буфера у лунки при кожному відмиванні. Затримка при відмиванні («замочування») не потрібна. Після закінчення ручного відмивання різко перегорнiть мікропланшет на фільтрувальний папір для видалення залишків буфера.

10. Вимірюйте оптичну щільність протягом не більш 15 хвилин після зупинки реакції із субстратом.


Підготовка реагентів

1. Усі реагенти (включаючи необхідне число стрипів) перед використанням повинні бути доведені до кімнатної температури (20-25°З).

2. Приготуйте Відмиваючий розчин: для цього концентрат розбавте 10-кратним об’ємом дистильованої води в чистому посуді.

 

Проведення аналiзу

1. Помістiть у рамку потрібну кількість стрипів - зразки в 2 повторах та 12 лунок для калiбраторiв та контрольних зразкiв.

2. Внесiть у лунки по 50 мкл синього IФА буфера.

3. Внесiть у лунки по 50 мкл калiбратора або дослiджуваного зразка.

4. Інкубуйте 30 хвилин при температурi 20-25C  при постійному струшуванні.

5. Вiдмийте стрипи 3 рази відмивочним розчином.

6. Внесiть у лунки по 100 мкл розчина кон'югату.

7. Інкубуйте 30 хвилин при температурi 20-25°C  при постійному струшуванні.

8. Вiдмийте стрипи 5 разiв вiдмиваючим розчином.

9. Внесiть у лунки 100 мкл субстратного розчину.

10. Інкубуйте 15 хвилин при температурi 20-25° C.

11. Внесiть у лунки 100 мкл стоп-розчину.

12. Визначте оптичну щільність у лунках на фотометрі при довжині хвилі 450 нм, бланк фотометра виставляйте проти нульового калібратора.

 

Приклад калібровочної кривої ( вісь Х – конц.; вісь У – ОЩ  нг/мл )

 

                            Очикуванні коливання контрольного зразка : 0,8 – 1,3 нг/мл.

 

 

Нормальні показники :

Грунтуючись на результатах досліджень, проведених лабораторiями, рекомендуємо користатися нормами, приведеними нижче. Разом з тим, відповідно до правил GLP (Гарної лабораторної практики), кожна лабораторія повинна сама визначити для себе параметри норми, характерні для обстежуваної популяції.

Спiввiдношення ПСАв/ПСАз, %.Застосовувати тiльки при значеннях ПСАз понад 5 нг/мл.

Доброякiсний стан : >10

Аденокарцинома простати: <10

 
Вимоги безпеки

 1. Набір призначений тільки для діагностики in vitro. Категорично забороняється піпетування ротом.

 2. Засобами індивідуального захисту при роботі з наборами є марлеві повязки  та гумові рукавички.

            3. Знезараження сироваток проводити згiдно з наказом МОЗ СРСР №408 вiд 29.12.89 р. «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране».

 

Умови транспортування

            1 Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі від +4 до +100С. Допускається транспортування при температурі до +370С не більше 72 годин.

2 Набори повинні зберігатися при температурі від +4 до +100С. Не допускається замороження!

 

Гарантії виробника

            1 Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам цих ТУ при додержанні споживачем наведених у них умов транспортування та зберігання.

2 Гарантійний термін зберігання становить 6 місяців від дня виготовлення набору.  Після закінчення терміну зберігання набори підлягають переконтролю з метою перевірки їх працездатності.

3.  Термін придатності стрипів після розкриття пакету становлює 1 місяць при температурі +2...+8˚ С. Невикористані стрипи зберігають у щільно закритому пакеті!

  

ООО НПЛ "Гранум"
61050 Украина
м.Харьков,
ул. Юрьевская, 17
тел/факс (057) 714-06-03, (0572) 58-97-14
e-mail:
granum@med-market.com.ua
Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.