Среда, 2 Декабря, 2020 г.
О Проекте Контакты и партнеры Карта сайта
Харьков медицинский
Поиск: по названию  адресу 
/ / / /

Пролактин - IФА

                                                 Інструкція                                                   
по використанню тест-системи імуноферментної 
для визначення   пролактина  в сироватцi та плазмi кровi
(Пролактин - IФА)
                                                 Державний реєстраційний номер № 1247/2002                                                        
Тiльки для дослiджування in vitro
Набiр вироблений по технологiї та з компонентiв фiрми Хема-Медiка, Москва.
Введення
Пролактин - поліпептид з молекулярною масою 22000 Да, секретуємий лактотропними клітинами передньої частки гіпофіза.Цей гормон ініціює і підтримує процес лактації, а також розвиток молочної залози. Пролактин не впливає безпосередньо на функціональну  активність полових залоз, але рівень пролактина корелює зі станом гіпоталамуса та аденогіпофіза.Підвищення рівня пролактину в плазмі характерно для овуляції, вагітності, годування грудьми й стреса. Зниження концентрації пролактину характерно для гіпофункції гіпофіза.
Показання до визначення пролактину: діагностика гіперпролактинемії, що порушує функціонування  полових залоз як у чоловіків, так і в жінок; моніторинг пролактиноми й інших пухлин гіпофіза.
Принцип визначення:
У наданiй тест-системi використовується принцип двосайтового (сендвiч) iмуноферментного аналiзу. У лунки мiкропланшета, на поверхнi якого адсорбованi специфiчнi анти-Пролактин-антитiла, вносять дослiджуваний зразок. Антиген iз зразка зв'язується з антитiлами на поверхнi лунки. Незв'язаний матерiал видаляється вiдмивкою. У лунку вносять другi антитiла проти  iншого епiтопу Пролактин,  мiченi пероксидазою. Активнiсть ферменту, зв'язаного на поверхнi лунки мiкропланшету, проявляється i вимiрюється додаванням хромоген-субстратної сумiшi, стоп-розчину та фотометрiєю при 450 нм. Iнтенсивнiсть кольорової реакцiї прямо пропорцiйна кiлькостi специфiчних антитiл у зразку.
 
Склад набору:
1. Анти-Пролактин IФА стрипи, 8х12 лунок
2. Стрічка для закліювання стрипів (2 шт.)
3. IФА буфер синiй, 11 мл ( 1 фл.)
4. Набiр калiбраторiв та контролiв, по 0.6 мл , нульовий калiбратор  - 2 мл ( всього 5 калiбраторiв: 0, 100, 200, 1000, 2000 мМОд/л; та 1 контрольний зразок)
5.Концентрат вiдмиваючого розчину, 22 мл ( 1 фл.)
6. Кон'югат, 11 мл  ( 1 фл.)
7. Субстрат , 11 мл  ( 1 фл.)
8. Стоп-розчин, 11 мл ( 1 фл.)
 
Важливі зауваження по збереженню реагентів і виконанню тесту.
1. Не змішуйте і не використовуйте в одній постановці реагенти різних серій.
2. Після використання реагенту негайно закривайте кришку  флакона чи пробірки. Увага: закривайте кожен флакон своєю кришкою.
3. Усі компоненти набору повинні зберігатися в холодильнику (+2...+8оС). Не заморожуйте набір.
4. Після розкриття пакета ретельно заклейте  лунки, що залишилися, стрічкою для закліювання,яка входить до складу набору, щоб запобігти впливу вологи пiд час зберiгання.
5. Увага! Під час всіх інкубацій необхідно заклеювати планшет клейкою стрічкою. Не допускайте пересихання лунок мікропланшета між стадіями постановки.
6. Усі проби і стандарти бажано ставити в двох паралелях (повторах).
7. Досліджувані сироватки повинні бути ретельно отцентрифуговані. Не використовуйте мутні, хильозні та гемолітичні зразки.
8. Якщо аналіз виробляється не в день узяття крові, сироватку варто зберігати при -200С. Повторне заморожування-відтавання не допускається.
9.Відмивання мікропланшета може проводитися як вручну, так і з використанням автоматичних пристроїв. Вносите не менш 200 мкл відмивочного буфера у лунки при кожному відмиванні. Затримка при відмиванні («замочування») не потрібна. Після закінчення ручного відмивання різко перегорнiть мікропланшет на фільтрувальний папір для видалення залишків буфера.
10. Вимірюйте оптичну щільність протягом не більш 15 хвилин після зупинки реакції із субстратом.

 

Підготовка реагентів
1.  Усі реагенти (включаючи необхідне число стрипів) перед використанням повинні бути доведені до кімнатної температури (20-25°С).
2. Приготуйте відмиваючий розчин: для цього концентрат розбавте 10-кратним об’ємом дистильованої води в чистому посуді. Отриманий розчин стабільний протягом 2-х діб при кімнатній температурі чи 10 діб у холодильнику (+2...+80С).

 

Проведення аналiзу
1. Помістiть у рамку потрібну кількість стрипів - зразки в 2 повторах та 12 лунок для калiбраторiв та контрольних зразкiв.
2. Якщо припустима концентрація у зразку вище, ніж верхня крапка калібровочної кривої, розбавте наданий зразок, використовуючи калiбратор 0.
3. Внесiть у лунки по 50 мкл синього IФА буфера
4. Внесiть у лунки по 50 мкл калiбратора або дослiджуваного зразка.
5. Iнкубуйте 60 хвилин при температурi 20-25°C  при постійному струшуванні
6. Вiдмийте стрипи 3 разивідмивочним розчином.
7. Внесiть у лунки по 100 мкл розчина кон'югата. Iнкубуйте 60 хвилин при температурi 20-25°C  при постійному струшуванні.
8. Вiдмийте стрипи 5 разiв вдмиваючим розчином.
9. Внесiть у лунки 100 мкл сбстратного розчина.Iнкубуйте 15 хвилин при температурi 20-25° C
10. Внесiть у лунки 100 мкл стоп-розчину.
11. Визначте оптичну щільність у лунках на фотометрі при довжині хвилі 450 нм.Бланк фотометра виставляйте проти нульового калібратора.

 

 Приклад калібровочної кривої( ось Х – конц.; ось У – ОЩ.мМод/л)


Очикуванні коливання контрольного зрезка : 270 –380 мМОд/л.

 

Нормальні величини
Грунтуючись на результатах досліджень, проведених лабораторiями , рекомендуємо користатися нормами, приведеними нижче. Разом з тим, відповідно до правил GLP (Гарної лабораторної практики), кожна лабораторія повинна сама визначити для себе параметри норми, характерні для обстежуваної популяції.

 

     Стать

 

Одиниці (мМод/л)                
 
Нижня межа
Верхня межа

     Чоловіки

60.0
560.0
      Жінки:
 
 
Вагітні
 
 
1-й триместр
 
2000,0
2-й триместр
 
6000,0
3-й триместр
 
10000,0
Фазі циклу
 
 
фолікулярна
60,0
600,0
лютеінова
120,0
900,0
менопауза
40,0
550,0

 

 

Вимоги безпеки
            1. Набор призначений тільки для діагностики in vitro. Категорично забороняється піпетування ротом.
            2. Засобами індивідуального захисту при роботі з наборами є марлеві пов’язки  та гумові рукавички.
            3. Знезараження сироваток проводити згiдно з наказом МОЗ СРСР №408 вiд 29.12.89 р. «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране».
 
Умови транспортування
            1 Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі від +4 до +100С. Допускається транспортування при температурі до +370С не більше 72 годин.
            2 Набори повинні зберігатися при температурі від +4 до +100С. Не допускається замороження!

Гарантії виробника
1 Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам цих ТУ при додержанні споживачем наведених у них умов транспортування та зберігання.
2 Гарантійний термін зберігання становить 6 місяців від дня виготовлення набору.  Після закінчення терміну зберігання набори підлягають переконтролю з метою перевірки їх працездатності.
3  Термін придатності стрипів після розкриття пакету становлює 1 місяць при температурі +2...+8˚ С. Невикористані стрипи зберігають у щільно закритому пакеті!
ООО НПЛ "Гранум"
61050 Украина
м.Харьков,
ул. Юрьевская, 17
тел/факс (057) 714-06-03, (0572) 58-97-14
e-mail:
granum@med-market.com.ua
Разработка сайта - LotusSoft ©2003-2006 LotusSoft.    med@lotussoft.com.ua

©Авторские права принадлежат исключительно автору статьи.
Отвественность за содержание материала несет автор статьи.